Михайло Драгоманов
– великий український теоретик.

Ярослава Лозинська -- зав.відділом ЛОНМБ
Андрій Хруцький -- професор філософії. Чикаго, США

До 170-річчя з дня народження присвячується.

Вивчаючи форми державного управління і шукаючи спосіб творення, гармонійної за своєю структурою, держави ми детальніше ніж будь-які інші форми вивчали федералізм. В умовах сучасного суспільства, переміщення народів, стирання кордонів ідея федералізму є актуальнішою за інші.

Французький філософ П’єр Жозеф Прудон (1809-1867) у ХІХ ст.. створив теорію федералізму, виходячи з принципу особистої свободи людини. На початках він схилявся до анархізму, протиставляючи його монархії. Але згодом почав вважати анархістичний напрямок творення держави утопічним, так як він базувався на свободі і високих вимогах до кожного громадянина. Як наслідок виникла ідея федералізму, яка базувалася на добровільному союзі вільних громад, об’єднаних вирішенням спільних стратегічних завдань. Саме громада була основою суспільства у федерації. Принцип федералізму за Прудоном полягав у збереженні максимального самоврядування і автономії громадських рад, які мали і найбільше прав, сили і впливу на громаду. Ради вищого рівня мали щораз менше повноважень, аж до верховної ради чи центрального уряду, який міг лише продукувати їдеї. Вища рада не могла мати більше повноважень ніж рада найменшої громади. Сьогодні існує чи не одинока федерація, побудована за принципом Прудона – держава Швейцарія. Всі інші федерації, як Російська Федерація, США, внутрішньодержавні федерації ( райони у областях, області у державах) лише імітують принцип федералізму, так як передбачають підпорядкування менших більшим з необмеженими повноваженнями центрального уряду. Центральний уряд продукує закони, постанови, накази обов’язкові для виконання на місцях.

Але вивчаючи федералізм Прудона ми наштовхнулися на приховану, майже невідому українцям, сторінку творчості Михайла Драгоманова (1841-1895), українського історика, етнографа і політичного теоретика.

В УРСР, згідно з визначеннями Леніна, Драгоманова засудили як «дрібнобуржуазного ліберала» та «націоналіста», й вивчення його спадщини стало забороненим. Навіть сьогодні Драгоманов відомий українцям лише як етнограф та літературний критик.

Свідоме зміщення акцентів у творчості та діяльності, заборона публікацій політичних творів, замовчування його політичних поглядів впродовж цілого ХХ ст. свідчить про неабиякий страх імперської та комуністичної системи перед працями цього великого українця.

Саме тому в Україні політичні праці Драгоманова не вивчалися, але за кордоном вони викликали неабиякий інтерес. Творчість Драгоманова найпильніше вивчав Іван Лисяк- Рудницький (1919-1984), історик української суспільно-політичної думки, політолог, публіцист, автор праць з історії, що відкривали Європі та світу Україну. Він емігрував з України у 1939 році і писав свої праці переважно англійською мовою, твори його не перекладалися і не видавалися в Україні. Але його дослідження творчого спадку Драгоманова є найглибшими і найдетальнішими.

Сьогодні і ми маємо можливість детально вивчати праці Драгоманова, аналізувати їх і керуватися його принципами у побудові суверенної України.

Михайло Драгоманов народився в Гадячому на Полтавщині, у дворянській родині козацького походження. Закінчивши гімназію в Полтаві й Київський університет, з 1864 працював при ньому як приват-доцент, а з 1873 як штатний доцент на катедрі античної історії. Одночасно Драгоманов був, поряд з В. Антоновичем, лідером київської Громади (пізніше названої «Старою») і брав провідну участь в її діяльності. Під впливом Драгоманова гурт студентської молоді у Львові, що єднався біля москвофільського часопису «Друг», 1875-76 року перейшов на українські національні та демократичні позиції. Серед російського громадянства Драгоманов звернув на себе увагу журнальними статтями («Вестник Европы»), що пояснювали українське ставлення до внутрішньої й зовнішньої політики Російської імперії. Завдяки цій діяльності Драгоманов став однією з перших жертв хвилі репресій проти українського руху, що знайшла завершення в Емському указі 1876; за особистим наказом Олександра II Драгоманов 1875 року був звільнений з Київського університету. Тоді Драгоманов у порозумінні з Громадою виїхав за кордон і оселився 1876 року в Женеві, де почав видавати збірники «Громада» (5 тт., 1878-82), перший модерний український політичний журнал, та брошури українською, російською й західноєвропейськими мовами; ці останні мали на меті інформувати європейську громадськість про українську проблему.

Драгоманов, як політичний мислитель, завжди підкреслював генетичний зв'язок своїх концепцій з ідеями українських декабристів (Товариство Об'єднаних Слов'ян) та кирило-мефодіївців, що з ними єднав Драгоманова демократизм і федералізм. Свій особистий вклад Драгоманов бачив передусім у рішучому пов'язанні української визвольної програми з сучасними західними демократично-ліберальними та соціалістичними рухами, не нехтуючи при тому українськими традиціями (наприклад, із спадщини свободолюбної козаччини) тим, що було близьке духу європейського прогресу.

Щоб охопити систему Драгоманова як органічну єдність, потрібно знайти центр тяжіння цього цілого. У його політичному мисленні таким центральним пунктом і визначальним чинником є, безсумнівно, ліберальна ідея.

Лібералізм Драгоманова полягав у тому, що вищими цінностями є свобода і гідність людини. У політичному плані це пов'язано в першу чергу з розширенням і зміцненням прав особистості. Драгоманов, як пізніше президент Вільсон, вірив, що історія свободи - це історія обмеження урядової влади, а не її зростання. Безпека особи важливіша, за участь у творенні загальної політичної волі.

«Годі й доводити, що для кожної особи недоторканність його індивідуальних прав набагато істотніша за його право впливати навіть прямо, а вже тим більше побічно, на хід державних справ» {Драгоманов М.П. Вільний союз - Вільна спілка. Опыт украинской политико-соціальной программы / / Собраніе политическихъ сочиненій М.П. Драгоманова / Під. ред. Б. Кістяківського: У 2-х т. Париж, 1905. Т. 1. стр. 329.}. «... B державних справах йому [лібералові] буде байдуже, як організована вища державна влада, він скоріше буде прагнути до того, щоб збільшити свободу кожної особистості в слові й праці, свободу кожного людського роду, спілки, громади, країни - щоб, наскільки можна, зменшити силу державного примусу ...» {Драгоманов М.П. «Переднє слово» до «Громади» / / Вибрані твори. Т. 1 (єдиний виданий). Прага, 1937. стр. 120.}

Для Драгоманова логічним наслідком його думки був ідеал анархії - звичайно, не в примітивному значенні цього слова, як безладдя та боротьба всіх проти всіх, а як умови, при якому зовнішня влада і тиск не будуть необхідні, тому що люди навчаться керувати собою і жити в злагоді зі своїми ближніми. «... Прийти до того, щоб спілки людські, великі й малі, складалися з таких вільних людей, які з власної волі сходилися б для спільної праці та взаємної допомоги у свої товариства, - це і є та мета, якої добиваються люди і яка зовсім не схожа на теперішні держави, свої або чужі, які обирають або не обирають свою владу. Мета ця називається безначальство: свобода для всіх і вільне громадянство й товариство людей і їх співтовариств »{Там само. стр. 115.}

Тут помітний вплив на Драгоманова Прудона, як Драгоманов сам це визнавав {Див: Феденко П.М. Драгоманов і П’єр Жозеф Прудон / / Драгоманівський збірник / Вид. В. Сімович. Прага, 1932. стр. 271 і наступні.}. «Вчення про анархію, тобто безвладдя, як протилежність всім більш-менш централістичним монархічним, конституційним і республіканським вченням Франції 40-х і 50-х років, було проголошено Прудоном як вчення про повну {стр.249} незалежність особистості і невідчужуваності її прав ні для якої влади, навіть виборчо -представницької »{Драгоманов М.П. Історична Польща і великоросійська демократія / / Собраніе политическихъ сочиненій. T. 1. стр. 124.}.

Анархічні ідеали привели Драгоманова, як і Прудона, до федералізму. Це найбільш відома частина його політичної філософії. Кожен, хто чув про Драгоманова, знає, що він був федералістом. Вважається, що його метою була федералізація Росії, але насправді федералізм для нього був універсальним принципом. Для політичного мислителя, який за свою вихідну точку бере незалежність особистості і відкидає будь-яку форму автори-таризму, федерація, як схильність рівноправних особистостей створювати групи і громади і співпраця цих громад у великих спілках - єдиний шлях до подолання атомізації суспільства.

«... Федералізм, до якого на практиці Прудон зводив свою анархію, не виключає дисципліну, а ... є найбільш зручна для людей форма організації, з обов'язковою дисципліною » {Драгоманов М. П. До біографіі А. І. Желябова / / Собраніе политическихъ сочиненій. Т. 2. стр. 435.} «Прудон використовує як синонім до слова «анархія» англійське слово self-government. У практичному її використанні теорія анархії вела до федералізму » {Драгоманов М.П. Історична Польща ... Собраніе политическихъ сочиненій. Т. 1. стр. 124.}. «Істинно вільними можуть бути тільки невеликі держави, або, краще сказати, громади, товариства. Дійсно вільним союзом може бути тільки союз товариств» {Драгоманов М.П. «Переднє слово» ... стр. 115.}. Федералізм Драгоманова передбачав децентралізацію та самоуправу громад і областей. Звідси неґативне ставлення Драгоманова до централістич-ного республіканства «якобінського» типу та його яскраві симпатії до устрою Швайцарії, Англії, США.

У ХІХ ст.. теорія народного суверенітету, необмеженої влади народної волі залишилася незаплямованою в демократичних колах. Драгоманов ставився до цієї теорії, м'яко кажучи, вельми скептично. Він вірив у непорушні права особистостей і природних груп (громад, економічних груп, національностей). Для нього свобода зводилася до політичного і соціального плюралізму, тоді як доктрина народної волі очевидно вела до процесу нівелювання і до створення великих, централізованих, колективних органів.

«Поняття «народної волі» майже протилежне поняттю про «політичну свободу»! «Народна воля» на практиці не може бути нічим іншим, як волею більшості, а в державах великих, настільки відмінних від древніх, громадських або кантональних держав, нічим іншим, як волею більшості представників більшості народонаселення. Очевидно, що самодержавство такої «народної волі» тим більше часто може йти зовсім врозріз з інтересами значної частини населення і суттєвими правами особи, груп, областей і навіть націй »{Драгоманов М.П. Історична Польща… стр. 318-319.}. Розвиваючи цю думку, Драгоманов додає, що доктрина абсолютизації «народної волі» може стати причиною створення диктаторських режимів. Драгоманов завжди обстоював перевагу політичної свободи над класовими й економічними інтересами і перевагу універсальних культурних цінностей (що їх він, згідно з духом позитивістичної філософії, бачив втіленими передусім у досягненнях модерної наукової думки) над національною виключністю. «... Зараз справжню політичну свободу в Західній Європі мають тільки федеративна Швейцарія, Англія з її системою станових, корпоративних, земських і міських привілеїв, муніципальна Бельгія, колишня федеративна республіка Голландія та Скандинавські держави, в яких система централізації ніколи не мала великої сили» {Драгоманов М.П. Історична Польща ... стр. 194-195.}. Національне не відкидав і вважав його обов’язковим елементом уселюдського синтезу. та поєднував його з універсальним у формулі: «Космополітизм в ідеях та цілях, національність у грунті та формах… Я 30 років полемізував і з російськими псевдокосмополітами, які не визнавали української національності, і з українськими націоналістами, які, виступаючи проти космополітизму, розривали єдину нитку неухильного людського прогресу і саму основу новітнього відродження національностей і відкривали дорогу для всякого шовінізму, винятковості і реакції » {Драгоманов М.П. Листи на Наддніпрянську Україну. Відень, 1915. С. 38.}.

На думку Драгоманова, українці багато втратили, не зберігши своєї історичної державності. Не заперечуючи права українського народу на самостійність, але не вірячи в практичну здійснимість сепаратизму для України в ті часи, він радив боротися за демократизацію й федералізацію існуючих держав, Росії та Австро-Угоршини, так щоб українство могло в них вільно розвиватися

Програма Драгоманова яскраво всеукраїнська, вона охоплювала всі українські землі від Кубані до Закарпаття. Як учений, Драгоманов показував етнічну гомогенність українського народу на всіх землях його поселення. «Будь-яка цивільна робота в Україні повинна мати українську одежу - українство. Очевидно, що це "українство" не може бути метою роботи. У всьому світі мета роботи людської однакова, як однакова осмислена наука» {Драгоманов М.П. Переднє слово ... стр. 122.}. Як політик, він ставив собі за ціль не так об'єднання всіх українців в одній державі, як радше поділ ролей і систематичну взаємодопомогу між російською й австрійською Україною. У національному питанні Драгоманов відстоював ідею національно – культурної автономії національних меншин.

Основні зацікавлення Драгоманова лежали в царинах міжнародної, конституційної та культурної політики.

Драгоманов, науковець за освітою і фахом, ніколи не надавав своїм політичним працям форми наукового трактату. Але незважаючи на зовнішню публіцистичність, Драгоманов виступав як активний і оригінальний політичний мислитель. І як завжди буває з оригінальними мислителями, його ідеї становлять інтерес для наступних поколінь не тільки з історичної точки зору, вони все ще досить життєздатні, щоб збагатити сучасну думку і чинити на неї вплив.


Література:
1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (Париж-Нью-Йорк: Наукове Товариство їм. Шевченка. 1955), т. II, стор. 589-591
2. Іван Лисяк-Рудницький "Між історією й політикою. Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки” вид. “Сучасність” 1973.
3. Ivan L. Rudnytsky, Essays in Modern Ukrainian History, ed. Peter L. Rudnytsky (1987).
4. Pierre-Joseph Proudhon «Du principe federati»