Михайло Драгоманов, «Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками» т.1, ред. Павло Богацький, Прага 1937.

Словничок.

Подаємо нижче список де-яких термінів, що їх вживає Д-в не у звичному для нас значінні, або слів, яких тепер не знайти а словниках та трудно зрозумілих для сучасною читача. Д-в писав свої праці, коли ще укр. літературна мова вироблялась, «кувалась», як тоді висловлювались. І Д-в своєю мовою в «Громаді» багато прислужився до вироблення публіцистичної укр. мови, хоча й де-які його слова й не увійшли в широкий ужиток і значіння їх сьогодня не буде зрозумілим. їх ми і подаємо нижче.

Б.

Без сили -— без впливу.
Безстроковий — неперіодичний.
Білоробочі — інтеліґентні робітники.
Боком — стороною.
Борзо — дуже.

В.

Варунок — умова
Вважливе діло —- знаменна річ
Вдумка — вглиблення.
Верховодство — провідництво.
Вибавивши — визволивши.
Виносний — можливий до ношення.
Виселки — місце переселення.
Вільна спілка громад — федерація.
Вільний вчинок — ініціятива.
Вільний розум — раціоналізм.
Вільнодумці — ліберали.
Властивці — власники, властителі.
Вмілость словесна — поезія і белетристика.
Впинитись — спинитись.
Впорядкована спілка — організація.
Впорядкування —- організація.
Впорядчик — реактор.
Вправа — управа
Впять — знову.
Врадити — ухвалити.
Всекраєві — інтернаціональні.
Всепородня вільна спілка — інтернаціональна федерація.
Всеспільні — загальні.
Всилюватись — габіратись сили, зростати, кріпнути.
Всилуватись — змагатись.
Вгвердитись — вкорінитись.
Вчинки — наслідки, прояви.
В'язка — збірник, зшиток.

Г.

Господарський — економічний.
Грецьке благочестіє — православіє
Громадство — політика.
Громадське козацтво — міліція
Громадський — соціяльний.
Гурт людей — партія.

Д.

Дія -- драма.
Догляд — цензура.
Докладний — спеціальний.
Домова праця — домашна.
Допевне — напевне.
Допевнити — доказати.
Допевнився — довідався.
До способи — відповідне здібностям.
Думковий — теоретичний.

З.

Забутки — спомини, перекази. пережитки, остатки.
Заводитись — керуватись.
Загірні — ті, що за горою.
Засідати — оселятись.
Заслабла — ослабла.
Захід — вчинок.
Здобувач — робітник.
Здумати — уявити.
Зможність — можливість, змогу.
З повагом — поволі, з повагою.

І.

Істіння — існовання.

К.

Книжники —- вчені, письменні.
Коліно — покоління.
Компанство — товаришування.

Л.

Любомудри — філософи.

М.

Ми беремо волю — ми хочемо.
Мовці — промовці.
Мога — змога, можність; можна, що є сили.
Мужицький — демократичний.

Н.

Наглячий — наглий.
Нагніт — гніт, неволя.
Нагнітати — гнітити, приневолювати, збільшувати неволю.
Найпередній — передовий.
Намова — твердження.
На предки — наперед, на далі.
Народовці — демократи.

О.

Обмерзіло — остогидло.
Осередній — основний, центральний.
Отдавалось — відбивалось.

П.

Перевір — перевірка.
Переворот — революція.
Передум — передумання.
Переміна — реформа.
Переставка — перестановка.
Пересуди — критика.
Перетяжка — змагання.
Писачі — письменники, дописувачі.
Позбава — визволення.
Політичний — державний.
Порода — раса, національність, племя.
Поряд — ступнево, раз за разом.
Поспольство — селянство.
Поступ на перед — проґрес.
Поступовство — проґрес.
Поступовці — проґресісти.
Почастний — тимчасовий.
Почастно — почасти, частково.
Правдиво — реально.
Приводи — основи.
Прилагоди — припасовання
Проба — практика.
Проповідь — пропаґанда.
Простою мовою — прозою.
Проступи — вияви.
Проход — доступ.
Проява — вияв.

Р.

Раціоналісти — вільні розумовці.
Реформація —- переміна.
Родинство — зпоріднення.
Розбавлять — ослаблювати, роз'єднувати.
Роздвійство — роздвоєння.
Розум — зміст; значіння, розуміння.
Розумовці — раціоналісти.
Романці — романи (Італійці, Французи. . .).
Рями — кадри.
Рясувати — рясно вживати.

С.

Самосправа — автономія.
Самоділковий — утворений самостійно, незалежно.
Самостоячесть — автономія; самостійність.
Середній — центральний, осередковий.
Сира твар — сировина.
Собина — приватна власність.
Союзний — федеральний.
Спілковий — федеральний.
Спільна громада — федерація.
Спільність праці — кооперація.
Способом — спецікльністю.
Спочуває — співчуває.
Старшування — гегемонія.

Т.

Теоретичний — думковий.
Тихий зріст господарський і розумовий — еволюція.

У.

України — провінції, частини землі.
Україновідець — українознавець.
Упять — знова.
Усилювався — силкувався.
Устав державний — конституція.

Ф.

Факції — злочинства.

Ц.

Цісарщина — Австро-Угорщина.

Ч.

Чиновницький — бюрократичний.
Чіпляти — зачіпати.

Ш.

Шаноба — пошана.
Шахрай — експлуататор.