Михайло Драгоманов, «Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками» т.1, ред. Павло Богацький, Прага 1937.

ПОКАЖЧИК ІМЕН

А.

Аксаков - 14, 18, 85, 173, 179, 248, 261, 348, 359, 374, 379, 390.

Аксельрод — 327, 353, 370, 374, 383.

Александр Великий — 272, 274, 396.

Антонович Вол. — 23, 27, 63, 71, 117, 254, 255, 326, 338, 343, 348, 365, 381, 392, 393.

Аракчеев — 189, 381.

Арістотель — 272, 274, 327, 396.

Б.

Бакунін М. — 9, 15, 40. 75, 117, 123, 153, 157, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 225, 266, 329, 331, 333, 339, 344, 369, 374, 378, 379, 395.

Бантиш-Каменський — 59, 99, 100, 110, 340.

Барвінський В. — 316, 317. 356 384, 401.

Барвінський Ол. — 28, 87, 88, 208, 327, 358, 359, 360, 375.

Барер — 291, 398.

Бачинський Ю. — 54, 327.

Баштовий — 267, 268, 269, 270, 396.

Барщевський — 221, 386.

Борисов П. — 26, 337, 381.

Безак — 62, 71, 342.

Бєлінський — 162, 166, 344. 374.

Белей I. — 385, 395.

Бенфей — 261, 348. 391. 394.

Бібіков — 316, 401.

Білозерський — 21, 340, 360.

Більбасов — 62, 63, 341, 343.

Бісмарк — 7, 8, 9, 124, 307, 369, 391, 401.

Блан Луї — 116, 124, 329, 369.

Блянкі Луї — 371.

Боборикін — 247, 389.

Богун Іван — 180, 380.

Богуславський — 197, 198, 382.

Богучарський — 352, 373, 382.

Бокль — 264, 391, 395.

Бонапарт •— 104, 124.

Борковський — 327, 387.

Бруховецький І. — 181, 380, 391.

Будда — 232, 273, 388, 396.

Бужинський — 107, 367.

Булянже — 7, 391.

Бунге — 18, 58, 71, 340.

Бурцев — 354, 359.

Бучинський М. — 327, 342, 348, 360, 388.

В.

Валуев — 14, 365.

Ванновський — 199, 383

Вартовий — 41, 332.

Васильчиков — 171, 378.

Вацлав з Одеська — 109, 368.

Веріга — 221, 386.

Веееловський О. — 252, 260, 327, 391, 394. 400.

Виговський — 112, 379, 380.

Вишеяський Іван — 106, 251, 366, 391 395.

Ві'кліф — 87, 243, 275, 389, 397.

Вітте С. — 19, 354.

Вовчок Марко — 101, 363, 381, 390," 394.

Возник М. — 327, 359, 375.

Волков (Вовк) Ф. — 258, 348, 356, 393, 394.

Волховський Ф. — 19, 86, 351, 362, 373.

В'яземський — 374, 400.

Г.

Гамбетта — 335.

Гаркуша — 100, 363.

Гарібальді (Галабурда) — 101, 345, 365.

Гартман — 226, 387.

Геґель — 248, 267, 330, 350, 390, 396

Герцен О. — 13, 23, 40, 56, 153, 159, 166, 170, 173, 176, 179, 225, 244, 248, 330, 331, 334, 340, 374, 376, 379, 390.

Гладстон — 7, 282, 397.

Гогенварт — 66, 345.

Гоголь (батько) — 100, 188.

Гоголь М. — 165, 188, 231, 241, 248, 257, 265, 266, 267, 376, 388, 399, 401.

Гогоцький — 73, 345, 350.

Головацький — 94. 320, 367, 402.

Головін — 58, 338, 339, 342

Гольбах — 7, 337.

Гольденберґ — 197, 382.

Гомер — 56, 337.

Гонта — 181, 182, 380.

Гордієнко Кость — 251, 299, 391, 400.

Гощинський — 101, 363.

Грегуар — 297, 398.

Гребінка Є. — 381, 401.

Григорий VII, папа — 275, 397.

Григориев Н. — 381, 384.

Гриневецький I. — 352, 378.

Грінченко Б. — 332. 387.

Гроцій — 302, 400.

Гулак-Артемовський — 100, 188.

Грушевський М. — 39, 325, 333, 348, 351, 372, 373, 380, 393, 394.

Гус Ян — 276, 397.

Ґ.

Ґізо — 56, 63, 343.

Д.

Данилевеький М. — 250, 267, 391, 396.

Дарвін — 5, 7.

Дашкевич — 254, 348, 392.

Дебогорій-Мокріевич — 353, 354, 359.

Дегаев — 79, 355, 382.

Дейч Л. — 353, 370, 383.

Де-Попе — 117, 144

Дікенс — 164, 376.

Добролюбов М. — 13, 166, 334, 340, 359, 376.

Доде — 294, 399. Дорошенко Петро — 181, 380.

Достоевський — 231, 244, 340, 388, 389.

Дундуков-Корсаков — 74, 350.

Духинський — 72, 84, 349

Духнович — 110, 368.

Дюрінґ — 116, 369.

Д'яков — 197, 382.

Е.

Европеус — 171, 378.

ЕнГельгарт — 134, 371.

Енґельс — 5, 43, 54, 327, 333, 386, 390. >Ж.

Жегота Пауль — 109, 368.

Желябов — 16, 25, 74, 76, 342, 350, 353.

Житецький П. Г. — 23 106, 253, 320, 325, 348, 381, 391.

Жуковський — 319, 387.

З.

Забрамськиіі — 199, 203.

Загірний Н. (С. Качала) — 347, 375

Залеський — 101, 363, 368.

Залізняк — 181, 182. 380.

Засуліч В. — 16, 128, 190, 370, 383.

Зібер М. — 25, 65, 335, 344, 395.

Золотаренко — 380. 391.

Золя — 294, 399.

И. — І.

И(ванов) Г. — 163, 376.

Ігпат'ев — 18, 79, 80, 352, 355, 356.

К.

Кабліц (Юзов) — 334. 395.

Каліновський — 221, 386.

Кальвін — 243, 366, 389.

Караджіч — 277, 397.

Каракозов — 15, 62, 330, 339, 343, 378, 394.

Карамзін — 56, 337.

Кареєв — 267, 396.

Кармелюк — 100, 363.

Карпов — 256, 392.

Катерина II. — 13, 99, 181, 206, 257, 298, 307, 320, 371, 381, 392, 400.

Катков — 14, 58, 60, 62, 63, 225, 294, 296, 339, 341, 365, 387, 389, 390, 339.

Качала С. — 69, 70, 162, 163, 253, 347, 356, 375, 401.

Квітка-Основ'яненко — 100, 241, 354, 363.

Келсіев — 179, 379.

Киреевський — 179, 348, 379.

Кістяківський Б. — 27, 258, 335, 350, 354, 355, 357, 387, 388.

Кістяківський Ол. — 327, 350.

Климкович — 320, 365, 402.

Кобринська Н. — 27, 87, 327, 395.

Ковалевський Максим — 258, 260, 393, 394.

Ковалевський Микола — 26, 27, 355, 357, 388.

Ковальський Ів. — 16, 26, 370.

Кониський О. — 23, 24, 27, 87, 88, 327, 338, 357, 358, 375, 387, 388, 390.

Коніський Г. — 100, 401. Конт — 24, 327, 335, 385.

Короленко — 247, 260, 389, 394.

Корф, барон — 22, 303, 400.

Корш — 61, 76, 342, 393.

Костомаров М — 21, 24, 71, 82, 83, 101, 102, 117, 156, 157, 249, 250, 251, 256, 257, 290, 304, 310. 314, 340, 341, 349, 360, 374, 376, 377, 384, 385, 389, 390, 392, 393, 394, 400.

Котляревський Ів. — 100, 165, 188, 302, 381.

Кошут — 110, 368.

Кравчинський-Степняк — 16, 353, 373, 387.

Кропоткін, кн. — 15, 77, 353.

Кромвель О. 285, 367, 397.

Кудеяр — 169, 377.

Куліш П. — 21, 24, 101, 102, 117, 188, 255, 256, 340, 358, 360, 376, 381, 389, 392, 401.

Кюнен — 260, 261, 394.

Л.

Лавров П. — 15, 19, 25, 38, 69, 75, 152, 154, 157, 159, 226, 330, 334. 344, 353, 354, 355, 373, 386.

Лазарев — 19, 362.

Лазаревський Ол. — 114. 117.

Ламанський — 80, 82, 162, 179, 261, 356, 365, 374, 398, 394.

Лассаль — 5, 9, 70, 116, 144, 169 329, 369.

Лебединцев ГІ. — 349, 401.

Левицький Ор. — 350, 394.

Л еже — 88, 362.

Лєрмонтов — 319, 322, 401.

Лімановський — 216, 218, 219, 220, 221, 222, 385, 387.

Ліндфорс — 16, 25, 354.

Ліпсій — 302, 400.

Лоріс-Меліков — 16, 18, 199, 326, 355, 356, 378, 383.

Лучицький Ів. — 257, 392.

Лютер — 243, 276, 278, 366, 377, 389.

М.

Магомет — 237, 334, 388.

Мадзіні — 8, 390.

Мазепа Ів. — 181, 251, 299, 300, 304, 367, 380, 389, 391, 392.

Максимович — 100, 249, 367, 390.

Мальчевський — 101, 363.

Мандичевський — 26, 333, 370.

Маркс Карл — 5, 9, 18, 34, 43, 54, 65, 69, 70, 116, 123, 191, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 344, 386, 390, 391.

Макферсон — 287, 398.

Март'янов — 171, 179, 378.

Материнка Іська — 100.

Маурер — 116, 369.

Мелхиседек арх. — 181 380.

Мен — 116, 369.

Метерніх — 189, 381.

Мєрославський — 222, 386.

Микола І. — 155, 167, 174, 266.

Микола II. — 13, 19. Мирний ГІ. — 389.

Миртов (Лавров II.) — 15, 330.

Миславський, ел. — 301, 400.

Михайлов Т. — 350, 352.

Михайловський — 15, 330, 334, 395.

Мицюк О. — 333, 372.

Міль Д. С — 34, 70, 116, 327, 385.

Містраль — 294, 399.

Могила (А. Мет .пінський! — 100.

Модестов — 63, 341, 343.'

Мойсей — 271, 334, 396.

Мемзен — 65, 264, 272, 344, 395, 399.

Монтеск'е — 7, 337.

Мор Томас — 328, 397.

Мордовець — 247, 268, 315, 389, 401.

Морозов П. — 352, 355, 373.

Морфіль — 88, 362.

Н.

Навроцький 327, 348, 361.

Наливайко — 180, 379.

Наполеон I. — 238, 239, 290, 325, 332, 337, 350, 364, 388, 398.

Наполеон III. — 66, 101, 337, 344, 345, 370, 371.

Наумович — 208, 321, 328, 402.

Незлобін — 247, 390.

Некрасов — 166, 244, 340, 344 374, 389.

Немирич Юрій — 181, 302, 379, 380, 400.

Нечай Данило — 180, 380.

Нечаев — 15, 64, 200, 344, 383.

Нечуй-Левицький 1в. — 247, 245, 373, 396.

О.

Овен Роберт — 5, 115, 136, 328, 369, 371.

Огарьов — 176, 179, 339, 374, 379.

Огоновський Ом. — 260, 261, 268, 316, 320, 327, 346, 348, 394, 396, 400, 401.

Окуневський Т. — 27, 28, 87, 327, 329, 334, 335, 360, 361, 375, 383.

Олександр I. — 13, 350, 381, 394.

Олександр II. — 13, 16, 27, 170. 171, 350, 352, 355, 365, 378, 383.

Олександр III. — 16, 18, 78, 352.

Орлик П. — 181, 380, 391.

Осинський В. — 16, 26.

Осіян (Ойсін) — 287, 398.

П.

Павлик М. — 26, 27, 32, 41. 75, 85, 87, 88, 148, 151, 201, 230, 244, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 337. 346, 351, 357, 359, 360, 361, 370, 372, 373, 375, 383, 384, 387, 388, 389, 395.

Павликова Анна — 26, 370, 384.

Павло, апостол — 237, 274, 388.

Павлович — 110, 368.

Палацький — 191, 382.

Палій Семен — 254, 392.

Парі Г. — 88, 362.

Партацький Ом. — 318, 376, 401.

Пекарський — 302, 400.

Пелеш, єп. — 82, 356, 375.

Перебійніс — 180, 379.

Пермський Стефан — 277, 278.

Перовська С. — 16, 25, 350.

Пестель — 170, 378.

Петрик — 181, 380.

Петро І. — 107, 168, 170, 181, 256, 298, 302, 325, 354, 367, 382, 389, 392, 400.

ІІетрункевіч — 16, 354.

ГІильчиків — 338, 376.

Пипін — 260, 261, 268. 293 327, 394, 399, 400.

Пирогов — 56, 71, 338, 341, 359, 377.

Пісарев Д. — 15, 385. 395.

Пітро Г. — 88, 362.

Платон — 328, 396.

Плеханов — 19. 355, 370, 383.

Площанський — 72, 349.

Победоносцев — 18, 85, 359, 389, 395.

Поґодін М. — 320, 402.

Подолинський — 31, 41, 42, 55, 75, 148, 151, 268, 325, 333, 351, 372, 373, 382, 387, 396.

Полевич — 338, 343.

Потебня — 252, 391.

Прескот — 56, 338.

Прокопович — 107, 367.

Прудон — 9, 43, 45, 116, 117. 171, 248, 329, 331, 335, 390

Пугачов Є. — 75, 157, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 179, 181, 371, 373, 374, 380.

Пушкін Ол. — 162, 241, 319, 322, 340, 371, 374, 389, 401

Пчілка О. — 341, 395.

Р.

Разін Стенька — 75, 168, 171, 172. 175, 179, 181, 371, 374, 377, 380І

Раковський — 110, 368.

Реклю Е. — 76 91, 191, 351, 395.

Ренан — 79, 258, 259, 393, 395.

Рігельман — 115, 345, 350.

Рилєєв — 100, 363, 378, 401

Рішел'є — 290, 398.

Робесп'ер — 364, 398.

Родіонов Ів. — 198, 199.

Ро'зовський — 198, 199.

Романчук Ю. — 28, 246, 359, 360, 389.

Рубан — 92, 100.

Руманіль — 295 399,

Русов Ол. — 325, 347, 350.

Руссо Жан Жак — 3, 7, 337.

С.

Савченко Ф. — 325, 349, 350.

Салтиков М — 340, 344.

Самойлович I. — 299, 363.

Сарсе Ф. — 294, 399.

Сельський-Щаснкй — 26, 333, 370.

Сембратович, вн. — 28, 360, 375.

Сен-Сімон — 116, 136, 166, 328, 331, 369, 377.

Сірокомля (Кондратовіч) — 221, 386.

Скорина Фр. — 278, 397.

Слонімський — 251, 252, 391.

Сократ — 236, 388.

Солов'єв Вл. — 267, 396.

Сомко — 380, 391.

Софокль — 294.

Спасовіч — 297, 394, 399.

Спенсер — 264, 391, 393, 395.

Срезневський І. — 100, 401.

Станкевіч — 339, 374.

Старицький М. — 24, 363.

Стасюлевіч — 327, 345.

Степняк (Кравчинський) — 77, 353, 362.

Стефанович Я. — 76, 176, 353, 383.

Стодольський — 259, 358, 393.

Стойковіч — 277, 397.

Стронін — 23, 337, 338, 340.

Студинський К. — 333, 351, 360.

Суворін — 76, 95, 327, 352.

Судейкін — 18, 355.

Судовщиков — 306, 348.

Сумцов — 252, 253, 318, 391, 401.

Суханов — 77, 353.

Т.

Тацит — 61, 327, 341.

Тейлор — 336, 393.

Т(еодоровіч) М. — 155, 373.

Терлецький О. — 26, 333, 349. 351, 361, 370, 373.

Тихоміров — 355, 373.

Тіле — 260, 261, 394

Толстой Дм. — 14, 16, 18, 61, 62, 71, 73, 339, 342, 350, 378.

Толстой Лев — 231, 245, 237, 329, 340, 388, 395.

Трепов — 16, 128, 370.

Трильовський К — 27.

Туган-Барановський — 19, 393.

Тулов М. — 57, 338.

Тун — 78, 354.

Турґенев — 231, 244, 245, 263, 322, 339, 340, 371, 388, 389, 390, 395, 402.

Турист — 299, 387.

У.

Уваров — 269, 349, 393, 396.

Унковський — 171, 378.

Успенський Г. — 15, 244, 245, 260, 389, 394.

Ф.

Феденко — 329, 333.

Федоровіч Вл. — 317, 401.

Федорович Ів. — 278, 397.

Федькович — 109, 241, 262, 365, 401.

Фіхте — 219, 389.

Франко Ів — 26, 27, 32, 38, 87, 88, 230, 241, 244, 262, 313, 326, 327, 333, 337, 346, 351, 354. 357, 358, 359, 360, 361, 370, 373, 374, 375, 376, 385, 387, 388, 395.

Фур'е — 43, 333, 343.

X.

Хмельницький Б. — 22, 24, 63, 112, 113, 181, 256, 304, 320, 380, 400.

Ходкевйч Гр. — 278, 397.

Хомяков — 15, 248, 343, 348, 390.

Ц.

Ціцерон — 236, 388.

Ч.

Чарторийський Ю. — 69, 347.

Чернишевський М. — 13, 14, 15, 63, 116, 163, 166, 262, 334, 340, 343, 369, 376, 379, 394.

Черняев — 74, 350.

Чертков — 199, 326, 383.

Чичерін Б. — 13, 14.

Чубінський П. — 23, 74, 95, 103, 107, 185, 206, 258. 338, 347, 350, 351, 381, 384, 392, 393.

Ш.

Шаповал Микита — 325, 334, 335, 336, 362.

Шафарік — 191, 382.

Шашкевич — 108, 367.

Шевич — 23, 338.

Шевченко Т. — 13, 21, 24, 31, 32, 53, 59, 69, 74, 80, 82, 83, 101, 102, 155, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 167, 180, 182, 189, 200, 232, 241, 265, 265, 266, 294, 304, 319, 340, 356, 358, 360, 362, 363, 365, 374, 375, 376, 382, 385, 394, 395, 397, 401.

Шекспір — 261, 394.

Шерер — 99, 391.

Шеффле — 116, 362

Шиманов — 23, 84.

Ширинський-Шихматов — 62, 63, 342.

Шлосер — 56, 338.

Шульгін В. — 58, 59, 60, 61, 62, 71, 339, 350.

Шульгін Я — 350.

Щ.

Щебальський — 254, 392.

Щецрін — 247, 340, 390.

Щербина — 25, 117.

Ю.

Ювенал — 61, 341.

Юзефович — 71, 73, 254, 349, 350, 360, 365, 392.

Юзов — 335, 395.

Юнґман — 191, 381.

Юрковський — 199, 384.

Юхименко — 258, 393.

Я.

Ягайло — 356, 392.

Якушкін — 203.

Янсен — 210.

Яросевіч — 27.

Яхимовіч, еп. — 21.

П. Г».