Михайло Драгоманов, «Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками» т.1, ред. Павло Богацький, Прага 1937.

СПИСОК МАЛЮНКІВ.

Перше всього позволимо собі тут подякувати тим т. т., які допомогли розшукати чи позичили нам зі своєї збірки ті образки, які тут репродукуємо, а саме Арк. Животкові та М. Білоусові. А далі мусимо признатись, що де-які малюнки в нормальному, не еміґрантському видані, може би й не були вміщені, через їх технічну недосконалість, але в наших умовах праці годі знайти добрі фотографії, тому довелось використати то, що було під рукою. Образки наші ми подазмо, репродукуючи їх зі старших видань, часто вже уживаних, друкованих на слабкому папері у недосконалому виконанні, але подаємо, бо вважали за краще подати, що можна, ніж нічого не дати. Думаємо, що читачі книги зрозуміють наше становище і бажання та вибачать наполовину не нашу вину.

Мал. Стор. 
1. III. М П. Драгоманов у 1880-х роках, в Женеві. Репродуковано з образка, що подано в II. томі «Собраніе политических сочиненій М. П. Драгоманова». Париж. 1906.— з відбиткою підпису Д-ва.
2. 17. Батько М. П. Драгоманова, Петро Якимович. З портрету писаного в 1837-му роді. Ми подаємо з київ, журналу «Україна», кн. 2—3. 1926, малюнки якого дуже слабенькі, через брак доброго паперу та фарби на радянській Україні того часу.
3. ,, Мати М. П. Драгоманова, Єлизавета Іванівна. З фотографії кінця 1870-х років. Репродукція з мал. в «Україна», та ж книжка.
4. 33. Хата Драгоманових у Гадячі на Полтавщині, де народився М. П. Драгоманов. Репродуковано з журналу «Україна», та ж книжка.
5. ,, Кабінет-спальня в Софії (Болгарія), де помер М П. Драгоманов. Репродуковано з тої ж книжки журналу «Україна».
6. 49. М. П. Драгоманов студентом київ, університету (весна 1864). Взято з тої ж книжки.
7. ,, Мих. П. Драгоманов по скінченню київ. університету (1864). Взято з тої ж книжки.
8. 65. М. П. Драгоманов між слухачами-студентами київ. університету. Фотографія знята перед виїздом за кордон в 1870 р. Вгорі: Гр. Дснцов, В. Щербина, Ів. Волкобой, Б. Туркевич, А. Малаховський. В середині: Ів Хоцевич, В. Лишин, М. П. Драгоманов, В. Петров, Я. М. Шульгин (якого Д-в називав «євангельським юношою»), Ів. Марков. В долині: М. Дашкевич, В. Колодько. (Мал. взято з журналу «Україна», та ж книжка).
9. 81. Мих. П. Драгоманов в часі свого побуту у Флоренції. Репродуковано з фотографії надісланої ним свому кореспондентові і приятелеві М. Бучинському. Підписано рукою Д-ва: «Любому другові Мелитону Осиповичу Бучинському. Флор. 1873, Мая 11.» Взято з«3бірн. Філолог, секц. Наук. Т-ва ім. Шевченка». Л. 1910.
10. ,, Михайло Петрович Драгоманов у свій останній виїзд за кордон (1. III. 1876). Взято з тої ж книжки журналу «Україна».
11. 88. Відбитка титульної сторінки І кн. «Громади» — 1878. Ж. 1878, Ж. 1/4 нормальної величини.
12. 97. Київська «Стара Громада» разом з студентською (або так званим цвинтарем», як її називано), 1874 р. (Стоять в задньому ряді, з-ліва: І. М. П. Драгоманов, 2. Мик. Ковалевський, 3. Білорусів, 4. Пащенко, 5 Вербицький, 6. К. Андрієвський, 7. Беренштам. 8. Антепович. Середній ряд, стоїть біля вікна— 9. Фаворский; сидять: 10. Op. Левицький (делєґат студентів при «Ст. Громаді»), 11. Лоначевський, 12. Ів. Рудченко, 13. Ф. Вовк, 14. Левицький-Нечуй, 15. Чубінський, 16. Старицький, 17. Рубінштейн, 18. Лисенко, 19. П. Житецький, 20. Ол. Трегубів. 21. М. Воблий; сидять в першому ряді: 22. Волянський, 23. Костенко, 24. незвісний, 25. Матвіїв, 26. Комарецький, 27. Ір. Житецький, 28. Ол. Русів (скарбник, з касовою книгою), 29. Т. Біленький, ЗО. Л. Ільницький (книгар), 31. Діаконенко, 32. М. Левченко. Бракує В. Антоновича й кількох ще громадян. — Мал. взято з «Ілюстрованої Історії України» — М. Грушевського, стор. 504.
13. 113. Іван Франко в 1880 роках. Взято з журналу «Україна» 1926. кн. 6.
14. "Михайло Павлик в час побуту в Швейцарії (1879—81). З видання «Союзу Визволення України». Відень. 1917.
15. 129. Остап Терлецький (1850—1902), співробітник «Громади (псевдонім «Онисим»), видавець ревіл. брошюр, кореспондент Д-ва та його приятель. Взято з юбілейного Альманаху, присвяченого 40-тю основания віденського укр. т-ва «Січ». Л. 1908.
16. ,, Теофіль Окуневський (1852—37), кореспондент Д-ва в pp. 1883, 1885—91, 1893—95. Приятель Драгоманова. Взято з того ж «Альманаху».
17. 145. Володимир Навроцький (1847—82). кореспондент М. Драгоманова від грудня 1871 р. до 12. X. 1877 р. Взято з вид-ня: Др. І. Витанович — Володимир Навроцький. Л. 1834.
18. ,, Мелітон Бучинський, з яким вів М. Драгоманов переписку в pp. 1871—77. Образок з фотографії 4. VIII. 1871. Взято з «Збірник Філол. секції Наук. Т-ва ім. Шевченка» Л. 1910.
19. 161. Фотографія М. П. Драгоманова роздана чинам київ. поліції для стеження за ним (1873—75). Взято з книги: Д. Заславский — М. П. Драгоманов. М. 1934.
20. ,, М. П. Драгоманов в останні роки свого життя. Репродуковано з образка доданого до видання його творів — «Политическія сочнненія». М. 1908.
21. 177. Могила М. П. Драгоманова в Софії. В р. 1922-м 8 нагоди 38 річниці його смерти прихильниками та учнями Д-ва, в присутності Укр.-Болгарського Т-ва та всіх укр. організацій в Болгарії було поставлено замісць деревяного хреста, кам'яний пам'ятник, роботи арт. Паращука. З фотографії т. М. Білоуса.
22. XVI. Автограф листа Д-ва до Ол. Барвінського, видавця «Рускої історичної бібліотеки» у Львові.

Chemin Dancel, 14.
Geneve. 21 Сент. 1887.

Високоповажанииj Добродijy,

Кілько днів тому назад получив ja од Вас Вашу «Историчну Библіотеку». Дуже Вам вдьачниj за таку цінну посилку і дуже хотів би Вам послати в замін і свoji виданьньа, та не знajy чи Ви б самі того захотіли. Не раз бувало, що галицькі земльаки, котрим ja посилав свoji виданьньа, — навіть цілком легальні, або матеріали, — або звертали мені jix, — або навіть отдавали jix в поліціjу (чим — закреслено) підводили jix і до засуду на конфіскату. То ja j поклав: посилати наперед у Галичину своji виданьньа тільки на виразне бажаньньа самих галичан

Ще раз дьакуjучи Вам за Вашу посилку, мajy честь зостатись поважаjучим Вас

М. Драгоманов.

Автограф цього листа надіслав нам зі своїх збірок Український Науковий Інститут у Варшаві.