МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ
Бібліографічний покажчик видань творів та критичної літератури

Уклав Мороз Мирослав Олександрович
Львів 1991 р.

[Дану бібліогафію редагує та доповнює новими матеріалами
Ярослава Лозинська (ЛОНМБ, Львів, Україна [yaroslava0@meta.ua])
при допомозі Андрія Хруцького (Чикаго, США) - 2011]

Від упорядника
Розділ I: Видань творів М. П. Драгоманова (№ № 1-597+)
Розділ II: Критична література про М. П. Драгоманова (№ № 598-1300+)
Розділ III: Покажчик назв праць М. П. Драгоманова
Розділ IV: Покажчик імен і праць, описаних під назвою


Розділ II : Критична література про М. П. Драгоманова

1874-1875-1876-1878-1879- 1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886 -1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1898-1899- 1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909- 1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919- 1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929- 1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939- 1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949- 1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959- 1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969- 1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979- 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989- 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007- 2008-2009-2010-2011

1874

598. Площанский В.М. Правда ли? // Киевлянин. - 1874. - № 83. - 13 июля. - С. 1.

Редактор газ. "Слово" у Львові В. Площанський просить пояснити виступ з Києва у "СПВедомостях" з оцінкою "деятельности Киевского отделения Славянского благотворительного комитета относительно русских гацичан". Продовження дискусії: Киевлянин. - 1874. - № 98. - 17 авг. - С. 1-2.

1875

599. [Відомість про те, що царський уряд звільнив М. П. Драгоманова з посади доцента Київ. ун-ту за ширення соц. iдей] // Друг. - 1875. - № 20. - С. 487-488. - Без підп.

600. Михаіл Петрович Драгоманов // Правда. - 1875. - № 19. - С. 784. - Без підп.

Коротка замітка про звільнення М. П. Драгоманова з посади.

601. Професор М. Драгоманов // Правда. - 1875. - № 23. - С. 942-944. - Без підп.

Про обставини звільнення М. П. Драгоманова. На основі статті у віден. газ. "Die Presse” М. Павлик твердить, що ця замітка написана очевидно на основі даних, які дав М. П. Драгоманов (Павлик М. - С. VІІІ.). У замітці мова, що про звільнення М. П. Драгоманова є також матеріал у соц. часописі "Вперед", Женева, 1875, № 22.

1876

602. Іменоване членів основателів і почесних [Академического кружка] // Друг.- 1876. - № 20. - С. 319.

Про обрання почесних членів "Академического кружка". М. П. Драгоманов обраний за заслуги для товариства, а саме за прислані до бібліотеки книжки і за його цінні статті в "Друзі".

603. Mehr Licht! Mehr Licht! // Друг. - 1876. - № 2. - С. 17-18. - Без підп.

Редакційна стаття на захист діяльності "Общества им. Мих. Качковского" та писань Івана Наумовича від критики М. П. Драгоманова.

604. Сербські народні думи і пісні /Переклав М. Старицький. Часть перва. Думи юнацькі. - Київ: Тискарня В. І. Давиденка, 1876. - VІ, ІІІ, 422 с.

Посвящаю моєму щирому другові і товаришеві Михайлу Петровичу Драгоманову.

У листі до О. Суворіна 15 лист. 1876 р. М. П. Драгоманов пише, що "признавши себе неспосібним до стихотворства відмовився від такої праці і заохочував М. П. Старицького до перекладання сербського епосу останніх 2 1/2 року, відчуваючи війну з турками (Україна. - 1927. - Кн. 4. - С. 142).

605. Уваровська премія ... // Друг. - 1876. - № 22. - С. 352. Новинки.

В. Б. Антонович та М. П. Драгоманов отримали премію за кн. "Исторические песни малорусского народа", Т. 1. - К., 1876.

1878

606. Milkowski Z. Lech, Czech і Rus: Powiesc historyczna wspolczesna // Lech, Poznan, 1878, - №№ 12-24.

М. П. Драгоманов став прототипом Руса в повісті З. Мілковського, в якій автор пропагує єдність трьох народів у боротьбі з царизмом. Див.: Hornowa Е. Problemy poskie w tworczosci Michala Drahomanowa. Wroclaw . . . ,1978. - S. 6.

1879

607. [Барвінський Б. Г.] Відповідь п. М. П. Драгоманову: (З причин нападів в "Громаді") // Правда. - 1879. - № 6. - С. 376-390. - Без підп.

Авторство В. Г. Барвінського вказане І. Франком у покажчику змісту журналу "Правда", Львів, 1884.

В. Г. Барвінський критикує статтю М. П. Драгоманова "Дещо про львівських народовців і соціалізм в Галичині" (Громада, 1879, кн. 4. Див. №. 155) .

608. Dragomanoff Michele // Ditionario biografico degli scrittori contemporanei . . . diretto da Angelo de Gubernatis. - Firenze, 1879. - P. 397-398.

609. Milkowski Z. Sprawa ruska: Prowodyrowi Rusi wspoiczesni Dziennik Poznanski. - 1879. - №№ 17-23.

Полемічна стаття проти М. П. Драгоманова. Відповідь його під заг. "Польський демократ про українство й соціалізм" див.: Громада. - 1879. - Кн. 4. - С. 354. Див. № 155.

1880

610. Романенко Г.Г. Терроризм и рутина: (По поводу полемики г. Драгоманова с "Голосом”) В. Тарновского. - [Женева]: Рус. тип., [1880]. - 24 с. без обкладинки.

На тит. стор. видумане місце видання: Лондон. Брошуру видано на кошти групи "Набат"

611. [Павлик M.] Sozialistische Publication in ukrainische Sprache. 1873-1880. - Geneve, 1880.. - 4 S.

У цій брошурі зареєстровані дотеперішні видання праць М. П. Драгоманова й ті, що вишли за його участю.

1881

612. [Франко I.] П'ятий рік українського видання "Громади" в Женеві // Світ. - 1881. - № 3. - С. 59-60. - Підп.: І. Ф.

Те ж: Франко І. Зібрання творів: у 50-ти т. - К., 1980. - Т. 26. - С. 120-121.

613. Limanowski В. Quelques mots a propos de l'article de M. Dragomanow sur les revolutionaires et socialistes polonais // Le Precurseur: Organ du parti du peuple travailleur Suisse. - Geneve, 1881. - № 29. - 16 VII; № 31. - 30 VII; № 32.- 6 VIII.

З приводу статті М. П. Драгоманова "Les nations de l'Europe Orientale et le socialisme international”. Див № 176.

Про обставини надрукування цієї статті див.: Limanowski В. Pamietniki. - Warszawa, 1938. - S. 232-233.

1882

614. Открытое письмо господину М. Драгоманову. "Милостивый государь. В своей статье "Обаятельность энергии" ... [Женева] Вольная тип., 1882. - 4 с.

У кінці текста: П. Аксельрод, Ив. Бохановский, Л. Дейч, В. Засулич, Г. Плеханов. 20 (8) мая 1882.

Протест проти обвинувачень М. П. Драгоманова на адресу російської еміграції у його статті "Обаятельность энергии" (Вольное слово, 1882, № 34. Див. № 226).

615. Про видання українських історичних пісень // Світ. -1882. - № 14 (2). - С. 251. - Без підп.

Про працю М. П. Драгоманова над виданням пісень. Прохання записувати і надсилати пісні.

616. Франко І. Посвята Михайлові Драгоманову. "Тобі цей труд!" [Поезія] // Гете И. В. Фавст. Часть перша. З нім. перекл. і пояснив І. Франко. - Львів, 1882. - С. ІІІ-ІV.

617. Черкезов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. - Женева: impr, russe, 1882. - 63 с.

На обкладинці автор і заголовок також франц. мовою.

Виклад змісту: [Партицький О.] Мих. Драгоманов в борбі з російськими соціалістами // Зоря. - 1882. - № 16. - С. 255-256 № 17. - С. 270-271. - Без підп.

Оцінку М. П. Драгоманова брошури В. Черкезова див. у його брошурі "До суду земляків” (Драгоманов М. Листи до Ів. франка і інших. 1881-1886. - Львів, 1906. - С. 231-232). Тут же і оцінка статті О. Партицького.

1883

618. Михайло П. Драгоманов ... // Діло. - 1883. - № 113. - 6 (18) жовт. - С. 4. - Без підп.

Замітка про участь М П Драгоманова у праці Е. Реклю Nouvelle Geographie Universelle Див. № 177. .

619. Открытое письмо к господину Драгоманову // Календарь "Народной воли" на 1883 год. - Сост. В. И. Иохелсон, ред. Л. А. Тихомиров. - Женева, impr. russe, 1883. - С. 161-176.

Передрук "Открытого письма ...", див. № 614.

620. Malon Benoit. Histoire du Socialisme depuis les temps le plus recules jusqu'aux nos jours. - Paris: Derveaux, 1883.

У кн. інформація про М. П. Драгоманова та його діяльність. Укр. мовою у кн.: Грушевеький М. З починів укр. соц. руху. тих. драгоманов і женевський соц. гурток. - Відень, 1922. - С. 102.

621. Thun A. Die national-federalistischen Bestrebungen // Thun A. Geschichte der Revolutionaren Bewegungen in Russland. - Leipzig, 1883. - S. 307-329.

Розділ про М. П. Драгоманова. На стор. 310-315 його автобіографія.

1884

622. Драгоманов Михаил Петрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834-1844). Составлен и издан под ред. ... В. С. Иконникова.- Киев, 1884. - С. 187-188. Дополнения. - С. 809.

Біографія і список надрукованих праць, виданих за час праці М. П. Драгоманова в Київ. університеті.

1886

623. Заявлене // Зоря. - 1886. - № 2. - С. 36. - Підп.: Редакція "Зорі".

Про лист І. С.Тургенева до М. П. Драгоманова, надрук. у № 21 "Зорі" за 1885 р. (Див. № 269). Редакція подає обставини надрукування цієї публікації у зв'язку з протестом М. П. Драгомагова. див. також № 280.

624. Наближаючіся 25-ті роковини смерті ... Тараса Шевченка // Зоря. - 1886. - № 4. - С. 65. - Без підп.

Про підготовку М. П. Драгомановим видання творів Т. Г. Шевченка.

625. [Франко І.] Стереотипове виданя "Кобзаря" Т. Шевченка // Зоря. - 1886. - № 15-16. - С. 271. - Без підп.

Про підготовку М. П. Драгомановим у Женеві видання творів T. Г. Шевченка.

626. Tichomirov L. La Russie Politique et sociale. - Geneve, 1866.

У кн. також про М. П. Драгоманова. Див. лист М. П. Драгоманова І. Франкові 12 вересня 1886 р. // Матеріали. - С. 202.

1887

627. Левицький Б. Стереотипове видане "Кобзаря" Т. Шевченка // Ватра: Літ. збірник. - Стрий, 1887. - С. 210-211. - Підп.: Лукич В.

Про підготовку М. П. Драгомановим видання творів Т. Г. Шевченка.

628. Znany uczony і publicysta ... // Kurjer Lwowski. - 1887, - № 220. - 10 sierp. - S. 5.

Про те, що М. П. Драгоманов працює над історією укр. літератури. Замітка напевно написана І. Франком.

1888

629. Головацкий Я. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина напечатанным в Вестнике Европы за 1885 и 1886 годы. - Вильно: Типогр. А. Г. Сыркина, 1888. - 87 с.

У розділі "Заметки и дополнения к статье Обзор Малорусской этнографии, с. 3-47 Я. Головацький подає документа, які свідчать у його участі в зборі матеріалів до праці "Исторические песни малорусского народа", Київ, 1874.

630. [Замітка про те, що М. П. Драгоманов не має жодного відношення до студентських безпорядків у Женеві] // Новое время. - 1888. - № 4293. - 10 февр.

Про те див.: Україна. - 1927. - Кн. 4. - С. 149-150.

631. Dragomanow Michael // A. de Gubernatis. Dictianaire international des scrivains du jour. - Florence - Paris - Leipzig: Edit. L. Nicolai, Florence, 1888-1889. - P. 1120,

632. Franko I. Postepy panslawizmu. // Kurjer Lwowski. - 1888. , - № 74. - 14 marca. - S. I.

Висвітлення поглядів M. П. Драгоманова на цю проблему.

1889

633. М. П. Драгоманов // Діло. - 1889. - № 199. - 4 (16) верес. - С. 3.

Про приїзд М. П. Драгоманова до Софії і початок праці у Вищому училищі.

634. Письмо з Болгарії. Софія 28 ст. ст. жовтня // Діло. -1889. - № 247-248. - 3 (15) лист. - С. - 1. - Підп.: Драгано. У статті згадка про наукові праці М. П. Драгоманова.

635. Wezwanie prof. Dragomanowa па katedre w bulgarskim uniwersytecie // Kurjer Lwowski. - 1889. - 19 pazdz. - S. 3. Без підп.

По всій правдоподібності замітка написана І. Франком. У ній мова також про неприхильне відношення уряду Росії до справи покликання М. П. Драгоманова на кафедру в софійському вищому училищі.

1890

636. Кримський А. Лист до М. П. Драгоманова. Москва, 17 травня 1890 р. // Правда. - 1890. - Т. 3. - Вип. 8. - С. 127-130. - Без підп.

637. Кримський А. Лист до М. П. Драгоманова. 1890 р. // Правда. - 1890. - Т. 3. - Вип. 10. - С. 259-269. - Підп.: Оден з прихильників "Правди".

Листи про позицію журналу "Народ" щодо російсько-українських відносин.

638. Сучасна хроніка // Правда. - 1890. - Т. 1. - Вип. 1. Жовтень. - С. 71-80.

Про покликання М. П. Драгоманова на посаду професора Вищої школи в Софії. - С. 79.

639. Сучасна хроніка // Правда. - 1890. - Т. 3. - Вип. 10. -Грудень. - С. 296-304. - Без підп.

Ряд випадів проти М. П. Драгоманова з приводу його поглядів на укр. національне питання.

640. Dragomanov М. // A. de Gubernatis. Dictionaire international des ecrivains du Jour. - Florence, 1890. - P. 856-857.

1891

641. Запити дописувача Правди // Народ. - 1891. - № 24. - С. 350.—Без підп.

Вияснення відносин поміж А. Ю. Кримським та М. П. Драгомановим з приводу поглядів на національне питання українців у Росії.

642. Із Москви: (Росіяне про М. Драгоманова) // Народ. - 1891. - 24. - С. 334. - Підп.: Один з московських українців. Дата: 1891 р. З ноября. З просторою приміт., підп.: Ред.

Прихильна оцінка статей М. П. Драгоманова, друкованих у "Народі" 1891 р.

643. [Кримський A.] 3 Київщини: (Зауваження до думок М. Драгоманова про українців) // Правда. - 1891. - Т. - 1. - Вип. 2. - С. 107-108. - Підп.: Ко.

644. [Кримський A.] Лист до ред. "Народа" з приводу його полеміки з М. П. Драгомановим/ // Народ. - 1891. - № 24. - С. 350. - п. - Підп.: Московський дописуватель "Правди".

645. Пыпин А. История русской этнографии. - Т. 3. Этнография малорусская. - СПб., Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. - VІІІ, 425 с.

Про М. П. Драгоманова див. с. 365-367 та інші. Див. також покажчик іменн у томі четвертому.

646. Франко І. Болгарські праці М. Драгоманова // Народ. - 1891. - № 15-16. - С. 225-228; № 19. - С. 258-262.

Те ж: Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К., 1986. - Т. 46. - Кн. 2. - С. 24-42.

Про праці М. П. Драгоманова "Славянските сказания за пожертвование собственно дете" (див. № 317) та "Славянските сказания за рождението на Константина Великий" (див. № 333).

647. [Франко I.] о prof. Dragomanowie ... // Kurjer Lwowski. - 1891. - № 59 - S. 3-4 - Без підп.

Відповідь уряду Болгарії на ноту уряду Росії в справі М. П. Драгоманова.

1892

648. [Тучапський П. Л.] Шевченкові ідеали і українська дійсність // Народ. - 1892. - № 4. - С. 56-58; № 5-6. - С. 85-86; № 7-8. - С. 104-107. - Підп.: С. Е.

Окреме видання: Львів, накладом І. Франка, 1892. - 45 с. - (Літ.-наук. б-ка, № 13).

Праця присвячена М. П. Драгоманову. У ній використані дослідження М. П. Драгоманова про Т. Г. Шевченка.

649. Франко І. Дальші болгарські праці М. Драгоманова // Народ. - 1892. - № 11-12. - С. 155-157.

Про дослідження М. П. Драгоманова "Славянските варианти на една евангелска легенда" (див. № 332 ) та "Славянските приправки на сиповата история" (див. № 353).

1893

650. [Василевський Л.] Ще з поводу статті д. Арабажина ("Дещо про націоналізм на Україні" та рецензію М. П. Драгоманова) // Народ. 1893. - № 23-24. - С. 323-325. - Підп.: В. Л-ский. - "Від ред.". С. 324-325. Примітка. - С. 324.

651. Україна за границею // Народ. - 1893. - № 17. - С. 188. - Без підп.

М. П. Драгоманов обраний членом почесної ради конгресу фольклористів у Лондоні. Його доповідь на конгресі про "Злу жінку в укр. нар. оповіданнях".

652. [Rehor F.] Dragomanov Michael // Ottuv slovnik naucny. Illustrovana encyklopaedie obecnych. vedomosti. - Praha, 1893. Sedmy dil. - S. 906-907. - Підп.: Rr.

1894

653. Вечорниці // Народ. - 1894. - № 21. - С. 338.

Оголошення, що дня 16 грудня 1894 року відбудуться у Львові святкування 30-річчя наукової діяльності М. П. Драгоманова.

654. Драгоманов Михаил Петрович // Энциклопедический словарь - 1894. - Том - 11. - СПб., Издатели Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, - С. 90-91. - Без підп.

655. Кобринцька Н. Відьма: По народним казкам і оповіданням, посвята Михайлові Драгоманову в честь его 30-літньої письменської праці. // Народ. - 1894. - № 22. - С. 341-347.

Теж // Відьма: По народним казкам і оповіданням. Зложила Наталія Кобринська. Посвята Михайлові Драгоманову в честь його 30-літньої літературної праці. - Львів: Вид. M. Павлик, 1894. - 28 с.

656. Огоновський О. Історія літератури руської. 13. Михайло драгоманов // Зоря. - 1894. - № 8. - С. 184-185; № 9. - С. 207-211; № 10. - С. 228-231; № 11. - С. 253-257; № 12. - С. 280-284; № 13. - С. 301-304; № 14. - С. 322-324; № 15. - С. 342-344; № 16. - С. 358-360; № 17. - С. 381-383; № 18. - С. 397-400; № 19. - С. 419-420.

'Теж // Огоновський О. Історія літератури руської. Написав Омелян Огоновський. Часть 4. - Львів: Накладом Наукового товариства ім. Шевченка, 1894. - С. 230-241.

657. Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов // Хлібороб. - 1894. - № 22-23. - С. 120-123.

658. Леся Українка. Роберт Брюс, шотландський король, готландська легенда (Посвята дядькові Михайлові Драгоманову) // Хлібороб. - 1894. - № 8-9. - С. 59-62; № 10-11. - С. 72-75. У кінці дата: 1893 року. Гадяч.

Теж // Дзвінок. - 1894. - № 11. - С. 234-239; № 12-13. - С. 271-275.

Теж окр. видання: Коломия: Видав М. Павлик. - 1894. - 22 с.

659. Франко І. Михайло Петрович Драгоманов // Жите і слово. - 1894. - Т. 1. - Кн. - 1. - С. 148-152. У рубриці: Сучасні діячі слов'янської науки і літератури.

У кн. 1-й "Житя і слово" перед текстом портрет М. П. Драгоманова.

Оцінку М. П. Драгоманова цієї праці див.: № 450.

660. Ювілейні вечерниці в честь Михайла Драгоманова [у Львові] з нагоди 30-річчя наукової діяльності // Хлібороб. - 1894. - № 22-23. - С. 119-120.

661. Драгоманов М. П. Біографія і портрет // Dictionaire des traditionalistes contemporains. - Paris, 1894.

661а. Dragomanov Michael // Brockhaus Konversations Lexicon. - 14 Auflage. - Leipzig - Berlin - Wien, 1894. - Bd. 5. - S. 477- 478.

1895

№ 662-667. Юбилей 30-літньої наукової діяльності М. П. Драгоманова. Львів, 14 грудня 1894 р.

662. Франко І. Ювілей 30-літньої літературно-наукової праці М. Драгоманова // Житє і слово. - 1895. - Т. 3. - Кн. 1. - С. 156, - Підп.: І. Ф.

663. Юбилей 30-літньої праці Михайла Петровича Драгоманова // Народ. - 1895. - № 1. - С. 1-6.

664. Перші збори Русько-українського просвітнього товариства "Поступ" // Народ. - 1895. - № 1. - С. 6-7.

М. П. Драгоманов іменований першим почесним членом "Поступу".

665. Властивий юбилей // Там же. - № 1. - С. 7-28.

У тексті промови М. Павлика, І. Франка, Н. Кобринської, В. Стефаника на святковій академії в честь М. П. Драгоманова у Львові 14 грудня 1894 р.

666. Юбилей 30-літньої праці Михайла Петровича Драгоманова. Привіти європейських учених // Там же. - № 7. - С. 111-112.

Привітання Альфреда Рамбо, К. Морфіла, Л. Леже, Моріца Шіфф, Г. Парі.

667. Юбилей 30-літньої праці Михайла Петровича Драгоманова // Там же. - 1895. - № 8. - С. 113-116.

Привітання Г. Пітре, Д. Д. А. із Болгарії, Ю. Полівки, А. Карной.

Усі ці матеріали передрук, у кн.: Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. - Львів, 1896. див. № 699.

Див. Також № 660

№ № 668-698. Некрологи та інші матеріали з приводу смерті М. П. Драгоманова

668. М. П. Драгоманов // Галичанин. - 1895. - № 129. - 23 июня.

669. Михайло П. Драгоманов // Діло. - 1895. - № 129. - 12 /24/ черв. - С. 2. - Без підп.

670. [Окуневський Я.] Михайло Петрович Драгоманов: 3 моїх споминів // Діло. - 1896. - № 144. - 1 (13) лип. - С. 1-2. - Підп.: др. Я. О-скій. Передрук: Народ. - 1895. - № 13-14. - С. 224.

671. [Франко I.] Михайло Петрович Драгоманов // Житє і слово. - 1895. - Т. 4. - Кн. 4. - С. 160. - Без підп. Передрук: Народ. -1895. - № 13-14. - С. 216.

672. Драгоманов М. П. // Записки Наук, товариства імені Шевченка. - 1895. - Т. 6. - Кн. 2. - С. 38. Наук. хроніка. - Без підп.

673. Драгоманов М. П. // Хлібороб. - 1895. - № 10-12. - 15 черв. - С. 4.

674. Голоси руських газет [з приводу смерті М. П. Драгоманова] // Народ. - 1895. - № 13-14. - С.

Подаються матеріали, що надрук. у руських газетах радикального напрямку: "Хлібороб", "Громадський голос", "Житє і слово"; народовських: "Діло", "Зоря", "Буковина", "Записки Наук. тов. імені Шевченка", "Правда"; Староруських (москвофільських), "Галичанин", ""Бесіда". Вільний російський голос: "Летучие листки", Лондон [див. № 683].

675. Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов // Народ. - 1895. -: № 12. - С. 179-183.

676. [Грінченко B. Д.] Над труною М. Драгоманова // Народ. -1895. - № 12. - С. 183-184. - Підп.: П. Вартовий.

677. Димитров Илия. Спомин остатної лекції професора М. Драгоманова, котру він мав 8 ст. ст. юня 1895 р., в авдіторії III історико-філологічного курса // Народ. - 1895. - № 22. - С. 184-185.

Примітка: ст..ст – старий стиль

678. Похорони Михайла Петровича Драгоманова // Народ. - 1895. - № 12. - С. 186-202.

Зміст: Мінцес Б. Загальне вражіне. - Вінці і написи на них. - Надгробні промови. - Подяка від сім"ї Драгоманова і Шишманова. - Жалібні телеграми і листи [зокрема лист від А. Кримського до М. Павлика].

679. Кобринська Н. Лист до Людмили М. Драгоманової [з приводу смерті М. П. Драгоманова] // Народ. - 1895. - № 12. - С. 197. У кінці дата: Болехів. 22. VI. 1895.

680. [Кримський A.] Лист до М. Павлика. 17 ст. ст. Червня 1895. - Лист з України до М. Павлика. 6. VІІ ст. ст. 1895 [з приводу смерті М. Драгоманова] // Народ. - 1895. - № 12. - С. 200-202. - Підп.: А. Хванько, А. Хв.

681. Лист із Чернігова до ред. "Народа" по поводу смерті M. П. Драгоманова // Народ. - 1895. - № 13-14. - С. 236-237.

682. Голос кружка радикальної молодіжи на Україні з поводу смерті М. П. Драгоманова // Народ. - 1895. - № 15-16. - С. 245-246.

683. Маслов-Стокоз В. Михаил Петрович Драгоманов // Летучие листки, издаваемые фондом вольной русской прессы в Лондоне. -1895. - № 22. - С. 3-4. Передрук: Народ. - 1895. - № 13-14. - С. 230-231. Див. № 674.

684. Памяти Драгоманова // Русская, мысль. - 1895. - Кн. 8. -С. 22.

685. Драгоманов М. П. // Всемирная иллюстрация. - 1895. -Т. 54. - С. 14.

686. Крымский А. Михаил Петрович драгоманов // Этнограф. обозрение. - 1895. - Кн. 27. - № 4. - С. 129-134. Библиография.

Те ж окр. відбиток: М., 1895. - 6 с.

687. Смерть Михайла Петровича Драгоманова // Народ. - 1895. - № 13 і 14. - С. 203-238.

Подаються матеріали із преси Болгарії:

а/ Млада Болгария. Независим демократически вестник. - Софія, 1895. - 10 юний. - Брой 18. - Підп.: X.

б/ Социалист. Орган на работническата социал-демократическа партия. - 1895. - 13 юнии. - Брой 70.

в/ Народни Правда, орган на либералната партия. - 1895. -18 юний. - Брой 69.

г/ Мысль. Списание за наука, литература и критика. - 1895. -Кн. 4. - Підп.: Ненаш.

д/ Прогресс. Общественно-литературный вестник. - Софія. -1895. - 21 юний. - Брой 70.

е/ Мінцес Б. // Български Преглед. Списание за наука, литература и обществен живот. - 1895. - Година 2. - Кн. 8.

е / Bulgarische Echo. - 1895. - 4 Juli.

ж/ Благоев Д. // Дело. - Софія. - 1895. - № 10. - С. 833-834.

Передрук: Благоев Д. Сочинения. - Софія, 1957. - Т. 3. - С. 440-441.

688. [Франко I.] Z pogrzebu Dragomanowa // Kurjer Lwowski. - 1895- № 176. - 27 czerwca. - S. 3.

Опис пригод, які мали місце під час поїздки І. Франка та M. Павлика на похорони М. П. Драгоманова,

689. Pawlik М. Z powodu pogrzebu М. Dragomanowa // Kurjer Lwowski. - № 192. - 13 lipca. - S. 4.

Лист М. Павлика, у якому пише він про свою участь в похоронах M. П. Драгоманова (до Софії приїхав на декілька днів пізніше дня похорону).

690. Dragomanow Michal, folklorysta ruski // Nowa Keforma. -1895. - № 142.

691. Hlavacek F. // Michal Dragomanow // Cas. - 1895. - № 9. - S. 420-422.

Див.: З історії чесько-укр. зв'язків. - Братіслава, 1957. - С. 618.

692. Michal Dragomanow zemrel // Hlas naroda. - 1895. - 27 червня. - S. 5.

693. Wasilewski L. Dragomanow // Nase doba. - 1895. - R. 2. - № 10. - Praga, 10 червня.

Передрук у кн.: Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів, - Львів, 1896. - С.410-411.

В справі авторства див.: Wasilewski L. Moje wspomnienia ukrainskie // Праці yкp. наук. ін-ту. - Т. 8. Серія мемуарів. - Кн. 2. - Спогади. - Варшава, 1932. - С. 29.

694. Michal Dragomanow // Radiialni listy (Вгпо). - 1895. - № 18. - S. 5.

695. Dragomanov M. // La Republique Francaise. - 1895. - 22 червня. - Р. 4.

696. Смерть M. П. Драгоманова. Із відзивів французьких газет // Народ. - 1895. - № 15-16.- С. 243-245.

Про некролог та спогад Ф. Вовка, надрук. у журн.: Revue des Traditions populaires. - 1895. - № 7. - Juillet.

697. Перші поминки М. П. Драгоманова [у Кракові]. - Львів: Видав М. Павлик. Друкарня В. Манецкого, 1895. - 20 с.

698. Вінки, що надійшли з України [до ред. газ. "Радикал”] // Радикал. - 1895. - № 2. - С. 24; № 3. - С. 32-36.

На адресу редакції надійшли вінки: Від українських радикалів, що прислали перший вінок; Від російських однодумців, що прислали другий вінок; Від університетської молодіжи міста № № що прислали четвертий вінок.

1896

699. Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав М. Павлик. Коштом Українців. - Львів: 3 друкарні В. Манецкого, 1896. - 2, 442, ХХХІV, 6 с.; портр., іл.

Зміст: Павлик М. Передне слівце. - Юбилей 30-літньої праці Михайла Петровича Драгоманова. - Вступ. - Віче. - Промови. - Перші збори Русько-українського просвітного товариства "Поступ". - Властивий юбилей. - Промови М. Павлика, д-ра Івана Франка. - Дарунки для М. П-ча. - Привіти для М. П-ча. - Адреси і телеграми з Галичини. - Промови учасників юбилея. - Відповідь Михайла Петровича Драгоманова. - Привіти європейських учених. - Відповідь М. П. Драгоманова на привіти європейських учених.

Смерть і похорони Михайла Петровича Драгоманова. Вступні голоси. - Похорони Михайла Петровича Драгомагоманова. - Вінці і написи на них. - Надгробні промови. - Подяка від сім'ї Драгоманова і Шишманова. - Жалібні телеграми і листи. - Виїмки з відзивів газет по поводу смерти М. П. Драгоманова, А. Болгарських. Б. Руських, а/ Радикальних, б/ Народовських, в/ Староруських, г/ Вільний російський голос. - Листи із Чернігова до ред. "Народа" по поводу смерті М. П. Драгоманова. - Голос кружка радикальної молодіжі на Україні з поводу смерті М. П. Драгоманова. - Перші поминки М. П. Драгоманова [у Кракові]. Промови В. Стефаника та інших. - Автобіографія М. П. Драгоманова. - Додатки. Із чеських голосів по поводу смерті М. П. Драгоманова. - Кілька слів одного софійського студента про проф. М. Драгоманова [Г.Ценова]. - Решта голосів із України з поводу смерті М. Драгоманова і віщі на его могилу; - Спис творів М. П. Драгоманова. - Деякі поправки й додатки.

Рец.: а/ Літ.-наук, вісник. - 1898. - Т. І.. - Кн. 1. - С. 72-73. Бібліогр. - Без підп.

б/ Франко І. // Kurjer Lwowski. - 1895. - № 321. - 19 list. S. 5-6. Підп.: Iw. Fr.

в/ Franko I. Ksiazka о Dragomanowie // Monitor. - 1895. - № 34 - 25 list. - S. 4.

700. [Franko I.] Dragomanow о kwestji polskiej. I-II. // Kurjer Lwowski. - 1896. - № 226. - 15 sierp. - S. 1; № 227. - 16 sierp. - S. 3.

Стаття опрацьована на основі переписки М. П. Драгоманова з представниками польських політичних партій, опублікованої в журн. "Жите і слово", 1896, т. 5. Див. № 478.

701. [Franko I.] Memorial Dragomanowa? // Kurjer Lwowski. - 1896. - № 238. - 27 sierp. - S. 2. - Підп.: I. Fr.

Безглузда вигадка депутата до австр. парламенту Козакевича про нібито якийсь меморіал (звернення) М. П. Драгоманова до царя.

702. [Wasilewski L.] Ukrainstwo, sprawa rusinska a socoalisci polscy // Przedswit. - 1896. - № 10. - S. 6. підп. : St. Os-- arz.

У статті є нападки на діяльність М. П. Драгоманова. Невдоволення Лесі Українки цією статею див. у її листі до Л. М. Драгоманової (дядини її) від 14 берез. 1896 p. // Леся Українка. Зібрання творів: У 12-ти т. -К., 1978. - Т. 10. - С. 366.

703. Кобринська Н. Михайло Драгоманов [Некролог] // Наша доля. Збірник праць різних авторів. - Львів, 1896.

704. Канели Р. Михаил Петрович Драгоманов [Некролог] // Светлина [Софія]. - 1896.

Окр. відбиток: Софія, 1896. - 14 с.

705. Поминки М. П. Драгоманова у Відні // Радикал. - 1896. -10-11. - С. 102-105.

Поминки у Відні членами студ. об'єднання "Січ". 5 лютого 1896 р. Заповіджене продовження не було надруковане.

706. Fait Е. Michail Petrovic Dragomanov [Некролог] // Lumir. - 1896. - № 24. - S. 17-19.

707. Michal Dragomanow [Некролог] // Wisla. - 1896. - T. 10. - S. 214-215. - Підп.: 1.

707-1. Сумцов Н. Ф. Изслѣдованія М. П. Драгоманова по фольклору въ болгарскомъ „Сборникѣ за народни умотворенія“. Записки имп. Харьковского ун-та. - 1898. - Кн. IV. - С. 1-11.1897

708. Бурцев В. За сто лет (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России (в двух частях) Составил Вл. Бурцев при редакционном участии С. М. Кравчинского (Степняка). - London: Published by the "Russian Free Press Fond", 1897.

Ч. 1. XII, 267 с.; Ч. 2. - 164 c.

Ця книжка є хронікою революційного руху в Росії. У ній основні відомості про громадську та політичну діяльність М. П. Драгомагнова, переслідування його царською владою. Про М. П. Драгоманова див. за покажчиком імен, який є у кінці другої книги.

709. Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография. Оттиск из журнала "Киевская Старина". - Киев, 1897. - 85 с.

Про М. П. Драгоманова див. у розділах: П. Кузьмичевский. - С. 25-33; М. Т-въ. К. Г. (Дополнения к статье о П. Кузьмичевском). - С. 74-85.

710. Miсhal Dragomanow [Некролог] // Narodopisny sbornik Ceskoslovansky. - 1897. - Т. 1. - S. 199-200. - Без підп.

1898

711. Конисский А.Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка: (Критико-биографическая хроника). 1814-1861. - Одесса, 1898. - 723 с.

Замітка про промову М. П. Драгоманова над труною Т. Г. Шевченка у Києві 186І року. - С.

712. Окуневський Я. Михайло Петрович Драгоманов: (З моїх споминів) // Січ. 1868-1898. Альманах в пам"ять 30-х роковин основания товариства "Січ" у Відні. - Львів: Коштом і заходом Товариства . Друкарня Наук. тов. імені Шевченка, 1898. - С. 129-136.

713. Струнина JI. Первые воскресные школы в Киеве // Киев. старина. - 1898. - Т. 61. - Кн. 5. - С. 287-307.

У цій праці М. П. Драгоманов не названий, але тут є матеріал про недільні школи у Києві 1861-1863 pp.

714. Сумцов Н. Ф. Исследования М. П. Драгоманова по фольклору в болгарском "Сборнике за народни умотворения" // Записки Харьков, ун-та. - 1898. - Т. 4. Отд. оттиск: Харьков, 1898. - 12 с.

1899

715. Богатынов И. Д. Воспоминания // Русский архив. - 1899. -Кн. II.

На стор. 403 спогад про те, як автор [I. Д. Богатинов] поборював працю М. П. Драгоманова про школи [див. № 12].

Зміст статті викладений у замітці: Літ.-наук, вісник. - 1900. - Т. 9. - Кн. 3. - C. 217-218. Хр. і бібл.

716. Вечер в память М. П. Драгоманова во Львове // Киев. старина. - 1899. - Т. 66. - Кн. 8. - С. 68. Документи.

Інформація на основі замітки у газ. "Буковина", 1899, № 71.- Див. Також № 719.

717. Гнатюк В. Причинок до історії зносин Галицьких і Угорських Русинів // Літ.-наук, вісник. - 1899. - Т. 7. - Кн. 9. - С. 162-178.

У статті В. М. Гнатюка відзначена заслуги М. П. Драгоманова для пізнання та вивчення Закарпаття.

718. [Маслов-Стокоз В.] И. C. Тургенев // Ист. вестник. - 1899. -Кн. 3. - С. 896-898. - Підп.: Ватуринский Д.

Стаття написана на основі спогадів М. П. Драгоманова про I. С. Тургенева. Виклад змісту статті В. Маслова-Стокоза див.: Літ.-наук, вісник. - 1899. - Т. 6. - Кн. 4. - С. 65. Хр. і бібл. - Без підп.

719. [Павлик M.] Поминки Михайла Драгоманова [у Львові] // Гром. голос. - 1899. - № 13. - 1 лип. - С. 103-110. - Без підп.

Див. також № 7іб #

720. [Споминки про М. П. Драгоманова] // Бьлгарски преглед. -1899. - № 5, 6.

Спомини про М. П. Драгоманова як професора у Вищому училищі в Coфiї. Виклад змісту див.: Літ.-наук, вісник. - 1899. - Т. 8. - Кн. ІІ. - С. 46. Хр. і бібліогр.

721. Сумцов Н. Ф. К истории издания малорусских исторических песен // Киев. старина. - 1899. - Т. 10. - Кн. 3. - С. 939-953.

Отдельный оттиск: Киев, 1899. - 15 с.

722. Франко І. Будучність, суспільно-політична часопись для українсько-руського народу (1899 № 1-3) // Літ.-наук. вісник. -1899. - Т. 7. - Кн. 8. - С. 125-127. - Хр. і бібл. - Підп.: І. Ф.

І. Франко критикує "Переднє слово" у 1-му номері газети "Будучність" про розвиток та стан української національної ідеї, звертає увагу, що невірним є висвітлення редакцією поглядів М. П. Драгоманова.

1900

723. Бачинський Ю. Моя переписка з Михайлом Драгомановим: (Додаток до "України irredent-u”). Львів: Накладом автора, 1900. - 72 с.

Зміст: [Бступ]. - C. 3-6; 1-й лист М. Драгоманова. 6/18 юля 94, Софія (Лист з приводу праці Ю. Бачинського "Україна irredenta") - С. 7-13; 2-й лист М. Драгоманова. 28 юля 94. Wien. - С. 14-15 (лист у справі діяльності Укр.-руської радикальної партії); Моя відповідь на 1-ий і 2-ий лист Драгоманова 22/ХІ 1894, 4/ХІІ 1894. - С, 16-71; 3-ий лист М. Драгоманова затратився. Подається зміст його. - С. 71-72. Див. також № 926.

Рец.: [Франко I.] // Літ.-наук. вісник. - 1900. - Т. 10. - Кн. 4. - C. 55-56. Хр. і бібл. - Підп.: І. Ф.

724. Вечер памяти М. П. Драгоманова // Киев. старина. - 1900. - Т. 70. - Кн. 7-8. - С. 28. Док., изв. замет.

Про вечір, що відбувся у Львові 1 липня 1900 p.

725. Павлик М. Бесіда по случаю 6 роковин смерті Драгоманова. - Львів, 1900. - 43 с.

726. Старицький М. П. На проводи [М. П. Драгоманова] ("Чи доведеться, милий друже") [Поезія?] // Вік (1798-1898). - К., 1900. - С. 288.

727. Франко І. Рубач: /Присвячую пам'яті Михайла Драгоманова) (Оповідання) // Франко І. Сім казок. - Львів, 1900. - С. 3-14.

728. Цегельський Д. М. П. Драгоманов, його думки, діяльність і значіне // Молода Україна. - Львів. - 1900. - № 2. - С. 57-61; № 6, - С. 218-223.

729. Pavlik М. Michal Drahomanov. /Prel. R. Broz // Casopis pokrokoveho studentstva. 1900. - № 3-5. - S. 58-59.

1901

730. [Гнатюк В.] Вечерниці в пам"ять Михайла Драгоманова у Львові // Літ.-наук, вісник. - 1901. - Т. 15. - Кн. 8. - С. 24. Хр. і бібл. - Підп.: В.

731. Грушевський М. На порозі століття: Публічний відчит, читаний в Перемишлі 2 (15) січня 1901 p. 11 Літ.-наук. Вісник. - 1901. - Т. 13. - Кн. 2. - С. 77-87.

У відчиті картина розвитку громадського та культурного розвитку українців в другій половині XIX ст. Характеристика поглядів М. П. .Драгоманова на с. 83-85.

1902

732. Грушевський М. Др. Остап Терлецький // Записки Наук. тов. ім. Шевченка. - 1902. - Т. 48. - Кн. 4. - С. 12-15. Misc.

У некролозі мова про знайомство О. С. Терлецького з М. П. Драгомановим.

Див. також: Грушевський М. До некрологу Остапа Терлецького // Там же. - 1902. - Т. 50. - Кн. 6. - С. 13-15. Misc.

Уточнення питання про знайомство О. Терлецького з М. П. Драгомановим. Публікація листів О. Терлецького до М. П. Драгоманова 1876 і 1877 pp.

733. Житецкий Г. Н. Драгоманов Михаил Петрович // Большая энциклопедия Просвещения. - СПб., 1902. - С. 701-702.

734. Павлик М. Пам'яті Михайла Драгоманова: Відчит на вечорницях , устроених в його честь укр. молоді лото у Львові 13 лип. 1901 р. - Чернівці, 1902. - 42 с. - (Б-ка для сусп. наук. - Ч. - І).

Рец.: [Гнатюк В.] // Літ.-наук. вісник. - 1902. - Т. 19. - Кн. 9. - С. 27. Хр. і бібл. - Підп.: В.

735. Сухонин С. Воспоминания украинского писателя об И. С. Тургеневе // Вестник всемирной истории. - 1902. - № 2. - С. 85-100.

Рец.: Єфремов С. Драгоманов і Тургенев // Літ-наук. Вісник. -1 901. - Т. 18. - Кн. I. - С. 34. Хр. і бібл. - Підп.: С. Є.

736. Федьковича О. Листи до Драгоманова // Хроніка Наук. тов. імені Шевченка. - 1902. - № 11. - С. 11.

Замітка про наявні в архіві Наук. тов. ім. Шевченка автографи листів Ю. Федьковича до М. Драгоманова.

1903

737. Барвінський О. Замітка до згадки О. Огоновського про М. Драгоманова // Руслан. - 1903. - № 26, 27.

738. Мирний Панас. Привіт М. Драгоманову на ювілей його 30-літньої праці (''Була доба, пишали ясні мрії") [Поезія] // Акорди: Антологія укр. лірики від смерті Шевченка. Уложив Іван Франко. - Львів, 1903. - С. 125-126.

739. Мордовець Д. Про незабутне // Літ.-наук, вісник. - 1903. - Т. 21. - Кн. 3. - С. 149-163; Т. 22. - Кн. 4. - С. 1-9.

Спогад Д. Л. Мордовця про М. П. Драгоманова з 1876 р. перед виїздом його закордон. Листи М. П. Драгоманова до Д. Л. Мордовця 1883, 1885, 1892, 1893, 1894 pp. Допомога Д. Л. Мордовця вдові М. П. Драгоманова. лист Л. М. Драгоманової Д. Л. Мордовцю, у якому спогад, як з М. П. Драгомановим відвідали домівку (віллу) П. Віардо у Франції, щоб оглянути місця проживання І. С. Тургенева.

740. Окуневський Я. Спогади про М. П. Драгоманова // Руслан, -1903. - № 24.

741. Павлик М. М. Драгоманов, "високий рівень" українства та "нова ера": (Лист у редакцію "Руслана") // Руслан. - 1903. - 25 лют. (10 берез.). - С. 1-2; 26 лют. (11 берез.). - С. 2-3; 27 лют. (12 берез.). - С. 1; 28 лют. (13 берез). - С. -1-2; 1 (14) берез. - С. 1-2; 2 (15) берез. - С. 1-2.

Окреме видання цієї праці - див. № 760.

742. Франко І. З історії української молодіжи в Галичині 1871-1884 // Записки Наук. тов. імені Шевченка. - 1903. - Т. 55. - Кн. 5. - С. 1-3.

Передмова І.Франка до праці невідомого автора спогадів під заг. "Історичний очерк розвою Товариства академічного "Дружній Лихвар" опісля "Академічне Брацтво" від часу єго заснованя себто 21 цвітня 1871 р. по Загальні збори Товариства з дня 1 падол. 1885”. .

У цьому спогаді є про перебування М. П. Драгоманова у 1876 р. у Львові, про арешти 1877 року.

1905

743. Гронковский К. Драгомановекая биография Бакунина. - Казань. - 1905.

744. Елізе Реклю [Некролог] // Діло. - 1905. - № 141. - 25 черв. (8 лип.). - С. 3. - Без підп.

У некролозі мова про зв'язки М. П. Драгоманова з Е. Реклю.

745. Копач І. З гостини у "других" // Діло. - 1905. - № 16. -21 січ. (3 лют.). - С. 1-2.

У статті порушено питання поширення москвофільства в Галичині ставлення до москвофілів М. П. Драгоманова. Стаття І.Копача викликала полеміку головно про висвітлення поглядів М. П. Драгоманова.

Важливіші матеріали:

а/ Павлик М. Не кличте всує: (Стаття надіслана) // Діло. -1905. - № 18-19. - 25 січ. (7 лют.). - С. 2. Додаток.

б/ Копач І. Небіжчик Михайло Драгоманів і москвофільство // Діло. - 1905. - № 21. - 27 січ. (9 лют.). - С. 1-2.

в/ Томашівський С. Ще у відповідь д. Павликові // Діло. - 1905. - № 22. - 28 січ. (10 лют.). - С. 2.

г/ Павлик М. Іще раз не кличте всує // Діло. - 1905. - № 48. - 29 лют. (14 берез.). - С. 1-2.

д/ Копач І. У (послідну!) відповідь п. М. Павликові // Діло. - 1905. - № 50. - 3 (16) берез. - С. 3.

746. Дозинський М. Михайло Драгоманов: (В десятилітє смерті) // Промінь. - 1905, - № 12-13. - С. 141-143.

747. Русова С. Памяти М. П. Драгоманова // Русская мысль. -1905. - № 8. - С. 64-66.

748. Франко І. В десяті роковини смерті Михайла Драгоманова // Новий громадський голос.. - 1905. - № 22. - 22 черв. - С. 173-174.

Теж у кн.: Франко І. Зібрання творів: У 50- и т. - К., 1982, - Т. 35. - С. 402-404.

749. Rusowa S. Michael P. Dragomanow: Zu seinem zehnten Todes-tage // Ruthenische Revue. - 1905. - № 16. - S. 394-397.

1906

750. Гревс M. Драгоманов - родоначальник партии Народной свободы // Свобода и культура. - СПб., 1906. - № 15.

751. Дебагорий-Мокриевич В. Воспоминания. - СПб., 1906.

Рец.: Сильчевский Д. П. // Былое. - 1906. - № 11. - С. 320-322.

752. Ефименко А.Я. История украинского народа. Вып. I и II. - СПб.: Изд. Брокгауза и Ефрона, 1906.

Про М. П. Драгоманова. - С.

Рец.: Русова С. // Былое. - 1907. - № 1 (13). - С. 300-304.

У рец. також мова про заслуги М. П. Драгоманова для українського народу.

753. Єфремов С.О. Відгуки з життя та письменства. Політична спадина Драгоманова // Нова громада. - 1906. - № 6. - С. 52-102.

754. Желябов А. И. Письмо к М. II. Драгоманову. 12 мая 1880 г. // Былое. - 1906. - № 3. - С. 71-73.

755. Из полицейских расследований 1882 года касательно "противоправительственных сообществ не столь вредных" // Былое. - 1906. - № 4. - С. 304-316.

Поліцейські документи 1879-1881 pp. про діяльність "Київських українофілів". Згадка про М. П. Драгоманова. - С. 308.

756. Іще в справі перевезення тіла Драгоманова // Громадський голос. - 1906. - № 67.

Ще раніше, у 1902 та наступних роках українська молодь Галичини радикальної орієнтації робила заходи в справі перевезення тіла М. П. Драгоманова з Софії до Галичини. Питання це порушувалося в тогочасній пресі, в листуванні М. Павлика з Л. М. Драгомановою, Лесею Українкою.

757. Лист до селян, що святкують пам'ять М,Драгоманова у Коломиї // Громадський голос. - 1906. - № 44.

758. Любатович О. С. Далекое и Недавное: Воспоминания из жизни революционеров 1878-81 г.г. (Посвящается памяти С. М. Кравчинского) // Былое. - 1906. - № 5, - С. 208-245.

Из содержания: Профессор Драгоманов, редактор "Громады". - С. 232-233; Галицкий писатель Павлик - сотрудник "Громады". - С. 233-234; Отношение Драгоманова к революционерам. - С. 235-436.

Продолжение: Былое. - 1906. - № 6. - С. 108-154.

Про М. П. Драгоманова в Женеві. - С. 127-128.

759. Отчет о процессе 20-ти народовольцев в 1882 году // Былое. - 1906. - № 6. - C. 237-293.

У зізнаннях обвинуваченого Ємельянова мова про зустрічі з М. П. Драгомановим у Женеві.

760. Павлик М. Михайло Драгоманов, "високий рівень" українства та "нова ера". Написав і видав М. Павлик. - Львів: 3 Загальної друкарні, 1906. - 45 с.

Зміст: Переднє слово; Лист до редакції "Руслана"; Відповідь на відповідь; Дописка; Додаток. Проти угоди народовців з австр. урядом та їх реакційної політики в галузі культури.

Див. також № 741.

Peц. див. № 769.

761. Танячкевич Д. Листи до Михайла Драгоманова /1876-1877/. - Львів, 1906.

Рец.: [Дорошенко Д.] // Нова громада. - 1906. - № 9. - С. 137-139. - Підп.: Д. Д-ко.

762. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова // Літ.-наук. вісник. - 1906. - Т. 35. - Кн. 8. - С. 226-240.

Теж у кн.: Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К., 1985. - Т. 45. - С. 423-438.

763. Lepkyj В. Муchajlo Drahomanow // Ukrainische Rundschau. -1906. - № 3. - S. 99-109.

1907

764. Белоконский И. П. Земское движение до образования партии Народной свободы // Былое. - 1907. - № 4 (16). - С. 231-255.

Про М. П. Драгоманова. - С. 248-251. Продовження: № 5 (17). - С. 54-80; № 6 (18). - С. 194-234; № 7 (19). - С. № 8 (20) - С. 241-273.

765. [Василевский Л.] Еще к вопросу о переговорах Исполнительного комитета "Народной воли" с "Добровольной охраной" // Былое. - 1907. - № 8 (20). - С. 125-127. - Підп.: Плохоцкий.

Вияснення питання участі М. П. Драгоманова у виданні "Вольного слова". Висловлювання П. Л. Лаврова про М. П. Драгоманова у листі до газ. "Przedswit" 30 вересня 1891 p.

766. Дебагорий-Мокриевич В. К. К вопросу о переговорах Исполнительного комитета "Народной Воли" с "Добровольной охраной": (Из воспоминаний) // Былое. - 1907. - № 4 (16). - С. 56-61.

Спогад про М. П. Драгоманова з 1882 р.

767. Лозинський М. Життєпись М. Драгоманова // Лозинський М. Націоналізм і народні святощі. - Вінніпег. - 1907. - С. 19-67.

768. [Маслов-Стокоз B,] K биографии Н. И. Костомарова // Былое. - 1907. - № 10. - С. 89-93. - Підп.: Батуринский В.

У тексті лист М. I. Костомарова М. П. Драгоманову 8 I 1877 р. в справі фонду на видання книжок укр. мовою.

769. Павлик М. Михайло Драгоманов і его роля в розвою України. - Львів, 1907. - 91 с.

Рец.: а/ Україна. - 1907. - Т. 2. - Кн. 5. - С. 224-228. - Підп.: М. Ж. [Одночасно рец. на кн.: Павлик М. Михайло Драгоманов, "високий рівень" українства та "нова ера". - Львів, 1906. Див. № 760]

770. Свод указаний, данных некоторым из арестованных по делам о государственных преступлениях (Май 1860 года) // Былое. - 1907. - 6 (18). - С. 118-160. З поясненнями Ф. К. Волкова та О. О. Русова.

У документі характеристика членів "Старої громади". Є ряд згадок про М. П. Драгоманова.

771. Франко І. "Переписка М. Драгоманова з М. Бучинським", зладив М. Павлик // Хроніка Наук. тов. імені Шевченка. - 1907. - № 32. - Вип. 4. - С. 10.

Зміст реферату І. Франка, прочитаного на засіданні Філолог. секції Наук. тов. імені Шевченка.

772. Feldman W. Stronnictwa і programy polityczne w Galicji 1846-1906. - Krakow, 1907.

Українсько-руська радикальна партія та М. П. Драгоманов. - С. 322-323.

1908

773. Єфремов С. Апостол правди і науки: На 13-літні роковини смерті Драгоманова // Рада. - 1908. - № 131. - 8 июня (21 червня). - С. 1-2.

Коротка біографія М. П. Драгоманова. Виклад його поглядів.

774. Єфремов С. Драгоманов і єврейська справа // Рада. - 1908. - № 254. - 6 нояб. (18 груд.). - С. 2-3; № 255. - 7 нояб. (19 груд.). - С. 1; № 256. - 8 нояб. (20 груд.). - С. 1; № 259. - 12 нояб. (24 груд.). - С. 2-3.

775. Кістяківський Б. Лист до редакції // Рада. - 1908. - 28 сент. (11 окт.).

З приводу характеристики В. О. Кістяківського та його поглядів на значення М. П. Драгоманова для укр. народу в статті К. Бондаренка з "Раді" за 20 сент. (3 жовт.). 1908 p.

Відгук: Бондаренко К. М. П. Драгоманов і сучасні українці: (З приводу листа професора Кримського) // Рада. - 1908. - 19 окт. - Підп.: К. В.

775-1/ Кістяківський Б. А. М. П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // Драгоманов М. П. Политические сочинения. – М., 1908. – Т.1. – С. IX - LXXVII776. Короленко В. Г. История моего современника // Русское богатство. - 1908. - Кн. 10.

Праця В. Г. Короленка друкується в "Русском богатстве" 1908-1909 рр. Про зустріч В. Г. Короленка з М. П. Драгомановим у кн. 10 за 1908 рік - С. 218-220.

Виклад змісту: Єфремов О. Д. Короленко про Драгоманова // Рада. - 1908. - № 258. - 11 нояб. - С. 4.

У статті С.О. Ефремова порушується також тема "М. П. Драгоманов та О. Добролюбов".

777. Павлик М. Михайло Драгоманов як політик // Діло. - 1908. № 71. - 30 берез. - С. 1-2; № 72. - 31 берез. - С. 1-2; № 73. - 1 квіт. - С. 1-2; № 74. - 2 квіт. - С. 1-2; № 75. - 3 квіт. - С. 1-2.

Окр. видання - див. № 797.

778. Пам"яті Михайла Драгоманова // Рада. - 1908. - № 131. - 8 лип. (21 черв .). - С. 4. - Без підп.

779. Петлюра С. М. П. Драгоманов и его переписка // Образование. - 1908. - № 9-10. - С. 42-50.

780. Старицький М. П. На проводи [М. П. Драгоманова] ("Чи доверься, милий друже ") [Поезія] // Українська муза: Поетична антологія од початку до наших днів. Під ред. Олекси Коваленка. - К., 1908. - Стовп. 355-357.

1909

781. Євшан М. М. Драгоманов як літературний критик // Будучність. - 1909 - № 3. - С. 40-43; № 4. - С. 60-61.

782. Єфремов С. Єврейська справа на Україні. - К., 1909. Характеристика поглядів М. П. Драгоманова на цю справу. - С.

783. Лозинський М. Переписка М. Драгоманова // Діло. - 1909. - № 5.

784. Лозинський М. М. II. Драгоманов // Лозинський М. Люди: Біогр. літ. нариси. - Львів, 1909.

1910

785. Венгеров С. А. Драгоманов Михаил Петрович, историк, публицист и этнограф (1841-1895) // Источники Словаря русских писателей. Собрал С.А. Венгеров. - СПб., 1910. - Т. 2. - С. 308-309.

Коротка біографія і бібліографія праць М. П. Драгоманова та критичної літератури.

786. Русанов Н. С. Чернышевский в Сибири // Русское богатство. - 1910. - № 4.

M, П. Драгоманов як видавець роману М. Г.Чернишевського "Пролог" - С. 105 та інші.

787. Русова С. Думки Драгоманова про освіту // Світло. - 1910. - № 4.

788. Сумцов М. Ф. Драгоманов // Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова (З XIX т. Сборника Харьковского Ист.-филол. об-ва в память проф. Е. К. Редина). - Харьков, 1910. - С. 109-112.

Висвітлення теми "М. П. Драгоманов як фольклорист".

789. Франко I. Молода Україна. Частина перша. Провідні ідеї й епізоди. - Львів: Накладом Укр.-руської видавничої спілки, 1910. - VІ, 143 с. - (Писаня Івана Франка, IV).

Про М. П. Драгоманова. - С. 18-24 та інші.

790. Ягич В. Мих. Петр. Драгоманов (1841-1895) // Ягич И. В.

История славянской филологии. - СПб., 1910. - С. 861-866.

791. Perl Feliks. Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyaskim - Warszawa, 1910. - Т. I. Ha титульній стор. автор: Res.

Про М. П. Драгоманова. - С. ІІ, 64 , 243 , 408-409. На стор.: 409-411 лист Б. Лімановського, друкований у "Громаді" 1882 p. кн. 5, с. 236-237. Див. № 193.

1911

792. Богучарский В. Я. Из истории политической борьбы в 80-х годах // Русская мысль. - 1911. - Кн. 5.

Виклад змісту: М. Драгоманов і "Вольное слово" // Рада. - 1911. - № 129. - 9 июня (22 червня) - С. 2-3. - Підп.: С. Ч.

793. Дебагорий-Мокриевич В. К вопросу о "Священной Дружине" и "Вольное слове" // Русская мысль. - 1911. - Кн. 2. - С. 107-110.

794. Єфремов С. М. П. Драгоманов // Єфремов С. Історія українського письменства. - СПб., [1911]. - С. 355-361.

У вид. другому праці С. Єфремова, також мабуть 1911 або наступних років про М. П. Драгоманова на стор. 355-361.

795. Кистяковский Б. М. П. Драгоманов по его письмам // Русская мысль. - 1911. - Кн. 9. - С. 132-150.

На основі розгляду листування М. П. Драгоманова з I. Франком (див. № 521) та ред. журналу "Вперед" (див. № 540).

796. [Маковей O.] Письменники і публіка: Що писали Драгоманов і Грінченко в роках 1892-1894 про наші літературні і видавничі відносини // Руслан. - 1911. - 12-14 січ. - Підп.: О. М.

797. Павлик М. Михайло Драгоманов як політик. - Львів: Черенками Загальної друкарні, 1911. - 60 с.

Див. також № 777.

798. Wasilewski L. Ukraina і sprawa ukrainska. - Krakow: Spolka nakiadowa "Ksiazka", [6. р.] - 219, [4] s.

Про М. П. Драгоманова. - С. 123-132.

1912

799. Алчевская Х. Д. Парижская всемирная выставка 1889 года: Доклад собранию учительниц Харьков, частной .женской воскресной школы // Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. - М., 1912. - С. 285-406.

Про зустрічі з М. П. Драгомановим. - С. 261-162.

800. [Василенко Н.] Политические взгляды М. П. Драгоманова // Укр. жизнь. - 1912, - № 6. - С. 36-55. - Підп.: Н. В.

801. Васильєв М. Причинок до історії українського руху в Росії // Записки Наук. тов. імені Шевченка. - 1912. - Т. 108. - Кн. 2. - С. 147-157.

Про українські громади в Петербурзі в 80-х pp. XIX ст. та їх зносини з М. П. Драгомановим. Автор подає пояснення до надрук. у збірці листів М. П. Драгоманова до I.Франка 1881-1886 (див. № 521) на стор. 190: "Уваги на програму українців соціалістів-федералістів"

802. Дейч Л. За рубежом // Вестник Европы. - 1912. - Кн. 9. - С. 167-191. Начало в кн. 7-й за июль.

Спогад про приїзд до Швейцарії, зустріч з М. П. Драгомановим

803. Ефремов О. Коло Драгоманова // Рада. - 1912. - № 285. - 14 (27) груд. - С. 2-3.

Огляд таких праць: В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. М., 1912 (див. № 820); В. Кистяковский. Страницы прошлого. - М., 1912 (цив. № 811); В. Я. Богучарский. Земский Союз или Священная Дружина? (Русская мысль), 1912, кн. 9 (див. № 819); В. Кистяковский. Орган Земского Союза "Вольное слово" и легенда о нем (Русская мысль, 1912, кн. - 11, див. № 810); А. Изгоев. Из прошлого: М. П. Драгоманов и гр. П. П. Шувалов ("Речь", 1912, див. № 805); А. Кизеветтер. "Вольное слово", Земский Союз и священная дружина, ("Русские ведомости", 1912, див. № 806).

804. [Ефремов С.] М. П. Драгоманов: (Биографическая справка) // Укр. жизнь. - 1912. - № 6. - С. 5-9. - Підп.: С. А-вич.

Поправка // Там же. - 1912. - № 7-8. - С. 151.

805. Изгоев А. М. П. Драгоманов и гр. П. П. Шувалов // Речь. - 1912. - № 255.

Відгук: див. - 803.

806. Кизеветтер А. "Вольное Слово", "Земский Союз", "Священная дружина" // Русские ведомости. - 1912. - № 266.

Відгук: див. № 803.

807. [Кистяковский B.] Герцен и Украина // Укр. Жизнь. - 1912. - № 4. - С. 22-30. - Підп.: Хатченко.

Також про М. П. Драгоманова як видавця творів О. Герцена, дослідника його біографії і творчості.

808. Кистяковский В. М. П. Драгоманов и "Вольное слово" // Укр. жизнь. - 1912. - № 1. - С. 97-119.

809. [Кистяковский B.] М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельности украинской культуры: (К годовщине смерти) // Укр. Жизнь. - 1912. - № 6. - С. 10-35. - Підп.: А.Хатченко.

Окремий відбиток: М., 1912. - С. 10-35.

810. Кистяковский В. Орган Земского Союза "Вольное Слово" и легенда о нем // Русская мысль. - 1912. - Кн. 11. - С. 47-103.

Відгук: див. № 803.

811. Кистяковский Б. Страницы прошлого: К истории конституционного движения в России. По поводу книги: В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. Партия "Народной воли", ее происхождение, судьбы и гибель. - Москва, 1912. - ІV, 483 с. - Москва, 1912. - 131 с.

Книжка повністю присвячена М. П. Драгоманову та його участі у видаванні газети "Вольное слово".

Відгук: див. - 803.

812. Крушельницький А. Про життє М. Драгоманова. - Львів, 1912.

813. Павлик М. М. Драгоманов и галицкие "радикальные" руссофилы // Галичанин. - 1912. - № 219, 220, 221, 222.

814. Павловский И. М. П. Драгоманов // Павловский И. Краикий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии. - Полтава, 1912. - С. 65, 237.

815. Плеханов Г. В. Неудачная история "Народной Воли" // Современный мир. - 1912. - Т. 5. - С. 146-176.

816. Розенберг Б. Священная Дружина: Из переписки Салтыкова с Белоголовым // Русские ведомости. - 1912. - № 230.

817. Шишманова-Драгоманова Л. М. Драгоманов в Мауr-овому " Conversationslexicon " // Рада. 1912 - 73. - 30 марта (12 квітня). - С. 2.

Спростування помилки, наявної у згаданій німець, енциклопедії, що нібито М. П. Драгоманов був прихильником терору.

818. Щеголев С. Н. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. - К., 1912.

819. [Яковлев В. Я.] Земский Союз или Священная Дружина? // Русская мысль. - 1912. - Кн. 9. - С. 74-120.

Розгляд питання про джерела фінансування газети "Вольное слово".

Відгук: див. № 803.

820. [Яковлев В.Я.] Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века: Партия "Народной Воли" и ее происходжение, судьбы и гибель. - М.: изд-во "Русская мысль", 1912.

Про М. П. Драгоманова. - С. 386-387, 415.

Відгук: див. № 803.

Обидві праці В. Я. Яковлева видані під його псевдонімом: Богучарский В. Я.

820a. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре. — М., 1912. — 28 с.

1913

821. А. де Губернатис и Драгоманов // Укр. жизнь. - 1913. - Кн. 3. - С. 83. - Без підп.

822. Дебагорий-Мокриевич В. К спору о Священной Дружине и Вольном слове // Русская мысль. - 1913. - Кн. 2.

823. Дейч Л. Драгоманов в изгнании // Вестник Европы. - 1913. - Кн. 10. - С. 201-226.

Виклад змісту та пояснення: Єфремов С. Драгоманов на еміграції // Рада. - 1913. - № 232. - 11 окт. (24 жовт.). - С. 1-2; № 237. - 17 окт. (30 жовт.). - С. 2; № 241. - 22 окт. (4 лист.). - С. 1-2.

824. Дейч Л. У начала легенды // Современный мир. 1913. - № 11. - С. 137-167.

Питання співробітництва М. П. Драгоманова в газ. "Вольное слово"

825. Єфремов С. Драгоманов серед співробітників російського журналу // Рада. - 1913. - № 256. - 8 нояб. (21 лист.). - С. 2-3.

Співробітництво М. П. Драгоманова в журн. "Вестник Европы". На основі його листування з М.М. Стасюлевичем. Див. № 545.

826. Єфремов С. З нашого життя // Рада. - 1913. - № 233. - 12 окт. (25 жовт.). - С. 2-3.

Про листування М. П. Драгоманова з М. М. Стасюлевичем. Див. № 545.

827. Житецький П. Г. З історії київської громади: Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах (З його посмертних паперів) // Записки Наук. тов. ім. Шевченка. - 191З. - Т. 116. - Кн. 4. - С. 177-189. Misc. З примітками Г. Житецького.

У доповіді, виголошеній 1887 або 1888 pp. П. Г. Житецький подає характеристику громадського життя на Україні в 60 і 70-х pp. Про роль у ньому М. П. Драгоманова. Виїзд М. П. Драгоманова за кордон та напрям діяльності на еміграції.

828. Засулич В. "Вольное слово" и эмиграция // Современник. - 1913. - Кн. 8. - С. 179-191.

829. Могилянский М. М. П. Драгоманов // Новый энцилопедический словарь Брокгауза и Ефрона. - СПб., 1913. - Т. 16. - С. 738-742.

830. Нове про Драгоманова // Рада. - 1913. - № 167. - 23 июля (4 серп.). - С. 1. - Підп.: М. Г-р.

Про листування М. П. Драгоманова з М. М. Стасюлевичем. Див. № 545. Стаття Л. Дейча у 7-й кн. "Вестника Европы" під заг. "Наша эмиграция в 70-х годах".

831. Новые материалы из переписки М. П. Драгоманова // Укр. жизнь. - 1913. - № 6. - С. 85-92.

Про переписку М. П. Драгоманова з М. М. Стасюлевичем. Див. № 545.

832. Павлик М. В справі важного видавництва ... // Народний голос. - 1913. - № 22. - С. 5.

Прохання допомогти йому матеріально видати переписку М. П. Драгоманова до нього та інших.

832-1. Петлюра Симон. Драгоманов про українське питання (Михайло Драгоманов. «Чудацькі думки про українську національну справу». Київ, 1913. Видавниче Товариство «Криниця». Ц. 60 коп.)833. Прибылева А. О. О "Вольное слове" и о роли в нем Малынинского // Русское богатство. - 1913. - Кн. 3. - С. 211-216.

Виклад змісту та пояснення: Єфремов С. Ще про "Вольное слово" // Рада. - 1913. - № 82. - 9 апр. (22 квіт.). - С. 1-2.

834. Професор Овсянико-Куликовеький у Катеринославі // Рада. - 1913. - № 1. - 1 січ. - С. 3.

Замітка про читання проф. Овсяніко-Куліковським доповіді про М. П. Драгоманова з наведенням особистих спогадів.

835. Шишманов И. Д. Конституционная записка графа П. П. Шувалова: (К истории русского освободительного движения в 80-х г. XIX столетия) // Вестник Европы. - 1913. - Кн. 8. - С. 136-166; 1914. - Кн. - І. - С. 197-221; Кн. 2. - С. 183-198. У кінці дата: "София, 1913".

У цій праці І. Д. Шишманова висвітлення участі М. П. Драгоманова у видаванні газети "Вольное слово". Використані матеріали архіву М. П, Драгоманова.

836. [Яковлев В.Я.] В заключении полемики // Русская мысль. - 1913. - Кн. 2. - С. 125-131.

Тема статті: "М. П. Драгоманов і "Вольное слово".

837. [Яковлев В.Я.]. Конституционный проект гр. Шувалова // Современник. - 1913. - К. 3.

838. [Яковлев В.Я.] По поводу одной исторической справки // Современник. - 1913. - Кн. 4.

Статті про газ. "Bольное слово" та співробітництво в ній М. П. Драгоманова. Усі статті В. Я. Яковлева підп.: Богучарский В.

839. Wasilewski L. Місhаl Dragomanow // Swiat Siowianski. - 1913. - T. I. - S. 79-94.

1914

840. Дейч Л. От народничества к марксизму // Современный мир. № 1914. - № 1. - С, 160-185; № 11. - С. 48-66.

841. Дейч А. Украинская и общерусская эмиграция // Вестник Европы. - 1914. - Кн. 8. - С. 209-233.

У цих статтях Л. Дейча є матеріал про М. П. Драгоманова на еміграції в Женеві. Див. також № 852.

842. Драгоманов Михаил Петрович // Большая энциклопедия "Просвещение". 4-е изд. - СПб., (б.г.). - С. 701-702.

843. Драгоманов Михаил Петрович // Энциклопедический словарь Т-ва Бр. А. и И. Гранат. - СПб., (б.г.). - Т. 19. - С. 41-44.

844. [Єфремов С.] Нові матеріали про "Вольное слово" // Рада. - 1914. - № 72.

845. Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині. З передмовою Льва Юркевича. Відбитка з журнала "Дзвін" /(1913, кн. VІ-ХІІ і 1914 кн. І). - Київ, 1914. - XII, 116 с.

Про М. П. Драгоманова див. розділи: III. Михайло Драгоманов. - С. 22-31; ІV. Українське соціалістичне народництво. - С. 32-40; V. Від української радикальної і галицької соціалдемократичної партії до української соціалдемократії. - С. 41-54.

846. Никольский Ю. Тургенев и писатели Украины // Русская мысль. - 1914. - Кн. 7. - С. 99-117.

Мова про знайомство М. П. Драгоманова з І. С. Тургенєвим.

847. Рудницький Ф. Михайло Драгоманов // Житє. 1914. - № 2. - С. 34-41.

848. Савченко С. В. Русская народная сказка: (История собирания и изучения). Оттиск из [Киевских] "Университетских известий" за 1912-13 гг. - К., 1914. - V, 543 с.

М. П. Драгоманов. - С. 194-198, 455-463. Див. також покажчик імен.

849. [Яковлев В. Я.] Земский союз конца 70-х начала 80-х гг. XIX века // Юбилейный земский сборник. - СПб., 1914. - С. 233-259. - Підп.: Богучарский В.

1915

850. Вачинський Ю. Мої спомини про Драгоманова // Вісник Союза визволення України. - 1915. - № 23-24. - С. 11-14.

Спогад про зустрічі з М. П. Драгомкновим у Відні в 1891 т 1893 роках. Про їхнє листування.

851. Грушевський O. З життя Київського українського гуртка в 1870-1874 pp. // Основа. - Одеса, 1915. - Кн. І. - Серпень. -С. 107-112.

852. Дебагорий-Мокриевич В. По поводу статьи Дейча "Украинская и общерусская эмиграция" // Укр. жизнь. - 1915. - № 2. - С. 63-73.

Див. № 841.

853. [Дорошенко В. В.] М. Драгоманів (1841-1895) // Вісник Союза визволення України. - 1915. - № 21-22. - С. 18-20. - Підп.: Вол. Д.

854. Єфремов С. Драгоманов. І-ІІ. // Боротьба. - 1915. - № 5. -Підп.: Лановий Т. P.

855. Єфремов С. М. П. Драгоманов: По поводу 20-ти летней годовщины смерти // Укр. жизнь. - 1915. - № 7. - С. 19-36.

856. Ефремов С. О том, что было и чего не было: По поводу воспоминаний г. Дейча // Укр. жизнь. - 1915. - № 10. - С. 55-64; № 11-12. - С. 101-113.

Теж укр. мовою: Про те, що було і чого не було: 3 приводу споминів Л. Дейча // Основа. - 1915. - Кн. -І. - С. 122-133.

857. Корнилов А. Русская политика в Польше со времен разделов до начала XX века. - Пг., 1915.

Про М. П. Драгоманова. - С. 54-60. Тема: М. П. Драгоманов про польщу.

858. Лозинський М. Українське національне питане в творах Михайла Драгоманова: 3 нарисом про житє і діяльність Михайла Драгоманова. - Відень: Накладом видавництва, 1915. - 109 с. - (Політична б-ка).

859. Рабинович М. Я. Мои сношения с М. Драгомановим и работа в "Вольном слове" // Еврейская старина. - 1915. - Т. 8. - Вып. 3-4. - С. 347-366; 1916. - Т. 9. - Вып. І. - С. 75-100. У кінці тексту автор: Вен-Ами Рабинович Марк Яковлевич, литератор.

Спогад про М. П. Драгоманова 1882-1886 pp. Перебування в еміграції в селі біля Парижа, знайомство з М. П. Драгомановим, співробітництво автора спогадів у газ. "Вольное слово".

860. Mychajlo Drahomaniw. 1841-1895 // Ukrainische Nachrichten. - 1915. - № 42. - 3 Juli. - S. 1-3. - Без підп.

1916

861. Ганкевич Л. Володимир Дебагорій-Мокріевич // Вісник Союза визволення України. - 1916. - № 42 (102). - 11 черв. - С. 378-380.

Зустріч автора з Дебагорієм-Мокрієвичем у Софії. Спогади його про М. П. Драгоманова.

862. Дорошенко В. Українство в Росії. Новіші часи. З портретами. - Відень: Накладом "Союза визволення України", 1916. - 115 с. - (Видане Союза визволення України).

Про М. П. Драгоманова стор. 16-20, потр.

863. [Стебницький П. Я.] Драгоманов и мировая война // Укр. жизнь. - 1916. - № 7-8. - С. 16-34. - Підп.: П. Смуток.

1917

864. Бурчак Л. И. Деятели украинского национального освобождения. - М., 1917.

У кн. нариси про Т. Г. Шевченка, М. П. Драгоманова, I. Я. Франка, Б. Д. Грінченка, М. С. Грушевського.

865. [Грінченко В.Д.] Листи з України Наддніпрянської П. Вартового (В. Грінченка). Друковано в Буковині за pp. 1892-1893. - К.: Друкарня "Губернського правління", 1917. - 180 с. - Книжки пам"яті Насті Грінченко. - № 22.

866. Довбищенко Я. Драгоманов // Нова громада. - 1917. - № 29-30, 31, 32.

867. Єфремов С. М. П. Драгоманов // Укр. Жизнь. - 1917. № 6. - С. 5-6.

868. Єфремов С. Історія українського письменства. Вид. третє, з одмінами і додатками. - Київ: Вид-во "Вік", 1917. - ІІ, 460, XVI c.

М. П. Драгоманов. - С. 331-336.

869. Левинский В. Царская Россия и украинский вопрос. - Женева, 1917. - VІІ, 104 с.

Рец.: Єфремов С. // Книгар. - 1918. - № 5. - Стовп. 257-259. У праці В. Левинського та в рецензії С. Єфремова є матеріал про М. П. Драгоманова.

869-1. Лозинський Михайло. Михайло Павлик, его житте i дiяльнiсть. Вiдень, 1917.

870. Простий М. Пам"яті великого громадянина М. Драгоманова [Поезія] // Вільне слово. - 1917. - № 49 (108). - 20 черв. - С. 2.

871. Сумний Д. Двадцять другі роковини смерті Михайла Драгоманова // Вільне слово. - 1917. - № 49 (108). - 20 черв. - С. 1-2.

872. Труш І. Михайло Драгоманов: Спомин //Діло. - 1917. -№ 88 (9.340). - С. 4-5.

Художник І. Труш не бачив М. П. Драгоманова. Він пише про знайомство з його творами і зокрема друкованими в ”Народі" 189І-1895 pp. Про значення ідей М. П. Драгоманова для сучасників.

1918

873. Возняк М. Українська державність. - Відень, 1918. . 152 с

Про М. П. Драгоманова с. 102-114. Погляди М. П. Драгоманова на державність укр. народу.

874. Довбищенко Я. Михайло Петрович Драгоманів. - X.: Нова громада, 1918. - 23 с.

875. Дорошенко В. Болгарський амбасадор на Україну проф. Шишманов // Діло. - 1918. - № 99. - 1 трав. (17 квіт.). - С. 2.

Проїздом на Україну у Львові зупинився І. Д. Шишманов. У розмові з В. Дорошенком він подав свої спогади про М. П. Драгоманова, зупинився на питанні про значення його ідей, для сучасності.

876. Л. М. Драгоманова [Некролог] // Наше минуле. - 1918. - № 2. - С. 158-159.

Дружина М. П. Драгоманова Людмила Михайлівна померла у Києві 16 травня 1918 року.

877. Єфремов С. Один з нездійснених планів Драгоманова // Наше минуле. - 1918. - № 3. - С. 134-136.

Видавнича історія праці М. П. Драгоманова "Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876). Оцінка перевидання цього твору в Києві 1918 р. Див. № 566.

878. Єфремов С. Пам'яті Л. М. Драгоманової // Діло. - 1918. - № 115 (9.675). - 25 мая (12 ст. ст.). - С. 2-3.

З інформацією, що ця стаття є передруком із "Нової Ради".

879. Єфремов С. Хв. Вовк про Кузьму-Ляхоцького: 3 споминів // Наше минуле. - 1918. - № 2. - С. 151-158.

У статті є матеріал про М. П. Драгоманова.

880. Лозинський М. Михайло Драгоманов // Робітничий календар на 1918 рік. - Вінніпег, 1918. - С. 71-74.

881. Овсянико-Куликовський Д. Михайло Петрович Драгоманов // Наше минуле. - 1918. - № 2. - С. 50-57.

Розділ із ще ненадрукованих спогадів. Див. Також № № 922, 1287.

882. Сьогобочний Гр. Борець народний. - [Б.м. і б.р.] - 24 с. - На тит. стор. автор: Гр. Гетьманець.

Рец.: Кістяковський Б. // Наше минуле. - 1918. - № 3. - С. 184-186.

883. Шишманова-Драгоманова Л. Антін Ляхоцький /Кузьма/: /Спомин/ // Наше минуле. - 1918. - № 2. - С. 148-151.

У статті є матеріал про М. П. Драгоманова.

884. Щурат В. Пісня про Роланда: Старофранцузький епос в перекладі з передмовою й поясненнями, лруге обновлене видання. - Львів: Видане "Всесвітньої бібліотеки", 1918.

У передмові, с. V-ХІІІ спогад В. Г. Щурата про зустрічі з М. П. Драгомановим у Відні 1892 р. У присутності І. Франка обговорювався план видавання журналу. М. П. Драгоманов особливо рекомендував друкувати переклади із зарубіжних літератур, у тому числі "Пісню про Роланда".

1919

885. Дейч Л. С. М. Кравчинский: С приложением статьи В. И. Засулич. - Пг.: Госиздат, 1919. - 64 c., портр.

У кн. є матеріал про взаємини М. П. Драгоманова з С. М. Кравчинським, с, 44-45.

886. Коваленко М. На вічну пам'ять Михайлу Драгоманову в день роковин його смерті [поезія]. - Украинско слово. - 1919. - № І. -С. 26-29.

Поезія присвячена пам'яті М. П. Драгоманова. З інформацією, що читано її 22 юни (червня) 1919 року біля могили М. П. Драгоманова.

887. Левицький O. Українці у приймах в чужій часописі: (Згадка з минулого) // Наше минуле. - 1919. - № 1-2. - С. 57-63.

Стаття - спогад про газету "Киевский телеграф" 1874 року та участі в ній М. П. Драгоманова.

888. Михаилъ Петровичъ Драгомановъ // Украинско слово. - 1919. - № 1 - С. 22-29. Без підпису.

Стаття болгар. мовою.

889. Русова С. М. П. Драгоманов, його життя. - Полтава, 1919.

890. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // Наше минуле. - 1919. - № 1-2. - С. 64-69. - Підп.: Колишній студент.

У статті спогад про М. П. Драгоманова часу його повернення із закордону в 1873 році, читання лекцій в ун-ті.

1920

891. Балабанов Н. Профессор М. Драгоманов // Украинско-български преглед. - 1920. - 21 червня.

892. Галущинський М. Драгоманов - Ідеолог Нової України // Життя і мистецтво. - 1920. - № 6-8. - С. 145-147.

Окр. відбиток: Михайло Драгоманов - ідеолог нової України. - Львів: Накладом Укр. вид. спілки, 1921. - 16 с. (Укр. вид. Спілка № 163).

Рец.: Книжка. - 1921. - № 2. - С. 8-9.

893. Грушевський М. Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства // Борітеся - поборете! - 1920. - № 5. - С. 2-15.

894. Дейч Л. Г. Русская революционная эмиграция 70-х годов. М. Бакунин, Л. Варынский, С. Дикштейн, М. Драгоманов, Н. Жуковский, П. Кропоткин, П. Лавров, 3. Ралли, А. Эльсниц и П. Ткачев. - Пб.: Госиздат, 1920. - 88 с. - (Ист.-рев. б-ка).

Характеристика різних течів в середовищі рос. політ, еміграції Женеви й Парижа. Об'єднання емігрантів навкруги журналу "Община".

895. До святкування ювілею М. П. Драгоманова // Українська культура. - 1920. - № 2-3. - 2 берез. - С. 51-52. - Підп.: С. Д.

896. Довбищенко Я. Михайло Драгоманов. - X., 1920.

897. Дорошенко В. Михайло Драгоманів: (3 нагоди обходу 25-ліття його смерті) // Вперед. - 1920. - № № 284-285.

898. Єфремов С. Драгоманов: Збірка статей. - К., 1920. - 189 с.

Увесь тираж цього видання загинув у типографії.

899. Кілька порад до улаштування вечірки, посвяченої пам'яті Драгомагова. 8 VІ 1895 - 8 VІ 1920. - Полтава, 1920. - 23 с.

900. Коряк В. Тарас Шевченко. Вид. 5-е. - X.: Вид. держ. Шевченківського комітету при Харківському Губнаробразі, 1920. - 32 с.

Критико-біографічний нарис. Шевченко і Данте. Шевченко і Драгоманов. 2-е вид. у 1919 p., 2-е і 3-тє також у 1919 р. і 4-е вид. у 1920 р.

901. Младенов С. Из историята на украинско-бьлгарски отношение. Научна деятельност М. П. Драгоманов , в Бьлгария // Бьлгарски-преглед. - 1920. 23 червня.

902. Пам'яті Михайла Драгоманова. 1895-1920. Збірник. - X.: Вид. "Поюр", 1920. - 2-12 с.

Зміст: Довбищенко Я. Від редакції. - С. 3-4; Довбищенко Я. Михайло Драгоманів. - С. 5-46; Луначарський А. Шевченко і Драгоманів. - С. 47-55; Твори Драгоманова. а/ Байка Богдана Хмельницького; б/ Віра й громадські справи; в/ Заздрі боги. - С. 57-111.

903. Трифонов Й. Спомен за професор М. Драгоманов // Украинско-български преглед. - 1920. - 21 червня.

904. Тун А. История революционных движений в России. Перевод Засулич, Д. Кольцова и др. - Пг.: Госиздат, 1920.

Про М. П. Драгоманова. - С.

905. Шаповал М. Соціалістичний світогляд М. П. Драгоманова // Борітеся - поборете! - 1920. - № 5. - С. 15-36.

Стаття мае такі розділи: І. Загальний світогляд М. Драгоманова; ІІ/ Погляди Драгоманова на суспільний розвиток; III. Принципи політичної діяльності Драгоманова; ІV. Критика й оцінка.

Матеріали про М. П. Драгоманова, що надруковані у журн. "Борітеся - поборете!", 1920, № 5 (див. № 893 і 905) об'єднані спільним заголовком: "Пам'яті М. П. Драгоманова. Двадцятип'ятилітні роковини смерті". У номері на стор. 79 про святкову академію в честь М. П. Драгоманова у Празі та Відні.

1921


905a. Галущинський М. Михайло Драгоманов – ідеолог Нової України 
// М. Галущинський. – Літ.-наук. Біб-ка С. П. Ч. 163. – Львів, 1921. – 15 с.

906. Косинка Г. М. П. Драгоманов // Більшовик. - 1921. - 22 черв.

Про цю статтю див.: Шумило М. Перед образом матері // Літ. Україна. - 1971. - 11 черв. - С. 2-3. Див. також № 1286.

907. Лепкий Б. Михайло Драгоманов // Базар. - 1921. № 5. - С. 11-14.

907а. Рибчин І. Чим є Мих. Драгоманов для української молодіжи?: (З нагоди 25-літ. річниці смерті) // Молоде життя. - 1921. - № 1 - С. 3-8.

908. Свєнціцький І. Драгоманов і Галичина // Поступ. - 1921. - № 11. - С. 248-253.

Окр. відбиток: див. № 917.

909. Станкевич В. Судьбы народов России. - Берлин: изд-во И. П. Ладыжникова, 1921. - 374 с.

Украина. - С. 48-97. Национальное возрождение Украины. Украинская эмиграция. Мих. Драгоманов. - С. 68-71.

910. Шаповал М. Ю. Революційний соціалізм на Україні. Кн. I. - Відень: Накладом вид-ва "Борітеся - поборете!", 1921. - 256 с.

Із змісту: М. П. Драгоманов - основоположник українського соціалістичного народництва. Світогляд його. Український соціалізм. Розуміння історичного розвитку. Програма і тактика українського народництва. Загальна оцінка Драгоманова як мислителя і політика. - С. 31-40.

910a. Шаповал М. Ю. Світогляд М. Драгоманова, 1921 р. (Бор-Побор).1922

911. Венюков М. И. Из воспоминаний // Голос минувшего. - 1922.

Спогади М. І. Венюкова, частини 1-3, уперше друковані окремим виданням в Амстердамі, 1895, 1896, 1901 pp. Тут надрук. уривки. Місця, у яких мова про М. П. Драгоманова, передруковані у кн.: Драгоманівський збірник. - Т. І. - Прага, 1930. Див. № 1014.

912. Грушевський М. З починів українського соціалістичного руху: Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. Зладив М. Грушевський. [Відень], 1922. - 212 с. - У надзаг.: Institut sociologique ukrainien. Documents pour servir a l'histoire du mouvement social en Ukraine. Dragomanov et le groupe socialiste de Geneve.

Зміст: Від видавництва. - С. 3-4; Грушевський М. З починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагменти. - С. 5-102; Драгоманов М. "Переднє слово" до "Громади" 1878. - С. 103-150 [Перша публ. у 1878 р. Див. № 142]; "Програма" Громади, 1880 p. - С. 150-153. Підп.: Впорядчики "Громади" М. Драгоманов, М. Павлик, С. Подолинський [Перша публ. у 1880 р. Див. № 161]; Едвард Бернштейн. Спомини про Михайла Драгоманова і Сергія Подолинського. - С. 154-161; Драгоманов М. Малоруський інтернаціоналізм. - С. 161-169. [Перша публ. у 1880 р. Див. № 173]; Драгоманов М. Нації Східної Європи та інтернаціональний соціалізм. - С. 169-183 [Перша публ. у 1880 p. Див. № 176] Подолинський С. Соціалізм, нігілізм та тероризм: Відповідь "старому російському соціалістові". - С. 184-185; Подолинський С. “Людська праця і єдність сили". - С. 186-207; Листи С. Подолинського до К. Маркса [1880 р.]. - С. 207-209; Лист І. Енгельса до К. Маркса про "відкриттє Подолинського", [1882 р.]. - С. 209-211.

У кн. на стор. 90-91 лист П. В. Аксельрода до М. С. Грушевського, у якому висловлювання про М. П. Драгоманова.

Рец.: а/ Єфремов С. // Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 170-172.

б/ Мицюк O. // Нова Україна. - 1922. - № 10-11. - С. 52-53.

913. Дейч Л. Г. Как В. Г. Плеханов стал марксистом // Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Вып. І. - М., 1922. - С. 30-77.

У цій праці є матеріал про М. П. Драгоманова.

914. Драгоманова-Шишманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова // Нова Україна. - 1922. - № 13-15. - С. 35-44.

Ця частина спогадів має розділи: Чому я пишу свої мемуари; фізичний портрет Михайла Драгоманова; Драгоманов і національне питання; Які були його відносини до різних народів.

[Продовження] // Там же. - 1923. - № 6. - С. 70-80.

Розділи: Як Драгоманов дав у своїй сім'ї й як працював; Драгоманов як педагог; Моя наука й філософічні суперечки з батьком; Мандрування з батьком; Драгоманов як професор; Чи Драгоманов був ученим, чи політиком?

915. Кон Ф. Драгоманов и Франко в польском движении // Грядущий мир. - 1922. - № 1. - С. 237-240.

916. Свєнціцький І. Від Шевченка до Драгоманова // Вперед. -1922. - № 56 (759). - 12 марта. - С. 2; № 57. (750). - 14 марта. - С. 2.

917. Свєнціцький I. Драгоманов і Галичане. - Львів, 1922. - 15 с.

У кн. є "Виїмки з "Чудацьких думок", бібліографія до теми

"Листування Галичан з Драгомановим".

Див. також № 908.

1923

918. Бернштейн Э. Воспоминания о Михаиле Драгоманове и Сергее Подолинском (Перевод с рукописи) // Летопись революции. - 1923. - Кн. 2. - Изд. 3.

919. Бурцев B. Л. Борьба за свободную Россию: Мои воспоминания (1882-1922). - Т. Л. - Берлин: Изд-во "Гамаюн", 1923. - 382 с.

У кн. спогади автора про М. П. Драгоманова: кінець 80-х pp. Приїзд В. Бурцева до Женеви. Видання газ. "Свободная Россия", журн. "Самоуправление". - С. 49-87.

920. Донцов Д. Драгоманов і ми // Літ-наук. вісник. - 1923. - Кн. 3. - С. 260-267.

3-приводу публікації листа М. П. Драгоманова до В. Навроцького (див. № 570). Висвітлюється тема "М. П. Драгоманов про російську літературу".

Рец.: Визволення. - 1923. - № 3. - С. 61. - Без підп.

Передрук у статті В. Коряка "Українська література" // Червоний шлях. - 1923. - Кн. 8.

921. Животко А. Під його прапором [М. П. Драгоманов] // Віра: Альманах літератури і громадського життя. - Кременець, 1923.

Альманах у світ не вийшов, був конфіскований. Опис його див. Українська книга. - 1937. - № 4-5. - С. 116-117.

922. Овсянико-Куликовский Д. Н. Михаил Петрович Драгоманов // Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. - СПб.: Изд-во "Время", 1923. - С. 134-144.

Див. також № № 881, 1287.

923. Тучапский П. Л. Из пережитого: Девяностые годы. - Одесса: Гос. изд-во Украины, 1923. - 71 с. - (Историко-рев. 6-ка).

У кн. спогади автора про участь у драгоманівських гуртках Киева в 90-х pp.

Рец.: Єфремов С. // Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 172-173.

924. Храпко М. Михайло Драгоманов // Календар "Громада" для робочого люду в місті і селі на 1924 рік. - Львів, 1923. - С. 87-96.

925. Чернецький А. До історії робітничого і соціалістичного руху в Галичині (1870-1920) // Нова культура. - 1923. - № 5. - С. 61-71.

926. Шаповал М. Програма Мих. Драгоманова // Календар "Громада" на 1924 рік. - Львів, 1923. - С. 35-42.

1924

927. Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. - Кн. 1. - Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1924. - 444 с. - (Летопись революции. - № 14).

Спогад про М. П. Драгоманова. - С.

927а. Бачинський Ю. Україна irredenta. Трете видання з передмовою В. Дорошенка і додатком: Листуванє Ю. Бачинського з М. Драгомановим з приводу "України irredent- и” - Берлін: Вид-во укр. молоді, 1924. - ХХVIIІ, 237 с.

Додаток: Листуванє Юліяна Бачинського з Михайлом Драгомановом з приводу України irredent - 11 - С. 171-237.

Зміст: Вступна увага до першого виданя листування 1900 р. - 1-ий лист М. Драгоманова 6/18 юля 1894; 2-ий лист М. Драгоманова. 28 юля 1894. Відень. Моя відповідь на 1-ий і 2-ий лист М. Драгоманова. 22. XI. 1894, 4. ХІІ. 1894; 3-ий лист М. Драгоманова затратився. Див. Також № 723.

927б. Глушко С. Драгоманов і недільні школи // Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 35-42.

928. Грушевський М. 50 літ "Исторических песен малорусского народа" Антоновича-Драгоманова // Україна. - 1924. - № 1-2. - С. 97-109.

929. Єфремов С. Історія українського письменства. Вид. 4-те, з одмінами й додатками. - T. 1-2. - К.: Ляйпціг: Укр. накладші, б.р. [1924?].

Михайло Драгоманов. - Т. 2. - С. 144-151.

930. Животко А. М. Драгоманов // Наша спілка. - 1924. - № 4-5. - С. 24-28.

931. Заїкін В. М. Драгоманов як історик: (У 29 роковини смерті - 17 червня 1895 р.) // Наш світ. - 1924. - № 10-12. - С. 5-6, портр.; № 13-14. - С. 6-8; № 15-16. - С. 14-16.

932. Заславский Д. М. П. Драгоманов: Критико-биографический очерк. - К.: Изд-во "Сорабкоп", 1924. - 172 с., портр.

Рец.: а/ Алексеев В.А. // Каторга и ссылка. - 1925. - № 5 (18). - C. 329.

б/ Грушевський М. // Д. Заславский, Михаил Петрович Драгоманов. Критико-биографический очерк.
Киев, 1924. издательство „Сорабкоп", ст. 172. Публикация:
 Україна. Науковий двохмiсячник українознавства, Кн. 2-3 / 1926, стр. 218-221.

933. Заславский Д. И. М. П. Драгоманов и "Вольное слово" // Былое. - 1924. - № 27-28.

934. Кантор P.M. "Общество пособия политическим изгнанникам из России" 1877 г. // Каторга и ссылка. - 1924. - № 4 (11). - С. 220-225.

Див. № 134, 156.

935. Кулябко-Корецкий Н. И. Эмигранты и наивный миротворец: (Из встречь с членами группы "Освобождение труда") // Группа "Освобождение труда". Сборник. - С. M.-JI., 1924. - № 2. - С. 168-184.

Перебування автора спогадів в Цюріху й Женеві на еміграції, зустрічі З М. П. Драгомановим.

936. Маршинський А. Поїздка в Галичину в 1889 p.: (Зі споминів) // Календар-Альманах "Дніпро" на ... рік 1924. - Львів, 1924. С. 82-101.

У спогадах мова, як судді м. Львова допитували його про зносини з М. П. Драгомановим.

937. Могила М. П. Драгоманова в Софії [фото і короткий текст] // Наш світ. - 1924. - № 13-14. - С. 6.

Тут же і замітка про відзначення в Софії 29-х роковин дня смерті М. П. Драгоманова.

938. Могилянский М. М. В девяностые годы // Былое. - 1924. - № 23. - С. 132-161; № 24, - С. 97-139.

Автор спогадів Михайло Михайлович Могилянський (1873-1942) Про гурток самоосвіти в Чернігівській гімназії, читання творів М. П. Драгоманова.

939. Постніков С. Два листи М. П. Драгоманова до П. Б. Аксельрода // Об'єднання. - 1924. - № І. - С. 78-82.

Передрук із кн.: Из архива П. Б. Аксельрода. Берлін, 1924.

Два листи М. П. Драгоманова 1882 р., які торкаються газ. "Вольное слово" і співробітництва П. Б. Аксельрода у ній.

940. Студинський К. Оставить без ответа: (Доля одного листа Михайла Драгоманова) // Стара Україна. - 1924. - № 1. - С. 15-16.

Лист М. П. Драгоманова Я. Ф. Головацькому 1879 або 1880 років, у якому просить дати пояснення, хто склав пісні, видані у його збірці. На листі Я. Головацький написав "Оставить без ответа". Цього листа К. Студинський знайшов серед різних паперів, призначених на знищення у 1916 р.

941. Филипович П. До студіювання Шевченка // Нова громада. -1924. - № 20-21. - С. 4-5.

Тема статті: "Т. Г. Шевченка і М. П. Драгоманов.

1925

942. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: (Спроба літературно-наукової методології). - Т. 1. Впровід. - Прага: Укр. громадський видавничий фонд, 1925. - 309 с.

У кн. розділ: М. Драгоманов і принципи його теорії наслідування, с. 225-234; Методологічні приложения Драгомановим до окремих літературних фактів: Студія про Шолудивого Буняка, с. 234-244; М. Драгоманів і О. Веселовський - характеристика наукової діяльності обох учених, с. 249-255.

942-1. Будзиновський В’ячеслав.  Ішли діди на муки: введення в історію України (1925)

Друге вид. 1958; Тернопіль, 1994. - 126 с.

Драноманівщина. с. 27 та далі.

943. Гермайзе Д. Михайло П. Драгоманов (До 30-річчя з дня його смерті) // Пролетарська правда. - 1925. - № 139. - 21 червня.

944. Гревс И. М. П. Драгоманов о Тургеневе: (Из вновь найденных материалов) // Былое. - 1925. - № 3. - С. 113-130.

945. Грінченкова М. Про мало знаного // Україна. - 1925. - Кн. 6. - С. 120-125.

Стаття про М. В. Ковалевського та його відносини з М. П. Драгомановим.

946. Дорошенко В. Драгоманов і ми // Діло. - 1925. - № 235 /21 жовт.. - С. 2-3; № 236. - 22 жовт. - С. 2-3.

947. Дорошенко В. Михайло Драгоманів: 3 нагоди 30 роковин смерті // Світ. - 1925. - № 6. - С. 2-3.

948. Дорошкевич О. Архівні згадки про Драгоманова // Життя і революція. - 1925. - № 9. - С. 55-58.

949. Єфремов П. Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 // Зоря. - 1925. - № 7. - С. 18-20.

950. Калинович В. Неграмотність і недільні школи на Україні. - Жовква, 1925. - 43 с.

951. Коберський К. В 30-і роковини смерті Михайла Драгоманова // Наша громада. - 1925. - № 11-12 (25-26). - С. 1-14.

952. Котов К. Е. Записки землевольца. - Харьков: Госиздат Украины, 1925. - 148 с., портр.

Автор - Котов К. Е., 1854 р. народження. Спогад про еміграцію в Швейцарії, знайомство з М. П. Драгомановим

953. Михайло Драгоманів 1895-1925 // Громадський голос. - 1925. - № 26. - 27 черв. - С. 1. Передова стаття.

Газета "Громадський голос" у 1925 р. надрукувала ряд матеріалів про М. П. Драгоманова. Важливіші із них:

М. Драгоманів а український радикально-соціалістичний рух у Галичині // № 26. - 27 черв. - С. 1-2. - Підп.: М. Мак.

Драгоманов борець за поступ і вільну думку // Там же. - С. 2-3. - Підп.: М. В.

Тернопільщина М. Драгоманову // Там же. - № 28. - 11 лип. - С. 3.

Про святкову академію в честь М. П. Драгоманова.

Драгоманівське свято в Коломиї // Там же. - № 29.- 18 лип. -. С. 4. - Підп.: І. Н.

На святі в честь М. П. Драгоманова у Коломиї 28 червня 1925 р. доповідь виголосив В. Стефаник.

Сокальщина М. Драгоманову // Там же. - № 35-36. - 5 верес. - С. 4.

Станиславівщина М. Драгоманову // Там же. - № 42. - 17 довт. - С. 4.

Доповідь про М. П. Драгоманова виголосив Лев Бачинський.

Святочна Академія у Львові заходом Союза Селянських Спілок // Там же. - № 46. - 14 лист. - С. 1.

Українське селянство М. Драгоманову // Там же. - № 22. - 30 трав. - С. 3.

Про свято у Рудках на Львівщині.

Свято заложення угольного каміння під "Український дім" й академія в честь М. Драгоманова й І. Франка в Збаражі // Там же. - № . 27. - 4 лип. - С. 3.

954. Могила Михайла Драгоманова в Софії // Світ. - 1925. - № 6. - С. 1.

Фото могили й короткий текст.

955. М. П. Драгоманов: (До 30-річчя з дня його смерті) // Життя й революція. - 1925. - № 6-7. - С. 135-136.

Список видань творів і критичної літератури останніх років, усього 33 назви, склали співробітники Виставочно-консультативного відділу Всенародної бібліотеки України.

956. Тарас Шевченко і український пролетаріат // Культура. - 1925. - № 3. - С. 2-11. - Підп.: (Кр.).

Також розгляд книжки М. П. Драгоманова "Шевченко, українофіли і соціалізм".

957. Томашівський С. Драгоманов і Галичина // Політика. - 1925. - № 5-6. - С. 78-84.

У цьому ж номері газети замітка про свято у Львові в честь М. П. Драгоманова 29 лист. 1925 р.

958. Томашівський С. Драгоманов і молодь // Політика. - 1925. - № 3. - С. 44-46.

959. Томашівський С. Трагедія Драгоманова: Кілька чудацьких думок з приводу 30-ліття його смерті (20. VІ. 1925) // Політика. - 1925. - № 1. - С. 6-8; № 2. - С. 27-29.

960. [Федорців Ф.] "Людина української нації" // Діло. -1925. - № 139. - 26 черв. - С. 1. - Підп.: Ф. Ф.

961. Шишманов И. М. П. Драгомановата идея словянского братства // Slavia - 1925. - № 4. - С. 320-331.

Стаття болгарською мовою.

962. Яшек М. Мих. П. Драгоманов // Знання. - 1925. - № 26-27. - С. 9-10.

963. Яшек М. Що читати про М. Драгоманова // Знання. - 1925. - № 26-27. - С. 40.

Короткий список літератури про М. П. Драгоманова.

1926

964. Вужинський М. До гімназіальних літ М. П. Драгоманова: (Архівні доповнення до споминів О. Пчілки) // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 65-69.

Див. № 985.

965. Возняк М. С. Доповнення М. П. Драгоманова до його "Австро-руських споминів" у відповідь рецензентові "Діла" // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 76-89.

У тексті публікація праці М. П. Драгоманова "Відповідь рецензензентові "Діла" на ІІІ-ІV вип. моїх "Австро-руських споминів" (Листи в редакцію "Діла”) - С. 78-89. Після ІV розділу дата: 26 маю 1890. Софія. Див. Також № № 309, 323, 573.

966. Возняк М. С. Із зносин М. П. Драгоманова з Галичиною // Україна. - 1926. - Кн. 5. - С. 137-155.

У тексті публікація: Лист Драгоманова до Ярослава Окуневського; Недруковані листи Драгоманова до Павлика; Листи Драгоманова до Івана Белея й редакції Діла; Недруковані листи Драгоманова до Івана Франка; Лист Драгоманова до Софії Окуневської; Лист Драгоманова до Львівської "Просвіти"; Недрукований лист Драгоманова до Н. Кобринської.

967. Возняк М. С. Невидана стаття М. П. Драгоманова про фольклорну літературу // Первісне громадянство. - 1926. - Вип. 1-2. - С. 118-122.

У тексті публікація статті М. П. Драгоманова "З італіанської й французької літератури про народну словесність: (Відповідь д. Ів. Франкові)", написана у 1883 р.

968. Гермайзе О. М. П. Драгомагов в українській історіографії // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 125-145.

969. Глушко С. Спомини Ірини Волод. Антонович про М. П. Драгоманова Записав і до друку приладив С. Глушко // Україна. - 1926. - Кн. 4. - С. 120-134.

Спогад з 1870-1876 pp. М. П. Драгоманов і Стара Громада; М. П. Драгоманов і В. В. Антонович; М. П. Драгоманов на еміграції в Женеві.

970. Грушевський М. Місія Драгоманова // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 3-28.

Місія М. П. Драгоманова закордон у 1876 р.

971. Грушевський О. Драгоманов і галицька молодь 1870-х pp. (Франко і товариші) // Україна. - 1926. - Кн. 6. - С. 43-55.

972. Добровольський А. До первісної ідеології Драгоманова // Записки Іст.-філолог. відділу УАН. - 1926. - Кн. 7-8. - С.

973. Довбищенко Я. В справі ювілеїв Драгоманова // Україна. - 1926. - Кн. 4. - С. 169.

Лист Я. Довбищенка, у якому пропозиції заходів по відзначенню ювілею М. П. Драгоманова.

974. Дорошкевич О. Драгоманов в українській критиці // Життя й революція. - 1926. - № 2-3. - С. 57-68.

Теж // Дорошкевич O. K. Реалізм і народність української літератури XIX ст. - К., 1986. - С. 169-184. Див. № 1278.

975. Житецький І. Останній виїзд М. П. Драгоманова за кордон // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 27-37.

976. Из "драгоманиады" // Группа "Освобождение труда". - М., 1926. - Сборник 5. - С. 72-88.

Підбірка матеріалів із архіву Г. В. Плеханова, що стосується М. П. Драгоманова.

977. Козуб С. Коцюбинський як учень Драгоманова на полі публіцистики // Червоний шлях. - 1926. - № 3. - С. 184-197.

Про співробітництво М. М. Коцюбинського в газеті "Волинь" 1898-1899 pp.

978. Колесса O. Головні напрями й методи в дослідженнях українського фольклору // Sbornik I Sjezdu slovanskych. geografu a ethnografu v Praze 1924. - Praha: Geograficky ustav Karlovy university, 1926. - S. 319-339.

Про М. П. Драгоманова. - С. 324-325.

979. Кримський А. Руданський і Драгоманов: (З приводу "Іліади”) // Кримський А., Левченко М. Знадоби для життєпису Степана Руданського (1833-1873). - К., 1926. - С. 35-42.

980. Матеріали до Драгоманівської бібліографії Всенародної Бібліотеки України. Склали Д. О. Валика, Б. І. Зданевич // Україна. - 1926. - Кн. 4. - С. 170-176.

Бібліографічний покажчик видань творів М. П. Драгоманова та критичної літератури за 1896-1926 роки, усього 227 назв.

981. Михайло Драгоманов і його думки про релігійні та церковні справи // Віра і наука. - 1926. - № 6. - С. 10-17. - Підп.: Др. Д.

У додатку, с. 17; Основи нової віри на Україні пропонованої М. Драгомановим під назвою Руське брацтво.

982. Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 90-96.

983. Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 року. - К., 1926. - 16 с. - (Укр. Наук. ін-т книгознавства). Відбитка із "Бібліологічних вістей", 1926, № 3.

У статті є про М. П. Драгоманова, про його літературну й наукову діяльність, виїзд 1876 р. закордон.

984-985. Пчілка Олена. Спогад про Михайла Драгоманова // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 38-64.

Зміст: Переднє слово; Рід; Оточення і хатня наука; У полтавських школах.

Див. також № 964.

Книга 2-3 "України" за 1926 рік присвячена М. П. Драгоманову. У ній є портрет М. П. Драгоманова, ілюстрації.

986. Русова С. Спогади про Драгоманова // Записки іст.-філолог, відділу УAH. - 1926. - Кн. 7-8. - С.

987. Степович А. Про словенські погляди Драгоманова // Записки іст.-філолог, відділу УАН. - 1926. - Кн. 9. - С.

988. Студинський К. Іван Франко і товариші в соціалістичнім процесі 1878 р. // Україна. - 1926. - Кн. 6. - С. 56-114.

Також про причетність М. П. Драгоманова до цієї події.

989. Студинський К. Критика М. Драгоманова на перше число львівської "Правди" за рік 1874 // Україна. - 1926. - Кн. 4. - С. 135-138.

990. Студинський К. Перла зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 70-75.

991. Тучапський П. Л. Дві недруковані статті про Драгоманова // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 100-124.

Публікація статей П. Л. Тучапського "Роля Драгомагова в суспільному рухові Росії й України", "Національні погляди Драгоманова".

992. Шамрай С. Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова // Україна. - 1926. - Кн. 2-3. - С. 97-99.

Спогади O. Русова писані у 1915 р. і мова в них про 60-і роки XIX ст.

1927

993. Барвінський О. М. Драгоманов про становище львівської "Правди" і галицьке москвофільство та про автономію України // Літ.-наук, вісник. - 1927. - Т. 92. - С. 241-247.

994. Ворщак І. Драгоманів у Франції: (3 нагоди 32 роковин його смерті) // Світ. - 1927. - № 12. - С. 4-6.

У статті мова про відгуки французької преси на діяльність та наукову спадщину М. П. Драгоманова.

995. Дебагорій-Мокрієвич В. Із споминів. М. П. Драгоманов // За сто літ. - 1927. - Кн. І. - С. 275-295.

996. Мошинский И. Н. (Юз. Конарский). Девяностые годы в киевском подполье // Каторга и ссылка: Историко-рев. Вестник. - 1927. - № 5 (34). - С. 7-24.

2. Украинские кружки-драгомановцы. - С. 16-20.

997. Навроцька В. Драгоманов перед судом //За сто літ. - 1927. - Кн. І. - С. 148-149.

998. Обідний М. Пам'яті М. Драгоманова: Свято Українського Високого Педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі // Діло. - 1927. - № 5 (10973) - 6 січ. - С. І.

Свято відбулося 18 груд. 1926 р.

999. Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX століття. - К.: Держ. вид-во України, 1927. - Т. 2. -278 с.

Том 1-й виданий у 1925 р. У томі другому: Розділ ХVІ. Громада в Києві і Драгоманів; Драгоманів і соціалізм; Боротьба з "галушковим патріотизмом"; Федералізм Драгоманова; Драгоманів і російські революціонери. - С. 94-99.

1000. Студинський К. Остап Терлецький про Археологічний з'їзд в Києві // Україна. - 1927. - Кн. 5. - С. 37-49.

У статті відомості про зустрічі О. Терлецького з М. П. Драгомановим.

1001. Ющенко Г. Записка П. Г. Житецького // Архівна справа. - 1927. - Кн. 4. - С. 13-22. У додатку: "Червоний архів".

Публікація документу: "Записка П. Г. Житецького", с. 19-22 про українофільський напрямок в громадському житті Києва 1860 року. Згадується М. П. Драгоманов.

1002. Яворський М. Нариси з історії революційної боротьби на Україні. - X.: Держ. вид-во України, 1927. - Т. І. - 415 с. - (Укр. ін-т марксизму. Історичний відділ).

Про М. П. Драгоманова у розд. восьмому: "Проблема народницької революції", с. 317-414.

На стор. 402-403 автор цитує записану O. Кістяківським у його щоденнику "Оду Юзефовичу", документ 1876 року, поезія, у якій згадуються члени Старої громади, М. П. Драгоманов, висилка його із Росії.

1928

1003. Дорошкевич O. Листи М. П. Драгоманова до O. Пишна // За сто літ. - 1928. - Кн. 3. - С. 66-96.

1004. Камінський В. В. К. Дебагорій-Мокрієвич в останні роки його життя // За сто літ. - 1928. - Кн. 3.

Про М. П, Драгоманова. - С. 315-325.

1005. Кістяківський М. Драгоманов у Флоренції // За сто літ. - 1928. - Кн. 2. - С. 176-188.

У тексті публікація 2-х листів М. П. Драгоманова до О. Кістяківського з Флоренції 1871-1873 pp.

1006. Кримський А. Драгоманов // Кримський А. Розвідки, статті та замітки. - К., 1928. - С.

1007. Студинський К. До історії взаємин Галичини з Україною в pp. 1860-1873 // Україна. - 1928. - Кн. 2. - С. 6-40.

Про М. П. Драгоманова. - С. 39-40 та ін.

1929

1008. Айзеншток І. З юнацьких літ М. Драгоманова // Україна. - 1929. - Кн. 33. - С. 61-65.

У тексті публікація листа М. П. Драгоманова Є. Ф. Коршу 1858 р.

1009. Возняк М. До історії місії М. Драгоманова // Україна. - 1929. - Кн. 1-2. - С. 48-72.

Висвітлення питання про відносини М. П. Драгоманова з Старою громадою в 1885-1888 роках, роль І. Франка в цьому.

1010. Николаевски В. Русские книги в библиотеке Карла Маркса и Фридриха Энгельса // Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. - М., 1929. -Кн. 4. - С. 421-423.

Названі видання праць М. П. Драгомагова, які у бібліотеці Карла Маркса.

1930

1011. Бакалов Г. Русская революционная эмиграция среди болгар // Каторга и ссылка. - 1930. - № 3 (64). - С. 105-120.

Також про перебування М. П. Драгоманова в Болгарії 1889-1895 рр

1012. Будзиновський В. Смішне в поважнім // Нові шляхи. - 1930. - Т. 7. - Кн. 6. - С. 219-226; Т. 8. - Кн. 7-8. - С. 177-181; Т. 9. - Кн. 10. - С. 64-68.

Тема статті: "М. П. Драгоманов і Укр.-руська радикальна партія"

1013. Возняк М. М. Драгоманов у відновленій "Правді": 3 додатком його листів до Oл. Барвінського, Oл. Кониського й останнього до нього // За сто літ. - 1930. - Кн. 6. - С. 229-330.

1014. Драгоманівський збірник. - Т. І. - Прага, 1930. - 319 с іл., ноти. - (Праці Укр. високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі).

Том виданий під заг. редакцією д-ра Василя Сімовича, заходами видавничого товариства "Сіяч" при Укр. високому пед. ін-ті. ім. Михайла Драгоманова в Празі.

Зміст: Від редакції [перед текстом]; Білецький JI. До початків славянофільства М. Драгоманова (1859-1869). - С. 1-65; Гармашів В. Недуга та смерть Михайла Драгоманова. - С. 67-77; Гомзин Б. "Пісня Київського слов'янина" М. Драгоманова і вірш "Поклик до братів славян" М. Старицького. - С. 79-102; Дольницький М. Проблема поділу Східної Європи в Михайла Драгоманова. - С. 103-112; Дорошенко Д. Драгоманів і українська історіографія. - С. 113-123; Нижанковський Н. Із вірша М. Драгоманова "Поклик до братів Слов'ян" "Гей, не дивуйтесь" на мішаний хор а капеля. - С. 125-134 [Вступ і ноти]; Русова С. Картина споминів про Михайла П. Драгоманова. - С. 135-143. [Спогад про зустріч із М. П. Драгомановим у Києві 1876 р. Доповнення до тексту, надрук. у збірнику "За сто літ", К., 1929 р. вип. 3]; Сірополко В. Правописні системи М. Драгоманова (латиниця, драгоманівка). - С. 145-229; Сірополко С. М. Пірогов та М. Драгоманов. - С. 231-241; Слюсаренко X. Студії М. Драгоманова з історії Риму. - С. 243-257; Стешко X. М. Драгоманів та Михайло Венюков. - С. 159-263 (Спогади М. Венюкова про М. П. Драгоманова); Феденко П. Михайло Драгоманов і Пєр Жозеф Прудон. - С. 271-292; Чижевський Д. Драгоманов і Стронін. - С. 293-298; Шляхтиченко М. Михайло Драгоманов і Підкарпаття. - С. 299-309; Якименко X. "На проводи", мішаний хор до слів Михайла Старицького. - С. 311-319.

Збірник вийшов у світ у кінці 1932 року.

1015. Кирилюк Є. До питання про літературну методологію Михайла Драгоманова // Літ. архів. - 1930. - Кн. 1-2. - С. 25-38.

1016. Копержинський К. Громадсько-політична тактика М. Драгоманова у 60-х і в першій половині 70-х pp. // Україна. - 1930. - Кн. 1-2 (заг. числа кн. 39). - С. 64-96; Кн. 3-4 (заг. числа кн. 40). - С. 9-54.

У кн. 3-4 публікація трьох листів М. П. Драгоманова др Ор. Міллера 1874-1875 pp.

1017. Копержинський К. Листи М. Драгоманова до Ол. Скребицького з 1886-89 років // Україна. - 1930. - Заг. числа кн. 41. - С. 147-154. Див. № 582.

1018. Коряк В. Драгоманов Михаил Петрович (1841-1895) // Литературная энциклопедия. - Т. 3. - М., 1930. - Стлб. 411-416.

1019. Любатович О. С. Далекое и недавнее. Ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева. Предисловие "О воспоминаниях О. С. Любатович" С. Н. Балка. Примечания М. Ф. Фроленко и др. - М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. - 164 с.

Революційна еміграція у Женеві. Співробітники "Громади": М. П. Драгоманов, М. І. Павлик, С. А. Подолинський.

1020. Мирний Панас. Привіт М. Драгоманову на ювілей його 30 ліття [Поезія] // Поети пошевченківської доби. - X., 1930. - С. 88-90.

1021. Циганенко Ю. З літературних взаємин Драгоманова в 80-х роках. З листів до Олени Пчілки // Літ. архів. - 1930. - Кн. 3-4.

1022. Dragomanow Michael // Der Grosse Brockhaus. - Leipzig, 1930. - Bd. 5. - S. 700.

1931

1023. Засулич В. И. Воспоминания. Подготовил к печати Б. П. Козьмин (C предисловием "От редактора). - М.: Изд-во Всесоюз. oбщества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. - 159 с.

М. П. Драгоманов на еміграції в Женеві. Газета "Вольное слово".

1024. Заславский Д. Взволнованные лоботрясы. - М.: Изд-во Всесоюз. общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.

Про М. П. Драгоманова й його участь у видаванні та редагуванні газети "Вольное слово". - С. 41-92.

1025. Кулябко-Корецкий Н. Г. Из давних лет: Воспоминания лавриста. - "М.: Изд-во Всесою. общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.

Спогад про М. П. Драгоманова. - С. 187-200.

1026. Hrushevsky м. Mikhailо Petrovic Drahomanov // Encyclopedia of the Social Scieces. - New York, 1931, - Vol. 5 — P. 233.

1932

1027. Драгоманівське свято в Софії // Тризуб. - № 47 (355). - 4 грудня. - С. 16-20. Підп.: Софіянин.

Академія відбулася 30 жовтня 1932 р. в Софії. Виступи М. Арнаудова, О. Шульгина, привітання історика П. Н. Мілюкова. Тут же і звіт про свято відкриття надгробника (пам'ятника) на могилі М. П. Драгоманова.

1028. Памятник М. Драгоманову в Софії // Трудова Україна. -1932. - № 9. - С. 22.

Пам'ятник на могилі М. П. Драгоманова відкрито 16 жовтня 1932 р. Автор пам'ятника художник М. Паращук.

1029. Шаповал М. Над прірвою: (В день смерті Драгоманова) // Трудова Україна. - 1932. - № 7-8. - С. 28-31.

1030. Lamouche L. Michael Dragomanov (1841-1895) // Promethee. - 1932. - № 68. - P. 17-21; № 69. - P. 12-16; № 70. - P. 18-21.

Lamouche Leon. Michael Dragomanov (1841-1895) — Sofia, 1952. - 12 p.

1933

1031. Арнаудов M. Михаил Драгоманов: Живот, идеи, значение за болгарския фольклор // Годишник на Софийския университет. - 1933. - Т. 29. - Кн. 5.

Окремий відбиток: София, 1933. - 33 с.

1032. Бухбиндер М. А. М. П. Драгоманов о путях развития России: (Неопубликованное письмо М. П. Драгоманова к А. С. Суворину) // Каторга и ссылка. - 1933. - № 9 (106). - С. 129-132.

1033. Мухин М. Драгоманов без маски. - Львів, (1933-1934). - 55 с.

Відбитка із "Вісника" за 1933-1934 pp.

Ця і наступні публікації М. Мухина відзначаються крайньою ворожістю до діяльності та спадщини М. П. Драгоманова.

1034. Шаповал М. Михайло Драгоманов, як ідеолог нової України // Трудова Україна. - 1933. - № № 6-12.

Окремий відбиток: Прага, 1934.

1035. Haecker Е. Historja socializmu w Galicji і nа Slasku Cieszynskim. - Т. I. 1846-1882. - Krakow, 1933. - 296 s.

Про М. П. Драгоманова. - С. 135-136. У розділах: pierwszy wielki proces socjalistow we Lwowie; Socjalisci ruscy: Michal Pawlik і Iwan Franko .

1934

1036. Арнаудов M. Очерки на българские фолклор. - София, 1934. Про М. П. Драгоманова та його заслуги для вивчення болгарського фольклору. - С. 196 і наступні.

1037. Витанович І. Володимир Навроцький (1847-1882). Перший український статистик - економіст в Галичині на тлі своєї доби. - Львів, 1934. - 83 с.

Відбиток із збірника "Кооперативна республіка", Львів, 1934.

В. Навроцький в оцінці М. П. Драгоманова. - С. 7-8; Взаємини В. Навроцького з М. П. Драгомановим. - С. 34-47.1038. Заславский Д. О. М. П. Драгоманов: (К истории украинского национализма). - М., 1934.

1039. Козьмин Б. П. Из истории русской нелегальной прессы: Газета "Общее дело" // Исторический сборник. - Л., 1934. - Т. 3. - С. 163-175.

Про співробітництво М. П. Драгоманова в названому журналі. - Див. № № 157, 160, 226.

1040. Мусjuk A. Filozoficko-metodologicka stranka о dile Drahomanova // Slavia. - 1934-1935. - Roc. 13. - S. 70-91.

1935

1041. Вочковський О. І. Трагічна постать українського "Risorgimento”: (3 нагоди 40-х роковин смерті М. Драгоманова) // Вісті Українського технічно-господарського ін-ту позаочного навчання при Укр. госп. академії в ЧСР. - Побєдради, 1935. - № 11-12. - С. 1-9.

1042. Возняк М. За думками Кирило-Мефодіївців: (Українська державна думка в Драгоманова) // Діло. - 1935. - № 168. - 28 квіт. - С. 1-2.

1043. Вшануйте пам'ять Великого Приятеля і Провідника // Громадський голос. - 1935. - № 22. - 15 черв. - С. 1.

Звернення щоб гідно вшанувати пам'ять М. П. Драгоманова у зв'язку з сороковими роковинами його смерті.

1044. Дорошенко В. Михайло Драгоманів (1841-1895) // Життя і знання. - 1935. - № 6 (93). - С. 161-163.

1045. Жар. 1841-1895. 1895-1935. - [Львів, 1935]. - 16 с.

Ця збірка статей про М. П. Драгоманова є додатком до газети "Громадський голос", Львів, 1935, № 23 і призначалась вона для керівників святкових академій в честь М. П. Драгоманова.

Зміст: Франко І. Михайлові Драгоманову (“Ти кинув жар горящий" Поезія); Русова С. Сорок літ; Костюк П. його слова: (Духовому провідникові); Шаповал М. Програма Михайла Драгоманова; Животко А. Початки українського політичного руху і М. Драгоманов; Білецький Л. М,Драгоманов та Іван Франко; Мазепа І. Драгоманов і проблеми українського міста; Феденко П. Михайло Драгоманов та сучасність; Семенюк А. Що лишив М. Драгоманов для українського робітництва; Бочковський О. І. М. Драгоманов і сучасні критики "драгоманівства"; Стахів М. Союз російської та австрійської реакції проти українських соціалістів-ра-дикалів; Драгоманов М. Що треба робити? (Програма "Громади"); Життя і діла Михайла Драгоманова. - Підп.: Опб.

1046. Ліщинський Б. Дві музичні композиції до вірша Драгоманова // Життя і знання. - 1935. - № 6. - С. 183-184.

Композиції до поезії М. П. Драгоманова "Гей не дивуйтесь" (Поклик до слов'ян).

1047. Мицюк О. Михайло Драгоманів і прудонізм // Кооперативна республіка. - Львів, 1935. - Річник восьмий. - С. 200-204.

1048. Монюк Т. М. Драгоманов про Підкарпаття // Вперед. -1935. - № 23. - 1 серп. - С. 3-4.

1049. Пачовський В. "Історичні пісні" видані М. Драгомановим // Життя і знання. - 1935. - № 6. - С. 165-166.

1050. Ромашок І. Драгоманів на галицькому грунті // Життя і знання. - 1935, - № 6. - С. 167-168.

1051. Mytzjuk О. Die politischen und sozialokonomischen Ausschaungrn Drahomanivs // Jahrbuch fur Kultur und Geschichte der Slaven. - 1955. - Bd. 11. - Heft 2.

1052. Mycjuk O. M. P. Drahomanov a ukrainske hnuti v XIX stoleti // Slovansky prehled. - 1935. - S. 133-141; 177-184.

О. Мицюк, починаючи з 1931 p., працював над темою "Громадівство М. П. Драгоманова" і свою працю друкував окремими розділами. Див. № № 1040, 1047, 1051, 1061, 1063.

1936

1053. Водовозов Н. В. Политическая борьба вокруг напечатания "Пролога" [Н. Г. Чернышевского] // Чернышевский Н. Г. Пролог. - M.-Л., - 1936. - С. VІІ-ХІV.

Мова також про М. П. Драгоманова, який опублікував, названий роман М. Г. Чернишевського.

1054. Дискусія про значіння Драгоманова // Громадський голос. - 1936. - № 5. - С. 9.

Дискусія відбулася у Львові в "Бесіді" і взяли в ній участь К. Чехович, К. Коберський, I. Копач, К. Студинський, Ю. Студинський.

1055. Драгоманов і радикали // Мета. - 1936. - № 8. - С. 6. ; Без підп.

Полеміка з газ. "Громадський голос". Оцінка спадщини М. П. Драгоманова з клерикальних позицій.

1056. Мухин М. Більше світла! М. П. Драгоманов (1841-1895) на тлі своєї доби. Історичні нариси. - Чернівці: Накладом Сильвестра Никоровича, 1936. - 98 с. - (Б-ка "Самостійної думки").

Різко негативна оцінка спадщини М. П. Драгоманова. Книжка має розділи: І. Московське виховання і москвофільство молодого Драгоманова. II. "ex Oriente lux “. ІІІ. Стара Громада супроти Москви і Драгоманова. ІV. Кониський супроти Драгомагова. V. Драгоманов контра Нечуй-Левицький. VІ. Одурманені й одрагоманені проти ворогів новітньої брюховеччини (1883-1917) і дальші роки . VІІ. Бучинський і Навроцький супроти Драгоманова.

1057. Мухин М. Народовці 70-х pp. XIX ст. супроти Драгоманова // Вісник. - 1936. - С. 349-363.

1058. Новодворський І. Драгоманів і наші клерикали // Громадський голос. - 1936. - № 11. - 21 берез. - С. 2-3; № 12. - 28 берез. - С. 2-3.

Окр. відбиток: Львів, 1936. - 24 с.

1059. Чехович К. М. Драгоманів і сучасність // Мета. - 1936. - № 5. - С. 2-3.

1060. Чехович К. Сумерк Драгоманівства // Мета. - 1936. - № 10. - С. 4-5.

Праці К. Чеховича написані з неприхильних по відношенню М. П. Драгоманова позицій.

Оцінка їх з позицій радикальної ідеології: Коберський К. Як воюють з небіжчиками: Відповідь д-ру К. Чеховичеві на "критику" думок М. Драгоманова // Громадський голос. - 1936. - № 6. - 15 лютого. - С. 9; № 7. - 22 лютого. - С. 8-9.

1061. Mycjuk О. Filozroficke-metodologicka- stranka v dile Drahomanova // Slavia. 1936. - Roc. 13. - Ses. 1.

1937

1062. Лотоцький O. П. О. Куліш та М. П. Драгоманів у їх листуванні. - Прага: Видання Укр. іст.-філолог. товариства в Празі, 1937. - 14 с.

Публікація або виклад змісту листів П. О. Куліша до М. П. Драгоманова. Листи з 1875-1883 і 1893-1895 pp. У першому періоді мова про праці П. О. Куліша над укр. народними піснями; У листах 90-х pp. оцінка П. О. Куліша галицьких видань, діяльності Укр.-руської радикальної партії.

1063. Мицюк О. М. П. Драгоманів і терор у Росії: 3 нагоди сорокліття його смерті // Наша культура. - 1937. - № 2. - С. 86-91.

1938

1064. Архів Михайла Драгоманова. Том І. Листування Київської Старої громади з М. Драгомановим (1870-1895 pp.). - Варшава, 1938. - 445 с., іл. - (Праці Українського наукового інституту. - Т. 37. - Серія праць комісії дослідження українського руху. - Кн. 1).

Паралельні заголовки польською та франц. мовами.

Видання підготовив Г. О. Лазаревський.

Зміст: Передмова; Листування В. Б. і В. І. Антоновичів з М. Д. і JI. М. Драгомановими; Листування В.Л. Веренштама з М. П. і Л. М. Драгомановими; Листування О. Ф. Кістяківського з М. П. Драгомановим; Листування Т. Г. Лебединцева з М. П. Драгомановим; Листування О. І. Лоначевського-Петруняки з М. П. Драгомановим; Листування В. П. Науменка з Я. М. Шульгиним; Листування М. П. і С. В. Старицьких з М. П. і Л. М.Драгомановими; Листування Є. К. Тригубова з М. П. Драгомановим; Листування Є. К. Тригубова з М. Павликом; Листування Ю. Ю. Цвітковського з М. П. Драгомановим; Листування "Старої Громади" з М. П. Драгомановим; Листування "Молодої Громади" з М. П. Драгомановим; Передмова та примітки; Пояснення скорочень, що їх ужито в примітках; Примітки до листування; Покажчик імен; Покажчик уміщених фотографій та пояснення до них.

Рец.: Николаевский Б. // Русские записки. - 1939. - Т. 15. -С. 200-203.

1065. Антонович Д. Чи був Драгоманов редактором "Киевского Телеграфу?" // Український тиждень. - 1938. - №21. - С. 2.

1066. Ідеї анархізму в наукових працях Драгоманова // Мета. - 1938. - № 10 (327). - 13 берез. - С. 2-3.

Повідомлення, що на таку тему відбулася дискусія у Богословському науковому товаристві у Львові.

1067. Левинський В. Драгоманів і драгоманівці у світлі австрійських тайних документів //3 минулого. Збірник. Том І. - Варшава, 1938. - С. 8-28.

Про перебування М. П. Драгоманова в Празі 1871 p.; Згадки про М. П. Драгоманова в документах соціалістичного процесу у Львові 1878 р. Про "Громаду" 1880 p.; Згадки про М. П. Драгоманова в документах про арешти в Галичині 1889 р.; Два листи М. П. Драгомагова до Б. Кістяківського 1889 p.; Згадки про М. П. Драгоманова в документах Міністерства закордонних справ Австрії 1889 р.

1068. Лотоцький О. До світогляду старого українофільства: (З листування І. Я. Рудченка - Білика з М. П. Драгомановим) //3 минулого. Збірник. Том 1. - Варшава, 1938. - С. 36-58.

Окр. відбиток: Варшава, 1938. - 24 с.

У праці публікація листування І. Я. Рудченка з М. П. Драгомановим. Див. також замітку: В українському історично-філологічному товаристві ... // Укр. тиждень. - 1938. - № 24 (270). - С. 2-3. Про реферат О. Лотоцького в Празі на таку тему.

1069. Чехович К. Шкідливі думки Михайла Драгоманова. - Перемишль: Вид-во "Криниця", 1938. - 32 с. - (Вид-во "Криниця" в Перемишлі при "Українським Бескиді”).

1070. Ценный подарок к юбилею // Сов. Украина. - 1938. - № 240. - 17 окт.; Пролетарська правда. - 1938. - 17 жовт.

Подарунок Світозара Михайловича Драгоманова Державному Шевченківському комітету невідомого портрета Т. Г. Шевченка і фотокартки артиста А. Олдріджа. Як зазначається в замітці, згаданий портрет Т. Г. Шевченка подарований М. П. Драгоманову в 1894 році.

1071. Doroschenko D. Mykhailo Dragomanov and the Ukrainian National Movement // Slavonik Review. - 1938. - Vol. 16. - April. - 1148. - P. 654-666.

1939

1072. Романченко И.С. Уникальные заграничные издания сочинений Т. Г. Шевченко // Записки Отдела рукописей Публичной библиотеки им. Ленина в Москве. - 1939. - № 5.

Про видання творів Т. Г. Шевченка, які вийшли в світ за участю М. П. Драгоманова.

1073. Мухин М. І. Франко як критик політичних поглядів М. Драгоманова // Збірник Українського наук, інституту в Америці. - Т. 1. - Прага, 1939. - С. 76-109.

У надзаголовку: Праці Українського наукового інституту в Америці. Під заг. ред. О. Кандиби. Сен Пол, Mіннісота - Прага. Паралельний заг. англ. мовою.

Збірник фактично виданий у Празі. Праця М. Мухина має розділи: I. Питання впливу на Франка порад Драгоманова. II. Незадоволення й скарги Драгоманова на Франка. III. Франкове становище в полеміці з приводу "Самостійної України" М. Міхновського. ІV. Франко проти драгоманова в роках 1901-1905. V. Генеральний перегляд і критика ідей і діяльності Драгоманова на виступі Франка дня 15. VІІ 1906.

1941

1074. Павлик М. Лист до М. П. Драгоманова 1876 р. 18 червня // Література і мистецтво. - 1941. - № 5. - С. 46. У тексті статті Д. Лук'яновича "Нові рядки про Івана Франка".

1942

1075. Дорошенко В. Женевські видання Шевченкових поезій // Українська книга. - Краків, 1942. - C. 135-152.

У статті описані видання поезій Т. Г. Шевченка, здійснених за участю М. П. Драгоманова: женевські видання "Кобзаря" 1878, 1881, 1882, 1890 pp.

1076. Новиченко Л. Одвічні розбійники і гробителі: (M. Драгоманов про попередників Гітлера) // Комуніст. - 1942. - C. 233.

1077. Ястребов Ф. Михайло Драгоманов // Українська література. - 1942. - № 12-14. - С. 351-377.

1944

1078. Гольштейн А. В. Спогади про Драгоманова // Новий журнал. - 1944. - № 8. - С. 320.

1945

1079. Майський С. Михайло Драгоманов проти німецьких загарбників // Вільна Україна. - 1945. - 20 квіт.

1080. Пільгук І. Нове життя старої традиції // Рад. Україна. - 1945. - 15 черв.

Про працю М. П. Драгоманова "Література російська, великоруська, українська і галицька" і вплив її на розвиток укр. літератури в Галичині .

1081. Романченко І. С. Михайло Петрович Драгомагов: До 50-річчя з дня смерті // Вільна Україна. - 1945. - 20 черв.

1082. Ястребов Ф. М. П. Драгоманов і його значення в історії української літератури // Літ. газета. - 1945. - № 11.

1946

1083. М. П. Драгоманов // Рад. Донеччина. - 1946. - № 122.

1084. Turecek~Jizersky Jan. М. P. Dragomanov // Kalendar casopisu Svet Sovetu 1947. - Praha, 1946. - S. 44.

1084-1. Десняченко Роман. Покійник якому не дають вмерти — Культура — 1946.

Критика погляду М. П. Драгоманова.

1947

1084-2. Procko Bohdan P. Dragomanov and Ukrainian nationalism, 1947.

1948

1085. Лисяк-Рудницький І. Михайло Драгоманов // Студентський вісник. - 1948. - Рік 2. - № 1.

Див. також №

1086. Павлик М. Листи до М. П. Драгоманова [1895 р.] // Іван Франко: Статті і матеріали. - Львів, 1948. - 36. 1. - С. 48-50. У тексті статті М. С. Возняка "Недопущення Івана Франка до доцентури у Львів. університеті".

1087. Романченко І. С. М. Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні // Наук. записки Львів. Пед. ін-ту. - 1948. - Т. 2. - С. 172-190.

1088. Fedenko Bohdan. Mychajlo Dragomanov's Ansichten uber das Natіonalitatenprobem in Osteuropa und dessen Losung. - Erlangen, 1948.

1949

1089. Возняк M. Знайдений початок листа Ів. Франка до М. Драгоманова // Іван Франко: Статті і матеріали. - Львів, 1949. - 36. 2. - С. 227-230.

Публікація листа 1882 р.

1090. Кирилюк Є. П. Народність Шевченка: (Дo 135-річчя від дня народження великого українського поета, революціонера-демократа) // Вісник АН УРСР. - 1949. - № 3. - С. 9-24.

У статті критика погляду М. П. Драгоманова на цю тему.

1952

1091. Rudnytsky Ivan L. Mykhailo Drahomanov: A symposium and Selected Writings. - New York: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 1952. - 225 p. - (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. Vоl. 2, № 1 (3), Spring 1952).

CONTENTS

Part One - Symposium on Mykhaylo Drahomanov 
Drahomanov and the European Conscience, Philip E. Mosely 1 
The Life of Mykhaylo Drahomanov, Volodymyr Doroshenko 6 
Drahomanov and Ukrainian Historiography, Dmytro Doroshenko 23 
Drahomanov as Folklorist, Petro Odarchenko 36 
Drahomanov's Impact on Ukrainian Politics, Matviy Stakhiv 47 
Drahomanov and the English-Speaking World, Svitozor Drahomanov 63 
Drahomanov as a Political Theorist, Ivan L. Rudnytsky 70 
A Bibliography of Drahomanov's Major Works, Svitozor Drahomanov and Ivan L. Rudnytsky 131

Part Two - Selected Writings of Mykhaylo Drahomanov 
A Geographic and Historical Survey of Eastern Europe 141 
The Lost Epoch 153 
Germany's Drive to the East and Moscow's Drive to the West 161 
Panslav Federalism 175 
The Centralization of the Revolutionary Struggle in Russia 181 
Free Union; Draft of a Ukrainian Political and Social Program 193 
The Program of the Review 
Hromada 206 
Political and Social Ideas in Ukrainian Folk Songs 209 
Taming of the Shrew in the Folklore of the Ukraine 214

Editor's Notes 219 
A Note on Transliteration 225

1953

1092. Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х pp. XIX ст. - К.: Вид-во "Рад. школа", 1953.

Про М. П. Драгоманова. - С. 24-41.

1954

1092-1. Одарченко П. Леся Українка і М. П. Драгоманов. - Нью-Йорк 1954.

1093. Пільгук І. І. Т. Г. Шевченко - основоположник нової української літератури. Під заг. ред. О. І. Білецького. Посібник для студентів мовно-літ. фак. пед. ін-тів. - К.: Рад. шк., 1954. - 364 с., іл.

Т. Г. Шевченко в оцінці М. П. Драгоманова. - С. 298-299.

1955

1093-1. Іван Лисяк-Рудницький, Михайло Драгоманов Енциклопедія українознавства. Словникова частина (Париж-Нью-Йорк: Наукове Товариство їм. Шевченка. 1955), т. II, стор. 589-591. Передруковне в Іван Лисяк-Рудницький, Між Історією й Політикою, 1973.

1093-2. Подолянин К. Драгоманов в очах москалів і москвофілів : [Драгоманов і москвофіли] / К. Подолянин // Визвольний шлях. - 1955. - № 2. - С. 118-126.

1956

1094. Чернишов А. Проти вульгаризаторського спрощенства та схематизму // Вітчизна. - 1956. - № 11. - С. 152-164.

Тема статті: "В. І. Ленін про М. П. Драгоманова". - С. 156-157.

1095. Леся Українка. Листи до М. П. Драгоманова. 1888-1894 // Леся Українка. Твори: У 5-ти томах. - К., 1956. - Т. 5. Див. покажчик змісту.

Листи Лесі Українки до М. П. Драгоманова і до Драгоманових надруковані також у двох збірних виданнях її творів - у виданні в десяти томах, К., 1963-1968 і дванадцяти, 1975-1978 pp.

1195а. Пизюр Євген . Конституційна програма і теорія М Драгоманова. — "Листи до приятелів", рік XIV (1956), кн. 8-9-10

1957

1096. Сиваченко М. Є. Історія створення роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Панаса мирного та Івана Білика. - К.: Вид-во АНУРСР, 1957.

Про М. П. Драгоманова - видавця роману. - С. 270-271, 309-312.

1096-1. Борщак Ілько. Драгоманов у Фрації: За невиданими документи — 1957 — 46 с.1958

1097. Дмитрук В. Сторінки вікової дружби: 3 історії українсько-болгарських зв'язків XIX - початку XX століття. - Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. - 96 с.

Про М. П. Драгоманова. - С. 42-47.

1098. Заславський Д. За що ми шануємо М . П. Драгомагова // Вільна Україна. - 1958. - 18 лип.

1099. Комишанченко М. П. Літературна дискусія 1873-1878 років на Україні: Ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1958. - 155 с. - (Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка).

М. П. Драгоманов. - С. 50-76. У розділі "Початок літературної дискусії 1873-1878 років на Україні", а також у розд. "Розгортання літературної дискусії 1873-1878 років на Україні" і "Перемога революційно-демократичного напряму в літературній дискусії 1873-1878 років на Україні".

1100. Комишанченко М. П. Літературно-критичні виступи Михайла Драгоманова у 70-х роках 19 ст. // Наук. записки Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - 1958. - Т. 17. - Вип. 2. - Збірник філол. фак-ту. - № 13. - С. 23-38.

1101. Комишанченко М. П. Михайло Драгоманов і літературний рух у Галичині 70-х років XIX ст. // Збірник славістичних робіт Київ. ун-ту. - К., 1958. - С. 5-23.

1102. Назаренко Ф. И. Драгоманов о развитии капитализма и положении рабочего класса в России и на Украине после реформы 1861 г. // Ученые записки /Кафедра политэкономии Львов. торгово-экон. ин-та. - Львов, 1958. - Т. 1. - С. 94-110.

1103. Романченко І. Михайло Драгоманов у Болгарії // Жовтень. - 1958. - № 5. - С. 145-151.

1959

1104. Атанасов П. Големят украински демократ в Болгария // Септември. - 1959. - № 6.

1105. Бернштейн М.Д. Журнал "Основа" і український літературний процес кінця 50-60-х років XIX ст. - К.: Вид-во АН УРСР, 1959. - 216 с. - (АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка).

Про М. П. Драгоманова у розділі: Припинення видавання "Основи". Занепад журналу. - С. 191-215. Журнал "Основа" в оцінці М. П. Драгоманова.

1106. Бернштейн М. Д. Українська літературна критка 50-70-х років XIX ст. /АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Вид-во АН УРСР, 1959. - 492 с.

Із змісту: Розділ другий. Зростання сил прогресивної критики 170-х років, її суспільні і літературні ідеї, умови й провідні тенденції розвитку. Виступи М. Драгоманова, І. Білика, В. Навроцького, О. Терлецького. - С. 157-170; І. М. Драгоманов і його суспільно-літературні погляди в 70-х роках. - С. 170-274; Розділ третій. Загострення літературно-теоретичної боротьби в критиці 70-х років. Журнал "Друг" і листи Драгоманова до редакції. Утвердження революційно-демократичної критики. Літературно-критична діяльність І. Франка. Виступи М. Павлика. - С. 346-360. Див. також покажчик імен.

1107. Білецький О., Заславський Д., Романченко І. Михайло Драгоманов // Літ. газета. - 1959. - 21 лип.

1108. Дей О. I. Українська революційно-демократична журналістика: Проблема виникнення і становлення /АН УРСР. Ін-т сусп. Наук. - К.: Вид-во АН УРСР, 1959. - 492 с.

У кн. висвітлена історія укр. журналістики 1874-1882 pp. Про М. П. Драгоманова протягом усього курсу

1109. Bilinsky Yaroslav. Mykhailo Deahomanov, Ivan Franko and the Relation between the Dnieper Ukraine and Galizia in the Last Quarter of the 19-th Century // The Annals of the Ukrainian Akademy of Arts and Science in the US. - 1959. - Vol. 7. - p. 1542-1566.

1960

1110. Балака I. Т. M. Драгоманов про російську літературу // Учені записки /Харків, держ. ун-т. - 1960. - Т. Ж. - Труди філол. фак-ту. - Т. 9. - С. 5-23.

1111. Заславский Д., Романчинко І. Михайло Петрович Драгоманов // Славяне. - 1960. - № 8.

1112. Назаренко Ф. Аграрно-селянські відносини в Росії і на Україні після реформи 1861 р. в оцінці М. П. Драгоманова // Праці кафедри сусп. наук /Львів, держ. ун-т ім. І. Франка. - 1960. -Вип. 7. - С. 110-135.

1961

1113. Балака І. Т. М. Драгоманов і російська культура // Учені записки /Харків, держ. ун-т ім. О. М. Горького. - Труди філол. Фак-ту - Т. 10. - 1961.

1114. Заславський Д., Романченко І. Михайло Драгоманов: До 120-річчя з дня народження //Літ. в школі. - 1961. - № 5. - С. 84-86.

1115. Семеновский О. В борьбе за великого поэта // Вопр. литературы. - 1961. - № 3. - С. 80-86.

Праця А. Луначарського "Шевченко и Драгоманов", Дзвін, 1914. див. № 549.

1962

1116. Атанасов Петко. Михайло Драгоманов і Софійський університет // Всесвіт. - 1962. - № 12. - С. 98-100.

1117. Ласло М. А. До питання про українсько-румунські зв'язки у другій половині XIX ст. // Укр. іст. журнал. - 1962. - № 5. -С. 114-117.

М. П. Драгоманов у зв'язках з Замфіре Арборе та Н. Зубку-Кодреану. Праця М. П. Драгоманова "Турки внутренние и внешние", Зв'язки М. П. Драгоманова з румунськими революціонерами в 70-х pp. XIX ст. Виклад змісту листа М. П. Драгоманова до Замфіре Арборе 11860 р.

1118. Мухин М. Драгоманов без маски // Визвольний рух. - 1962. - № 7-8; 1963. - № 8.

1119. Назаренко Ф. И. Социально-экономические взгляды М. П. Драгоманова. Автореферат дис. канд. экон. наук /Киев. ин-т нар. хоз-ва. - К., 1962. - 24 с.

1120. Шабліовський Є. С. З особистої бібліотеки Карла Маркса // Рад. літературознавство. - 1962. - № 1. - С. 97-98.

Помітки К. Маркса в брошурі М. П. Драгоманова "Література українська, переслідувана рос. урядом" [франц. мовою], 1898 р.

1963

1121. Драгоманов М. П. // Українські письменники: Віо-бібліогр. словник. У 5-ти т. - К., 1963. - Т. 2. - С. 300-327.

Бібліогр. покажчик видань творів М. П. Драгоманова та основної критичної літератури, усього біля 300 назв.

1122. Дорошенко В. Життя і діяльність Михайла Драгоманова // Сучасність. - 1963.

1123. Злупко С. Цінні матеріали з історії формування марксистської економічної думки в Галичині // Наук.-інформ. бюлетень Архівного управління УРСР. - 1963. - № 3. - С. 43-46.

Документ ЦДІА УРСР у Львові про нелегальні молодіжні організації імені М. П. Драгоманова у Львові 1911-1915 pp.

1124. Лукеренко В. Л. Видатний просвітитель [М. П. Драгоманов] // Войовничий атеїст. - 1963. - № 9. - С. 51-53.

1125. Лукеренко В. Л. Философские взгляды М. П. Драгоманова: Автореф. Дис. ... канд. Философ. наук /АН УССР. Секция общественных наук. - К., 1963. - 24 с.

1126. Лукеренко В. Л. Філософські погляди М. П. Драгоманова // З історії філософської думки на Україні. - К., 1963. - С. 99-137.

1127. Романченко І. С. Болгарський щоденник М. П. Драгоманова // Міжслов'янські літературні взаємини. - К., 1963. - Вип. 3. - Див. № 1141.

1128. Сокуренко В. Г. Погляди М. П. Драгоманова на терор // Вісник Львів. ун-ту. - 1963. - Серія юридична. - № 2. - С. 21-36.

1964

1129. Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. С. Ю. Витте, М. П. Драгоманов и "Больное слово": (По поводу одного документа из архива М. К. Лемке) // Исследования по отечественному источниковедению: Сб. статей, посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка /АН СССР, Ин-т ист. Ленингр. отд-ние. - М.-Л., 1964. - С. 163-178.

Порушується питання співробітництва М. П. Драгоманова у газ. "Вольное слово" 1882-1883 pp.

Див. також № № 1148, 1211.

1130. Драгоманов Михаил Петрович // Краткая литературная энциклопедия. - М., 1964. - Т. 2. - С. 773.

1131. Драгоманов Михаил Петрович // Сов. историческая энциклопедия. - М., 1964. - Т. 5. - С. 319.

1132. Драгоманова Л. Неспокійне серце. Подав П. Атанасов // Жовтень. - 1964. - № 5. - С. 99-103.

Публікується щоденник дружини М. П. Драгоманова за 1894-1895 pp.

1133. Заславський Д., Романченко І. Михайло Драгоманов: Життя і літ.-дослід, діяльність. - К.: Дніпро, 1964. - 199 с., іл.

Зміст: Вступ; Навчання і ранній період творчості; В еміграції; Останній період життя і творчості.

Рец.: а/ Балега І. О. Монографія про Михайла Драгоманова // Закарпат. правда. - 1965. - 11 лют.

б/ Бернштейн М. Д. Визначний діяч української культури // Рад. літературознавство. - 1965. - № 5. - С. 138-142.

в/ Бернштейн М. Письменник, вчений, борець // Літ. Україна. -1964. - 13 жовт.

г/ Вартанов Г. Очима доброзичливими і об'єктивними // Рад. Україна. - 1964. - 2 груд.

д/ Гресько М. Сплачуємо борг вдячності // Жовтень. - 1964. - № 11. - С. 150-152.

е/ Дейч А. Доброе начало // Вопр. лит. - 1965. - № 5. - С. 196-201.

є/ Дорошенко Я. Корисна праця // Прикарпат. Правда. - 1964. - 8 груд.

ж/ Костенко А. Історична правда і Михайло Драгоманов // Вітчизна. - 1966. - № 2. - С. 209-213.

з/ Кравченко Є. Розповідь про чесного трудівника // Львів, правда. - 1964. - 24 лист.

и/ Кріль О. Монографія про Михайла Драгоманова // Всесвіт. -1965. - № 2. - С. 149-150.

і/ Маруня П. Ю. 11 Укр. іст. журнал. - 1965. - № 2. - С. 135-136.

й/ Мельник В. Ще один крок // Літ. Україна. - 1965. - 5 жовт.

к/ Сарбей В. Нові книги з історії суспільно-політичної думки на Україні // Комуніст України. - 1965. - № 1. - С. 90-94.

л/ Сокуренко В. Цікаве дослідження про М. Драгоманова // Вільна Україна. - 1965. - 15 січ.

м/ Шалата М. Один з оригінальних вчених // Прапор. - 1965. -1965. - № 8. - С. 90-91.

н/ Истор. преглед. - 1965. - № 5. - С. 70-87.

1134. Пустова Ф. Д. М. Драгоманов про Т. Шевченка / Ф. Д. Пустова // Питання шевченкознавства. - Черкаси, 1964. - С. 39-43.

1135. Genyk-Berezovska Z. Sevcenko a Drahomanov // Slavia. - 1964. - Roc. 33. - № 4. - s. 579-595.

1965

1136. Атанасов П. Роль М. П. Драгоманова у зміцненні українсько-болгарських зв'язків // Укр. іст. журнал. - 1965. - № 9. - С. 26-39.

1137. Верба А. Михайло Драгоманов // Укр. календар на 1965 рік.- Варшава, 1965. - С. 90-94.

1138. Драгоманов М. П. // Радянська енциклопедія історії України. - К,, 1965. - Т. 2. - С. 73-75.

1139. Злупко С. К. Маркс і український економіст М. Зібер // Всесвіт. - 1965. - № 11. - С. 76-77.

У статті є відомості про зв'язки М. Зібера з М. П. Драгомановим.

1140. Лукеренко В. Л. Світогляд М. П. Драгоманова /АН УРСР. Ін-т філософії. Відп. ред. В. Ю. Євдокименко. - К.: Наук, думка, 1965. - 127 с.

Рец.: а/ Костенко А. Історична правда і Михайло Драгоманов // Вітчизна. - 1966. - № 2. - С. 209-213.

б/ Мельник В. Ще один крок // Літ. Україна. - 1965. - 5 жовт.

1141. Романченко І. С. Болгарський щоденник М. П. Драгоманова // Жовтень. - 1965. - № 6. - С. 125-136.

Публікується текст щоденника М. П. Драгоманова за час від 4 до 8 вересня 1889 року після приїзду до Болгарії і перші дні перебування в Софії.

Див. також № 1127.

1142. Романченко І. Карл Маркс і Михайло Драгоманов: 3 джерел історії // Рад. Буковина. - 1965. - 28 верес.

1143. Романченко І. С. Місце М. П. Драгоманова в суспільно-політичному житті XIX ст. // Укр. іст. журнал. - 1965. - № 6. - С. 33-42.

1144. Романченко М., Заславский Д. Михайло Петрович Драгоманов // Исторически преглед. - 1965. - Кн. 5. - С. 71-72.

1145. Сокуренко В. Г. Боротьба М. П. Драгоманова за політичні права і свободу трудящих // Вісник ліьвів. ун-ту. - Серія юрид. -1965. - С. 89-103.

1146. Сокуренко В. Г. Погляди М. П. Драгоманова на походження і суть держави та права // Вісник Львів. ун-ту. - Серія юрид. - 1965. - С. 78-84.

1147. Старицький М. П. Листи до М. П. Драгоманова // Старицький М. Твори. У 8-ми т. - К., 1965. - Т. 8. Листи. Див. за покажчиком змісту.

1148. Чия це фальшивка? // Вітчизна. - 1965. - № 8. - С. 167-174. Підп.: Бажан М. П., Басс І. І., Бернштейн М. Д. та інші, усього 12 підписів.

З приводу статті Б. Ананіча і Р. Ганеліна. Див. № 1129.

1966

1149. Гамрецький M. Дядько Лесі Українки [М. П. Драгоманов] // Україна. - 1966. - № 38. - С. 8.

1150. Горнова Є. Політична діяльність М. Драгоманова у висвітленні польської історіографії // Укр. іст. Журнал. - 1966. - № 9. - С. 72-81.

1151. Дмитриченко B. C., Рудько М. П. Соціалістичні погляди М. П. Драгоманова в період демократичного піднесення 70-і років XIX ст // Укр. іст. журнал. - 1966. - № 9. - С. 36-45.

1152. Драгоманов Михайло Петрович // Укр. енциклопедичний словник. - К., 1966. - Т. 1. - С. 638-639, портр.

1153. Злупко С. М. М. П. Драгоманов і розвиток прогресивної суспільно-економічної думки в Галичині // Укр. іст. Журнал. - 1966. - № 9. - С. 59-71.

1154. Нарис історії філософії на Україні /АН УРСР. Ін-т філософії. - К.: Наук, думка, 1966. - 656 с.

Із змісту: Філософські і соціологічні погляди О. О. Потебні і М. П. Драгоманова. - С. 235-251. М. П. Драгоманов. - С. 244-251.

1155. Пономарьов П. П. Полеміка М. Драгоманова з Б. Д. Грінченком // Укр. літературознавство. - 1966. - Вип. 2. - С. 73-78.

1156. Пустова Ф. Д. М. Драгоманов про народну пісню // Нар. творчість та етнографія. - 1966. - № 5. - С. 36-43.

1157. Романченко І. М. Драгоманов і його боротьба проти націоналізму // Рад. літературознавство. - 1966. - № 9. - С. 49-55.

1158. Радовський В. Свідки великої дружби // Культура і життя. - 1966. - 14 серп. Про видання творів М. П. Драгоманова.

1159. Романченко I. С. Видатний український фольклорист // Нар. творчість та етнографія. - 1966. - № 5. - С. 31-35.

1160. Романченко І. Із днів боротьби // Вітчизна. - 1966. - № 9. - С. 176-184.

Про творчу співдружність М. П. Драгоманова з І. Франком.

1161. Романченко І. Іван Франко про Мих. Драгоманова // Прикарпат. правда. - 1966. - 20 верес.

1162. Романченко І. Михайло Драгоманов - критик та історик літератури // Жовтень. - 1966. - № 10. - С. 118-124.

1163. Романченко І. С. Взаємини М. Драгоманова та І. Франка // Тези одинадцятої щорічної міжвузівської наук. конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження Івана Фракна. - Львів, 1966. - С. 30-31.

1164. Сарбей В. Г. Антицарська публіцистика М. П. Драгоманова і ставлення до неї основоположників марксизму-ленінізму // Укр. іст. журнал. - 1966. - № 9. - С. 23-35.

1165. Сахалтуєв А. Михайло Драгоманов і Лев Толстой // Жовтень. - 1966. - № 10. - С. 124-127.

1166. Сокуренко В. Г. Демократическое учение о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века (М. Драгоманов, С. Подолинський, О. Терлецький). - Львов: Изд. Львов, ун-та, 1966. - 265 с.

1167. Яценко М.Т. До порівняльного вивчення фольклору слов'янських народів у прогресивній українській фольклористиці // Словянське літературознавство і фольклористика. - К., 1966. - Вип. 2. - С. 87-100.

Про М. П. Драгоманова, - С. 94-97.

1168. Hornowa E. Glos Michala Drahomanowa przeciw rusyfikacji szkoi polskich po upadku powstania styczniowego // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Opolu. Pedagogika, t. 4. - Opole, 1966. - S. 5-23,

1169. Hornowa E. Problem zydowski w tworczosci Drahomanowa // Biuletyn Zydowskiego Instytutu Naukowego. - Warszawa, 1966. - № 57. - S. 3-37.

До 125-річчя від народження М. П. Драгоманова

1170. Балака І. Речник великої правди // Прапор. - 1966. - № 9. - С. 88-91.

1171. Засенко О. Голос сумління // Літ. Україна. - 1966. - 22 лют.

1172. Злупко С. Невтомний трудівник // Ленінська молодь. -1966. - 16 верес.

1173. Іванченко Р. Плугатар великого поля // Вітчизна. - 1966. - № 8. - С. 175-183.

1174. Іванченко Р. Сурмач правди й боротьби // Дніпро. - 1966. - № 10. - С. 141-143.

1175. Катренко А. Викривач царського самодержавства // Архіви України. - 1966. - № 4. - С. 64-72.

У тексті публікація 5-ти архівних документів: 1/ 1884 р. Повідомлення київ, цензора на ім'я Київ, губернатора про політичне спрямування брошур, виданих М. П. Драгомановим; 2/ 1884 р. Повідомлення Київ, цензора Київ, губернатору про полiтичне спрямування брошури М. П. Драгоманова "До чего довоевались?"; 3/ 1894 p. Повідомлення Київ, цензора Київ, губернатору про кн. М. П. Драгоманова "Либерализм и земство в России"; 4/ 1894 p. Повідомлення Київ, ценщора начальнику Київ, жандарм, управління про працю М. П. Драгоманова "Историчесная Польша и великорусская демократия"; 5/ 1907. Висновок Київ, цензора про кн.: М. Драгоманов. Листи до Ів. Франка і інших. 1881-1886. Видав I. Франко. Львів, 1906.

1176. Марченко М. Біля науки і культури // Рад. Україна. - 1966. - 18 верес.

1177. Назаренко Ф. М. Драгоманов - сіяч мудрості // Вільна Україна. - 1966. - 17 верес.

1178. Романченко І. С. Сівач доброго, світлого // Літ. Україна. - 1966. - 16 верес.

1179. Сумченко В. Поборник правди и свободы // Правда Украины. - 1966. - 18 сент.

1180. Чередниченко В. Розбуджений "колокол" // Культура і життя. - 1966. - 22 верес.

1181. Шабліовський Є. У боротьбі, горінні, поступі // Літ. Україна. - 1966. - 16 верес.

1967

1182. Иванова Р. П. Место Михаила Драгоманова в общественно-политическом движении России и Украины во второй половине XIX века: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук /Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - К., 1967. - 21 с.

1183. Романченко І. С. 3 неопублікованих листів В. Бонч-Бруєвича //Жовтень. - 1967. - № 6. - С. 114-117.

Лист В. Бонч-Бруевича 1949 р. І. С. Романченкові як відповідь на запитання про М. П. Драгоманова. У листі 1950 р. подяка за надісланий автореферат праці І. С. Романченка про М. П. Драгоманова.

1184. Романченко І. Карл Маркс і Михайло Драгоманов // Вільна Україна. - 1967. - 5 трав.

1185. Романченко І. С. Т. Г. Шевченко у висвітленні М. П. Драгоманова // Укр. іст. журнал. - 1967. - № 3. - С. 59-66.

1186. Сарбей Б. Г. Про вираз "Внутрішні турки" у В. І. Леніна: (До питання про запозичення виразу з памфлету М. Драгоманова "Турки внутрішні і зовнішні”) // Рад. Літературознавство. - 1967. - № 8. - С. 81-83.

1187. Сарбей В. Про один із загублених творів В. І. Леніна // Вітчизна. - 1967. - № 4. - С. 140-144.

Про знайомство В. І. Леніна з статею М. П. Драгоманова "Толците и отверзется", друкованій у газ. "Вольное слово" 1883 р.

1188. Семанюк Н. В Болгарії, на братній землі // Літ. Україна. - 1967. - 10 січ.

Дружина Марка Черемшини Наталія Семанюк про свої враження із поїздки по Болгарії та відвідання пам'ятних місць, пов'язаних із проживнням там М. П. Драгоманова.

1189. Hornowa Е. Ocena dziaialnosci Michala Dragomanowa w historiografii ukrainskiej, rosyjskiej і polskiej. - Opole, 1967. - 118 s.

Рец.: а/ Кравець M. M. // Укр. іст. журнал. - 1968. - № 8. -С. 150-151.

б/ Мельник В. Михайло Драгоманов в історіографії слов'янських народів // Жовтень. - 1969. - № 3. - С. 151-153.

1190. Hornowa Е. Pertraktacje Kraszewskiego і Kulisza w sprawie zblizenia polsko-ukrainskiego // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Opolu. Kistorja. - Opole, 1967. - № 6. - S. 223-231.

1191. Hornowa E. Bylwetka nauczyeiela polskiego na Ukrainie w polowie ubieglego stulecia // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagicznej w Opolu. - Pedagogika. - 1967. - Zesz. 5. - P. 69-75.

Про вчителя М. П. Драгоманова в шімназії в Полтаві Полевича.

1191-1. Boris Ivan Rogosin, The politics of Mikhail P. Dragomanov: Ukranian federalism and the question of political freedom in Russia. 2 v., Thesis (Ph. D.) - Harvard University, 1967.

1968

1192. Арнаудов М. Михаил Драгоманов // Арнаудов М. Очерци по бьлгарски фолклор. - София, 1968. - Т. 1.

1193. Іванченко P. Живі поміж живими // Вітчизна. - 1968. - № 4. - С. 162-173.

Загальна оцінка творчості М. П. Драгоманова.

1194. Левченко М. За покликом дружби // Вітчизна. - 1968. - № 11. - С. 166-173.

Тема статті: І. С. Тургенев та М. П. Драгоманов.

1195. Лисенко О. Я. М. Драгоманов про історичний процес // Укр іст. журнал. - 1968. - № 11. - С. 73-79.

1196. Мельник В. Драгоманов і ... нова фальсифікація // Жовтень. - 1968. - № 3. - С. 155-158.

Про неточності в кн.: Г. Й. Марахова "Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине", К., 1967.

1197. Мельник В. А. Украинский просветитель М. М. Драгоманов // Вопр. Истории. - 1968. - № 3. - С. 205-208.

1198. Сарбей В. Г. К вопросу об отношении В. И. Ленина к публицистике М. П. Драгоманова // Революционное и общественное движение в России XIX века. - Воронеж, 1968. - С. 58-59.

1199. Шабліовський B. C., Гнатюк М. П. I. С.Тургенев і українська література. - К.: Дніпро, 1968.

У кн. висвітлена тема "I. С. Тургенев та М. П. Драгоманов".

1969

1200. Волк С. С. Карл Маркс и русские общественные деятели /АН СССР. Ин-т истории. Ленинград, отд-ние. - Л.: Наука, 1969. - 216 с.

Брошура М. П. Драгоманова "Цареубийство в Росії і відгуки в Західній Європі" [1881 р.], подарована автором К. Марксу. Помітки К. Маркса на полях цієї брошури. - С. 194.

1201. Гнатюк І. Дума про Драгоманова [Поезія] // Гнатюк І. Повнява. Поезії. - К., 1969. - С. 64.

1202. Дубина М. Шевченко і Західна Україна. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1969. - 155 с.

М. П. Драгоманов. - С. 66-68 та ін.

1203. Злупко С. М. М. П. Драгоманов про Беларусь і беларусоу // Матеріали I навук. конф. на выучэнню беларуска-укр. літ. і фолькл. связей. - Гомель, 1969. - С. 41-48.

1204. Кириленко Н. Д. М. Драгоманов - предшественник революционного демократизма Ивана Франко // Ученые записки /Моск. обл. Пед. ин-т. - 1969. - Т. 246. - Вып. 14. - С. 36-46.

1205. Романченко І. В. І. Ленін про М. П. Драгоманова // Жовтень. - 1969. - № 4. - С. 90-94.

1206. Савченко І. С. Дослідження творчої спадщини М. П. Драгоманова за останні роки // Історіографічні дослідження в Українській РСР. - К., 1969. - Вип. 2. - С. 199-206.

1207. Сарбей В. Криниця Марксової думки // Вітчизна. - 1969. - № 9. - С. 173-182.

Ознайомлення К. Маркса з брошурою М. П. Драгоманова "Українська література, переслідувана російським урядом", 1878 р., франц. мовою. Див. № 153.

1208. Середюк І. Михайло Драгоманов і Болгарії // Всесвіт. -1969. - № 10. - С. 126-127.

1209. Труш І. Портрет Михайла Драгоманова. Олія, картон, 101-72,5 см. Львів, музей укр. мистецтва // Костюк С. П. Іван Труш. Бібліогр. покажчик. - Львів, 1968. - № 37.

1210. Rudnytsky I. L. Mykhailo Drahomanov and the Problem of Jewisii-Ukrainian Relation // Canadian Slavonik Papers. - 1969. - № 2. - P. 182-198.

1970

1211. Ананьич Б. В., Ганелин P. M. О достоверности одного документа из архвива М. К. Лемке: (М. П. Драгомагов и "Вольное слово") // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1970. - Вып. 3. - С. 290-321.

Див. також № № 1129, 1148.

1212. Дьяков В. А. В. И. Ленин об освободительном движении в Польше и его оценке М. П. Драгомановым // Ленин и Польша: Проблемы, контакты, отклики. - М., 1970. - С. 67-114.

1213. Іванова Р. П. О. І. Герцен і М. П. Драгоманов: (До 100-річчя від дня смерті О. І. Герцена) // Укр. іст. журнал. - 1970. - № 1. - С. 130-134.

1214. Іванченко Р. Передчуття Весни. Біографічна повість [про М. П. Драгоманова] // Вітчизна. - 1970. - № 6-8.

1215. Іванова Р. Прометеєве серце: (Оповідання про М. П. Драгоманова) // Україна. - 1970. - № 25.

1216. Мазурок O. Драгоманов і Закарпаття // Закарпат. правда. - 1970. - 24 черв.

1216-1. Михайло Драгоманів. 1841. 1895-1970. - Ірвінгтон : В-во Кирило-Мефодіївського Братства, 1970. - 36 с.

1217. Рудько М. П. Неопублікований лист М. Павлика до М. Драгоманова // Укр. літературознавство. - 1970. - Вип. 10. - С. 148-150.

Публікація листа від 11 берез. 1888 p.

1218. Hornowa Е. О interpretacji dzialalnosci і pogladow Michala Dragomanowa // Kwartalnik Historyсzny. - 1970. - Rok 77. - № 1. - S. 109-113.

1219. Hornowa Е. Ukrainskie ugrupowania polityczne w Galicji 1848-1867 і ich stosunek do polakow w swietle dziel Michala Dragomanowa // Sprawozdania oddzialu historyczno-spolecznych nauk Opolskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk z 1967-1968. - Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1970. - S. 31-41.

1971

1220. Бутрын М.Л. Цензурные преследования украинской литературы в Галиции 70-90-х годов XIX века: Автореф. дис. ... канд. филолог. наук /Львов, гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1971. - 21 с.

Про заборону австрійською владою брошури М. П. Драгоманова "Іван Вікліф", Львів, 1892. - C. 17. Див. № 370.

1221. Захарина В. Ф. Голос революционной России: Литература революционного подполья 70-х годов XIX в. "Издания для народа". - М.: Мысль, 1971. - 238 с.

М. П. Драгоманов. - С. 65-66. Питання перекладу брошури "Хитра механіка" Ф. В. Волховського. Брошура Ф. В. Волховського "Правдиве слово хлібороба до своїх земляків", яка надрук. І. Франком у виданні листів М. П. Драгоманова до нього 1906 р.

1222. Іванченко Р. Клятва: Роман-хроніка [про М. П. Драгоманова] /Післямова Є. Кирилюка. - К.: Рад. письменник, 1971. - 392 с.

Рец.: а/ Кононенко П. Шлях до синтезу // Вітчизна. - 1972. - № 2. - С. 202-205.

б/ Лось Ф., Дмитрієнко М. Роздуми над книгою // Київ, правда. - 1972. - 6 лют.

Друге вид. - див. № 1275.

1223. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України: (ІІ половина XIX ст.). - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. - 235 с.

Зміст: Передмова; Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі кінця 50-х - 60-х pp. XIX ст.; Михайло Драгоманов і революційне народництво (70-і - початок 80-х рр.); Михайло Драгоманов в українському суспільно-політичному русі 70-х - 90-х pp. XIX ст.; Післямова.

Рец.: а/ Дмитрієнко М. Нове дослідження про М. Драгоманова // Під прапором ленінізму. - 1972. - № 2. - С. 55-56.

б/ Компан О. Монографія про Драгоманова // Літ. Україна. -1971. - 28 груд.

в/ Лукеренко В. Збагачення скарбниці. // Роб. Газ. - 1972. - 8 лют.

г/ Мельник В. Пошуки об'єктивної оцінки // Прапор. - 1972. - № 7. - С. 103-105.

д/ Монографія про полум'яного борця // Літ. Україна. - 1971. - 12 жовт.

е/ Смирнов А. Книга о прогрессивном украинском деятеле // Радуга. - 1972. - № 9. - С. 168-171.

е/ Супруненко М. І. Критичні зауваження до монографії про М. П. Драгоманова // Комуніст України. - 1972. - № 11. - С. 93-94.

ж/ Hornowa Е. // Slavia Orientalis. - 1973. - № 4. - S. 499-501.

з/ Kozik J, // Kwartalnik Historyczny. - 1975. - № 1. - S. 181.

1224. Кістяківський Б. Лист з Берліна до Михайла Павлика у Львові, 1912 р. Серпня 3 (16) // Леся Українка: Документи і матеріали. 1871-1970. - К.: Наук, думка, 1971. - С. 220-225.

У листі мова про співробітництво М. П. Драгоманова в газ. "Вольное слово". Оцінка праць В. Я.Богучарського на цю тему. Оцінка Лесі Українки праці В. Кістяківського "Страницы прошлого", М., 1912.

1225. Кравець М. М. Іван Франко - історик України. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1971. - 203 с.

І. Франко про участь М. П. Драгоманова в суспільно-політичному житті на Україні в другій половині XIX ст. - С. 147-150. Рецензія I. Франка на працю М. П. Драгоманова "Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876)” - С. 151-152. Оцінка I. Франком М. П. Драгоманова як історика. - С. 175.

1226. Наливайко Д. Драгоманов - популяризатор Шевченка в Західній Європі // Збірник праць вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. - К., 1971. - С. 149-168.

1227. Поважна В. М. Літературно-критична концепція Михайла Драгоманова // Рад. о літературознавство. - 1971. - № 9. - С. 37-46.

1228. Полотай А. Новознайдені автографи листів Т. Г. Шевченка до Броніслава Залеського // Рад. Літературознавство. - 1971. - № 6. - С. 59-73.

Мова також про М. П. Драгоманова як першого видавця листів Т. Г. Шевченка до Б. Залеського. Див. № 248.

1229. Романченко І. Драгоманівка // Вільне життя. - 1971. - 3 жовт.

Про газету "Вісник Драгоманівської організації", яка видавалась у Тернополі на початку XX ст.

1230. Романченко І. Драгоманівські організації // Літ. Україна. - 1971. - 28 верес. - С. 4.

Мова про політичні товариства, створювані в Зах. Україні на початку XX ст.

1231. Сарбей В. Г. Ідеї Паризької комуни у поглядах української прогресивної еміграції 70-х років XIX ст. // Укр. іст. Журнал. - 1971. - № 3. - С. 23-31.

Висвітлення теми "М. П. Драгоманов і Паризька комуна".

1232. Чапля І. К. Іван Франко і Михайло Драгоманов // Матеріали респ. наук, конф., присвяченої 115-річчю з дня народження та 55-річчю з дня смерті І. Я. Франка. Тези, повідомлення. - Житомир, 1971. - С. 54-55.

1233. Чернихівський Г. Драгоманов і Тернопільщина // Ровесник. - 1971. - 18 верес.

1234. Чернихівський Г. Михайло Драгоманов як історик // Український календар. - Варшава, 1971. - С. 202-204.

1235. Чернихівський Г. І. М. Драгоманов і деякі питання історії України // Укр. іст. журн. - 1971. - № 9. - С. 116-118.

1236. Hornowa Е. Stosunki polsko-ukrainskie w Galicji w latach. 1871-1875 w oswietleniu Michala Drahomanowa // Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk za lata 1967-1968. Serja А, № 7. Historia. - Wroclaw, 1971. - S. 73-92.

1237. Kozak S. Mychajlo Drahomanow wobec Hercena і kwestji polskiej // Slavia Orientalis. - 1971. - № 1. - S. 64-67.

До 130-річчя від дня народження М. П. Драгоманова

1238. Баб'як П. Г. Присвячено вченому // Ленінська молодь. - 1971. - 5 жовт.

Книжково-ілюстративна виставка у Львів, наук, бібліотеці ім. В. Стефаника АН УРСР. Про те саме також: Тіменник 3. Виставка творів М. Драгоманова // Літ. Україна. - 1971. - 24 верес. - С. 2.

1239. Гамрецький М. Видатний український просвітитель // Рад. Поділля. - 1971. - 18 верес.

1240. Іванова Р. Сівач бурі // Зоря Полтавщини. - 1971. - 19 верес.

1241. Опанасюк О. Відгуки палкої душі // Літ. Україна. - 1971. - 17 верес. - С. 4.

1972

1242. Атанасов П. Вшанування Михайла Драгоманова в Болгарії // Жовтень. - 1972. - № 3. - С. 159.

1243. Дзьобан О. О. Посмертна маска М. П. Драгоманова // Скарбниця знань: Тематичний збірник наук. праць /АН УРСР. Львів. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. - Львів, 1972. - С. 104-105.

Ця посмертна маска передана Львів. Наук. біб-ці ім. В. Стефаника АН УРСР дружиною художника М. І. Паращука Ц. Паращук у 1968 р.

1244. Сарбей В. Г. Використання В. І. Леніним антицарської історико-публіцистичної спадщини М. П. Драгоманова // Сарбей В. Г. В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії Украни. - К., 1972. - С. 219-247.

1245. Чернихівський Г. І. Деякі питання історії давньоруської держави в оцінці М. П. Драгоманова // Питання історії народів СРСР. - Х., 1972. - Вип. 13. - С. 152-158.

1246. Чернихівський Г. Плодотвірне співробітництво [М. П. Драгоанова з І. Я.Франком] // Жовтень. 1972. - № 1. - С. 119-123.

1246а. Одарченко П. ‘Naukova diial’nist’ Mykhaila Drahomanova,’Suchasnist’, 1972, no. 7–8

1247. Hornowa Е. Stosunki polsko-ukrainskie w Galicji w latach. 1867-1870 w swietle dziei Michala Drahomanowa // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Opolu. - Historja. - 1972. - № 10. S. 41-63.

1973

1248. Лисяк-Рудницький І. Із драгоманівських студій. I. Погляд на український історичний процес. її. Відношення до сусідів на трьох фронтах // Лисяк-Рудницький І.  Між Історією й Пщлітикою: Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки, Видавництво «Сучасність» 1973 . - С. 108-120.

1249. Поважна В. М. Розвиток української літературної критики у 80- 90-х роках XIX ст.: До проблеми критеріїв і методу. - К.: Вища школа. Вид-во при Київ, ун-ті, 1973. - 269 с.

Про М. П. Драгоманова фактично протягом усього курсу.

1250. Поглубко К. А. Из истории южнославянских связей М. П. Драгоманова: (60-е - начало 80-х годов XIX ст.) // Балканский исторический сборник. - Кишинев, 1973. - № 3. - С. 288-322.

1251. Чернихівський І. Г. Історія боротьби українського народу за соціальне і національне визволення та за возз'єднання з Росією у висвітленні М. П. Драгомагова // Історіографічні дослідження в УРСР. - 1973. - Вип. 6. - С. 105-110.

1252. Himka John-Paul. Socialism in Galizia: The Emergence of Polish social Democracy and Ukrainian Radicalism (18860-1890). - Cambridge, Massachusets, 1973. - 244 p.

1253. Hornowa E. Poglady Michala Drahomanowa na istote stosunkow polsko-ukrainskich od czasow najdawniejszych do unji lubelskiej // Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiznej w Opolu. - Historja. Zesz. 12. - 1973. - S. 5-18.

1974

1254. Hornowa E. Polska і polacy w federacyjnych planach Drahomanowa // Slavia Orientalis. - 1974. - 1-14. - S. 437-442.

1975

1255. Шубравський В. Є. Шевченко в критиці другої половини XIX століття // Шевченкознавство: Підсумки й проблеми. - К.: Наук, думка, 1975. - C. 30-80.

Творчість Т. Г. Шевченка в оцінці М. П. Драгоманова. - С. 50-60.

1256. Hornowa Е. Stosunki polsko-ukrainskie ро Unii Lubelskiej do Unii perejasiawskiej w oswietleniu Michala Drahomanowa // Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk. - Serja A. - № 11. - Opole, 1975. - S. 37-50.

1976

1257. Романченко I. С. Драгоманов Михайло Петрович // Шевченківський словник. - К., 1976. - Т. 1. - С. 197-198.

1258. Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львів, держ. ун-ті, 1976. - 212 с., портр.

Тема "М. П. Драгоманов про В. Шекспіра". - С. 42-48.

1258-1. Солчаник Роман. Драгоманов на Паризькому літературному конгресі 1878 - Harvard Ukrainian Research Institute reprint - 1976 - 29 pages.

1977

1258. Solchanyk R. Mykhailo Drahomanov and the Ems Ukaze: A Note on the Ukrainian Question of the 1878 International Literary Congress in Paris // Harvard Ukrainian Studies. - 1977. - Vol. 1-2. - P. 225-229.

1978

1259. Горнова Є. Рапорт Драгоманова для Міжнародного літературного конгресу в Парижі // Український календар, 1978. - Варшава, 1978.

1260. Поважна В. М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту: (Семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття). - К.: Вища школа, Головне вид-во, 1978. - 255 с.

Про М. П. Драгоманова див. у розділі "Літературно-теоретична боротьба в українській критиці 50-70-х років XIX століття". - С. 9-53.

1261. Boshyk Yurij. A chapter from History of the Ukrainian Diaspora: M. Drahomanov's Hromada. The Ukrainian Printing House in Geneve and A. M (Kuzma) Liachotsky” // Journal of Ukrainian Graduate Studies. - 1978. - Vol. 2. - P. 25-39.

1262. Hornowa E, Problemy polskie w tworczosci Michala Drahomanowa. - Wroclaw: Ossolineum, 1978. - 194 s. - (Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk).

Рец.: Rudnytsky, Ivan L. “Polish Problems in the Works of Mykhailo Drahomanov,” Harvard Ukrainian Studies, Vol. 5, No. 2, June 1981.

1980

1263. Задеснянський P. Національно-політичні погляди M. Драгоманова, їх вплив та значіння. - Торонто: Basilian Press, 1980. - 182 с.

1981

1264. Білокінь С. Шляхи до істини: Про деякі аспекти етичних засад М. П. Драгоманова // Літ. Україна. - 1981. - 16 жовт.

1264-1. Mohrenschildt, Dmitri Von. Toward a United States of Russia: Plans and Projects of Federal Reconstruction of Russia in the Nineteenth Century, Farleigh University Press, 1081.

Chapter 7: Mikhail Dragomanov: Russian-Ukrainian Federalist (1841-1895)1265. Верба А. Михайсло Драгоманов у Польщі // Український календар, 1981 р. - Варшава, 1981. - С. 86-88.

1266. Драгоманов Михаил Петрович // Енциклопедия българия. - София, 198I. - Т. 2. - С. 427-428.

1267. Hornowa Е. Najnowsze hadania (1966-1979) nad tworczoscia Mychajla Drahomanowa // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Opolu. - 1981. - Zesz. 18. - S. 109-132.

1268. Pyziur І. Конституційна програма і теорія М. Драгоманова // Journal of Ukrainian Studies. - 1981. - Vol. 6. - № 2. - P. 28-42.

1983 .

1269. Засенко О. Є., Сарбей В. Г. Де ж істина? // Рад. літературознавство. - 1983. - № 6. - С. 62-64.

Питання етичних засад М. П. Драгоманова. Співробітництво М. П. Драгоманова у газ. "Вольное слово", 1982-1883 pp.

1270. Москаленко В. З історії українсько-болгарських літературних взаємин // Всесвіт. - 1983. - № 3. - С. 159-161.

Стаття повністю присвячена М. П. Драгоманову.

1984

1271. Лаверичев В. Я. Отношение членов группы "Освобождение труда" к буржуазному либерализму // Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России. - М., 1984. - С. 167-195.

Тема "М. П. Драгоманов і група "Освобождение труда". - С. 170-174. Співробітництво М. П. Драгоманова у газ. "Свободная Россия" 1889 р. - С. 181-184.

1271-1. Грушевський М. П'ятдесять літ "Исторических пъсен маторусскаго народа" Антоновича і Драгоманова / М. Грушевський // Український історик. - 1984. - № 1-4. - С. 171-186.

1985

1272. Гуць Г. Є. Юрій Федькович і західноєвропейська література. - К.: Вища школа. Головне видавниче об'єднання, 1985. - 207 с.

В архіві М. П. Драгоманова М. Павлик знайшов рукопис поеми Федьковича "Слава Ігоря". - С. 173.

1273. Зленко Г. Д. Магістерські екзамени Михайла Драгоманвва // Жовтень. - 1985. - № 2. - С. 109-110.

Екзамени ці М. П. Драгоманов склав в Одесі у Новоросійському університеті в 1869 р.

1274. Погребенник Ф. "У Вас шанують музи і художество" // Літ. Україна. - 1985. - 8 серп.

Наводиться уривок з неопублікованого листа англ. славіста В. Р. Морфіла до М. Павлика з подякою за надіслання виданої ним книжки "Михайло Петрович Драгоманов", Львів, 1896. Див. № 699.

1275. Іванченко Р. П. Клятва: Роман-хроніка /Післямова В. Г.Сарбея. - К.: Дніпро, 1985. - 373 с.

Перше вид. - див. № 1222.

1276. Ходорківський І. Д. Образ митця: Огляд біографічних творів про письменників. - К.: Дніпро, 1985. - 138 с.

Роман Р. П. Іванченко "Клятва". - С. 109-110.

1986

1277. Грицак Я. Й. Поширення поеми "Марія" в Галичині // Рад. літературознавство. - 1986. - № 3. - С. 51-54.

Поширення в Галичині виданої у 1882 р. М. П. Драгомановим "Марії" Т.Г.Шевченка.в його Див. № 194.

1278. Дорошкевич O. K. Драгоманов в українській критиці // Дорошкевич O. K. Реалізм і народність української літератури XIX ст. - К., 1986. - С. 169-184.

Перша публ. у 1926 р. Див. № 974.

1279. Москаленко В. В. Українсько-болгарські літературні та наукові зв'язки XIX - поч. XX ст. /АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Наук, думка, 1986.

Про М. П. Драгоманова. - С.

Рец.: Лавренов В. // Рад. літературознавство. - 1987. - № 12. - С. 70-71.

1279-1. Diuk N. Drahomanov and the evolution of Ukrainian cultural and political theory, Oxford Univ. Thesis (United Kingdom) - 1986 - 388 p.

Дюк Ю. Іван Лисяк-Рудницький - дослідник Михайла Драгоманова / Ю. Дюк // Сучасність. -1986. - Ч. 4. - С. 74-80.

1987

1280. Rudnytsky Ivan L. Essays in modern Ukrainian History. Edited by Peter L .Rudnytsky. - Edmontons Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1987. - XXII, 497 p.

У кн. є такі праці про M. П. Драгоманова: Drahomanov as a Political Theorist. - P. 203-254; The First Ukrainian Political Program: Mykhailo Drahomanov's "Introduction" to Hromada. - P. 255- Mykhailo Drahomanov and the Problem of Ukrainian - Jewish Relation. - P.

Ця стаття передрукована також у кн.: Ukrainian - Jewish Relation in Histirical Perspective /Edited by Peter Y. Potichnyj and Howard Aster. - Edmontons Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1988.

1280-1. Diuk Nadia. M. P. Drahomanov and the Evolution of Ukrainian cultural and political theory, University of Oxford, 1987.

1281. Богачук M. Спадщина румунського критика // Всесвіт. -1987. - № 3. - С. 167-168.

Рецензія на видання: Constantin Dobrogeanu-Gherea. Opere complete. Bucuresti, 1976-1984, vol. 1-8.

К. Доброджану-Геря, справжнє прізвище: Соломон Кац (1855-1920), румунський літ. критик, популяризатор творчості Т. Г. Шевченка, автор статей про М. П. Драгоманова.

1282. Коцева O. Леся Українка в Болгарії // Всесвіт. - 1987. - № 1. - С. 166-170.

У статті висвітлена тема: "Леся Українка в Болгарії 1894-1895 pp. у Драгоманових".

1988

1283. Вернштейн М. Д. Михайло Драгоманов (1841-1895) // Історія української літературної критики: Дожовтневий період. - К.: Наук. думка, 1988. - С. 185-213.

1284. Буцевіцький B. C., Іпатов Є. Ф., Марахов Г. І. Михайло Драгоманов: революціонер-демократ чи буржуазний ліберал? // Літ. Україна. - 1988. - 4 серп. - С. 8.

Відгук на цю статтю: В оцінці діячів минулого головне - компетентність // Літ. Україна. - 1988. - 4 серп. - С. 8. Підписи: Кирилюк Є. П., Лисенко О. Я., Жулинський М. Г., Погрібний А. Г., Шевченко Ф. П., Федченко П. М.

1285. Итенберг Б. С. Лавров в русском революционном движении. - М.: Наука, 1988. - 304 с.

У кн. публікація листів П. Л. Лаврова М. П. Драгоманову 1877 і 1888 pp. в справі друкування роману М. Г. Чернишевського "Пролог".

1286. Косинка Г. Слава борцеві за міжнародну єдність трудящих! Михайло Драгоманов // Косинка Г. Гармонія. Оповідання. Публіцистика. Спогади про Григорія Косинку. - К., 1988. - С. 309-312.

Перша публікація у 1921 р. Див. № 906.

1989

1287. Овсянико-Куликовский Д. И. Михаил Петрович Драгоманов // Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы: В 2-х т. - М., 1989. - Т. 2. - С. 432-441.

Перша публ. у 1923 р. Див. № 922.

У цьому томі також: Воспоминания. Розділ: За границей. - С. 410-423. Спогад про зустрічі з М. П. Драгомановим у Женеві 1878-1882 pp.

1287а. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова // Зленко Г. Д. З полону літ: Літературно-критичні нариси. — К.: Радян. Письменник, 1989. - С. 54-57. (318 с.)

1990

1288. Варварцев М. М. "... Моя вітчизна ... наближається тепер до початку свого "великого рисорджимента". Нові сторінки спадщини Лесі Українки // Вісник АН УРСР. - 1960. - № 6. - С. 65-70.

У статті є матеріал про зв'язки М. П. Драгоманова з А. де Губернатісом.

1289. Романченко І. С. [Листи до II. Г.Тичини 1957, 1958, 1962, 1963 pp. в справі з проханнями підтримати його в справі виданням монографії та статей про М. П. Драгоманова] // 3 архіву П. Г. Тичини. Збірник документів і матеріалів. - К., 1990. - С. 454-467.

1991

Бажинов І.Д. Невідомі спогади М. Драгоманова про І. Франка / І.Д. Бажинов // Слово і час. -1991. - № 9. - С. 18-24.

Довгич В. А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова: (Навч. посібник для спец. «Українознавство», «Політологія», «Історія світової публіцистики») / М-во вищої і середньої спец. освіти України, Навчально-метод. кабінет з вищої освіти, Київський держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К.: НМК ВО, 1991. — 155 с.

Донцов Д., Шевченко і Драгоманов // Дві літ-ри нашої доби. — Львів, 1991

Гузар О. В. До проблеми мовознавчої концепції Михайла Драгоманова / О. В. Гузар // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 11. - С. 52.

Іванова-Іваниченко Р. Драгоманов : до 150-річчя з дня народження / Р. Іванова-Іваниченко // Людина і світ. - 1991. - № 9. - С. 7-11.

Іванченко Р. П. Раби Києва не мовчали… До 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1991. — 47 с.

Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціол. Думка. — 1991. — № 9

Михайло Драгоманов і українське національне відродження: Тези доп. і повідомень Респ. наук. конф. молодих вчених, присвяченої 150-ряччю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова, Київ, 22-23 травня 1991 р. / Під ред. Р. П.І ванової, Л. С.Дем'янівської. — К.: КДУ, 1991. — 124 с.

Мишанич С. До 150-ліття від дня народження михайла драгомановафольклористична спадщина видатного українського вченого. Народна творчість та етнографія, Нр. 4/1991, Київ, с. 3-12.

Міжнародна Наукова Конференція «Михайло Драгоманов і проблеми суспільно-політичного і національно-культурного розвитку на Україні і в Європі», вересень 1991 р. у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

Міщук Ростислав. Shtrykhy do naukovoho portreta Mykhaila Drahomanova: Zbirnyk naukovykh prats’ (Kyiv 1991)

Мишанич С. Фольклористична спадщина видатного українського вченого : до 150-ліття від дня народження Михайла Драгоманова / С. Мишанич // Народна творчість та етнографія. - 1991. -№ 4. - С. 3-12.

Панько Т. І. Нація і мова в системі поглядів М. Драгоманова і М. Грушевського: Текст лекцій / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. — Л.: ЛДУ, 1991. — 53 с.

Попович М. Драгоманов і ми / М. Попович // Наука і суспільство. - 1991. - № 8. - С. 12-15.

Прісовський Є. Літературно-критична й публіцистична діяльність Михайла Драгоманова / Є. Прісовський // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 9. - С. 77-83.

Федченко П. М. Михайло Драгоманов: Життя і творчість. — К.: Дніпро, 1991. — 362 с.

Хорунжий Юрій/ Михайлович. Софійська книгозбірня Драгоманова // Фiлософська i соцiологiчна думка. Нр. 9/1991, стр.166-172.

Хорунжий Ю. Невідомі поезії Драгоманова / Ю. Хорунжий // Дніпро. - 1991. - № 11-12. - С. 124-129.

Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Зб. наук. праць / Відп. ред. Р.С.Міщук. — К.: Наукова думка, 1991. — 246 с.

1992

Киян А. М. П. Драгоманов и российский либерализм / А. Киян // Український історичний журнал. - 1992. - № 4. - С. 31.

Круглашов А. Небезпечний українофіл? Русифікатор? Сепаратист? : до 150-річчя з дня народження М. П. Драгоманова / А. Круглашов // Трибуна. - 1991. - № 9. - С. 29-31.

Круглашов А. Н. М. П. Драгоманов о российских революционерах начала 70-х гг. ХІХ ст. / А.Н. Круглашов // Український історичний журнал. - 1992. - № 6. - С. 47.

Раевская Л. Концепция национального возрождения в историофилософии М. Драгоманова / Л. Раевская // Радуга. - 1992. - № 3-4. - С. 111.

1993

Варварцев М. «Працюю ж я для своєї Батьківщини виключно,як літератор...» : (з невідомого листування М. Драгоманова) / М. Варварцев // Вісник АН України. - 1993. - № 6. - С. 70-75.

Гнатюк І. С. Інтелектуалізація українського науково-популярного мовлення в контексті творчої спадщини М. Драгоманова / І. С. Гнатюк // Мовознавство. - 1993. - № 3. - С. 30-35.

Дун О. Нові документи до генеалогії Драгоманова / О. Дун // Слово і час. - 1993. - № 7. - С. 34-36.

М. Драгоманов і сучасне відродження культури України: (Інформаційна довідка) / І.М.Гадалова, В.А.Равіч. — К., 1993. — 8 с. — (Загальні питання культури / Державна бібліотека України; Вип. 1).

Скакун О. Ф. М. П. Драгоманов як політичний мислитель. — Х.: Основа, 1993. — 138 с.

Чернихівський Г. І. Українські літописи XVII - XVIII ст. у творчій спадщині М. Драгоманова / Г. І. Чернихівський // Український історичний журнал. - 1993. - № 4-6. - С. 38-43.

1994

Андрусяк Т. Г. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Тарас Григорович. Андрусяк. - К., 1994. - 17 с.

Банковські-Цюліх М. М. П. Драгоманов та початок української еміграції в Швейцарію / М. Банковські-Цюліх // Всесвіт. - 1994. - № 2. - С. 163-169.

Другий Міжнародний Конгрес Україністів - Львів - 1994

Diuk Nadia M. M. P. Drahomanov and the Evolution of Ukrainian Political Thought — С. 242-245.

Хаясака Макаро. Російські яковинці і М. Драгоманов: дискусії щодо шляхів розв'язання національного питання — С. 246-251.

Клапчук Сергій, Комзюк Леонід. Драгоманівська візія українського націоналізму: пережите й актуальне — С. 251-252.

Депенчук Л. М. П. Драгоманов і Б. О. Кістяківський, або політичний контекст соціальної філософії — С.253-256.

Молчанов М.О. Державницька думка Михайла Драгоманова / Ін-т держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. — К.: Б. в., 1994. — 39 с.

Рудницький Іван Лисяк-, Історичні Есе, Том І і ІІ. Київ "Основи" 1994.

Михайло Драгоманов  281 Теж:  Михайло Драгоманов Енциклопедія українознавства. Словникова частина (Париж-Нью-Йорк: Наукове Товариство їм. Шевченка. 1955), т. II, стор. 589-591. Передруковне в Іван Лисяк-Рудницький, Між Історією й Політикою, 1973.

Із Драгоманівських студій 289

Драгоманов як політичний теоретик 299. Теж: Іван Лисяк-Рудницький, "Драгоманов як політичний теоретик," published in Mykhaylo Drahomanov: A Symposium and Selected Writings, The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Vol. II, Spring, 1952, No. 1 (3), pp. 70-130. Reprinted in Ivan L. Rudnytsky,  Essays in Modern Ukrainian History, ed. Peter L. Rudnytsky (1987).

Перша українська політична програма: "Переднє слово" до "Громади" Михайла Драгоманова 349

Михайло Драгоманов і проблема українсько-єврейських взаємин 375

Sokhan Pavlo. Borys Hrinchenko and Mykhailo Drahomanov: Dialogues on the Ukrainian National Cause (Kyiv, 1994: in Ukrainian), p. 7.

Ткачук А.П. Апостол правди і науки : (національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) / А.П. Ткачук // Рідна школа. - 1994. - № 3-4. - С. 10.

1995

Бартошко С. Інститут фіскалів, або Доноси в долі Михайла Драгоманова / С. Бартошко // Рідна школа. - 1995. - № 6. - С. 9-10.

Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у 2-й половині ХІХ ст. — Тернопіль: Газ. «Підручники і посібники», 1995. — 224 с.

Круп О. Авторитетне слово Драгоманова : (про статтю Драгоманова про «Історію Русів») / О. Круп // Наука і суспільство. - 1995. - № 12. - С. 24-25.

Одарченко П. Українська література: Зб. вибр. ст. / Ред. О.Зінкевич, авт. передм. В.Іванисенко. — К.: Смолоскип, 1995. — 407 с.

Сигов. К. Мутация “внешней войны“ и политическая теория М. Драгоманова // Киев, 1995

Солдатенко В. Один проти всіх : [М. Драгоманов] / В. Солдатенко, Ю. Левенець // Віче. - 1995. - № 7. - С. 127-141.

Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова: Збірник наук. праць / НАН України, Ін-т філософії; Відп. ред. М. І. Лук. — К.: Наук. думка, 1995. — 116 с.

ЗМІСТ:

Мук М. І. Історіософія М. Драгоманоиа

Лісовий В. С..М. Драгоманов у контексті діалогу ідеологій лібералізму та націоналізму

Бойко І. М. М. Драгоманов і В. Липинський: роль держави в житті нації

Депенчук Л. П. Поняття суспільної культури у спадщині М. Драгоманова

Єкельчих С. О. Федералізм М. Драгоманова

Іщенко Ю. А. Толерантність думки М. Драгоманова

Колодний А. М, Філіпович Л. О. Проблеми національного і релігійного в нау­ковій спадщині М. Драгоманова

Кралюк П. М. Драгоманов про реформаційні рухи в Україні

Герасимяк І. Г. Деякі аспекти суспільно-світогладної позиції М Драгомамова в оцінці І Франка

Вичвров М. Д. Горський В. С. М. Драгоманов і Болгарія

1996

Бориславський Л. Вчення М. Драгоманова про походження держави і права та деякі міркування щодо процесу державотворення в Україні / Любомир Бориславський // Драгоманівський збірник. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / за ред. Т. Г.Андрусяка. - Львів, 1996. - С. 151-156. - Бібліогр.: 12 назв.

Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ століття : Шевченко, Куліш, Драгоманов / Г. Грабович // Сучасність. - 1996. - № 12. - С. 90-94.

Гураль П. Українська ідея М. Драгоманова та сучасне конституційне забезпечення суверенітету України / Павло Гураль // Драгоманівський збірник. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / за ред. Т.Г.Андрусяка. - Львів, 1996. - С. 141-145. - Бібліогр.: 11 назв.

Деркач В. Роль М.П. Драгоманова в утвердженні назв діячів літератури в українській мові кінця ХІХ століття / В. Деркач // Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку. - Запоріжжя, 1996. - Ч. І. - С. 123-125.

Кістяківський Богдан. М. П. Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя (за виданням: Б. Кістяківський. Вибране. – Київ, 1996)

Кістяківський Богдан. М. П.Драгоманов і питання про самостійну українську культуру (На роковину смерті) (за виданням: Б. Кістяківський. Вибране. – Київ, 1996)


Куца О. Дещо про Драгоманова, галичан і соціалізм / О. Куца // Мандрівець. - 1996. - № 2-3. - С. 46.

Кучинський М. Співробітник часопису «Киевская старина» : [1900-1906 рр. в науковій творчості М. Драгоманова] / М. Кучинський // Пам'ять століть. - 1996. - № 3. - С. 74-77.

Луценко А. Концепція історії України в праці М. Драгоманова «Про українських козаків, татар та турків» / А. Луценко // Молода нація. - 1996. - № 2. - С. 132-134.

Mace James E. Socialist and Communist Models [Ukrainian Statehood in the Twentieth Century: Historical and Political Analysis. Kyiv: Political Thought, 1996. pp. 3-38.]

2. Nineteenth Century Origins: The Socialism of Mykhailo Drahomanov

Орзіх М. Науково-прикладне значення спадщини М. Драгоманова для перспектив державного устрою сучасної України / Марко Орзіх // Драгоманівський збірник. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / за ред. Т. Г.Андрусяка. - Львів, 1996. - С. 146-150. - Бібліогр.: 23 назв.

Пастухов В. Михайло Драгоманов і самостійна Україна / В. Пастухов, Р. Метельський // Юридичний вісник України. - 1996. - № 16. - С. 14.

Посельський В. Співвідношення загальнолюдського й національного чинників у поглядах Михайла Драгоманова / В. Посельський // Молода нація. - 1996. - № 2. - С. 109-112.

Предки з ХІХ ст.. : соціалізм Драгоманова // Українська державність у ХХ ст. / О. Дергачов (кер. авт. кол.) - К. : Політична думка, 1996. - С. 6.

Проблеми державності в творчості Михайла Драгоманова: Метод. матеріали для студ. іст. фак. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича; Уклад. А. М. Круглашов. — Чернівці: Вид-во Чернівецького держуніверситету «Рута», 1996. — 21 с.

1997

Бартошко С. Михайло Драгоманов - дослідник біблійних легенд / С. Бартошко // Рідна школа. - 1997. - № 1. - С. 10.

Бартошко С. На позиціях міжнаціональної згоди : публіцистика й літературно-критичні виступи М.П. Драгоманова на сторінках львівського журналу «Правда» / С. Бартошко // Кур'єр Кривбасу. - 1997. - № 83-84. - С. 83-86.

Горболіс Л. Народно-релігійне виховання в сім'ї Драгоманових / Л. Горболіс // Рідна школа. - 1997. - №5. - С. 17-20.

Катренко А. М., Ю. В. Беззуб. Український національний рух ХІХ століття (По сторінкам праць Михайла Драгоманова): Навч. посіб. / Київський військовий гум. ін-т, Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1997. — 51 с.

Надтока О. Українська національна еліта XIX ст.: М.П. Драгоманов / Олександ Надтока // Схід-East. - 1997. - № 2 ( 9), квітень. - С. 34-39. - Бібліогр.: 45 назв.

Огородник І. В. Драгоманов Михайло Петрович / І. В. Огородник, М. Ю. Русин // Українська філософія в іменах / Огородник І.В. Русинк М. Ю. - К. : Либідь, 1997. - С. 77-83.

Чорна Л. В. М. П. Драгоманов і Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства / Л. В. Чорна // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - 1997. - Вип.. 7. - С. 22-29.

1998

Андрусяк Тарас Г. Шлях до Свободи : (Михайло Драгоманов про права людини) : монографія. - Львів : Світ, 1998. - 192 с.

Бойко Ю. М. П. Драгоманов : світогляд і соціально-політичні погляди / Ю. Бойко // Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 12. – С. 137-146

Іванюк І. В. Взаємозв'язки національного та інтеркультурного у працях М. Драгоманова / І. В. Іванюк // Відродження. - 1998. - №2. - С. 4.

Кармазіна М. Михайло Драгоманов і національне питання / М. Кармазіна // Відродження. - 1998. - № 6. - С. 16-20.

Лобода М. «Я менше всього фаталіст» : Михайло Драгоманов і релігія / М. Лобода // Людина і світ. - 1998. - № 4-5. - С. 55-58.

Матвієнко А. Генерал Михайло Драгоманов : військовий діяч другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. / А. Матвієнко // Пам'ять століть. - 1998. - № 4. - С. 93-105.

Метельський Р. Е. Конституціоналізм Михайла Драгоманова : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Роман Едуардович Метельський. - К., 1998. - 16 с.

Попович М. Ідеологія громадовства і Драгоманов /М. Попович // Попович М. Нарис історії культури України. - К. : АртЕк, 1998. - С. 471-488.

Сарбей В. Боротьба М. Драгоманова за утвердження української ідеї / В. Сарбей // Історія України. - 1998. - № 41. - С. 3.

Ставнюк В.В. Роль античних студій у формуванні історико-філософських поглядів Михайла Драгоманова / В.В. Ставнюк // Український історичний журнал. - 1998. - № 6. - С. 46-53.

1999

Бартошко С. Від Михайла Драгоманова до «Драгоманівки» / С. Бартошко // Історія в школі. -1999.- № 12. - С. 16-17.

Депенчук Л. П., Лук М. І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. — К.: Укр. центр духовної культури, 1999. — 207 с.

Круглашов А. М. Драгоманов: у пошуках геополітичної ідентичності України // Віче. — 1999. — №

Круглашов А. "Слов'янська тема" на сторінках Драгоманівської "Громади" / А. Круглашов // Проблеми слов'янознавства : збірник наукових праць / ред. Бокоч Р. - Львів, 1999. - Вип. 50. - С. 143-152. - Бібліогр.: в підрядк. Прим.

Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? : сьогодення в контексті теоретичних побудов Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Вісник Національної академії наук України. -1999. - № 11. - С. 50-60.

Kruglashov Anatoli. Mykhailo Drahomanov's Writings on the Pan-Slavic Mission: A Russian or Ukrainian Discourse? Journal of Ukrainian Studies, Vol. 24, 1999, pp. 59-78.

Матвієнко А. Генерал Драгоманов: повернення пам'яті / А. Матвієнко // День. - 1999. - 11 грудня. - С. 6.

Сторчак А.Л. Михайло Драгоманов : від автономної особи до незалежної держави і «вільної спілки» / А.Л. Сторчак // Науковий вісник дипломатичної академії України. - 1999. - Вип.. 2. -С. 125-132.

Хорунжий Ю. Михайло Драгоманов / Ю. Хорунжий // Урядовий кур'єр. - 1999. - 27 березня (№ 57). - С. 10-11.

Чучман Х. Ю. Українське козацтво в оцінці М.Драгоманова / Х. Ю. Чучман // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя, 1999. - Вип. VHL - С. 237-242.

2000Круглашов Анатолій Миколайович, Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. - Чернівці: Прут, 2000. - 488 с.

Круглашов А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю / А. Круглашов // Віче. - 2000.- № 3. - С. 106-119.

Круглашов А. М. Політична етика Михайла Драгоманова : (теоретичні аспекти) / А. М. Круглашов // Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - С. 73-91.

Листи Романа Яросевича до Михайла Драгоманова (1888-1894 роки) / переднє слово М. Трегуб // Записки Наукового товариства імені Шевченка / ред. тому О. Купчинський. - Львів, 2000. - Т. CCXL : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - С. 590-659.

Мацько Віталій. Михайло Драгоманов і Медієвістика — Хмельницький “Просвіт” - 2000. - 80 с.

Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху (навчально-методичний посібник) Колектив авторів під керівництвом проф. Потильчака О. В. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - 142 с.

Чечило В. Солдат, педагог, людина : до 170-річчя М. Драгоманова / В. Чечило // Патріот України. - 2000. - № 41-42. - С. 4.

2001

Заверющенко Н. С. Національна ідея в політичному дискурсі Михайла Драгоманова / Н. С. Заверющенко // Вісник Харківського національного університету. Сер.: Філологія. - Харків, 2001. - № 520. - С. 282-285. - (Вип. 33. Філологічні аспекти дослідження дискурса).

Квіт С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово. - 2001. - № 10. - С.53-55.

Козуб Л. Погляди М. П. Драгоманова на розвиток українського національного руху / Л. Козуб // Етнічна історія народів Європи. - 2001. - № 10. - С. 95-98.

Козуб Л. В. Т. Шевченко, М. Костомаров та П. Куліш в суспільно-політичному русі України (по сторінках праць М. П. Драгоманова) / Л. В. Козуб // Сумська старовина. - 2001. - № 8-9. - С. 2128.

Круглашов А. Боротьба М. Драгоманова з месіанськими міфами Російської імперії. / А. Круглашов // Нова політика. - 2001. - № 4. - С. 45-48.

Круглашов А. Драма інтелектуала : політичні ідеї Михайла Драгоманова / Анатолій Круглашов. - 2-ге вид. - Чернівці : Видавництво "Прут", 2001. - 488 с.

Круглашов А. М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова / А. М. Круглашов // Трибуна. - 2001. - № 9-10. - С. 32-35.

Круглашов В. Євроцентризм Михайла Драгоманова / В. Круглашов // Політика і час. - 2001. - № 11. - С. 83-91.

Куца О. Михайло Драгоманов в українському літературному русі: європеїзм, "чудернацькі теорії, "спасенна справа" / О. Куца // З його духа печаттю... - Львів, 2001. - Т. 1. - С. 58-63.

Михайло Драгоманов. 1841-1895. Публіцист, історик, літературознавець,. громадський діяч // Золота книга української еліти : інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти томах. - К., 2001. - Т. 1. - С. 508-509.

Музиченко Я. Апостол правди і науки : до 160-річчя від дня народження Михайла Драгоманова / Я. Музиченко //Україна молода. - 2001. - № 166. - С. 10.

Папуша І. Драгоманов - Франко: індологічний дискурс / І. Папуша // З його духа печаттю... -Львів, 2001. - Т. 1. - С. 241-247.

Реєнт О. П. Громадівський рух в Україні та М. Драгоманов / О. П. Реєнт // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / під ред. В.М.Литвина. - К., 2001. - С. 63-64.

Федченко П. Мислитель, публіцист, борець : до 150-річчя від дня народження М.П. Драгоманова / П. Федченко // Політика і час. - 1991.- № 13. - С. 68-74.

Хорковський Р. Осн. ідеї Драгоманова, Липинського, Донцова і Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину (Зб.). — Львів, 2001

Цвенгрош Г. «Обіцяємо жити проміж себе як брати і сестри» : до 160-ї річниці від дня народження М. Драгоманова / Г. Цвенгрош // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 177. - С. 9.

2002

Козуб Л. В. М. П. Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху XIX століття в Україні : спец.07.00.06. автореф. дис. ... канд. істор. наук / Лариса Василівна Козуб. - К, 2002. -20 с.

Круглашов, А. М. Політичні ідеї Михайла Драгоманова : автореф. дис. ... докт. політ. наук : 23.00.01 / Анатолій Миколайович Круглашов. - К, 2002. - 39 с.

Магновський І. Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М. Драгоманова і М. Ковалевського / І. Магновський // Право України. - 2002. - № 5. - С.137-139.

Марійко О. Актуальність поглядів М.Драгоманова на проблему місцевого самоврядування / О. Марійко // Актуальні проблеми державного управління. - Дніпропетровськ, 2002. - Вип. 2 (8). - С. 168-174.

Махун С. Перший український політолог : прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим / С. Махун // День. - 2002. - № 54- С. 5.

Салтовський Олександр. Концепції Української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) Київ – 2002.

Див.: Питання держави та бездержавності в концепціях громадівського соціалізму

Томашівський С. Драгоманов і Галичина / С. Томашівський // Ї. - 2002. - №23 - С. 191-204.

Трегуб, Марія. Листи Михайла Драгоманова до Романа Яросевича // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 37. — Част. 2. — Львів, 2002. — С. 119-27

Хорунжий Ю. Болгарські сліди Драгоманова / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня. - 2002. - № 19. - С. 19.

2003

Перші Міжнародні драгоманівські читання: Матеріали, 30 вересня — 2 жовтня 2003 р.: Матеріали. Вип. 1-3 / Ред.: В. П. Андрущенко; АПН України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Т-во «Просвіта». — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. — 274 с.

Александрова М. В. Погляди на культуру та цивілізацію в українській філософській думці кін. XIX - поч. ХХ ст. : (на прикладі концепцій М. Драгоманова, І. Франка та В. Вернадського) / М. В. Александрова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія "Наука, культура, постмодерн". - 2003. - № 1. - С. 25-29. - Бібліогр. : с. 29.

Андрущенко В. Епохальна педагогіка Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Освіта. - 2003. - 24 вер.- 1жовт. (№ 44). - С. 2-3. - (Спецвипуск "Перші Міжнародні драгоманівські читання").

Андрущенко В. Михайло Драгоманов і національний педагогічний університет : до Драгоманівських читань / В. Андрущенко, Г. Волинка, Н. Мозкова // Освіта України. - 2003. -23 вер. (№ 72). - С.6.

Бартошко С. Зв'язок поколінь: Михайло Драгоманов - Наталя Драгоманова : [Наталя Драгоманова - онука Михайла Драгоманова] / С. Бартошко // Рідна школа. - 2003. - № 5. - C. 66-67.

Дудченко Г. М. Кирило-Мефодієвське товариство в публіцистичній та науковій спадщині М. Драгоманова / Г. М. Дудченко // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - С. 82-89.

Карпенко М. О. Наступність розвитку ідей Київської історико-філологічної школи в університеті Святого Володимира: М. О. Максимович і М. П. Драгоманов / М. О. Карпенко // Мова і культура. -2003. - Т. V/1 : Національні мови в їхній специфіці та взаємодії. - Вип. 6. - С. 210-216.

Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань, 30 вересня — 2 жовтня 2003 р. / Ред.: В. П. Андрущенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова АПН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Т-во «Просвіта». — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. — 226 с. (Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова; Вип. 2).

Михайло Драгоманов: біографічний нарис // Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ- перша третина ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Н.Зелінської. - Львів, 2003. - С. 59-63.

Падалка О. Ідеї М.Драгоманова про українську національну справу і сучасна українська цивілізація / О. Падалка // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 46-50.

Пам'ять століть. - 2003. - № 5.

Андрущенко В. "Епохальна педагогіка" Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 6-14.

Борисенко В. Михайло Драгоманов як історик / В. Борисенко // Пам'ять століть. - 2003. - №5. - С.15-18.

Висоцький А. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький // Пам'ять століть. - 2003. - №5. - С.19-21.

Вовк Л. Педагогічні і науково-просвітницькі пріоритети спадщини М.П. Драгоманова / Л. Вовк // Пам'ять століть. - 2003. - №5. - С.22-29.

Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Г. Волинка // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 30-33.

Горбачук І. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова / І. Горбачук // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 34-37.

Дробот І. Соціалізм Михайла Драгоманова: ідеалізм чи соціальна перспектива / І. Дробот // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 38-41.

Долинська Л. Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська // Пам'ять століть. - 2003. - №5. - С.51-53.

Погребенник Володимир. Малознаний Михайло Драгоманов сторінками раритетної книжки  / В. Погребенник // Дзеркало тижня. - 2003. - № 43. - С. 23.

Погребенник В. Михайло Драгоманов і Леся Українка : результативність ідейно-творчого спілкування / В. Погребенник // Освіта. - 2003. - 24 вер.-1жовт. (№ 44). - С. 11. - Спецвипуск "Перші Міжнародні драгоманівські читання".

Сигов Константин. Мутация “внешней войны“ и политическая теория М. Драгоманова. Ї, ч. 7, 1996.

Соціологічна думка в Україні (кінець XIX - початок ХХ ст): Михайло Драгоманов (1841-1895) // Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О.Макеєва. - К., 2003. - С. 61-62. - ("Вища освіта ХХІ століття").

Терзійська Л. Професор М. Драгоманов - видатний вчений та викладач Софійського університету / Л. Терзійська // Пам'ять століть. - 2003. - № 5. - С. 42-45.

Тимошик М. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві : передумови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля / М. Тимошик // Освіта. - 2003. - 24 вер.-1жовт. (№ 44). - С. 11. - Спецвипуск "Перші Міжнародні драгоманівські читання".

2004

Боєчко Р. Ідея "Вільної Спілки" М.Драгоманова - децентралізаційний проект ХІХ століття / Р. Боєчко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. -2004. - № 3. - С. 26-33.

Круглашов А. Євроцентризм Михайла Драгоманова : [проблема міждержавних відносин в історії української політичної думки] / А. Круглашов // Науковий світ. - 2004. - № 9. - С.20-23.

Наєнко М. К. Шевченко і Драгоманов: здобутки і втрати культурно-історичного напрямку в літературознавстві / М. К. Наєнко // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. - Запоріжжя, 2004. - № 3. - С. 149-153.

Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К. Ушинського: виховні ідеали, національні цінності / Ю. Руденко // Освіта. - 2004. - 21-28 квіт. (№ 20). - С. 6-7.

Цвенгрош Г. Г. Лінгвоцидний емський указ № 3158 оприлюднено у Львові в липні 1876 року. проф. М. П. Драгоманов на сторожі рідної мови й літератури та їх порятунку в Галичині / Г. Г. Цвенгрош // Мова і культура. - 2004. - Т. I : Філософія мови і культури. Психологія мови і культури., Вип. 7. - С.181-188.

Заверющенко H. С. Поняття “народна воля” в публіцистиці Михайла Драгоманова та партії народовольців. Вісник / Харківський нац. ун-т. - Х., 2004. - 631. Серія Філологія. - Вип. 41. - С. 226 - 230.

2005

Дмитренко М. Михайло Драгоманов - дослідник фольклору / М. Дмитренко // Слово і час. -2005. - № 6 (533). - С.12-24.

Заверющенко Н. С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російскою соціалістичною журналістикою : автореф. дис. ... канд. філ. наук : 10.01.08 / Наталія Станіславівна Заверющенко. - Львів, 2005. - 16 с.

Козирєв О. П. Б. Аксельрод і М.П. Драгоманов / О. Козирєв // Избранные труды Запорожских еврейских чтений 1990-2004 : к 75-летию Героя Украины, председателя правления Запорожского городского отделения общества "Украина-Израиль" В. А. Сацкого. - Запорожье, 2005. - С. 364-369. - Бібліогр. : с. 368.

Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2005. - №13. - С. 5-9.

Микитчук Н. М. Етно-територіальна єдність україни: погляди М. Драгоманова. Надднiпрянська Україна: iсторичнi процеси, подї , постатi : Зб. наук. пр. - Днiпропетровськ, 2005. - Вип. 3. - С. 160 - 167.2006

Андрущенко В.Велич Михайла Драгоманова : життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя / В. Андрущенко, В. Погребенник // День. - 2006. - 30 червня (№104). - С. 8.


Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 11. - С. 26-28.

Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко, B. Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 12. - С. 26-27.

Гончарова Натапія С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою : монографія // Харків — 2006 — 128 с.

Денисенко В. "Цей шлях потрібний, корисний, многоцінний": Листування Михайла Драгоманова і Миколи Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.) / В. Денисенко // Пам'ять століть. Україна. - 2006. - № 6. - С. 177-181.

Карамаш С. Наш славний українець: [Михайло Петрович Драгоманов] / С. Карамаш // Пам'ять століть. Україна. - 2006. - № 2. - С. 197-199.

Колесніченко О. Міжнародні драгоманівські читання : [за матеріалами наукової конференції "Другі драгоманівські читання" з нагоди 165-річчя від дня народження Михайла Драгоманова] / О. Колесніченко // Освіта України. - 2006. - 3 листоп. (№ 82). - С. 9.

Кучинський М. Тарас Шевченко в науково-політичній діяльності Михайла Драгоманова / М. Кучинський // Пам'ять століть. Україна. - 2006. - № 3-4. - С. 224-230.

Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / редкол.: І. Вакарчук та ін. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - 560 с.

Микитчук Н. М. Ідея української соборності у творчій спадщині й діяльності М. Драгоманова та І. Франка: автореф. дис....канд. істор. наук: 07.00.01 / Наталія Миколаївна Микитчук. - Дніпропетровськ, 2006. - 20 с.

Михайлин Ігор. Діалог івана франка з михайлом драгомановим у журналі „народ”: дискурс прихованої полеміки - Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 72006

Погребенник В. Українсько-болгарське єднання і "софійність" Михайла Драгоманова (до 110-річчя від дня смерті вченого) : [М.Драгоманов у болгарській столиці Софіїї] / В. Погребенник // Освіта. - 2006. - 11-18 січ. (№ 2-3). - С. 9.

Ушій С. Педагогічний концепт у соціально-філософському дискурсі М. П. Драгоманова / С. Ушій // Вища освіта України. - 2006. - № 4. - С. 62-66. - Бібліогр.: 6 назв.

Хорунжий Ю. Драгоманов і Болгарія / Ю. Хорунжий // Літературна Україна. - 2006. - №35. - С. 7.

Шудря М. Класика духовності: Михайло Драгоманов: [публіцистика Михайла Драгоманова] / М. Шудря // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 12. - С. 20-21. - (Закінчення. Початок у № 4, 5, 78, 2006.)

2007

Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки : розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" / Н. Горбач // Дзвін. - 2007. - № 7. - С.101-106.

Горлачова С. Болгарський період Михайла Драгоманова / С. Горлачова // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори / ред. В. А. Чабаненко та ін. - Запоріжжя, 2007. - Вип. 5. - С. 138-144. - Бібліогр.: 3 назв.

Денискіна Г. Діалогічність наукових праць Михайла Драгоманова (на прикладі "Чудацьких думок про українську національну справу") / Г. Денискіна // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 7-8. - С. 71-73.

Іванченко Р. Іван Франко і Михайло Драгоманов / Р. Іванченко // Пам'ять століть. Україна. - 2007. - № 1. - С. 53-59.

Литвин О. Поступ громадянського суспільства в Україні. Історіософський аспект у творчості М.П.Драгоманова / О. Литвин // Філософські обрії. - 2007. - № 17. - С. 146-159.

Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху (навчально-методичний посібник) Колектив авторів під керівництвом проф. Потильчака О. В. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - 142 с.

  1. Олександр Сушко, Олександр Потильчак. Життя, віддане за свободу
  2. Андрій Гринишен, Методологічні засади історичних студій Михайла Драгоманова
  3. Олександр Вітолін, Проблема українсько-російських взаємовпливів у російській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ століття
  4. Сергій Свинціцький, Київська русь у працях М. П. Драгоманова
  5. Андрій Андрєєв, М.П. Драгоманов про місце українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої (ХІV-ХVП ст.)
  6. Оксана Тишкун, Фольклорна спадщина українського народу як джерело історичних студій Михайла Драгоманова
  7. Олексій Орлов, Київська губернія в системі всеросійського промислового ринку (1896-1913 рр.)
  8. Геннадій Корольов, Теорія українського федералізму в інтелектуальній розробці м. С. Грушевського: розвиток драгоманівських концептів
  9. Олег Шевченко, Особливості розвитку суспільства в ідейних поглядах М. П. Драгоманова
  10. Геннадій Полєтаєв, Національне питання в працях М. П. Драгоманова
  11. Олександр Крамар, Проблема російсько-українських взаємин у праці М. П. Драгоманова “Пропащий час. українці під московським царством (1654-1876 рр.)”
  12. Інна Демуз, Вплив суспільно-політичних поглядів М. П. Драгоманова на формування ідей державності політичними партіями наддніпрянщини на початку ХХ ст.
  13. В’ячеслав Козир, Погляди михайла Драгоманова на роль “просвіт” у суспільно-політичному житті україни
  14. Олександр Куриленко, Драгоманівський дискурс „українського питання”
  15. Олександр Жарук, Автономія україни в поглядах М. П. Драгоманова
  16. Руслан Рабчук, Михайло Петрович Драгоманов і швейцарська діаспора
  17. Марія Срібна, “Українське питання” в листуванні Бориса Грінченка з Михайлом Драгомановим
  18. Варвара Падалка, Українська ідея в епістолярній спадщині Михайла Драгоманова та Івана Франка
  19. Андрій Дмитренко, Погляди М. П. Драгоманова на геополітичне становище та майбутнє україни
  20. Олександр Кирієнко, Михайл Петрович Драгоманов про націю і націоналізм 
  21. Олексій Сич, М. П. Драгоманов і проблема громадянського суспільства в україні
  22. Олександра Андрієвська, Тема єдності українського національного руху та піднесення національної свідомості українців у працях М. П. Драгоманова
  23. Євген Костюк, Громадський вимір суспільно-політичних поглядів М. П. Драгоманова
  24. Богдан Потильчак, Права людини і народно-правова держава в конституційній концепції М.П. ДРАГОМАНОВА 25. Ірина Назарчук, Погляди Михайла Драгомановіа на українську мову
  26. Ірина Афоніна, Літературно-естетичні погляди М. П. Драгоманова
  27. Ірина Кислинська, Мова і нація в системі культорологічних поглядів М. П. Драгоманова
  28. Людмила Люта, Погляди М. П. Драгоманова на релігію і церкву

Рудницкий Иван Лысяк. Драгоманов как политический теоретик из Иван Лысяк-Рудницкий, "Между историей и политикой" из серии "Библиотека украинской мысли". Москва-СПб, 2007, стр.245-302. Опубликовано в Iван Лисяк-Рудницький, Iсторичнi есе. Т.1. С. 299-347.

Савченко О. Видавнича діяльність М. Драгоманова в еміграції / О. Савченко // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори / ред. В.А. Чабаненко та інші. - Запоріжжя, 2008. - Вип. 6. - С. 209-235. - Бібліогр.: с. 233-234.

Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України / С. Ушій // Вища освіта України. - 2007. - № 2. - С. 110-114. - Бібліогр.: 15 назв.

2008

Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) : монографія / Микола Петрович Бойко. - Дніпродзержинск : ДДТУ, 2008. - 262 с.

Горбач Назар, Справжній Михайло Драгоманов (Львів 2008)

Грабовський С. Біля витоків: Михайло Драгоманов. Український безбуржуазний націоналіст космополітичного штибу / С. Грабовський // Народний депутат. - 2008. - № 4(40). - С. 90-91.

Денискіна Г. Функціонування потенційних слів у наукових працях Михайла Драгоманова (на пркладі "Чудацьких думок про українську національну справу") / Г. Денискіна // Дивослово. -2008. - № 3. - С. 33-35.

Іванова Л. Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова / Л. Іванова // Історичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 98-111.

Ліпницька І. Духовна спадкоємність : М. Драгоманов і С. Єфремов / І. Ліпницька // Дивослово. - 2008. - № 8. - С. 53-55. - Бібліогр. : с. 55.

Сюндюков І. Під чужоземним ярмом : Михайло Драгоманов та його стаття "Пропащий час" : проекції на сьогодення / І. Сюндюков // День. - 2008. - 18 липня (№ 125). - С. 8.

Wendland, A. V.  Jenseits der Imperien: Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine, in: Guido Hausmann / Angela Rustemeyer (Hrsg.), Imperienvergleich. Fs. für Andreas Kappeler, Wiesbaden, 2008, с. 221—246.

Робота про Драгоманова, як зачинателя так званої «перехресної» історії (фр. histoire croisée), тобто історії взаємовпливів.

2009

Вакуленко, О. Українська душа в російському мундирі: [М. Драгоманов] / Олександр Вакуленко / О. Вакуленко // Українське слово. - 2009. - 12-23 червня (№24). - С. 13.

Наумовська О. Михайло Драгоманов - упорядник та дослідник народної прози / О. Наумовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2009. - № 47. - С. 63-74. - Бібліогр.: 18 назв.

Толстухов Анатолий В. Мгхайло Драгоманов — досліник всесвітної історії, політик і людина — Fond Spryjannja Rozvytku Mystectv, 2009 — 461 с.2010

Андрущенко В. Михайло Драгоманов в освітянському просторі України і Європи: історія і сучасність / В. Андрущенко // Управління педагогічним університетом : Статті. Доповіді. Звіти. 2003-2010 рр. / В.Андрущенко. - К., 2010. - С. 225-231. - Бібліогр.: 4 назв.

Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова - політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України. - 2010. - № 1. - С. 97-106. - Бібліогр. в підрядк. Прим.

Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М.П. Драгоманова / М. Борисенко // Пам'ять століть. Планета. - 2010. - № 6. - С. 62-70.

Горнова Е. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України : [рецензії на статті та творчість Р. Іванченко] / Е. Горнова // На розкриллях історії і любові : біобібліографічний збірник / Р. П. Іванченко; упоряд.: І. П. Ющук. - К., 2010. - С. 115-118.

Дзюба Т. Його духовні палестини (до проблеми національного самоусвідомлення Михайла Драгоманова-публіциста) / Т. Дзюба // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / голов. ред. В. В. Лизанчук. - Львів, 2010. - Вип. 9, ч. 2. - С. 44-52. - Бібліогр.: с. 49-51.

Дмитрієнко М. Нове дослідження про М. Драгоманова : [рецензії на статті та творчість Р. Іванченко] / М. Дмитрієнко // На розкриллях історії і любові : біобібліографічний збірник / Р. П. Іванченко ; упоряд.: І. П. Ющук. - К., 2010. - С. 105-109.

Козік Я. А. Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) : [рецензії на статті та творчість Р. Іванченко] / Я. А. Козік // На розкриллях історії і любові : біобібліографічний збірник / Р.П.Іванченко ; упоряд.: І.П.Ющук. - К., 2010. - С. 118-121.

Короткий В. А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. / В. А. Короткий // Український історичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 50-65.

Кучинський М. В. До питання про творчі взаємини М. Драгоманова з Т. Шевченком / М. В. Кучинський // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 12. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.

Литвин О. Історіософські погляди М. П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці XIX століття та сучасні українські інтенції / О. Литвин // Філософські обрії. - 2010. - Вип. 23. - С. 70-86. - Бібліогр. : с. 85-86.

Розмова Данила Яневського з Михайлом Притулою про Михайла Драгоманова - 19 липня 2010 року, місто Київ. (відео)

Драгоманов. Україніка. 1 з 6. 
Драгоманов. Україніка. 2 з 6. 
Драгоманов. Україніка. 3 з 6. 
Драгоманов. Україніка. 4 з 6. 
Драгоманов. Україніка. 5 з 6. 
Драгоманов. Україніка. 6 з 6.

Семенко С. В. Публіцистичні традиції Драгоманових-Косачів у сучасній журналістиці / С. В. Семенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2010. - № 2. - С. 154-158. -Бібліогр.: с. 158.

Сич О. І. Громадсько-культурна та педагогічна діяльність М. П. Драгоманова: автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Олексій Іванович Сич. - К., 2010. - 20 с.

Стасюк Г. М. Літературні династії як науково-теоретична проблема (на матеріалі родини Косачів-Драгоманових) : автореф. дис. ... канд. філол. наук . : 10.01.06 / Галина Мирославівна Стасюк. - К., 2010. - 20 с.

Ушій С. Н. Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Світлана Несторівна Ушій. - К., 2010. - 19 с.

Чабаненко В. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895 - український публіцист, економіст, філософ, літературознавець, історик, фольклорист / В. Чабаненко // Народознавчі роботи / В. А. Чабаненко. - Запоріжжя, 2010. - С. 184-186.

2011

(170-річчя дня народження Драгоманова)

Андрущенко В. "На всіх клавишах Драгомановщини" : [біографія М.Драгоманова] / В. Андрущенко // Освіта. - 2011. - 7-14 вересня (№ 37).- С. 4-5.

Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова: країна готується гідно відзначити ювілей велета суспільної і наукової думки / В. Андрущенко // Урядовий кур'єр. - 2011. - 10 вересня (№166). - С. 18.

Велич Михайла Драгоманова : життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя бібліографічний покажчик. 30.09.2011 р.

Бази даних: Електронний каталог Наукової бібліотеки ЗНУ, Традиційні каталоги Наукової бібліотеки ЗНУ, Систематична картотека статей

Відповідальний за випуск: Директор Наукової бібліотеки В. О. Герасимова

Підготували: довідково-бібліографічним відділом О. В. Левчук

Провідний бібліограф: Е. А.Черкасова

Голобородько Я. Ю. Михайло Драгоманов: погляд на українську літературу / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 27. - С. 35-39.

Драгоманов (Урочище зелений гай, 2011) (відео)

Іванченко, Р. Апостол правди і науки: ... читання з нагоди 170-річчя від дня народження Михайла Драгоманова / Р. Іванченко // День. - 2011. - 15 вересня (№ 164). - С. 1, 6.

Книжкова експозиція до170-ліття М. Драгоманова, 2011 (відео)

Лозинська Ярослава, Андрій Хруцький.  Михайло Драгоманов – великий український теоретик // Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції 22 травня 2011 року

Луцький І. М. Християнські основи філософії і правових поглядів М. Драгоманова / І. М. Луцький // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 29-32.

Падалка С. С. Проблеми сільського життєвого простору другої половини XIX ст. в теоретичній спадщині М.П. Драгоманова / С. С. Падалка // Грані. - 2011. - № 1. - С. 8-12. - Бібліогр. : с. 12.

Погребенник, В. Лицар наукової думки : [Михайло Драгоманов] / В. Погребенник // Освіта. - 2011. - 7-14 вересня (№ 37). - С. 4-5.

Погребенник В. Наше письменство у рецепції Михайла Драгоманова : до 170-річчя від дня народження Михайла Драгоманова / В. Погребенник // Літературна Україна. - 2011. - 29 вересня (№ 37). - С. 10-11.

Погребенник В. Титан праці та науки. До 170-річчя від дня народження Михайла Драгоманова / В. Погребенник // Слово Просвіти. - 2011. - 22-28 вересня (№ 38). - С. 8.

Савченко С. С. Апостол правди і науки. До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова (1841-1895) / С. С. Савченко // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2011. - № 3. - С. 121-130. -Бібліогр.: с. 127-130.

У Коломийському природничо-математичному ліцеї говорили про Драгоманова, 2011 (відео)

Хруцький Андрій, "Два Українські Анархісти: Михайло Драгоманов та Нестор Махно," Квітень 2011.

Хруцький Андрій, Критика на критику Рудницького програми Драгоманова, 12/6/2011

The Orthodox Nationalist: Mykhailo Drahomanov, May 12, 2011. Matt Johnson discusses: Mykhailo Drahomanov and Ethno-Federalism; Nineteenth century Ukrainian nationalism and decentralization; The moral legitimacy of the State. - AUDIO

Хорунжий Юрiй. Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня.

Григораш Наталя. Компаративістичні студії Михайла Драгоманова на сторінках болгарського періодичного видання «сборник за народни умотворения, наука и книжнина» Збiрник праць науково-дослiдного центру перiодики. Випуск 13, стор. 496-508