МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ
Бібліографічний покажчик видань творів та критичної літератури

Уклав Мороз Мирослав Олександрович
Львів 1991 р.

[Дану бібліогафію редагує та доповнює новими матеріалами
Ярослава Лозинська (ЛОНМБ, Львів, Україна [yaroslava0@meta.ua])
при допомозі Андрія Хруцького (Чикаго, США) -- 2011]

Від упорядника
Розділ I: Видань творів М. П. Драгоманова (№ № 1-597+)
Розділ II: Критична література про М. П. Драгоманова (№ № 598-1300+)
Розділ III: Покажчик назв праць М. П. Драгоманова
Розділ IV: Покажчик імен і праць, описаних під назвою


Допоміжні Покажчики

Розділ IV: Покажчик імен і праць, описаних під назвою


Айзошток І . Я..- 1008
Абрамович Д. І. - 576
Авраменко І. - 578
Айзеншток І. Я. - 1008
Аксаков І. - 462
Аксельрод П. Б. - 614, 927, 939
Алексеев Б. А. - 932
Алексеев JI. - 189
Алчевська Х. Д. 469, 799
Ананьич Б. В. - 1129, 1148, 1211
Анатольев П. И. - 1019
Андіяшев - 581
Андрович О. - 521
Андрусяк Тарас
Андрущенко В. П.
Антонович В. Б. - 65, 605, 928, 969, 1064
Антонович В. І. - 1064
Антонович Д. - 1065
Антонович І. В. - 969
Арабажин К. - 389, 401, 650
Арборе Замфіре - 1117
Арнаудов М. - 1027, 1031, 1192
Арсенич П. І. - 594
Архів Михайла Драгоманова - 1064
А. С - ка - 277
Атанасов П. - 1104, 1116, 1132, 1136, 1242
Бабіяк П. Г. - 1238
Важан М. П. - 1148
Бакалов Г. - 1011
Бакунин М. А. - 252, 476, 479, 502, 505, 515, 517, 528, 743, 894
Балабанов Н. - 891
Балака I. T. - 1110, 1113, 1170
Балега І. О. - 1133
Балика Д. О. - 980
Барвінський В. Г. - 133, 596, 607
Барвінський О. Г. - 303, 378, 398, 428, 430, 737, 993, 1013
Бардіна C. I. - 129
Басс I. I. - 538, 1148
Батуринский - див.: Маслов-Стокоз В.
Бачинський JI. - 953
Бачинський Ю. - 481, 723, 850, 926
Белей I. - 117, 148, 320, 966
Белинский В. Г. - 165
Белоголовый - 816
Белоконский И. П. - 764
Беренштам В. Л. - 1064
Бернштейн Е. - 912, 918
Бернштейн М. Д. - 1105, 1106, 1133, 1148, 1283
Бжеський Р. - 1263
Бильбасов В. - 32
Білецький JI. - 587 , 942, 1014, 1045
Білецький О. І. - 1093, 1106
Білик I. - 1096, 1106, Див. також: Рудченко І. Я.
Білокінь С. - 1264
Білоус М. - 439, 460
Благовещенский - 32
Благоев Д. - 687
Богатынов И. Д. - 12, 715
Богацький П. - 587
Богачук М. - 1281
Богучарский В. Я. - 792, 803, 811, 1224. Див. також: Яковлев В. Я.
Водянеький О.- 470, 487
Бондаренко К. - 775
Бонч-Вруєвич В. - 1183
Борковський О. - 302, 308
Борщак І. - 994
Бохановский И. - 156, 614
Бочковський О. І. - 1041, 1045
Брокгауз Ф. А. - 654
Брюховецький І., гетьман - 1056
Будзиновський В. - 1012
Бужинський М. - 964
Бу-ль - 309
Бурцев В. Л. - 708, 919
Бурчак Л. И. - 864
Бутрин М. Л. - 1220
Бухбиндер М. А. - 1032
Буцевіцький B. C. - 1284
Бучинський М. - 41, 44, 46, 594, 771, 1056
Валк С. Н. - 1019, 1129
Варварцев М. М. - 1288
Вартанов Г. - 1139
Варынский Л. - 894
Василевеький Л. - 650, 765
Василенко Н. - 800
Васильев М. - 801
Васильевский С. - 121
Велепольский А. - 223
Величко Г. - 485
Венгеров С. А. - 785
Венюков М. И. - 911, 1014
Верба А. - 1137, 1265
Вересай О. - 58, 65, 100
Верн М. - 446
Веселовский О. М. /Веселовский А.Н./ - 65, 117, 583, 942
Витанович I. - 1037
Витте C. Ю. - 1129
Віардо П. - 739
Вікліф I. - 370, 1220
В. Л - ский - 389
В. Н. - 510, 516
Вовк Ф. К. - 155, 459, 696, 770, 879
Водовозов Н. В. - 1053
Возняк М. С. - 144, 309, 310, 568, 570, 573, 575, 580, 873, 965-967, 1009, 1013, 1042, 1086, 1089
Волк С. С. - 1200
Волховський Ф. В. - 501, 521, 1221
Воскресенский К. - 60, 70
Галаган - 203
Галуїцинський М. - 892
Гамрецький М. - 1149, 1239
Ганелин P.M. - 1129, 1148, 1211
Ганкевич Л. - 861
Гармашів В. - 1014
Гартман Л. - 171
Гермайзе О. - 943, 968
Герцен О. І. /A. И./ - 297, 301, 374, 462, 476, 479, 5D9, 515, 516, 528, 594, 807, 1213
Гете Й.-В. - 205, 594, 616
Гильтебрандт П. - 65
Гильфердинг А. Ф. - 119, 594
Гладилович Д. - 309
Глушко С. - 927, 969
Гнатюк В.М. - 488, 497, 509, 511, 520, 521, 527, 717, 730, 734
Гнатюк I. - 1201
Гнатюк M. П. - 1199
Гоголь М. В. - 63, 80, 165
Годак В. - 381
Годованець В. - 594
Головацький Я. Ф. - 111, 629, 940
Гольберг М. Я. - 136
Гольштейн А.В. - 1078
Гомзин Б. - 1014
Гомер - 979
Горбаль К. - 119
Горбач Назар
Горленко В. - 117
Горнова Е. /Є./ - 1150, 1259
Гран Д. М. - 505
Гранат А. и И. - 843
Греве И. - 537, 944
Гревс М. - 750
Гресько М. М. - 1133
Гржебин З. И. - 927
Гриб Т. - 587
Григоріїв Н. - 587
Грицак Я. Л. - 1277
Грін - 390
Грінченко Б. Д. - 371, 375, 391, 393, 418, 422, 594, 676, 796, 864, 865, 1155
Грінченко М. М. - 945
Грінченко Н. Б. - 865
Гр. К - ій - 389
Громяка - 252
Гронковский К. - 743
Грушевський М. С. - 46, 580, 620, 731, 732, 864, 970, 893, 912, 928, 932, 970, 1026
Грушевський О.С. - 851, 971
Губернатіс А. де - 130, 821, 1288
Гулак Н. - 105
Гутерман Н. - 162
Гуць Г.Є. - 1272
Давиденко Б. - 121, 604
Данте - 900
Дебагорій-Мокріевич В. К. - 751, 766, 793, 822, 852, 861, 995, 1004
Дей О. І. - 75, 594, 1108
Дейч А. И. - 1133
Дейч Л. Г. - 614, 802, 823, 824, 830, 840, 841, 856, 885, 894, 913
Д. Д. А. - 667
Депенчук Л. П.
Дзьобан О. О. - 1243
Диитров И. - 677
Дікштейн С. - 894
Дпуский М. - 162
Дмитриченко B. C. - 1151
Дмитрієнко М. - 1222, 1223
Дмитрук В. Т. - 1097
Добровольський А. - 972
Доброджану-Геря К. - 1281
Добролюбов М. О. /Н. А./ - 1, 776
Довбищенко Я. - 866, 874, 896, 902, 973
Дольницький А. - 65, 110
Дольницький М. - 1014
Донцов Д. - 920
Дорошенко В. В. - 853, 862, 875, 897, 926, 946, 947, 1044, 1075, 1122
Дорошенко Д. - 527, 761, 1014, 1071
Дорошенко Я. - 1133
Дорошкевич O.K. - 579, 948, 974, 1003, 1278
Достоевський Ф. М. - 374, 597
Драгоманівське свято в Софії - 1027
Драгоманівський збірник - 1014
Драгоманова Лідія Михайлівна /Шишманова/ - 308, 817, 883, 914
Драгоманова Людмила Михайлівна /Кучинська/ - 69 , 249 , 467 , 679, 702, 739, 756, 876, 878, 1064, 1132
Драгоманов і радикали - 1055
Драгоманов Світозор Михайлович - 1070
Дубина М. - 1202
Дьяков В. А. - 1212
Енгельс Ф. - 912, 1010
Ефименко А. Я. - 752
Ефрон И. А. - 654
Євдокименко В. Ю. - 1140
Євшан М. - 781
Ємельянов - 759
Єфремов П. О. - 949
Єфремов С. О. /Ефремов/ - 537, 548, 556, 735, 753, 773, 774, 776, 782, 794, 803, 804, 823, 825, 826, 833, 844, 854-856, 867-869, 877-879, 898, 912, 923, 929
Жар (1841-1895) - 1045
Желехівський Є. - 309
Желябов А. И. - 512, 754
Животко А. - 587, 921, 930, 1045
Житецький Г. [І.] П. - 733, 827, 975
Житецький П. Г. - 70, 459, 827, 1001
Жуєвич Й. - 136
Жуковський Н. - 156, 894
Жулинський М. Г. - 1284
Заездный М. Э. - 558
Заїкін В. - 931
Залеський Богдан - 399
Залеський Болеслав - 587
Залеський Броніслав - 248, 1228
Засенко О. Є. - 594, 1171, 1269
Заславский [Заславський] Д. - 932, 933, 1024, 1038, 1098, 1107, 1111, 1114, 1133, 1144
Засулич В. И. - 146, 226, 614, 828, 904, 1023
Захарина В. Ф. - 1221
Зданевич Б. І. - 980
Зеров М. К. - 580
Зібер М. - 1139
Зленко Г. Д. - 1273
Злупко С. М. - 1123, 1139, 1153, 1172, 1203
Зубку-Кодреану Н. - 155, 1117
Иванова Р. П. - 1182
Иванов Г. - Успенський Г.
Из "драгоманиады" - 976
Изгоев А. - 803, 805
Иконников Б. - 65, 622
Иловайский Д. - 144
Иохелсон В. И. - 619
Итенберг Б. С. - 1285
Іванова Р. П. - 594, 1213, 1215, 1223, 1240. Див. також: Иванова P. П., Іванченко Р. П.
Іванченко Р. П. - 1173, 1174, 1193, 1214, 1222, 1275, 1276
Іловайський Д. І. - 151
І. Н. - 953
Іпатов Є. Ф. - 1284
Кавелин К. Д. - 374, 462
Калинович В. - 950

Каминер - 156
Камінський В. - 1004
Кандиба О. - 1073
Канели Р. - 704
Кантор P. M. - 934
Карачевський - Вовк Н. - 421
Карной А. - 667
Катков М. Н. - 32, 41, 200
Катренко А. - 1175
Кац С. - 1281
Качала А. - 309
Каченовський Д. I. - 47
Качковський М, - 603
Квітка-Основ'яненко Г. Ф. - 371
К.Г. - 709
Кизеветтер А. - 803, 806
Кириленко Н. Д. - 1204
Кирилюк Є. П. - 1015, 1090, 1222, 1284
Кирпичников Г. А. - 38
Кілька порад до улаштування вечірки - 899
Кістяківський /Кистякивский, Кистяковский/ Б. - 259, 509, 537, 539, 775, 795, 803, 807, 808, 810, 811, 882, 1067, 1224
Кістяківський М. - 1005
Кістяківський O. Ф. - 1002, 1005, 1064
Кістяківський Ф. К. - 309
Клачко Ю. - 22, 23
Коберський К. - 951, 1054, 1060
Кобринська Н. І. - 506, 575, 655, 665, 679, 703, 966
Ковалевський М. В. - 358, 541, 945
Коваленко М. - 886
Коваленко О. - 780
Ковачев І. - 119
Когут Л. - 541
Козакевич - 701
Козовик І. - 594
Козуб Л.
Козуб С. - 977
Козьмин Б. П. - 1023, 1039
Колесник П. - 594
Колесса О. - 399, 978
Колишній студент - 890
Колосов М. - 117
Кольцов Д. - 904
Комаров М. Ф. - 376
Комишанченко М. П. - 1092, 1099-1101
Компан О. - 1223
Кониський О. Я. - 298, 299, 303, 310, 466, 568, 711, 1013, 1056
Кононенко П. - 1222
Константин Великий - 526
Кон Ф. - 915
Копач І. - 745, 1054
Копержинський К. - 1016, 1017
Корнилов А. - 857
Короленко В. Г. - 776
Корчак-Новицкий Г. Т. - 248
Корш Є. Ф. - 1008
Корш М. А. - 521
Коряк В. - 900, 920, 1018
Косач Л. П. - див.: Українка Леся
Косинка Г. - 906, 1286
Костенко А. - 1133, 1140
Костомаров М. І. [Н. И.] - З1, 57, 65, 117, 181, 271, 327, 343, 376, 443, 469, 494, 497, 521, 526, 594, 768
Костюк Г. - 580
Костюк П. - 1045
Котов К. Е. - 952
Коцева О. - 1282
Коцовський В. - 183, 400, 413
Коцюбинський М. М. - 384, 977
Кр. - 956
Кравець М. М. 1189, 1225
Кравченко Є. - 1133
Кравчинський (Степняк) С. М. - 590, 708, 758, 885
Кравчук П. - 594
Крашевський I. - 472
Кримський А. Ю. - 327, 392, 406, 424, 636, 637, 641, 643, 644, 678, 680, 775, 979, 1006
Кріль О. - 1133
Кропоткин П. - 894
Круглашов Анатолій Миколайович
Крушельницький А. В. - 812
Кудринский Ф. - 410
Кудринский X. - 453
Куліш П. О. - 77, 472, 1062
Кулябко-Корецкий Н. - 935, 1025
Купчанко Г. - 504
Л. - 707
Лавренов В. - 1279
Лаверичев В. Я. - 1271
Лавров П. Л. - 228, 510, 540, 593, 594, 765, 894, 1285
Ладыжников И. П. - 909
Лазаревський Г. О. - 1064
Ламанский В. - 270
Лановий І. - 556
Лановий Т. Р. - див.: Єфремов С.О.
Лафонтен Ж. - 526
Ласло М. - 65, 1117
Лебединцев Т. Г. - 1064
Левинський В. - 845, 869, 1067
Левицький В. - 627
Левицький О. - 887
Левченко М. - 1194
Леже Л. - 666
Лемке М. К. - 545, 1129, 1211
Ленін В. І. - 1094, 1164, 1186, 1187, 1198, 1205, 1212, 1244
Ленорман Ф. - 105
Лепкий Б. - 907
Лиманський - 227 Див.: Мова В. С.
Лисенко В. В. - 594
Лисенко М. В. - 65, 521, 581, 1064
Лисенко О. Я. - 594, 1195, 1284
Литвинчук М. - 594
Лімановський Б. - 193, 791
Ліщинський Б. - 1046
Лобода А. - 565
Лозинська Ярослава
Лозинський М. - 494, 531, 746, 767, 783, 784, 858, 880
Ломиковський - 470
Лоначевський-Петруненко О. І. - 1064
Лорис-Меликов М. Т. - 160, 169
Лось Ф. - 1222
Лотоцький О. - 1062, 1068
Лукеренко В. Л. - 1124-1126, 1140, 1223
Лукич В. - див.: Левицький В.
Лук'янович Д. Я. - 1074
Луначарський А. - 549, 902, 1115
Лучицький I. B. - 73
Любатович О. С. - 758, 1019
Ляхоцький /Кузьма/ А. - 164, 331, 541, 879, 883, 1261
Магера М. - 594
Мазепа I. - 1045
Мазурок 0. - 1216
Майський С. - 1079
Макаров М. - 297
Макарушка О. - 484
Мак М. - 953
Маковей О. - 796
Максимович М. А. - 68, 74
Максим'як - 521
Маяиновська М. - 594
Мальшинский - 833
Мальований В. Г. - 267
Манєцкий В. - 381, 463, 507, 697, 699
Манжура І. - 101
Марахов Г. І. - 1196, 1284
Маркс К. - 257, 840, 912, 1010, 1-120, 1139, 1142, 1164, 1184, 1200, 1207
Марченко М. - 1176
Маршинський А. - 936
Маслов-Стокіз /Стокоз/ В. - 494, 683, 718, 768
Мартинович П. - 470
Маруня П. Ю. - 1133
Матеріали до Драгоманівської бібліографії - 980
Мацько Віталій
Мейер В. - 156
Мельник В. - 11ЗЗ, 1140, 1189, 1196, 1197, 1223
М. Ж. - 769
Миллер О. Ф. - 63, 70, 80, 85, 162, 1016
Мирний Панас - 738, 1020, 1096
Михайло Драгоманов і його думки про релігійні та церковні справи - 981
Мицюк О. - 587, 912, 1040, 1047, 1051, 1052, 1061, 1063
Мілковський З. - 84, 147
Мілюков П. Н. - 1027
Мінцес Б. - 678, 687
Міхновський М. - 1073
Міяковський В. - 982, 983
М. Л. - 505
Младенов С. - 901
Мова В. С. (Лиманский) - 227
Могила М. П. Драгоманова в Софії - 937
Могилянский М. - 829, 938
Модестов В. И. - 32
Мончаловський О. - 448, 455, 461
Монюк Т. - 1048
Мордовець Д. Л. - 118, 739
Мороз М. О. - 166
Морозов Н. - 162
Морфіл К. - 666, 1274
Москаленко В. - 1270, 1279
Мошинский И. Н. - 996
Мухин М. - 1033, 1056, 1057, 1073, 1118
М. Ф. - 326
Навроцька В. - 997
Навроцький В. - 45, 56, 65, 193, 570, 577, 594, 920, 1037, 1056, 1106
Нагірний В. - 48
Назаренко Ф. - 1102, 1112, 1177
Наливайко Д. - 1226
Науменко В. П. - 1064
Наумович І. - 603
Невестюк Я. - 397
Невский В.И. - 1019
Некрасов Н.А. - 374
Ненаш - 687
Нечуй-Левицький І. С, - 65, 89, 348, 384, 594, 1056
Нижанковський Н. - 1014
Николаги - 231
Николаевский Б. - 1010, 1064
Никольский Ю. - 846
Никорович С. - 1056
Ніковський А. - 549
Новицкий И. - 65
Новиченко Л. М. - 1076
Новодворський I. - 1058
Нос С. Д. - 101
Обідний М. - 998
Обнорский В. - 134
Овсянико-Гіуликовский Д. Н. - 834, 881, 922, 1287
Огарев Н. П. - 301, 374, 476, 479, 528
Огоновський О. - 46, 142, 434, 438, 443, 466, 483, 594, 656, 737
Онишкевич I. - 75
Окуневська С, - 966
Окуневський Т. - 331, 507
Окуневський Я. - 670, 712, 740, 966
Олдрідж А. - 1070
Олександр ІІ, цар - 171, 191
Опанасюк О. - 1241
Осмоловский В. Ф. - 597
Остапович М. - 587
Павлик М. - 110, 125, 127, 130, 133, 140-143, 151, 153, 158, 161, 164, 171, 172, 179, 183, 185, 278, 272, 293, 295, 303, 309, 325, 331, 374, 381, 386, 416, 423, 431, 445, 460, 463, 464, 468, 472, 474, 477, 481, 484, 488,. 493, 492, 495, 499, 503, 506, 507, 508, 512, 526, 533, 537, 538, 541, 566, 587, 601, 611, 655, 657, 658, 665, 675, 678, 680, 688, 689, 697, 699, 719, 725, 729, 734, 741, 745, 756, 758, 760, 769, 777, 797, 813, 832, 912, 966, 1019, 1064, 1074, 1086, 1106, 1217, 1224, 1274
Павлович Б. - 32
Павловский И. - 814
Пам'яті Михайла Драгоманова - 902
Пам'яті М. П. Драгоманова - 905
Пам'ятник М. Драгоманову в Софії - 1028
Паньківський К. - 484
Паращук M. I. - 1028, 1243
Паращук Ц. - 1243
Парі Г. - 666
Партицький О. - 194, 617
Пачовський Б. - 1049
Перетц Л. - 583
Петров Н. - 65, 117
Петлюра С. - 779
Пилькевич С. - 587
Пипін О. М. /Пыпин А. Н./ - 101, 155, 579, 629, 645, 1003
Пирогов М. І. /Н. И./ - 1, 2, 1014
Пільгук І. І. - 1080, 1093
Пітре Г. - 667
Поважна В. М. - 1227, 1249, 1260
Поглубко К. А. - 1250
Погребенник Володимир
Погребенник Ф. П. - 1274
Погрібний А. Г. - 1284
Подолинський С. А. - 140-142, 161, 179, 295, 587, 912, 918, 1019, 1166
Полевич К. - 52, 433, 1191
Полівка І. - 667
Полонський Л. О. - 583
Полотай А. В. - 1228
Пономарьов П. П. - 1155
Постніков С. - 939
Потебня О. О. - 1154
Потильчака О.
Плеханов Г.В. - 226, 331, 614, 815, 913, 976
Плохоцкий - див.: Василевський Л.
Площанский В. - 598
Прибылев А. О. - 833
Притуло Михайло
Простий М. - 870
Прудон П. - 1014, 1047
Прыжов И. Г. - 40
ГІустова Ф. Д. - 1134, 1156
Пушкар К. - 585
Пушкін O.G. - 167
Пчілка Олена /Косач О. П./ - 525, 964, 985, 1021
Пятаков І. С. - 594
Рабинович М. Я. - 859
Равич-Черкасский М. - 572
Радовський В. - 1158
Разін С. - 195, 247
Ралли З. - 134, 894
Рамбо А. - 117, 130, 595, 666
Редин Е. К. - 788
Реклю Е. - 618, 744
Рибчин I. - 907а
Ригельман М. А. - 50
Родин - 164
Розенберг В. - 816
Рольстон - 65
Романенко Г. Г. - 170, 610
Романченко І. С. - 594, 1072, 1081, 1087, 1103, 1107, 1111, 1114, 1127, 1133, 1141-1144, 1157, 1159-1163, 1178, 1183-1185, 1205, 1229, 1230, 1257, 1289
Романюк I. - 1050
Руданський С. В. - 979
Рудницький - Лисяк I. - 1085, 1248
Рудницький Ф. - 847
Рудченко І. Я. - 44, 65, 526, 1068
Рудько М. П. - 593, 595, 1151, 1217
Русанов Н. С. - 786
Русова С. - 509 , 745 , 749 , 752 , 787 , 889 , 986, 1014, 1045
Русов О. О. - 770, 992
Савченко І. С. - 1206
Савченко С. В. - 848
Садовский В. - 548
Салтыков - 816
Самарин Ю. Ф. - 126
Сарбей В. Г. - 1133, 1164, 1186, 1187, 1198, 1207, 1231, 1244, 1269
Сахалтуев А. - 1165
Свенціцький І. С. - 580, 908, 916, 917
С. Д. - 895
Семанюк Н. - 1188
Семеновский О. - 1115
Семенюк А. - 1045
Середюк I. - 1208
Сиваченко М. Є. - 1096
Сімович В. - 1014
Сірополко В. - 1014
Сірополко С. - 1014
Скадан М. - 587
Скребицький О. - 582, 1017
Слабченко М. - 580, 999
Слюсаренко X, - 1014
Смирнов А. - 1223
Сокуренко В. Г. - 594, 1128, 1133, 1145, 1146, 1166
Спасович В. Д. - 155, 223
Станіславський К. - 587
Станкевич В, - 909
Стара Громада - 594
Старицька С. В. - 1064
Старицький М. П. - 46, 581, 604, 726, 780, 1014, 1064, 1147
Стасов В. - 36, 526
Стасюлевич М. М. - 545, 645, 825, 826, 830, 831
Стахів М. - 1045
Стебницький П. Я. - 565, 863
Стенюшкин И. - 134
Степняк-Кравчинский С. - див.: Кравчинський - Степняк С.
Степович А. - 987
Стефаник B. C. - 665, 699, 953
Степанович Я. В. - 152
Стешенко I. M. - 403, 421, 442, 471
Стешко X. - 1014
Стронін О. І. - 433, 1014
Струнина Л. - 713
Студинський К. Й. - 577, 580, 940, 988-990, 1000, 1007, 1054
Студинський Ю. - 1054
Суворин А. С. /Суворін О. С./ - 61, 576, 604, 1032
Сумний Д. - 871
Сумцов М. Ф. /Н.Ф./ - 441, 508, 709, 714, 721, 788
Сумченко В. - 1179
Супруненко M. I. - 1223
Сухонин С. - 374, 735
Сыркин А. Г. - 629
Сьогобочний Г. - 882
Танячкевич Д. - 761
Тарновский В. - 170, 610
Терлецький О. С. - 521, 732, 1000, 1106, 1166
Тихомиров Л. - 619, 626
Тичина П. Г. - 1289
Тіберій, імператор - 3
Тіменник З. - 1238
Ткачев П. - 894
Тодорович П. - 136
Толстой Д. - 104, 311
Толстой Л. М. - 460, 535, 1165
Томашівський С. - 745, 957-959
Трепов - 146
Тригубов Є. К. - 1064
Трифонов Й. - 903
Труш І. - 872, 1209
Тун А. - 904
Тургенев I. C. - 136, 269, 318, 374, 462, 498, 514, 521, 584, 594, 623, 718, 735, 739, 846, 944, 1194, 1199
Тучапський П. Л. - 648, 923, 991
Уваров, граф - 605
Українка Леся - 446, 470, 474, 658, 702, 756, 1087, 1095, 1149, 1224, 1282, 1288
Уманець М. і А. Спілка - 466
Уидольский В. М. - 111
Успенський Г. І. - 113
Ф. А. - 479
Федорців Ф. - 960
Феденко П. - 1014, 1045
Федченко П. М. - 1284
Федьковича Ю. А. - 74, 120, 589, 594, 736, 1272
Филипович П. - 941
Фриц М. П. - 65, 117, 120
Фортинский - 73
Франко І. Я. - 31, 107, 110, 116, 126, 136, 151, 194, 234, 269, 271, 273, 278, 282, 283, 287, 298, 299, 306, 309 310, 321, 322, 326, 329, 330, 331, 347, 357, 373 381, 440, 450, 451, 456, 457, 459, 470, 475, 478, 487, 493, 494, 499, 521, 526, 527, 533, 538, 594, 607, 612, 616, 625, 626, 628, 635, 646, 647, 649, 659, 662, 665, 671, 688, 699, 700, 701, 722, 723, 727, 738, 742, 748, 762, 771, 789, 795, 801 864, 884, 915, 953, 966, 1009, 1045, 1073, 1106, 1109, 1160, 1161, 1163, 1175, 1204, 1221, 1225, 1232, 1246
Франко О. Ф. - 330
Фроленко М. Ф. - 1019
X. - 687
Хатченко - див.: Кістяківський Б.
Хмельницький Б. - 65, 417, 526, 543, 902
Ходорківський І. Д. - 1276
Хорковський Р.
Храпко М. - 924
Хруцький Андрій
Цвітковський Ю. Ю. - 1064
Цегельський JI. - 728
Целевич Ю. - 399
Це нов Г. - 699
Цертелев Н. А. - 780
Циганенко Ю. - 1021
Чапля І. К. - 1232
Чередниченко В. - 1180
Черкезов В. - 617
Чернецький А. - 925
Чернихівський Г. І. - 596, 1233, 1234, 1235, 1245, 1246, 1251
Чернишевський М. Г. /Чернышевский Н. Г./ - 32, 515, 786, 1053, 1285
Чернишов А. - 1094
Чехович К. - 1054, 1059, 1060, 1069
Чижевський Д. - 1014
Чия це фальшивка? - 1148
Чубинський П. П. - 57 , 74, 81, 137 , 309 , 438 , 526
Шабліовський Є. С. - 1120, 1181, 1199
Шалата М. Й. - 1133
Шамрай С. - 992
Шаповал М. - 587, 905, 910, 926, 1029, 1034, 1045
Шаповалова М. С. - 1258
Шаповалова О. - 587
Шевченко Т. Г. - 48, 80, 91, 94, 155, 194, 201, 241, 248, 274, 278, 287, 288, 297, 325, 326, 331, 416, 423, 435, 444, 447, 466, 516, 527, 549, 569, 587, 590, 592, 594, 624, 625, 648, 711, 738, 827, 864, 902, 916, 941, 956, 1020, 1070, 1072, 1075, 1090, 1093, 1115, I134, 1135, 1185, 1202, 1226, 1228, 1255, 1277, 1281
Шевченко Ф. П. - 1284
Шекспір В. - 205, 594, 1258
Шефле А. - 375
Шишманов І. Д. - 678, 699, 835, 875, 961
Шраг І. - 376
Шіфф М. - 666
Шляхтиченко М. - 1014
Штейнберг Н. - 134
Шубравський В. Є. - 1255
Шувалов П. П. - 803, 805, 835, 837
Шульгин О. - 1027
Шульгин Я. М. - 1064
Щеголев С. Н. - 818
Щепкін М. С. - 297
Щурат В. Г. - 884
Эльсниц А. - 894
Юзефович - 13, 53
Юркевич Л. - 845
Ющенко Г. - 1001
Яворський М. - 1002
Явореький Ю. - 478, 594
Ягич В. - 317, 333, 790
Якименко X. - 1014
Яковлев В. Я. - 819, 820, 836-938, 849. Див. також: Богучарский В. Я.
Яросевич P. - 373
Ястребов Ф. - 1077, 1082
Яценко М. Т. - 1167
Яшек М. - 962, 963
Ящук В. - 590

Adams F. - 342
Balicki Z. - 281
Bilinsky Y. - 1109
Boshyk Y. - 1261
Brockhaus — 661a, 662
Broz R. - 509, 729
Bruckner A, - 355, 469, 492
Chodzko A. - 65
Conrad J. - 335
Count Earl - 591
Cunnigham C. D. - 342
Dobrogeanu-Gherea C. - 1281
Doroschenko D. - 1071
Elster Z. - 335
Ersch J. S. - 286
Fait E. - 706
Fedenko В. - 1088
Feldman W. - 772
Franko I. - 321, 632
Genyk-Berezovska Z. - 1135
Georg H. - 132, 180, 264, 315, 331, 374, 479
Grabowski B. - 333, 369
Gruber J. G. - 286
Gubernatis A. - 190, 608, 631, 640
Hacdeu B. P. - 65
Haecker E. - 1035
Himka J.-P. - 1252
Hlavacek F. - 691
Hornowa E. - 594, 606, 1168, 1169, 1189, 1190, 1218, 1219, I223, 1236, 1247, 1253, 1254, 1256, 1262, 1267
Howel G. - 390
Jagic V. - 65
Johnson Matt
Kawelin K. - 462
Kovalevsky M. - 358
Kozak S. - 1237
Kozik J. - 4223
Kraszewski I. - 1190
Laening E. - 335
Lamouche L. - 1030
Leger L. - 153, 183
Lepkyj B. - 763
Leroux Е. - 65
Leroy Beaulieu A, - 119
Lexis W. - 335
Lieskien A. - 286
Limanowski B. - 176, 613
Loumyer H. G. - 34-2
Mace James E.
Malon B. - 153, 620
Martinow R. - 65
Minkowski Z. - 84, 147, 183, 606, 609
Minzes В. - 462, 476
Могattі - 249
Morfill - 63
Mycjuk /Mytzjuk/ A. - 1040, 1051, 1032, 1061
Nitі F. - 380
Paris G. - 346
Pata J. - 326
Pavlik /Pawlik/ M. - 65, 172, 729
Perl F. - 791
Podolynsky S. - 172
Polivka G, - 489
Poznik R. - 166
Pro domo sua - 191
Pyziur I. - 1268
Rambaud A. - 65, 107, 117, 342
Reclu E. - 177
Rehor F. - 652
Rusowa S. - 749
Rudnytsky I. - 1091, 1210, 1280
Schiemann T. - 462, 476
Sichler L. - 285
Solchanyk R. - 1258
Thun A. - 621
Tichomirov L. - 626
Turecek-Jizersky J. - 1084
Valecka E. - 331
Wasilewski L. - 693, 702, 798, 839
Wendland, A. V.
Weiss G. - 128