МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ
Бібліографічний покажчик видань творів та критичної літератури

Уклав Мороз Мирослав Олександрович
Львів 1991 р.

[Дану бібліогафію редагує та доповнює новими матеріалами
Ярослава Лозинська (ЛОНМБ, Львів, Україна [yaroslava0@meta.ua])
при допомозі Андрія Хруцького (Чикаго, США) -- 2011]

Від упорядника
Розділ I: Видань творів М. П. Драгоманова (№ № 1-597+)
Розділ II: Критична література про М. П. Драгоманова (№ № 598-1300+)
Розділ III: Покажчик назв праць М. П. Драгоманова
Розділ IV: Покажчик імен і праць, описаних під назвою


Від упорядника

Ця праця присвячена М. П. Драгоманову. У ній подані відомості про публікації його творів і критичну літературу, яка стосується біографії та діяльності.

М. П. Драгоманов - це постать в історї України, яка стоїть в одному ряду з Т. Г. Шевченком, І. Я.Франком, М. С. Грушевеьким. його наукова і публіцистична спадщина вже осягли всенародне визнання, а громадсько-політична діяльність поклала міцний слід на житті сучасників і не перестає бути в полі зору наступних поколінь.

По -різному підходили до оцінки наукової і літературно-критичної діяльності М. П. Драгоманова і особливо світогляду як за життя так і в наступні десятиліття. Але всі згідні в тому, що постать це велика і вплив її на життя українського народу, його культуру та науку винятковий.

У рік 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова розпочинається видання збірки творів. У планах заходів по відзначенню ювілею передбачені вихід у світ вибраних праць, монографії про життя і творчість, збірника наукових статей. На ювілейній конференції будуть розглянуті основні питання біографії, творчості громадсько-політичної діяльності.

Упорядник цього бібліографічного покажчика прагне також причинитися до відзначення важливої дати в історії української культури. Ця праця має завданням показати в першу чергу історію публікації всього того, що написано М. П. Драгомановим. Ця проблема досить важка з уваги на те, що ряд досліджень М. П. Драгоманова надруковані в періодичних виданнях Росії, Німеччини, Австрії, Італії, Франції, Швейцарії і Болгарії 70-90х років, які відсутні в бібліотеках Львова та інших міст України.

Другий розділ бібліографії подає відомості про критичну літературу. Кількісно вона дуже велика і також розсіяна по ряду вітчизняних та зарубіжних видань і знов же не всі вони нам зараз доступні.

Період гласності, який зараз на Україні, дозволяє всебічно висвітлити спадщину М. П. Драгоманова і об”єктивно оцінити її, показати всі ті, доволі різнородні підходи до її освоєння. Уперше постала можливість включити до бібліографії матеріали, що надруковані поза межами УРСР українською еміграцією після 1918-1920 років і головно 1944-1945 років. Не все це ще зараз є в бібліотеках України. Але автор продовжить працю і на певно до видання покажчика окремою книгою такі відомості з належною повнотою будуть зібрані. До видання цієї праці книжкою автор включить усі матеріали ювілейного року, а також заповнить можливі пропуски, які ще є в цьому машинописі. Б залежності від видавничих умов, можливо, що буде спромога обширніше й докладніше анотувати окремі записи. Автор також продовжить працю над уточненням усього, що того потребує. Взагалі ми ставимо собі за мету подати якомога повну картину як публікації спадщини М. П. Драгоманова так і матеріалів про освоєння її критикою, наукою, громадськістю.

Нашим бажання також є те, щоб записи були подані точно, щоб увесь матеріал був перевірений, описаний докладно й пояснений всю ди там, де анотація є потрібною або навіть конечною.

У цьому машинописі є тільки два види допоміжних покажчиків - назв праць та імен. Але у книжковому виданні будуть ще предметно-тематичний покажчик, географічний та список періодичних видань з інформацією про місце видавання газети або журналу та докладним описом їх. Передбачаємо також дати список пеевдонімів та криптонімів, якими користувався М. П. Драгоманов.

Цей бібліографічний покажчик є результатом уваги автора до теми протягом останніх 25-ти років. Перший варіант зроблений у 1966-1972 роках і на початку 1973 року вже був готовий до видання. Виконувався він у програмі посиленої уваги історичної та літературознавчої науки на Україні до творчості М. П. Драгоманова, яка мала місце в 60-х роках.

У 1973 році наступив зворот. Світогляд М. П. Драгоманова офіційною наукою оцінений як такий, що має "націоналістичне спрямування", а автор розглядався як "буржуазний ліберал". Після такої оцінки наступив занепад у вивченні творчості і в таких обставинах видання бібліографії стало неможливе. Ще в додаток установа, у якій ми працювали і де ця праця виконувалась /львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника АН УРОР/ зажадала звороту картотеки і яка, по всій ймовірності, була знищена, так як слідів її ми пізніше не відшукали.

Цей період тривав більше десяти років і тільки протягом останніх літ знова помітна увага вчених до спадщини М. П. Драгоманова. Але упущеного вже в певній мірі важко наздогнати, так як ряд авторів, які працювали в 60-х роках і зробили чимало в цьому плані або відійшли з життя або вже не діють активно. Не підготовлена наступна зміна дослідників. І тому важливим завданням науки про М. П. Драгоманова є почати нову сторінку в освоєнні її. Таке прагнення є в автора бібліографії, а саме зробити підсумок вже осягнутого. Повний облік видань і критичної літератури дозволить виявити можливі прогалини, слабкі місця і одночасно на основі цього можна буде накреслити тематику майбутніх досліджень.

Така ціль в автора цієї праці і в міру сил і можливостей прагне прислужитися дальшому поглибленому вивченні цієї унікально постаті в історії українського народу, його культури і політичної мислі.

Цей бібліографічний покажчик 1 призначається видати на Україні в серії довідково-бібліографічних праць Комісії книгознавства і бібліографії Наукового товариства імені Шевченка. Ми користуємось правилами бібліографічного опису, що вживаються в Радянському Союзі в бібліотечній науці та довідковій літературі.

Деякі неповні описи, які ще є в цьому машинописі, обумовлені як відсутністю видань у бібліотеках міста Львова так і іншими обставинами, у їх числі аварійністю деяких приміщень у Львівській науковій бібліотеці імені В.Стефаника АН УРСР, з яких книжки та журнали тимчасово не видаються, а у Науковій бібліотеці Львівського державного університету імені Івана франка протягом останнього року велося перенесення фондів до новозбудованого приміщення і знов же книжки та журнали не видавались. Але ми продовжуємо працю і в книжковому виданні згадані недоліки будуть усунені.

Мирослав Мороз

Місто Львів, 24 березня 1991 р.