Іван Лисяк-Рудницький, ІСТОРИЧНІ ЕСЕ, Том IІ, Київ, 1994.БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ІВАНА ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО

1936
1. В гостях у селянок. Свято селянки в Гаях // Жінка. —1936. — 4 18. — С. 3. — Підпис: Іна Брусна.
1937
2. "Б'є восьма" Ірини Вільде // Жінка. - 1937. -Ч 5. - С. 4. -Підпис: Іванна Брусна. — Рец. на кн: Ірина Вільде. Б'є восьма. — Львів, 1937.
3. Проблеми життя і смерті // Жінка. —1937. — Ч. 13-14. — С. 9. — Підпис: Іванна Брусна. — Рец. на кн; С. Парфанович. Цінне життя. — Львів, 1937.
4. Померла велика людина // Жінка. —1937.—Ч19-20. — С. 5-6 — Підпис: Іванна Брусна. (Некролог по Т. Масарикові).
5. Брусна Іванна. Любов і революція // Жінка. —1937. — Ч 21-22. — С. 16. — Підпис: Іванна Брусна. — Рец. на khj Ф. Дудко. Дівчата одчайдушних днів. — Львів, 1937.
1938
6. Наші цьогорічні лавреатки // Жінка. —1938. — Ч 3. — С. 4. — Підпис: Іванна Брусна. — Рец. на кш Н. Левицька-Холодна. Сім літер. — Львів, 1937, Г. Журба. Революція іде. Т. 1. - Львів, 1937.
7. Дві повісті Наталени Королевої // Жінка. —1938. — Ч. 9. — С. 8. — Підпис: Іванна Брусна. — Рец на кш Наталена Королева. Сон тіні. Повість..— Львів, 1938; її ж. Предок. Повість. — Львів, 1937.
1939
8. Карпатській Україні // Нація в Поході Орган української державницької думки. —1939. — 4.3. — ЗО березня. — С.3-4. — Підпис: Іван Брусний.
9. Легітимізм і українська молодь // Нація в Поході. —1939.—45. — 29 квітня. — С.7-10. — Підпис: Іван Брусний.
10. Державний провід України // Нація в Поході. —1939. — 4.9. — 30 червня — С.1-2 — Підпис: Іван Брусний.
1940
11. Кінець Польщі // Нація в Поході. -1940,- 4.3-4 (20-21). - 29 квітня — С.3-7. — Підпис: Іван Брусний
12 Склонім чола // На відсіч! Орган місцевої Організації Союзу Гетьманців Державників у Берліні. —1940. — Червень. — С.3-6. — Підпис: Іван Брусний. (Некролог по О. Назарукові).

1943

13. [Рецензія] // Наші дні —1943. — 4.3. — Березень. — С.14. — Підпис: Іван Брусний. — Рец. на кн: Der Aufstieg Russlands vom Wikingerstaat zur europaischen' Grossmacht (1000-1700), von Maximilian Brann, Professor der Slawistik an der Universitat Gottingen. Leipzig, 1940. Verlag Karl W. Hirsemann.
14. Про один сміливий почин // Бюлетень Централі Націоналістичної Організації Українських Студентів Великонімеччини (НОУС) (циклостильне видання). —1943. — 4.1. — Травень. — С.11-13. ("Секція для досліду культурно-суспільних проблем" при Мазепинці).
15. Чи національна ідея пережилася? // Бюлетень Централі НОУС. -1943. - 42 - Червень. - С.3-7. (Полеміка з М Антоновичем).
16. Берлін як студійний осередок // Бюлетень Централі НОУС. — 1943. - 4.3. - Липень. - С.7-12
17. Розмова про барокко // Наші дні. —1943. — 47. — Липень. — С.2-3. — Підпис: Іван Брусний.

1944

18. Виродження та відродження інтелігенції // Бюлетень Централі НОУС. -- 1944. -- 4.1 (6). -- Січень -- С.5-9; 4.2-3 (7-8). - Лютий-березень. - С.8-12; 4.4-5 (9-10). -- Квітень-травень. -- С.15-25.
19. Студентський Львів (4 тижні серед студентства краю) // Бюлетень Централі НОУС. --1944. -- 4.2-3 (7-8). - Лютий-березень. -- С.12-23. — Підпис: Іван Брусний. (Підсумки побуту у Львові влітку 1943 P. ).
20. Многість систем та одність філософії // Бюлетень Централі НОУС. -1944,—4.6-8. - Червень-серпень. -- С.19-22 (Про Н. Гартманна).

1946

21 За правопорядок студентського середовища.—Інсбрук, Мюнхен: ЦеСУС, 1946. — Без підпису. — (Циклостилева брошура).

1947

22 Дещо про людей з того боку греблі: (Уривок з більшої статті) // Українські Вісті (Ной-Ульм). — 1947.-410(68). — 9 березня. (Приміт. І. Лисяка-Рудницького: "Не знаю, яка це була "більша стаття". Вона у всякому разі не збереглася").
23. Розбіжності в міжнародному студентському русі // Студентський Вісник. Журнал Центрального Союзу Українського Студентства (ЦеСУС) (Мюнхен). -1947. - 4.1. - С.25-30. (З'явився в грудні 1947 P. ).
24. Критичні завваги до ідейно-програмового обличчя УРДП // Наша боротьба. -1947. - 4.4. - С.41-44. - Підпис: С-к. (Приміт. І. Лисяка-Рудницького: "Моя полеміка з І. Майстренком про перспективи "соціалізму" в по-большевицькій Україні. Дальше, на с.45-50, відповідь І. Майстренка (Підпис: А.Б.)"),

1948

25. Альфред Розенберґяк свідок на процесі Еріха Коха // Проблеми національно-державної думки. —1948. — 4.1-2. — Січень-лютий. — С.23-25.
26. Сталін—наслідник Гїтлера //На Чужині. Тижневий журнал української демократичної думки (Фільсбібург).—1948.—4.10 (73). — Є березня; 411 (74). —13 березня; 4.12 (75). —15 березня. — Рец. на кн.: Robert Ingrim: After Hitler Stalin? (Von Talleyrand zu Molotoff. — Die Auflosung Europas. Thomas-Verlag. Zurich, 1947).
27. Автопотрет Масарика // Студентський Вісник. —1948. —4.1. — Березень. — С.26-31. — Без підпису. (Вступна замітка та переклад фрагменту із "Світової революції" Т. Г. Масарика)
28. j Гз драгоманівських студій // Студентський Вісник. —1948. — 41. - Березень. - С.31-38.
29. Das Gesicht des Bolschewismus. Bauernfang in Genf //' Neue Politik. (Zurich). -1948. - N10. -13. Mai. - Підпис: Ponticus.
30. Das andere Europa // Neue Politik. -1948. - N16. - 5 August. — Підпис: Ponticus.
31. Тимчасові висліди дискусії про соціалізм // Наші позиції. Орган Центрального Комітету Української Революційно-Демократич-ної Партії. -1948. -4.2. - Вересень. - С.52-57. - Підпис: Л-Р.; 43-4. -Жовтень-грудень. — С.59-64. — Підпис: ІБрусний.
32.3 швайцарських обріїв // Українські Вісті.—1948.—4.83(235). —13 жовтня. — Без підпису (Приміт. І. Лисяка-Рудницького: "Уривок із мого приватного листа: "Нам із Швейцарії пишуть: Що можу Вам написати про Швайцарію?..")
33. Дилема гетьманського табору // Неділя (Ашаффенбург). — 1948. - N149. -14 листопада. - С.4; N150. - 21 листопада. -- С.2.
34. Всеукраїнське значення галицького зриву 1918/1919 р; (3 нагоди статті Юрія Дивнича "Визвольний зрив у Галичині на загальному тлі Української Революції") // Українські Вісті. —1948.—4.20 (172). — С.З;421 (173). -С.4-5.
35. Правопорядок і революція (Із новин світової політичної літератури: Ґулієльмо Ферреро. Влада. Про невидимих опікунів духів Держави) // Студентський Вісник. —1948. —42. — Грудень. — С.33-41. (Заголовок "Правопорядок і революція" пропущено в тексті)
36. Internationale Kirchliche Zeitschrift (Bern). — 1948. — N1. — S.70-72.—[Recensio] Winter E. Josef II. Von den geistigen Quellen und den letzten Beweggrunden seiner Reformideen. Wien, 1946. Bindenschild-Verlag.

1949

37. Проблема української влади // Українські Вісті — 1949. — 4.16-17 (113-114). - Без підпису. (Передрук із "Студентського Вісника" другої частини рецензії на книгу Ґ. Фврреро. Див. N 35).
38.Українка, що стала швайцарською письменницею //Українські Вісті -1949. - 426(283). - 31 березня; 427 (284). - 3 квітня. -Підпис: Іван Брусний. (Про Лідію Семаку-Борель).
39. Критика однієї утопії // Українські Вісті—1949.—450 (307). — 23 червня; 451 (308). - 26 червня; 452 (309). - ЗО червня - Підпис: Іван Брусний. — Рец. на кш Іван Сагайда. Великі Питання — Реґенсбурґ, 1947.
40. Український Д опомоговий Комітет у Швайцарії (3 розмови із співробітником комітету д-ром ІЛисяком-Рудницьким) // Українські Вісті -1949. - 472 (329). - 8 вересня
41 Як Америка вивчає совєтську Росію: (Переклад з журналу "UJS. News and World Report") // Українські Вісті -1949. - 4.95 (352). — 27 листопада.
42 Американські східні концесії і ми: (Замітки до статті "Як Америка вивчає совєтську Росію") // Укра їнські Вісті.—1949.—496 (353). — 1 грудня

1950

43. Українці на європейській конференціїкультури //Українські Вісті -1950. - 46 (367) -19 січня. (У співавторстві з проф. Світозаром Драгомановим).
44. Успіхи української співачки у Швайцарії // Українські Вісті. -1950. - 4.6 (367). -19 січня - Підпис: Іван Брусний.
45. Українська Національна Рада та ідея соборности // Українські Вісті. -1950. - 4.32 (393). - 20 квітня; 433 (394); 4.34 (396); 4.35 (396); 436 (397).
46. Anti-sowjetisch oder anti-russisch? // Der Monat. Eine international Zeitschrift (Berlin). -1950. - H19. - S.104-107. (Лист до редакції).

1951

47. Маленька але велика адгхом нація (з приводу смерти маршала Маннергейма) // Українські Вісті. —1951. — 4.13 (478). —11 лютого. — Підпис: LJLP.
48. Формуванняукраїнського народу й нації: (Методологічні зауваги) // Українські Вісті -1951—424 (489). - 22 березня; II Народ і нація як елементи української історії // Українські Вісті. —1951. — 425 (490). - 25 березня. - С.2-4. (Одна стаття у двох частинах під різними заголовками).
49. Антисовєтський чи антиросійський // Сучасна Україна. — 1957 - 4.1 (різдво). - Підпис: Е.-О. (Зреферований лист І.Лисяка-Рудницькогодоредакції"ОегМопаГ.Див. N 39).
50. Бруно Ґец. Українська й російська стихія в Гоголя // Україна. Українознавство і французьке культурне життя (Париж). —1951. — 4.5. — С.350-352 (Переклад і коментар І. Лисяка-Рудницького).
51. Urges We Back Non-Russians Groups in USSR against Russians: (Letter to the Editor) // The New Leader. -1951. - September 17. - P. 20-21. (Полеміка зі статтею Вільяма Колдвілла "A Morgenthau Plan for Russia?" (The New Leader. - 1951. - July 9)).
1952
52. Бруно Ґец. Українська й російська стихія в Гоголя // Літературно-Науковий Збірник. — Нью-Йорк, 1952. — С.162-166. (Див. N 50).
53. Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings. Compiled with the assistance of the Drahomanov Comission of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US under the Chairmanship of Professor Svitozar Drahomanov. /Ed. by Ivan L Rudnytsky //The Annals of the Ukrainian Academy of Art and Sciences in the US. — Vol.II. - N 1(3). - Spring 1952. -1,225 P.
54. Drahomanov as a Political Theorist // Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings... The Annals of the Ukrainian Academy». - Vol.II - N1 (3). - Spring 1952. - P. 70-130.
55. A Bibliography of Drahomanov's Major Works (Compiled with Svitozar Drahomanov) // Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings... The Annals of the Ukrainian Academy... — Vol.II — N 1 (3). - Spring 1952. - P. 131-140.
56. An American Study of the Ukrainian Revolution // The Annals of the Ukrainian Academy of Art and Sciences in the US. — Vol JI — N 2 (4). - Summer 1952. - P. 316-322 Rec. ad op: John S.Reshetar. The Ukrainian Revolution 1917-1920: A Study in Nationalism — Princeton: Princeton University Press, 1952. — 363 P.
57. [Recensio] // The Алпаїв of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. - Vol.II -Winter 1952 - N 4 (6). - P. 471-473. - Rec. ad op: Jan Kucharzewski. The Origins of Modern Russia. The Polish Institute of Arts and Sciences in America. — N.Y., 1948. — 503 P.
1953
58. Hrabyk Klaudiusz. 0 sprawie ukrainskiej // Dziennik Polski / The Polish Daily (Detroit). -1953. - No 242 -12 pazdz. (Реферат виступу ІЛисяка-Рудницького "Україна і Польща на тлі середньосхідної Європи", на засіданні Ліги незалежності Польщі 25 вересня 1953 р. у Нью-Йорку).
59. Гра бик Клавдіюш. В українській справі // Українські Вісті. — 1953. - 4.93 (764). -19 листопада. (Укр. переклад N 58).
60. [Recensio]: // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Scienses in the US. - Vol. VIII. - N 2(8). - Fall - Winter 1953. - P. 731-733. — Rec. ad. op: Wladyslaw Pob6g-Malinowska. Najnowsza Historia Polityczna Polski, 1864-1945. (The Recent Political History of Poland, 1864-1945. Vol. 1, Paris, 1953, VH, 398 P. )

1954

61. ZadrZene ei osvobozeni? // SkuteCnist. Nezavisla Revue. (Munich).- R V. (Z&ti- Aoen, 1953). - >. 9-10. - S.129-133.
62. Визволення чи стримування? Зауваги до американської закордонної політики на підставі книжки Джемса Бернгема // Наша Позиції. Орган Центрального Комітету Української Революційної Демократичної Партії (Новий Ульм).-1954. - 4.1 (21). - С.14-30. (Див. N 61. Укр. переклад Б. Осадчука.).
63. Borot'bism. A Chapter in the History of Ukrainian Communism by Ivan Majstrenko. / Transl. by George S.N.Luckyj with the assistance of Ivan LRudnytsky / lid. by Peter Doonan. Foreword by George S.NLuckyj. - New York, Research Program of the USSR -1954. - 325 P.
64. [Recensio]: // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. - Vol.HI. - N 3 (9). - Spring 1954. - P. 864-866. - Rec. ad oP. : Hans Kohn. Pan-Slavism. The History and Ideology. University of Notre Dame Press, 1953. - VIII - 356 P.
65. Status of Crimea. Recent Move is Seen as Concession to Ukraine Demand: (Letter to the Editor) // The New York Times. -1954. - March 16.
66. [Recensio]: // Contuinity and Change in Russian and Soviet Thought / Ed. by Ernest J.Simmons. — Harvard University Press, 1955. — P. 175. — Rec. ad oP. : Merle Fainsod, Part II. Review: (Authoritarianism and Democracy)

1955

67. Як найдоцільніше відзначити Франкові уродини? // Свобода. -1955. - 4.175. -13 вересня.
68. Російська мова — інтернаціональна мова української науки? // Українська Літературна газета (Мюнхен). —1955. — 4.6. — Грудень. — С.7.
69. Драгоманов Михайло // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред. В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1955-57.-Т.2.-С.589-591.
70. Закарпаття: Праісторія та рання історія — 11-15 вв. — 1500-1711.—1711-1847. -1848-1918 // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред. В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1955-57. — Т.2. — С.716-720.

1956

71. Функції еміграції // Листи до Приятелів (Нью-Йорк). —1956. - 4.5 (39). - Травень - С.2-3.
72. [Recensiot // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. - Vol.V. - N 2-3 (16-17).- Winter-Spring 1956. -P. 1233-1235. — Rec. ad op: Eugene Pyziur. The Doctrine of Anarchism of Michael ABakunia The Marquette University Press. Milwaukee, Wis., 1956
73. Помилки еміграції // Листи до Приятелів. —1956. — 4.6 (40). - Червень.-С.11-12
74. Nowy Perejastaw // Kultura (Paryz). -1956. - N 6(104). - Czer-wiec. - S.85-93; N 7(105)-8(106). - Lipiec-Sierpieft. - S.138-148. (Z ukra-ifiskiego przetozyl Jdzef Lobodowski).
75. Криза екзекутиви // Листи до Приятелів. —1956.—4.8. (42). — Серпень.-C.10-1L
76. За реформу екзекутиви // Листи до Приятелів. — 1956. — 4.9(43). - Вересень. - С.2-3.
77. Sprostowanie// Kultura. -1956. - Wrzesien. - N9(107). - S.160.
78. Нова публікація про Закарпаття // Свобода. —1956. — 4.233 - 5 грудня. — Рец. на кн: Юрій Боржава. Від Угорської Русі до Карпатської України Філадельфія, 1956.
79. The Doctrine of Anarchism of Michael ABakunin // Horisons. Ukrainian Students' Review. - Vol.II - N1-2 (2-3). - Fall-Spring 1956-1957. —P. 108-110.
1957
80. "Чому?: Мені здається»" // Листи до Приятелів. —1957. — 42 (48). — Лютий. — Без нумерації сторінки. — Без підпису. (Уривок з листа до редакції журналу).
81. До генези галичанства: (Уривки з листів) // Листи до Приятелів. -1957. - 4.8(54). - Серпень. - С.16. (Уривок з листа до д-ра М.Шлемкевича, із заувагами про його книжку).
82. Two Studies of the Sovietization of Carpatho-Ukraine: (Review-Article) // Canadian Slavonic Papers. - Vol.IL -1957. - P. lll-117. - Rec. ad op: The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia, by FrantiSek NemeC, former Czechoslovak Government Delegate in Ruthenia, and Vladimir Moudro, Toronto, 1955, pP. X, 375; Vasyl Markus. L'lncorporation de l'Ukraine subcarpathique a l'Ukraine sovi6tique, 1944-1945. Preface de MAndre Pierrd Louvain, 1956, P. 142
1958
83. Нераціональне планування // Листи до Приятелів. —1958. — 4.2 (72).-Лютий.-С.10-12. (Відгук на появу книги Кларенса Меннінга "Гетьман України—Іван Мазепа").
84. Підсумки сесії УНРади: (1). Світла й тіні. (2). Сецесія мельни-ківців // Листи до Приятелів. -1958,- 4.6 (52). - Червень. - С.2-3; 4.7 (53). - Липень. - С.8-9,14; 4.8 (54). - Серпень. - С.2-3. (Одна стаття у трьох частинах).
85. The Intellectual Origins of Modern Ukraine // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. — VoLVL —1958. — N 3-4 (21-22). - P. 1381-1405.
86. AAI-Bulletin (Gendve). — 1958. — N 3. — Juin (Association des Anciens de l'lnstitut / Alumni Association of the Institute). (Уривок з листа до редакції).

1959

87. Інтелектуальні початки нової України: L Шляхетська доба (до 1840-х років). 2 Народницька доба (від 1840-их до 1880-их pP. ). 3. Модерністична доба (від 1890-их pP. до Першої Світової Війни). 4. Погляд назад // Українська Літературна Газета. —1959.—4.2 (44). — Лютий. - С.1,10;Ч.5 (47). - Травень - С.1-2; 4.6 (48). - Червень. - С.1-2.
88. Українська Революція з перспективи сорокліття // Листи до Приятелів. -1959. - 4.2 (72). - Лютий - С.2-5;Ч. З (73). - Березень. -С.2-5; 4.4 (74). - Квітень. - С.2-6.
(Рецензію на цю статтю див.: Химич М. Українська революція з усякої перспективи // Нові дні. Універсальний ілюстрований місячник (Торонто). — 1960. — 4.126/127. - Липень-Серпень).
89. Структура української історії в 19 ст: L Історіографічний вступ. П. Хронологічна схема // Українська Літературна Газета. — 1959. - 4.10 (52). - Жовтень. - С.3-4.
90. Юрій Липа. Вернигора // Листи до Приятелів. —1959. — 4.6 (76).-Червень.-С.13-15.
(Відгук на статтю Т. Олексіюка "Чи українці морський народ" (Листи до приятелів. -1959. - Ч. 1(71). - Січень. - С. 13-15)
91. Консерватизм // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1959. — Т. 3. — С.1108-1110.

1960

92 Французька і совєтська революції (Порівняння) // Листи до Приятелів. -1960. - 4.2 (84).- Лютий. - С.7-10.
93. [Recensio] // Journal of Central European Affairs. — VolXX. — 1960. - N 2 - July. - P. 208-210. - Rec. ad op: Rosel Hubert. Documente zur Geschichte der Slawistik in Deutschland. Teil 1: Die Universitaten Berlin und Breslau im 19. Jahrhundert. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Veroffentlichungen des Institute for Slawistik herausgegeben von HHBielfeldt. N. 12). Akademie-Verlag, Berlin, 1957JQV, 409.
94. Дискусійні виступи на міжнародному конгресі істориків // Українська Літературна Газета.—1960.—4.6(93).—Вересень.—С.2,10.
95. [Recensio] // Slavic Review.- VoL XX. - N 3. - October 1961. -Rec. ad oP. : Mykola Khvylovy. Stories from the Ukraine, translated and with an Introduction by George S.NXuckyj. - New York Philosophical Library.-1960,234 P.
1961
96. Пам'яті небуденної людини. У роковини смерті Михайла О. Ветухова // Сучасність (Мюнхен). — 196L — 4.L — Січень. — С.77-93.
97. Післанництво екзилю // Бюлетень-Обнова. Журнал Федерації Товариства Українських Студентів Католиків "Обнова". — 1961. - 4.1 (Додаток до часопису "Шлях". -1961. -4.12. - 22 березня). — С.3,4,5.
98. Вячеслав Липинський: історик, політичний діяч і мислитель. 5.IV.1882-14.VI.1931 // Сучасність. -1961. - 4.6. - Червень - С.74-90.
99. Листи до старого приятеля // Листи до Приятелів. —1961. — 4.7-8 (101-102). - Липень-серпень. - С.18-25; 49-10 (103-104). - Вере-сень-жовтень. — С.11-17.
(Дискусія з Андрієм Білинським.)
100. Проти Росії чи проти радянської системи? // Сучасність. — 1961. - 4.10. - Жовтень. - С.72-86.
(Див. N 46).
101. [Recensio] // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. - Vol. LX. -1961 - N1-2 (27-28). - P. 286-294. - Rec. ad oP. : John AArmstrong. Ukrainian Nationalism, 1939-1945. New York, Columbia UniversityPress, 1955, XI, 322 P.
1962
102 Хвильовий по-англійськи // Сучасність. —1962. — 4.1 (13). — Січень — С.110-112.
(Український переклад рецензії на англомовне видання творів М. Хвильового. Див. N95).
103. Український визвольний рух під час другої світової війни // Сучасність. -1962. - 4.5 (17). - Травень. - С.50-59.
(Український переклад рецензії на книгу ДжААрмстронга. Див. N101).
104. Новий Переяслав // Сучасність.—1962.—4.9(21).—Вересень. — С.75-96.
105. Михайло Кучер. Україна в еволюції комуністичної системи. Доповідь д-ра Івана Лисяка-Рудницького, виголошена на науковому засіданні комісії дослідів над пореволюційною Україною і Совєтським Союзом при Українській Вільній Академії Наук в СНІА // Наш клич (Буенос Айрес). -1962. - 4.45 (1053). - 27 грудня - С.5.
(Передрук виступу ІЛисяка-Рудницького. Див. також N112,113).
106. Липинський Вячеслав // Енциклг педія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред. В.Кубійович.—Париж-Нью-Йорк, 1962. — Т.4. — С.1292-1293.
107. Лисяк Павло // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1962 — Т. 4. — С.1288.
108. Масарик Тома // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред. В. Кубійович.—Париж-Нью-Йорк,1962. — Т.4. — С.1482-1483.
109. Bibliographia ukrainska // Zeszyty historyczne. — Paryz: Instytut Literacki, 1962 - S.233-236. - Без підпису.
110. Comitd International des Sciences Historiques, XI-е Congr6s International des Sciences Historiques, Stockholm, 21-28 Aoflt 1960. Actes du Congr6s. — Stockholm — Goteborg — Uppsala, 1962 — P. 37,47, 248.
P. 37. — Discussion sur la communication de M. Eric Molnar "L'ef f et de la philosophie de Hegel sur I'historiogTaphie marxiste."
P. 47. — Discussion sur le rapport de M. Felix Gilbert "Cultural History and its Problems."
P. 248. — Discussion sur le rapport de M. Fran Zwitter "Les probl&nes nationaux dans lamonarchie des Habsbourg." (Див. N94)
111. Le mouvement des id6es dans les pays Slaves pendant la seconde moitid du XVIII-e sidcle // Collana di "Reiserche Slavistische". Z Atti de Colloquio Slavistico teniitosi ad Uppsala il 19-21 Agosto 1960, a cura della Comission Internationale des 6tudes Slaves (Comit6 International des Sciences Historiques) / Ed. G.C.Sausoni. — Roma, MCMLXII. — P. 55-56.
P. 55-56. — LLRudnytsky, contributor to the discussion on the paper of Horet Jablonovski "Die geistige Bewegungen in Russland in der zweiten Halfte des 18. Jhs."
(Див. N 94) 1963
112. Україна в еволюції радянської системи // Сучасність. —1963. - 4.1 (25). - Січень. - С.60-70.
113.3 наукових конференцій УВАН у ЗДА Доповідь д-ра Івана Лисяка-Рудницького "Україна в еволюції радянської системи" // Свобода. —1963. — 5 лютого. —С.4. — Підпис: IJL
114. Вячеслав Липинський — історик, політичний діяч і мислитель. // Державницьким шляхом. Неперіодичне видання ініціативної групи студійного товариства ім.ВЛипинського (Філадельфія, Па). — 1963.-Червень.-С.3,7.
(Передрук із "Сучасності". Див. N. 98)
115. Білинський Андрій. Світ і ми. Аналіза української політики на тлі конфлікту вільної демократії з комунізмом. — Мюнхен, Чікаго: Накладом В-ва "Орлик", 1963. - С.266-292,324-337.
с. 266-292. — "Моє листування з д-ром ІЛисяком-Рудницьким". (Передрук листів І. Лисяка-Рудницького до А.Білинського, опублікованих раніше в журналі "Листи до Приятелів". Див. N 91) С.324-337. — "Дещо про українсько-російські взаємини". (Розділ у великій частині складається з передруку статті "Проти Росії чи проти радянської системи?". Див. N 100)
116. The Role of the Ukraine in Modern History // Slavic Review — VoL XXII. — N2. — June 1963. -P. 199-216,256-262.
Discussion: Article-P. 199-216. Comments:
Adams Arthur E. The Awakening of Uktaine. - P. 217-223.
PritsakOmeljan and Reshetar John S., Jr. The Ukraine and the Dialectics of Nation - Building.-P. 224-255.
Reply: Rudnytsky Ivan L - P. 256-262.
Letters. Adams Arthur E. / / Slavic Review. - Vol. XXII. - N. 3. - September 1963. - P. 615-616.
Рецензії: Dobriansky Lev E. The Role of the Ukraine in Modem History, an Article by Ivan LRudnytsky...// The Ukrainian Quarterly. — VoLXIX. — N 3. — Autumn 1963. — P. 284-285.
Листи до Приятелів. -1963. - Кн.9-10 (127-128). - С.160.
117. Meeting of the American Historical Association 1962 (Slavica) // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. — BdJQ. — H. 3. — September 1963. — P. 459-461.
118. Ukrainian Scholarship in the Soviet Union Today // The Slavic and East European Journal. - VoLVIL - N 3. - Fall 1963. - P. 251-257.
119. Transcarpathia (Carpatho-Ukraine) // Ukraine: A Concise Encyclopedia. Prepared by the Shevchenko Scientific Society / Ed. by Volo-dymyr KubijovyC. — University of Toronto Press, 1963. — P. 710-714.
1964
120. Communist Bloc Unity slipping, asserts La Salle Professor // Temple University Press. —1964. —13 march
(Реферат виступу ІЛисяка-Рудницького "Ukrainian Problems in International Policies of the Twentieth Century" на засіданні Slavic Area Studies Group).
121. В обороні нашої студентської молоді // Українське життя (Чікаго). -1964. - 20 червня.
122. До стану української науки в СРСР // Сучасність. —1964. — 4.7 (43). - Липень. - С.80-86.
123. Відкритий лист до панни Надії Качман // Сучасність.—1964. - 4.9(45). - Вересень. - С.125-127. (Див. N121).
124. The Role of the Ukraine in Modern History // The Development of the USSR An Exchange of Views / Ed. by Donald W.Treadgold. -Seattle, 1964. - P. 211-228,268-274. (Див. N 116).
1965
125. Our Right to Be in Viet Nam // The Evening Bulletin. (Philadelphia) -1965. - April 10. (Лист до редакції, надрукований у рубриці "Letters to the Bulletin")
126. Голос у справі в'єтнамської війни // Сучасність. — 1965. — 4.19(58). - Жовтень. - С.122-123. (Див.: N125).
127. Ukrainian Soviet Socialist Republic: History // Coiner's Encyclopedia / Ed. by William D. Halsey In 24 Vols. - New York: The Crowel-Collier Publishing Company, 1965. - Vol. 22 - P. 574-576.
128. Ukrainica // Russia and the Soviet Union: A Bibliographic Guide to Western-Language Publications. / Ed. by Paul L Horechy. — Chicago: The University of Chicago Press, 1965. - P. 83-92. (У співавторстві з 0 Данком).

1966

129. Роля України в новітній історії // Сучасність. — 1966. — 4.1(61). - Січень. - С.87-97; 4.2(62). - Лютий. - С.67-82.
(Український переклад статті "The Role of the Ukraine in Modern History". Див. N 116, 124).
130. Україна між Сходом і Заходом // Листи до Приятелів.—1966. - 4.163-164. - Кн.11-12 - С.12-19.
131. Довкола міжнароднього історичного конгресу в Відні // Сучасність. —1966. — 4.3. — Березень. — С.75-91.
132 [Recensio] // Slavic Review. - VolXXV. - No 3.- September 1966. - P. 528-529. - Rec. ad op: Hans Auerbach. Die Besiedlung der Siidukraine in den Jahren 1774-1787. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965. 136 S. Veroffentlichungen des Osteuropa-Institutes. Miinchen. Bd.XXV
133. The Role of the Ukraine in Current History // Joint Publication Research Service: 34,910. -1966. - April 6. (Technical Translation): 66-31348. U.S.Department of Commerce Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information). -12(17) P. ; April 8:66-31523.—[2], 17P. (Зворотний переклад статті з журналу "Сучасність". Див. N 129).
134. The Ukraine between East and West // Das ostliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart. Acta Congressa historiae Slavicae Salisburgensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 1963 celebrati. — Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1966. — P. 163-169. (Див. N130).

1967

135. [Recensio] // The American Historical Review. — VolXKII. — N 2. — January 1967. — P. 642-643. — Rec. ad op: Gospodarstwo magnackie w wojewbdstwie podolskim w drugiej polowie XVIII wieku. (Magnates' Estates in the 18th Century). By Wiadyslaw ASerczyk (Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie, Prace Komisji Nauk Historycznych, Nomer 13). Kraktiw: Zaklad Narodowy imenia Ossolinskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1965.168 s.
136. [Recensio] // Soviet Studies. - Vol JCVIII. - N 3. - January1967. —P. 380-383.—Rec. ad op: Jaroslaw Bilinsky. The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II. — New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1964. XVIII, 539 P.
137. A Publication of the German Writings of Ivan Franko // Slavic Review. - Vol. XXVI. - N1. - March 1967. - P. 141-147. - Rec. ad oP. : Iwan Franko. Beitrage zur Geschichte und Kultur der Ukraine. Ausgewahlte deutsche Schriften des revolutioneren Demokraten. 1882-1915. — Berlin: Akademie - Verlag, 1963.
138.1.Франко у своїх німецьких писаннях // Листи до Приятелів. -1967. - 4.174-175-176. - Кн.10-11-12. - С.41-47. (Див. N137).
139. Bibliography: Ukraine: The Ukrainian Historical Journal, January (1) — June (6) 1967 // Canadian Slavic Studies / Revue Canadienne d'Etudes Slaves. - Vol.1. - N 3. - Autumn 1967. - P. 20-23. (У співавторстві із Зеноном Е.Когутом).
140. О obecnej sytuacji па Ukrainie // Kultura. -1967. - N 12(242). — Grudzieft. — S.93-94.
141. Comitd International des Sciences Historiques. Xll-e Congr6s International des Sciences Historiques. — Vienne, 29 aout-5 September 1965. - VoL VActes. - Wien: Verlag Ferdinand Berger und Sohne, [1967]. -P. 381-382,568-569. P. 381-382. — Commission Internationale des Etudes Slaves. P. 568-569. — Federalism and Federal State in History.
142 The Ukrainians in Galicia under Austrian Rule // Austrian History Yearbook — Vol. III. — Part 2 — Houston: Rice University Press, 1967. — P. 394-429. Рецензія: Винар Любомир // Український історик (Нью-Йорк - Мюнхен). — 1968. - 4.1-4 (17-20). - С.177. - Підпис: Л.В.
1968
143. Заява про сучасну ситуацію на Україні // Свобода. —1968. — Ч. 14. — 23 січня. — С.З. (Див. N140).
144. Bibliography: Ukrainian History // Canadian Slavic Studies / Revue Canadienne d'Htudes Slaves. — Vol.2. — N1. — Spring 1968. — P. 25-30. (У співавторстві з Зеноном Е.Когутом).
145. Четвертий Універсал на тлі української політичної думки // Український Самостійник (Мюнхен). —1968.—4.6. — Червень. — С.2-9; 4.7-8. — Липень-серпень. — С.7-15.
146. Bibliography of Current Ukrainian Historical Literature // Canadian Slavic Studies / Revue Canadienne d'Etudes Slaves. — Vol.2. — N 4. - Winter 1968. - P. 59-91. (У співавторстві із Зеноном Е. Когутом).
147. Націоналізм // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1968. — Т.5. — С.1723-1728.

1969

148. Націоналізм // Українське життя (Чікаго). — 1969. — 4.5 (568). - 9 березня; 4.6 (569). - 6 квітня.
149. Ukrainian Nationalism // Times Literary Supplement (London). -1969. - April 24.
150. Mykhailo Drahomaniv and the Problem of Ukrainian-Jewish Relations // Canadian Slavonic Papers. — Vol. II. — N 2 — Summer 1969. — P. 182-198.
151. Хом'як Ростислав M. У пресі про Україну 1969 // Сучасність. -1969. - 4.12 (108). - Грудень. - С.72-80. (На с.73-74 — докладний переклад листа ІЛ.-Р. до редакції "Times Literary Supplement", див. N149).
152. Ukrainian Nationalism // За правду про Україну. Бюлетень Українського публіцистично-наукового інституту (Чікаго). —1970. — 4.1 (4). - Грудень. - Чікаго, 1969. - С.29-30. (Передрук листа до редакції "Times Literary Supplement". У передруці помилково вказано "The Editor Christian Sciences Monitor", див. N 149).

1970

153. Поляки на Україні // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1970. — Т.6. — С.2238-2252 (У співавторстві з Б.Кравцевим, В.Кубійовичем, О.Оглоблином).
154. Польща й Україна // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред. В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1970. — Т.6. — С.2215-2228. (У співавторстві з Б.Кравцевим, В.Кубійовичем, О.Оглоблином).
155. [Recensio] // Slavic Review. - Vol. 29. - N 2. - June 1970. -P. 357-360. — Rec ad oP. : Ukrainskaia Sovietskaia Sotsialisticheskaia Respublika. Kiev: Glavnaia redaktsia Ukrainskoi Sovietskoi Entsiklope-dii AN USSR, 1967. A Publication of the Akademiia nauk Ukrainskoi So-vetskoi Sotsialisticheskoi Respubliki. 392 P.
156. [Recensio] // Austrian History Yearbook (Rice University Press). - VoLVI-VIL -1970-1971. - P406-409. - Rec. ad oP. : Zeguc Ivan. Die national-politischen Bestrebungen der Karpatho-Ruthenen 1848-1914. Vol. XXVIII of Veroffentlichungen des Osteuropa-Institutes. Munchen. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1965.145 P.

1971

157. В обороні інтелекту // Сучасність. — 1971. — 4.5 (125). — Травень. - С.111-122; 4.6(126). - Червень. - С.105-120.
158. Український комуністичний маніфест // Сучасність. —1971. — 4.9 (129). - Вересень. - С.100-107.
159. [Recensio] // The American Historical Review. — Vol.76. — N.5. — December 1971. - P. 1573-1574. - Rec. ad op: Theofil Hornykiewicz. Ereignisse in der Ukraine, 1914-1922. Vols. 3 and 4. — Peter Borowsky. Deutsche Ukrainepolitik 1918. — Serhii Mazlakh and Vasyl' Shakhrai. On the Current Situation in the Ukraine. — Matthew Stachiv and Jaroslaw Sztendera. Western Ukraine. Vol. 1.
160. A Ukrainian Communist Manifesto // Canadian Slavic Studies. - VoL V. - N 4. -Winter 1971. - P. 536-544. (Див. N158).
161. Luckyj George S. N. Between Gogol' and Sevсenko. Polarity in the Literary Ukraine: 1798-1847. - Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1971. - S.16. (Публікація уривку з листа І. Л исяка-Рудницького до 0. Луцького про місце Ук -раїни у політичних програмах декабристів).
1972
162. Яворський Олекса. За свободу дутики і слова // Український Голос (Вінніпег). —1972. - 4.7. -16 лютого; 4.9. - 23 лютого.
(Прим. І. Лисяка-Рудницького: Після короткого вступу О.Яворського, в якому він посилається на "дуже добру статтю проф. Івана Лисяка-Рудницького", решта — це передрук розділу "Інтелектуальна свобода і українська дійсність" із моєї статті "В обороні інтелекту").
163. The State of History in Canada: (Letter to the Editor) // Times Literary Supplement. —1972. — June 9.
164. The Soviet Ukraine in Historical Perspective // Canadian Slavonic Papers. - Vol. XIV. - N Z - Summer 197Z - P. 235-249.
165. A Study of Cossack History // Slavic Review. - Vol. 31. - N 4. - December 1972. - P. 870-875. - Rec. ad oP. : The Cossacks. By Philip Longworth. New York, Chicago, San Francisco: Holt Rinehart and Wins-ton, 1970. VI, 409 P.
1973
166. [Recensio] // Soviet Studies (Glasgow). - October 1973. - P306-308. — Rec. ad oP. : Volodymyr KubijovyC (ed.), Ukraine: A Concise Encyclopedia. Prepared by Shevchenko Scientific Society. Foreword by Ernest JSimmons. Vol. II. Toronto: University of Toronto Press, 1971. — XLIII, 1394 P.
167. English Language Encyclopedia Praised in Review// Svoboda. The Ukrainian Weekly. -1973. - N 224. - December. - P. 2. (Див. N166).
168. Данилів T. Англомовне видання ЕУ// Українське життя. — 1974. - 4.7 (670). - 31 березня. - СІ (Прим. І. Лисяка-Рудницького: "Повний переклад моєї рецензії на ЕУ, надрукованої в "Soviet Studies". Див. N166).
169. Між історією й політикою: статті до історії та критики української суспільно-політичної душки. — Б. м.: Сучасність, 1973. — 441 с.
Зміст:
Україна між Сходом і Заходом. — С.5-16.
Роля України в новітній історії. — С.17-53.
Розмова про барокко. — С. 54-62.
Структура української історії в XIX столітті. — С. 63-75.
Інтелектуальні початки нової України. — С. 76-99.
Михайло Драгоманов. — CJ.00-107.
Із драгоманівських студій. — С.108-120.
Іван Франко у своїх німецьких писаннях. — С.121-131.
Консерватизм. — С.132-138.
Вячеслав Липинський. — С.139-162.
Українська революція з перспективи сорокліття. — С.163-179.
Четвертий Універсал на тлі української політичної думки. — С.180-205.
Вклад Галичини в українські визвольні змагання. — С.206-217.
Український комуністичний маніфест. — С.218-227.
Микола Хвильовий. - С.228-232.
Націоналізм. - С.233-249.
Український визвольний рух під час другої світової війни. — С.250-263.
Новий Переяслав. - С.264-291.
Україна в еволюції радянської системи. — С.292-305.
Проти Росії чи проти радянської системи. — С.306-323.
Правопорядок і революція. — С.324-337.
Обережено з утопіями! — С.339-357.
Виродження та відродження інтелігенції. — С.358-383.
В обороні інтелекту. — С.384-419.
Довкола Міжнароднього історичного конгресу у Відні. — С.420-441.
(Див. N 17, 18, 28, 34, 35, 39, 69, 87, 88, 89, 91, 98, 100, 102, 103, 104, 112, 129, 130, 131, 138, 145, 147, 149, 157, 158).
Рецензії:
Сіяк Д. Нові книжки / / Українське життя. —1973. — 4.19 (662). — 25 листопада. — С.2,6; Український Голос (Вінніпег). —1974. — 4.3. —16 січня. Добрянський Михайло. Між історією й політикою // Вісник Українського Національно-Демократичного Об'єднання (Лондон-Мюнхен). —1973. — 4.4. — Грудень.
Лапичак Тома. Нові книжки / / Українське життя. —1974. — 4.4. (667). —17 лютого. - С.2. - Підпис: ТЛ.
Lewandowski Jozef. Ksiazka mtodego historyka ukrairtskiego // Zeszyty Historyczne. - Z.29. - Paryz: Instytut literacki, 1974. - S.229-231. Федишин Олег. Між історією і політикою // Сучасність. — 1975. — 4.1 (169). — Січень.-С.117-118.
Цимбалістий Б. Вартісна публікація // Свобода. — 1975. — 4.43. — 5 березня; 4.44. — 6 березня.
ШанковськийЛ.Наперехреснихстежкахісторіїйполітики:(Замістьрецензії) // Українська книга. -1975. - 4.1-2. - С.16-27.
Юриняк А. Між історією і політикою / / Канадійський Фармер. —1975. — 28 липня; 18 серпня; 28 серпня; Українські Вісті. —1975. — 4.40-41. — 5 жовтня; 4.42. — 12 жовтня; 4.43. —19 жовтня; 4.44-45. — 2 листопада; 4.46. — 9 листопада; 4.47. — 23 листопада.
Герус Олег В. Між історією і політикою / / Canadian Slavonic Papers. — VoL XVIII. - N 2. - June 1976. - P. 224-226.
Dmytryshyn Basil / / Slavic Review. - Vol.35. - N. 2. - June 1976. - P. 369. Anzeigen // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. Neue Folge. — Bd. 24. —1976. - H. 4.-S. 626-627.
170. Іполіт Володимир Терлецький — забутий церковно-громадський діяч і політичний мислитель XIX століття: (Резюме доповіді) // Український історик. -1973. - N. 3-4 (39-40). - С.157-160.
(Резюме доповіді, виголошеної 22 жовтня 1972 р. у Вінніпегу під час наукової конференції Українського історичного товариства).
171. The Shevchenko Memorial Lecture Again (Another Man's Opinion) // The Clarion. Newsletter of the Edmonton Branch, Ukrainian Professional and Businessmen's Club. — June 1973. — P. 7-8.
(Репліка з приводу полеміки, що виникла навколо доповіді Євгена Пизюра "Тарас Шевченко й Едмунд Берк. Подібності й контрасти в їхній концепції нації" при відзначенні Шевченкових днів. Текст доповіді надрукований у газ.: The Clarion. -April,1973).
172. LV.Terleckyj A Forgotten Nineteenth Century Political Thinker // Minutes of the Seminar in Ukrainian Studies held at Harvard University during the Academic Year 1973-1974. — Cambridge, Massachusettes, 1973-1974. - N. IV. - P. 96-99.
1974
173. Professor Rudnytsky replies:. // Slavic Review. — Vol.33. — N 2 (June, 1974).-P. 414-416.
(Відповідь на листа Філіппа Лонгворта з приводу дискусії над його книжкою "The Cossacks").
1975
174. Проблеми в навчанні української історії // Український історик. -1975. - 4.1-2 (45-46). - С.114-119.
175. Not-Soviet (Letter to the Editor) // Edmonton Journal. -1976. — Feb.17. — P. 5
(Лист підписаний І Лисяком-Рудницьким та Манолієм Р Лупулом).
176. Comments on "Prof essor Zvi Gitelman 'The Social and Political Role of the Jews in Ukraine' // Ukraine in the Seventies: Papers and Proceedings of the McMaster Conference on Contemporary Ukraine, October 1974 / Ed. Peter J. Potichnyj. — Oakville, Ontario: Mosaic Press, 1975.
Рецензія:
Данко О. Книга про важливі проблеми української сучасности // Сучасність. -1978. - 4.3 (207). - Березень. - С.119.
177. The Correspondence between Osyp Nazaruk and Viacheslav Lypyns'kyj, 1920-1930 // Minutes of the Seminar in Ukrainian Studies held at Harvard University during the Academic Year 1975-1976.—Cambridge, Mass., 1975-1976. - N VI. - P. 99-103.
178. [Recensio] // The American Historical Review. — Vol. 80. — N 5. — December 1975. — Rec. ad opj O.M. Ponomariov. Rozwvtok kapitalistychnykh vidnosyn u promyslovosti Ukrainy XVIII st. (The Development of Capitalist Relationas in Ukrainian Industry in the 18th Century). Lvov: Vydavnytstvo Lvivs'koho Universytetu. 1971.181 P. 179. List do Redakcji // Kultura. - N 4/331. -1975. - S.157-159.
1976
180. A Work of Ukrainian Cossack Historiography // Canadian Slavonic Papers. - Vol. XVIII. - N1. - March 1976. - P. 73-79.
181. Ще у справі похорону бл. п. Мілени Рудницької (Лист до Редакції) // Свобода. -1976. - 4.83. - 5 травня.
182Голос читачів. Др.ОЛисяк-Рудницький Едмонтон: "У зв'язку з Вашим запитником..." // Наш Голос. Місячник. Видає Асоціація Українців Америки. —1976. — 4.10. — Жовтень. — С.15.
183. Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського / Редактор Іван Лисяк-Рудницький. Східньо-європейський Дослідний інститут ім. В.К Липинського. Архів. — Том 7. — Філядельфія, Пенсиль-ванія, 1976. -530 с.
184. Editor's Note // Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського / Редактор Іван Лисяк-Рудницький. Східньо-європейський Д ослідний інститут ім. В.К.Липинського. Архів. — Том. 7. — Філядельфія, Пенсильванія, 1976. - C.VH-XTV.
185. Назарук і Липинський: Історія їхньої дружби та конфлікту // Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського / Редактор Іван Лисяк-Рудницький. Східньо-європейський Дослідний інститут ім. В.КЛипинського. Архів. — Том 7. — Філядельфія, Пенсильванія, 1976. — C.XV-XCVII.
Рецензії: Яремко І. Варто прочитати і передумати // Українське життя (Чікаго). -1977. - 4.7. -1 квітня. - С.8.
Нова публікація Інституту ім.Липинського / / Сучасність. —1977. — Травень. — 4.5 (197). - С.102-107. Підпис: Іван К-ий.
Луців Лука. Про нові видання / /Свобода. —1977. — 4.239. — 1 листопада. Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського / / Література і мистецтво. —1978. — 4.11. — 8 листопада: (Додаток до газ. Гомін України. —1978. — 4.46. — 8 листопада). — Підпис: MJI.-a.
Яцкевич Л. Унікальна книга II Свобода. —1977.—4.254. —18листопада.—С.2,6. Білинський А. Знаменита публікація / / Українське життя. —1978. — 4.12 (15 червня).-С.7-8.
Антонович М. Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського //Український історик -1978. - 4.1-3. - С. 173-177.
186. Терлецький Володимир // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович.—Париж-Нью-Йорк, 1976. — Т.8. — С.3171-3172.
1977
187. Letter to the Editor // Canadian Slavonic Papers. — VolXIX — N L - March 1977. - P. 120-121.
(Лист-коментар до рецензії Олега В.Геруса на книжку "Між історією і політикою")
188. The Ukrainian National Movement on the Eve of the First World War // East European Quarterly. - VolXI. - N. 2. - June 1977. -P. 141-154.
189. Роксоляна Бурачинська здобула докторське звання // Свобода. -1977. - Ч. 176. -16 серпня.
190. Каразин і початки українського національного відродження // Сучасність. -1977. - 4.11 (203). - Листопад. - С.78-97.
191. The Fourth Universal and its Ideological Antecedents // The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution / Ed. Taras Hunczak Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute. - Cambridge, Mass, 1977. - P. 186-219 (Chapter Eight).
Рецензії: Лібер Юрій. Збірка про українську революцію // Сучасність. —1978. - 4.6 (210). - Червень. - СЛ15-119.
Borowsky Peter. Taras Hunczak, editor. The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution... // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. — Neue Folge. — 1979. — Bd. 27. — H. 4. — P. 603.
Gerus Oleh W. Taras Hunczak, editor. The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution». / / Canadian Slavonic Papers. - Vol.XXI. - N L - March, 1979. - P. 132. Szporluk Roman. Taras Hunczak, editor. The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. - Vol XIV. - N 37-38. -1978-1980.
1978
192. Русифікація чи малоросіянізація // Journal of Ukrainian Graduate Studies. - Spring 1978. - P. 78-84.
193. [Рецензія] // Український Голос (Вінніпег). -1978. - 4.13. -29 березня. — С.9. — Рец. на кш Павло РМагочий. Формування національної свідомості. Підкарпатська Русь, 1848-1948.
194. [Recensio] // Canadian Slavonic Papers.—Vol XL — N 2.—June 1978. - P. 252-253. - Rec. ad oP. : The Anarchism of Nestor Makhno, 1918-1921: An Aspect of the Ukrainian Revolution. Michael Palij. Seattle: University of Washington Press, 1976. XII.428 P.
195. [Recensio] // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. Neue Folge. -1978. - Bd. 26. - H. 3. - S.46L - Підпис: ULP. - Rec. ad oP. : Ivan Bakalo. Nacional'na polityka Lenina (Lenin's Nationality Policy). — SuCasnist'. Mjunchen. 1974.210 P.
196. [Recensio] // The Byzantine Catholic World. The Official Newspaper of the Archidicese of Pittsburgh.—Vol. XXIII.—N 20. — May 1978. —P. 8.—Rec. ad op; Magocsi P. R The Shaping of a National Identity.
197. Die Rolle der Ukraine in der Geschichte der Neuzeit // Mitteilungen, Arbeits - und Forderungsgemeinschaft der ukrainische Wisenschaften. - Bd.5. -1978. - N15. - S.22-48.
(Див. N116,124,129)
1979
198. Сторіччя першої української програми // Сучасність. —1979. - 4.3(219). - Березень. - С.91-115.
199. Ще в справі Гарвардського інституту // Наш Голос. —1979. - 4.6. - Червень. - С.116-117.
200. З листів до редакції: "Високоповажний пане редакторе! Прошу надрукувати у Вашій газеті наступне вияснення™" // Новий Шлях. -1979. - 4.31-32 - 4-11 серпня. - С.6.
201. Публікація збірника писань Михайла Сосновського // Українські Вісті (Едмонтон). —1979. — 4.48. — 29 листопада.
202. Franciszek Duchinski and His Impact on Ukrainian Political Thought / Eucharistion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his Six-. ties Birthday / Eds. Ihor Sevcenko and Frank E.Sysyn // Harvard Ukrainian Studies. - VolJII-IV. -1979. - Pt 2. - P. 690-705.
203. Політичний заповіт Михайла Сосновського // Українське життя (Чікаго). -1979. - 419. -15 грудня. - С.3,4,8; 1980. - 4.1. - 1 січня. — С.2,3,4.
1980
204. Два листи з двома додатками // Нові дні (Торонто). —1980. - 41(359)/- Січень - С.21-24; 4.2(360). - Лютий. - С.21-24.
205. [Recensio] // Canadian Journal of History / Annales Canadiennes d'Histoire. - VoLXV. - N.l - April 1980. - P. 114-116. - Rec. ad op: The Cossack Administration of the Hetmanate by George Gajecky. Harvard Ukrainian Research Institute. Cambridge, Massachusettes, 1978. Vol.1. XIV, 1-394 P. ; Vol.II, 395-789 P.
206.4и Грушевський і Винниченко справді скапітулювали перед більшовиками // Нові дні. -1980. - 4.5 (363). - С.26-27.
207. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань // Сучасність. —1980. — 4.9(237). — Вересень.-С.60-77.
208. Українська Радикальна Партія // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол. ред. В. Кубійович. — Па-риж-Нью-Йорк, 1980 - Т.9 — С.3385-3386. (У співавторстві з Дж.-П. Химкою).
209. Февдалізм // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол.ред В.Кубійович. — Париж-Нью-Йорк, 1980. — Т.9. — С.3480-3483.
210. [Recensio] // Slavic Review. - Vol.40. - N 4. - Winter 1981. -P. 660. — Rec. ad op: The Nationality Question in Austrian Education: The Case of Ukrainians in Galicia 1867-1914. By Ann Sirka. European University Studies: Series III. History and Allied Studies.—Vol.124.—Frankfurt am Main, Bern and Cirencester, Eng.: Peter D.Lang, 1980.VIII, 230. Tables.
211. Polish-Ukrainian Relations: The Burden of History // Poland and Ukraine: Past and Present / Ed. Peter JPotichnyj. — Edmonton-Toronto: The Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1980. — P. 3-31.
Рецензії: Романенчук Б. Peter J.Potichnyj, Editor. Poland and Ukraine: Past and Present. The Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton. 1980. / / Українська книга. -1980. - Ч.Х. - C.100-103. - Підпис: Б.Р. Budurowycz В. Poland and Ukraine: Past and Present.. // Harvard Ukrainian Studies. - Vol.V. - N 2. - June 1982. - P. 276-278.
1981
212 Polish Problems in the Works of Mykhaylo Drahomanov // Harvard Ukrainian Studiea - Vol.V. - N 2 - June 1981. - P. 263-269.
213. Observationas on the Problem of "Historical" and "Non-historical" Nations // Harvard Ukrainian Studies. — VoLV. — N 3. — September 1981. - P. 358-368.
214. The Political Thought of Soviet Ukrainian Dissent // Journal of Ukrainian Studies - Vol.6. - N 2 - Fall 1981. - P. 3-16.
215. Introduction // Rethinking Ukrainian History / Ed. by Ivan LRudnytsky with the assistance of John-Paul Himka. — Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies, The University of Alberta, 1981. -P. VII-X
216. Rethinking Ukrainian History / Ed. by Ivan L Rudnytsky with the assistance of John-Paul Himka.—Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies, The University of Alberta, 1981. - X, 268 P. (Загальна редакція книжки).
217. Rethinking Ukrainian History / Ed. by Ivan LRudnytsky with the assistance of John-Paul Himka.— Edmonton:The Canadian Institute of Ukrainian Studies, The University of Alberta, 1981. -P. 237-242, 254-257, 259, 261-262, 266. (Виступи у дискусії навколо питань періодизації й термінології в українській історії, під час роботи конференції істориків України, Університет Західного Онтаріо, 29-31 травня 1978 р.)
Рецензія: Bohachevsky-ChomiakM.Ivan LRudnytsky,editor,with theassistance of John-Раці Himka. Rethinking Ukrainian History. Edmonton: University of Alberta (The Canadian Institute of Ukrainian Studies), 1981 // Russian Histoiy / Histoire Russe. - Vol. 10. - Pt. 1. -1983,- P. 132-133.
1982
218. The Ukrainians in Galicia Under Austrian Rule // National-building and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia / Eds. Andrei S.Markovits and Frank E.Sysyn. — Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1982. -P. 23-67. (Перегл. і доповн. видання статті N 142)
Рецензія: Szebo Franz AJ. "Andrei S.Markovits and Frank E.Sysyn, eds. Nationalbuilding and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia.» / / International Histoiy Review. - Vol.. 6. -1984. - P. 140-141.
219. Націоналізм і тоталітаризм: (Відповідь МЛрокопові) // Journal of Ukrainian Studies / Журнал українознавчих студій.—Vol. 7. - N.2 — Fall 1982. — P. 80-86.
220. Perejaslav: History and Myth. An Introduction // John Bassarab. Perejaslav 1654: A Historiographical Study. — Edmonton; The Canadian Institute of Ukrainian Studies, The University of Alberta, 1982.
P. XI-XXIII.
1983
221. [Recensio] // Russian history / Histoire russe. — Vol. 10. — Pt.l. - 1983. - P. 133-135. - Rec. ad oP. : Orest Subtelny. The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth century. Boulder, Colo: East European Monographs. 198L 280 P.
222 Stolypin and Russian Nationalism // The Times Literary Supplement. -1983. - N 205. - 4 November. - P. 1217.
1984
223. Переяславль: история и миф // CCCR внутринние противо-речия / Ред. В. Чалидзе. -1984. - Внп. 9. - С. 137-161. (Див. N220).
224. [Рецензія]: // Діялоги (Диалоги). Товариство єврейських зв'язків в Ізраїлі Квартальник громадсько-політичний та літературний Бюлетень(Єрусалим).—1984.—4.5-6.—С.179-185.—Рец. на кн.: Линда Гордон. Казацкие восстания: социальная смута на Украине в XVII веке. Альбани: Государственний Университет Нью-Йоркской прессн, 1983.
225. Conservatism // Encyclopedia of Ukraine.—Vol 1A-F / Ed. by Volodymyr KubiyovyC / Published for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Society (Sarcelles, France) and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies. — Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1984. - P. 555-567.
226. Drahomanov, Mykhajlo // Encyclopedia of Ukraine. — VoLl: A-F / Ed. by Volodymyr Kubijovyd Published for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Society (Sarcelles, France), and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies. — Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1984. - P. 753-756.
227. Feudalism // Encyclopedia of Ukraine. - Vol.1: A-F / Ed. by Volodymyr KubijovyC. Published for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Society (Sarcelles, France), and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies. — Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1984. - P. 879-88L
228. [Recensio] // Canadian Journal of History / Annals Canadiennes d'Histoire. — Vol. 19. — N 2. — Auguat 1984.— Rec. ad op; Socialism in Galicia: The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890), by John-Paul Himka. Camridge, Massachusettes, Harvard Ukrainian Research Institute (distributed by Harvard University Press), 1983, XI, 233 P.
1985
229. V. Lypyns'kyj. Political Ideas from the Perspective of Our Times / The Political and Social Ideas of Vjaсeslav Lypyns'kyj / Guest editor Jaroslav Peienski assisted by Uliana M Pasicznyk // Harvard Ukrainian Studies. - Vol. IX - N 3/4. - December 1985. - P. 342-356. (Появилося друком у 1987 P. ).

1987

230. Essays in Modern Ukrainian History by Ivan L Rudnytsky. / Ed. by Peter L Rudnytsky. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1987. - XXVI, 499 P. .
Contents:
Acknowledgements. — P. IX-X. Rudnytsky PeterL Preface. - P. XI-XIII.
Pritsak Omeljan. Introduction: Ivan Lysiak-Rudnytsky, Scholar and "Communicator" - P. XV-XXII.
Maps: Nineteenth-Century Ukraine. — P. XXIII.
Ukraine since 1945. - P. XXV.
Ukraine between East and West. — P. l-10.
The Role of Ukraine in Modern History. - P. ll-36.
Observations on the Problem of "Historical" and "Non-historical" Nations. — P. 37-48.
Polish-Ukrainian Relations: The Burden of History. - P. 49-76.
Pereiaslav: History and Myth. - P. 77-90.
Trends in Ukrainian Political Thought. - P. 91-122.
The Intellectual Origins of Modem Ukraine. - P. 123-142.
Hipolit Vladimir Terlecki. - P. 143-172.
Michal Czajkowski's Cossack Project During the Crimean War: An Analysis of Ideas.-P. 173-186.
Franciszek Duchinski and his Impact on Ukrainian Political Thought. — P. 187-202.
Drahomanov as a Political Theorist. — P. 203-254.
The First Ukrainian Political Program: Mykhailo DrahomanoVs "Introduction" to Hromada. — P. 255-282.
Mykhailo Drahomanov and the Problem of Ukrainian-Jewish Relations. — P. 283-298.
The Problem of Ukrainian-Jewish Relations in Nineteenth-Century Ukrainian Political Thought. - P. 299-314.
The Ukrainians in Galicia under Austrian Rule. — P. 315-352.
Carpatho-Ukraine: A People in Search of their Identity. — P. 353-374.
The Ukrainian National Movement on the Eve of the First World War. — P. 375-388.
The Fourth Universal and its Ideological Antecedents. — P. 389-418.
Volodymyr Vynnychenko's Ideas in the Light of His Political Writings.—P. 417-436.
Viacheslav Lypynsky: Statesman. Historian, and Political Thinker. — P. 437-446.
Lypynsky's Political Ideas from the Perspective of Our Time. — P. 447-482.
Soviet Ukraine in Historical Perspective. — P. 463-477.
The Political Thought of Soviet Ukrainian Dissidents. - P. 477-489.
Index — P. 491-497.
(Див. N 54, 85, 116, 134, 150, 164, 188, 191, 198, 202, 207, 211, 213, 214, 218, 220, 230, 232).
Рецензії:
Kieniewicz S. Rudnytsky's Essays in Modem History in the Eyes of a Polish Historian // Harvard Ukrainian Studies. — Vol. XI. — N 3/4.— December 1987. — P. 521-528.
Kieniewicz S. Gtos ukrairtski z Harvardu // Tygodnik Powszechny. — 1988. — 31 lipca.
Верига Василь. Корисне видання КГУС / / Свобода —1988. — 4.152. —11 серпня; Український Голос / Канадійський фармер (Вінніпег). —1988. — 22 серпня.
Saunders D. Modern Ukrainian History (Review Article) II European History Quarterly. - Vol. 21. - N1 - January 1991. - P. 81-95.
Грицак Я. Essays in Modern Ukrainian History by Ivan LRudnytsky... / / Записки Наукового Товариства ім.Т.Шевченка у Львові. — Львів, 1991. — Т.222. — С.448-489 — Підпис: Данило Кушплір.
1988
231. Ukrainian-Jewish Relations in Nineteenth-Century Ukrainian Political Thought // Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ed. by Howard Aster and Peter J. Potichnyj. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988. — P. 69-83.
232. Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Eld. by Howard Aster and Peter J. Potichnyj. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988. - P. 480,487-491,497. (Виступи в дискусії під час засідання круглого столу про українсько-єврейські взаємини, Мак-Мастерський університет, 17-20) жовтня 1983 р.)
1989
233. Націоналізм // Поступ (Львів). -1989. - N17. -Грудень. -С. 4-6.
1990
234. Політична думка українських радянських дисидентів / Перекл. В.Кулика // Слово (Київ). -1990. - N10. - Травень. - С. 6-7.
235. Проти Росії чи проти радянської системи? // Поступ. —1990. - N 8(25). - Червень. - С. 7-8.
236. Політична думка українських дисидентів / Перекл. Я. Грицака // Ратуша. —1990. — N 3. — 6 жовтня. — С.4-5.
237. Вклад Галичини в українські визвольні змагання (1917-19 pP. ) // Ратуша. —1990. —N16. —10 листопада.
238. Ukrainian-Jewish Relations in Nineteenth-Century Ukraunian Political Thought // Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ed. by Howard Aster and Peter J. Potichnyj. — 2nd. ed. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988. - P. 69-83. (Див. N231).
239. Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective. / Ed. by Howard Aster and Peter J. Potichnyj. — 2nd ed. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1990. - P. 480, 487-491, 497. (Див. N232).
1991
240. Лисяк-Рудницький Іван. Нариси з історії нової України / Відп. ред. Я Грицак. — Львів: Меморіал, 1991. —101 с.
Зміст:
Грицак Я. Від редакції. Іван Лисяк-Рудницький і його праці з нової української історії. — С. 5-8.
Роля України в новітній історії. — С.9-55. Націоналізм. — С.56-98.
Політична думка українських дисидентів. — С.99-101.
241. Політична думка українських радянських дисидентів / Пе-рекл. Я. Грицака // Зустрічі (Варшава). -1991. - N 2 - С.187-196
242 Польсько-українські стосунки: тягар історії // Україна: Польща: між минулим і майбутнім / Ред і упор. А. Павлишин. — Львів, 1991.-С. 126-159.

1992

243. "Якщо Дзюбу можна розглядати»." — [Львів, 1992 — С.1-2].
Передрук фрагменту з публікації українського перекладу "Політична думка українських дисидентів" (див. N 240) у листівці, випущеній Львівською регіональною організацією Народного Руху України (осінь 1992).

1993

244. Essays in Modern Ukrainian History by Ivan L Rudnytsky / Ed. by Peter L Rudnytsky. — 2nd., paperback ed. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1987. (Див. N 230).

1994

245. Переяслав: історія і міф // Універсум (Львів). —1994. — N1-2 — Січень-лютий. — С. 9-11.