Avrahm Yarmolinsky, Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism, 1956.

Select Bibliography

(The Bibliography has been expanded and brought up to date for the Collier Books edition -- Author.)

Abbreviations
A American Slavic and East European Review. B Byloe.
BA Bazilevsky (pseud.), ed. Gosudarstvennye prestupleniya v Rossii v 19 veke. Stuttgart-Paris, 1903-5, 3v.
C Chernyshevsky, Polnoe sobranie sochineni, 1906, lOv.
CS Chernyshevsky, Polnoe sobranie sochineni, 1939-53, 16 v.
F Vera Figner, Polnoe sobranie sochineni, 1928-9, 6 v.
GM Golos minuvshevo.
GR Gruppa Osvobozhdeniya Truda.
H Herzen, Polnoe sobranie sochineni i pisem, 1919-25, 22 v.
HS Herzen, Sobranie sochineni v 30 t„ 1954-60, v. 1-20.
K Katorga i ssylka.
KA Krasnyi arkhiv.
L Literatura Partii Narodnaya Volya, Paris, 1905, sup. to Bazilevsky, ed. Gosudarstvennye prestupleniya v Rossii.
LN Literaturnoe nasledstvo.
T Nevsky, ed. Ot Zemli i Voli k Gruppe Osvobozhdeniya Truda, 1930.
N Tkachev, Izbrannye sochineniya, 1932-7, 6 v.

Note: When Moscow or Leningrad (St. Petersburg, Petersburg, Petrograd) is the place of publication, the word is omitted from the imprint.

CHAPTER 1

 • Radishchev, Polnoe sobranie sochineni, 1938-52, 3 v.
 • Blagoy, Radishchev, 1948.
 • Segur, Memoires, Paris, v. 2, p. 170.
 • Russkaya starina, 1900, 9, p. 544.
 • Rossiya i Frantziya v 1789-92 gg., in LN 33/34 B, 1, p. 18.
 • Arkhiv Vorontzova, v. 18, p. 44; v. 9, pp. 267-8, 273.
 • Istorichesky vestnik, 1903, v. 92, p. 907.
 • Kluchevsky, Ocherki i rechi, 1913, p. 304.
 • Svetlov, Radikalnye i politicheskie protzessy kontza 18 veka, in Iz istorii russkoy filosofii 18-19 vekov, 1952.
 • Alefirenko, Obshchestvennoe dvizhenie v Moskve vo vtoroy polovine 18 veka, in Izvestiya Akademii Nauk, Seriya istorii i filosofii, v. 4, no. 6, 1947.
 • LN, 9/10, p. 467.

  CHAPTERS 2-3

 • Chentzov, Vosstanie dekabristov, bibliografiya, 1929.
 • Vosstanie dekabristov, 1925-58, v. 1-11.
 • Nechkina, Vosstanie dekabristov, 1955, 2 v.
 • Mazour, The First Russian Revolution, 1825. Berkeley, California, 1937.
 • Shchipanov, ed., Izbrannye sotzialno-politicheskie i filosofskie proizvedeniya dekabristov, 1951, 3 v.
 • Arkhiv Vorontzova, v. 8, p. 297.
 • Napoleon I, Correspondence, Paris, v. 24, pp. 399, 469.
 • Molodaya gvardiya, 1938, 2, p. 51.
 • Pipes, The Russian Military Colonies, in the Journal of Modern History, 1950, 9.
 • Levintov, Voennye poseleniia v Rossii, in Istorichesky zhurnal, 1940, 6.
 • Russky arkhiv, 1912, 7, p. 364.
 • Nicholas, Grand Duke, Alexander 11, v. 2, p. 309.
 • Nechkina, Griboedov i dekabristy, 1947, p. 381.
 • Semevsky, Politicheskie i obshchestvennye idei dekabristov, 1909.
 • Pestel, Russkaya pravda, 1906.
 • Syromyatnikov, Politicheskaya doktrina nakaza Pestelya, in Sbornik statei posvyashchennykh Kluchevskomu, 1909.
 • Adams, The Character of Pestel's Thought, in A, 1953, 4.
 • Obshchestvennye dvizheniia v Rossii v pervoi polovine 19 veka, 1905, v. 1, pp. 412, 305.
 • Borozdin, Iz pisem i pokazaniy dekabristov, 1906, p. 23.
 • Vosstanie dekabristov, v. 1, p. 444; v. 3, p. 278; v. 9, p. 47; v. 10, p. 16, p. 53; v. 4, p. 124, 105.
 • Shchegolev, Dekabristy, 1926, p. 241.
 • Gorbachevsky, Zapiski, 1916, pp. 34, 431.
 • Report of the Commission of Inquiry, 1826, p. 103.
 • Aksenov, Severnoe obshchestvo dekabristov, 1951, pp. 222, 243, 318.
 • Schilder, Imperator Alexander 1, 1905, v. 4, p. 420.
 • Presnyakov, 14-oe Dekabrya, 1825 g., 1926, p. 121.
 • Dekabristy na Ukrayini, Kiev, 1926-30, 2. v.
 • Zavalishin, Zapiski, 1906, v. 1, p. 255, n.
 • Vospominaniya Bestuzhevykh, 1931, p. 83.
 • Lang, The Decembrist Conspiracy through British Eyes, in A, 1949, 12.
 • Dvoichenko-Markov, Jefferson and the Russian Decembrists, in A, October 1950.
 • L'Autriche et le decabrisme, in Le Monde Slave, 1938, 1.

  CHAPTER 4

 • Molok, Tzarskaya Rossiya i iyulskaya revolutziya in LN, 29/30.
 • Pushkarev, Obzor russkoy istorii, New York, 1953, p. 389.
 • Morokhovetz, Krestyanskie dvizheniya, 1827-69, 1931, v. 1, p. 9.
 • Custine, Marquis de, La Russie en 1839, v. 2, p. 120.
 • Ogarev, Stikhotvoreniya i poemy, 1938, v. 2, p. 274.
 • Bakunin, Sobranie sochineni i pisem, 1934-5, v. 2, p. 177; v. 3, p. 296.
 • Ivanov-Razumnik, Istoriya russkoy obshchestvennoy mysli, 1907, v. 1, p. 315.
 • Belinsky, Pisma, 1914, v. 2, pp. 218, 262.
 • V. F. Odoevsky, Russkie nochi, 1913.
 • Annenkov, Literaturnye vospominaniya, 1928, p. 231.
 • Obshchestvo propagandy v 1849 g., Leipzig, 1875, p. 80.
 • Bortnikov, Kirillo-Mefodievskoe obshchestvo, in Trudy istoricheskovo fakulteta Kiev, univ., 1940, v. 1.
 • Delo petrashevtzev, 1937-51, 3 v., v. 2, pp. 428, 438, 233; v. 1, pp. 155, 525, 280, 91, 33, 421.
 • Semevsky, Petrashevtzy, in GM, 1916, Vestnik Yevropy, 1916.
 • ___________, Petrashevsky i petrashevtzy, 1922.
 • Russkie zapiski, 1916, 10, p. 32.
 • K, 1930, 12, p. 27.
 • Leikina-Svirskaya, Revolutzionnaya praktika petrashevtzev, in Istoricheskie zapiski, 47, 1945.
 • Blyumin, Russky fourierizm 40-kh gg., in lzv. Akad. nauk. Otd. obshchestvennykh nauk, 1938, 1-2.
 • Sourine, Le Fourierisme en Russie, Paris, 1936.
 • Russkaya starina, 1900, No. 5, p. 279; No. 3, pp. 561, 568.
 • Golosa iz Rossii, London, 1858, 1, p. 13.
 • H, v. 5, p. 243-4; v. 7, p. 252.
 • HS, v. 6, p. 58; v. 5, p. 199.
 • Malia, Herzen and the Peasant Commune, in Continuity and Change in Russian and Soviet Thought (E. J. Simmons, ed.), Cambridge, Mass., 1955.
 • Revue des Deux Mondes, 1880, v. 37, p. 771.
 • Tyutchev, F., La Russie et la Revolution, in his Polnoe sobranie sochineniy, 1913.
 • Valuyev, in Russkaya starina, 1891, 5.

  CHAPTER 5

 • GM, 1916, 5/6, p. 353.
 • Sotzialistichesky vestnik, New York, 1954, 2, p. 81.
 • Pismo k izdatelyu, in Golosa iz Rossii, London, 1858, v. 1.
 • K, 14, p. 109.
 • CS, v. 14, p. 456.
 • Arkhiv Marksa i Engelsa, v. 4, p. 388.
 • Karl Marx, Das Kapital, 2nd ed., v. 1, P.S.
 • C, v. 4, p. 329; v. 5, p. 305.
 • Lemke, Ocherki osvoboditelnovo dvizheniya, 1908, p. 420.
 • Chernyshevsky, Prolog, 1936, p. 327.
 • Zaionchkovsky, Otmena krepostnovo sostoyaniya v Rossii, 1954.
 • Troinitzky, Krepostnoe naselenie v Rossii, 1861, p. 26.
 • Kornilov, Obshchestvennoe dvizhenie pri Alexandre 11, 1905, pp. 109, 92.
 • Ivan Aksakov, Sochineniya, v. 5, p. 218.
 • K, 33, p. 46.
 • Panteleyev, Iz vospominaniy proshlovo, 1924, p. 708.
 • Nechkina, Chernyshevsky v gody revolutzionnoy situatzii, in Istorichesky zhurnal, 10.
 • Ogarev v gody revolutzionnoy situatzii, in Izvestiya Akademiya Nauk, Seriya istorii, 1947, 2.
 • Novye materialy o revolutzionnoy situatzii, in LN, 61.

  CHAPTER 6

 • GM, 1915, 4, p. 198.
 • Kozmin, Kruzhok Zaichnevskovo i Argiropulo, in K, 1930, 7-9.
 • Molodaya gvardiya, 1924, 2/3, p. 244.
 • Valentinov, Vstrechi s Leninym, New York, 1953, pp. 117, 103, 106.
 • __________, Chernyshevsky i Lenin, in Novyi zhurnal, New York, v. 26-7.
 • Reiser, Peterburgskie pozhary, in K, 1932, 10.
 • Taubin, Rol Chernyshevskovo v sozdanii 'Revolutzionnoy Partii,' in lstoricheskie zapiski, 39.
 • Bowman, Elitism in Chernyshevsky, in A, 1954, 4.
 • Alekseyev, Protzess Chernyshevskovo, Saratov, 1939.
 • Steklov, Chernyshevsky, 1928, 2 v.
 • C, v. 4, p. 156.
 • CS, v. 4, p. 328.
 • Baskakov, Mirovozzrenie Chernyshevskovo, 1956.
 • Coquart, Pisarev et I'ldeologie du Nihilisme Russe, Paris, 1946.
 • Hepner, Nihilisme -- Mot et idee, in Synthases, Bruxelles, January, 1949.
 • Plotkin, Pisarev i literaturno-obshchestvennie dvizhenie 60-kh gg., 1945.
 • Lemke, Politicheskie protzessy, 1923.
 • Iz otcheta 3-vo otdeleniya, in K, 1924, 10.
 • LN, 61, p. 515.
 • Kolokol, London, 1 July, 1861.
 • H, v. 15, p. 404, 375.
 • Handlin, A Russian Anarchist Visits Boston, in New England Quarterly, 1942, 3.
 • Steklov, Bakunin, 1926-7, 4 v.
 • E. H. Carr, Michael Bakunin, London, 1937.
 • Kornilov, Molodye gody Bakunina, 1915, p. 556.
 • Kozmin, Kazansky zagovor, 1929.
 • The Memoirs of Herzen, London, 1926, v. 5, pp. 153, 154, 157.
 • Witrowski, Powstanie 1863 roku i rosyjski ruch revolucyiny, Minsk, 1931.

  CHAPTER 7

 • H, v. 21, p. 187; v. 17, p. 37; v. 18, pp. 136, 107, 7.
 • Herzen, Ogarev i revolutzionnaya emigratziya, in LN 41/42.
 • Alex. Serno-Solovyovich, Nashi dom. dela, Vevey, 1867.
 • Pokushenie Karakozova, 1928-30, 2 v.
 • The Congressional Globe, Washington, 1866, p. 2384.
 • KA, 33, p. 213.
 • Kozmin, Tkachev i revolutzionnoe dvizhenie 60-kh gg., 1922.
 • Annenskaya, Iz proshlykh let, in Russkoe bogatstvo, 1913, 1, p. 62.
 • T, v. 1, pp. 445, 429.
 • Istoriko-revolutzionnaya khrestomatiya, 1923, v. 1, p. 81.
 • Materialy dlya istorii revolutzionnovo dvizheniya v Rossii v 60-kh gg., Paris, 1905, sup. to BA.

  CHAPTER 8

 • KA, l, pp. 153, 148.
 • Egalite, 17 April, 1869.
 • Revolutzionnye proklamatzii zhenevskikh tipografiy, in LN 41/42.
 • H, v. 18, p. 277; v. 20, p. 132; v. 10, p. 117; v. 3, p. 395.
 • HS, v. 6, p. 125.
 • Berlin, Herzen and the Grand Inquisitors, in Encounter, 32.
 • Katekhizis revolutzionera, in Borba klassov, 1924, 1/2, p. 268.
 • BA, v. 1, p. 298.
 • B, 1922, 18, p. 42.
 • Avtobiografii revolutzionnykh deyateley, in Entziklopedichesky slovar Granat, v. 40, s.v. Kuznetzov.
 • Pryzhov, Ispoved, in Minuvshie gody, 1908, 2.
 • Kozmin, Nechayev i nechayevtzy, 1931.
 • LN 41/42, p. 65.
 • Shchegolev, Alexeyevsky Ravelin, 1929.
 • Gambarov, V sporakh o Nechayeve, 1926.
 • Kovalensky, Russkaya revolutziia v sudebnykh protzessakh, 1923, p. 11.
 • Kozmin, lstoriya ili fantastika, in Pechat i revolutziya, 1926, 6.

  CHAPTER 9

 • Steklov, Bakunin, v. 2, p. 119.
 • Ovsyanikov-Kulikovsky, lstoriya russkoy intelligentzii, 1909, v. 2, p. 95.
 • Vishnyak, Opravdanie narodnichestva, in Novyi zhurnal, New York, 30.
 • Tugan-Baronovsky, Intelligentziya i sotzializm, in Intellieentziya v Rossii, 1910.
 • Vityazev, Lavrov i Mikhailovsky, 1917.
 • Marx i Engels, Sochineniya, v. 24, p. 295.
 • LN, 1, p. 154.
 • Debagori-Mokrievich, Ot buntarstva k terrorizmu, 1930, v. 1, ch. 3.
 • Sinegub, Zapiski chaikovtza, 1929.
 • Levin, Kruzhok chaikovtzev, in K, 1929, 12.
 • Skabichevsky, Literaturnye vospominaniya, 1928, p. 337.
 • Kolokol, London, 1 November, 1861.
 • Sazhin, Russkie v Zurich'e, in K, 1932, 10.
 • Varlamov, Bakunin and Russian Jacobins, New York, 1955.
 • Bakunin, lstoricheskoe razvitie Internatzionala, 1873, p. 355.
 • [Grognard, Mikhailovsky], Politicheskoe pismo sotzialista, in L, p. 170.

  CHAPTER 10

 • Ivanchin-Pisarev, Khozhdenie v narod, 1929.
 • Lukashevich, V narod!, in B, 1907.
 • Kovalin, in B, 1906, 11-12.
 • Catherine Breshkovsky, Hidden Springs of the Russian Revolution, London, 1931.
 • Kunkl, Dolgushintzy, 1931.
 • Lavrov, Narodniki, 1873-8, Geneva, 1895-6.
 • Vperiod!, London, 1875, p. 462.
 • Balabanov, lstoriya revolutzionnovo dvizheniya v Rossii, 1925, p. 184.
 • Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist, Boston, 1899, p. 358.
 • Morozov, Povesti moyei zhizni, v. 2, p. 118.
 • B, 1907, 10, p. 173.
 • Obshchina, Geneva, 1878, 5, 8/9.
 • B, 1912, 14, p. 50.
 • Chigirinskoe delo, in Chornyi peredel, 1880, 1-2.
 • B, 1906, 12, p. 257; 10, p. 198; 1903, 12.
 • Vperiod!, 1875, 1 July, 1 March.
 • T, v. 3, pp. 91, 224.
 • K, 1926, 23, p. 219.
 • Karpovich, A Forerunner of Lenin, in Review of Politics, Notre Dame, Ind., 1944, 6.
 • Na chuzhoy storone, Prague, 10, p. 201.
 • Palen, Uspekhi revolutzionnoy propagandy v Rossii, in B, 1906, 9.
 • Sidorov, Statisticheskie svedeniya o propagande 70-kh gg., in K, 1928, 1.
 • Dzhabadari, Protzess 50-i, in B, 1907, 8-10.
 • BA, v. 3, p. 332.
 • K, 1907, 8.

  CHAPTER 11

 • KA, 19, p. 196.
 • Serebryakov, Obshchestvo Zemlya i Volya, Geneva, 1894.
 • Aptekman, Obshchestvo Zemlya i Volya, 1924.
 • Bazilevsky, ed., Revolutzionnaya zhurnalistika 70-kh gg., Paris, 1905, sup. to BA, p. 123.
 • Valk, ed., Arkhiv Zemli i Voli i Narodnoy Voli, 1932.
 • Axelrod, Perekhodnyi moment, in Obshchina, Geneva, 1878, 8/9.
 • Kravchinsky, Sviatoy revolyutzii, 1917.
 • Korolchuk, Pervaya rabochaya demonstratziya v Rossii, 1927.
 • Liberman, Briv, New York, 1951, p. 114.
 • B, 1907, 8, p. 277.
 • Morozov, Povesti moyei zhizni, v. 2, p. 64.
 • Zasulich, Vospominaniya, 1931.
 • Koni, Vospominaniya o dele V. Zasulich, 1933.
 • Le Proces de Vera Zassoulitch, in Revue des Deux Mondes, 1878, 5.
 • KA, 19, p. 200.
 • Kusheva, Iz istorii Obshchestvo narodnoe osvobozhdenie, in K, 1931, 4.
 • Neobkhodimoe razyasnenie, in Obshchina, Geneva, 1878, 8/9.
 • Frolenko, Lipetzky i voronezhsky syezdy, in his Sobranie sochineniy, 1931, v. 2.
 • Yakimova, Gruppa Svoboda Hi smert, in K, 1926, 3.
 • Chernov, Pered burey, New York, 1953.

  CHAPTER 12

 • Chornyi peredel, 1880-1, 1923.
 • Deutsch, Chornyi peredel, in Istoriko-revolutzionniy sbornik, 1924, v. 2.
 • Kovalskaya, Yuzhnorussky rabochy soyuz, 1920. Revised programme of Chornyi Peredel, in Istoriko-revolutzionniy sbornik, v. 3.
 • Drey, Opyt ukazatelya literatury po istorii partii Narodnaya Volya, 1929.
 • Nikolaevsky, Vstav ispolnitelnovo komiteta Narodnoy Voli, in Na chuzoi storone, 1924, 7.
 • Morozov, Povesti moyei zhizni, v. 4, p. 28.
 • Tikhomirov, Vospominaniya, 1927, p. 95.
 • Yakimova-Dikovskaya, ed., Uchastniki narodovolcheskovo dvizheniya, in Narodovoltzy, 1934.
 • Kuzmin, Narodovolcheskaya zhurnalistika, 1930.
 • Pribyleva-Korba and Figner, Mikhailov, 1925, p. 133.
 • Figner, Barannikov, 1935.
 • Voronsky, Zhelyabov, 1934. v.
 • B, 1906, 5, p. 159; 4, p. 219.
 • Asheshov, Perovskaya, 1921.
 • Tikhomirov, Vospominaniya, p. 98.
 • Morozov, Terroristicheskaya borba, London, 1880.
 • L, p. 401.
 • Figner, Sobranie sochineniy, 1928, v. 1, p. 165.
 • Jochelson, Pervye dni narodnoy voli, 1922, p. 57.
 • [Bogucharsky, pseudonym], Iz istorii politiclieskoy borby v 70-kh i 80-kh gg. 19 Veka. Partly a Narodnoy Voli, 1912.
 • Rusanov, Na rodine, 1931, p. 193.
 • Jochelson, Iz vospominaniy starovo narodnovoltza, p. 27. (MS. in the New York Public Library).
 • Pismo Zhelyabova k Dragomanovu, in Zvenya, 1935, v. 5.
 • Slukhotzky, Ocherk deyatelnosti Min. Yustitzii, in Istoriko-revolutzionnyi sbornik, 3.
 • Sidorov, Statisticheskie svedeniya o propagande, in K, 1928, 1.
 • Nikitina, Narodovolcheskie protzessy, in Narodnaya Volya v doku-mentakh i vospominaniyakh (Yakimova-Dikovskaya and others, eds.), 1931, v. 2.
 • Cherikover, Yidn-revolutzionern in Russland, Historislie shriftn (Yivo), Wilno, 1939, v. 3.
 • Aptekman, Obshchestvo Zemlya i Volya, p. 168.

  CHAPTER 13

 • Semionov, Wittenberg, in B, 1925, 6.
 • Kibalchich, s.l., 1903.
 • Hartmann, Letter to the Editor of the New York Herald, 30 July, 1881.
 • Pribyleva-Korba and Figner, Mikhailov, pp. 140, 136.
 • Russky arkhiv, 1894, 3, p. 270.
 • B, 1906, 12, p. 32.
 • Mishev, Khalturin i Alexeyev, 1928.
 • Vogue, Journal, 1877-83, Paris, 1932.
 • Loris-Melikov, Ispoved, in K, 1925, 2.
 • Konstitutziya Loris-Melikov a, London, 1893.
 • Shchegolev, Iz istorii 'Konstitutzionnykh' veyanii, in B, 1906, 12.
 • Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tzars, v. 2, p. 509.
 • K, 1924, 13, p. 145.
 • Kantor, ed., Ispoved Goldenberga, in KA, 1928, 5.

  CHAPTER 14

 • Shebeko, Khronika sotzialisticheskovo dvizheniya v Rossii, 1878-87, 1906, p. 136. (A translation of a confidential publication, in French, printed under official auspices in St. Petersburg, 1890.)
 • Alexander Mikhailov v dni ozhidaniya kazni, in B, 1918, 4/5. (A special number devoted to the event of 1 March, 1881.)
 • Zhelyabov, London, 1882, p. 37.
 • Na rodine, 1. B, 1900, 1, p. 5.
 • L, p. 971.
 • Asheshov, Rysakov, 1920.
 • Dnevnik sobytii s 1 Marta po i Sentyabrya 1881 g., 1882.
 • Dvorzhitzky, 1 Marta 1881 g., in Istorichesky vestnik, 1913, 2. F, v. 1, p. 248.
 • Tyrkov, K Sobytiyu 1 Marta 1881 g„ in B, 1906, 5.
 • Pokazaniya pervomartovtzev, in B, 1918, 4/5.
 • Kibalchich, Proyekt vozdukhoplavatelnovo apparata, ibid. Deutsch, ed., Delo 1-vo Marta 1881 g.
 • Protzess Zhelyabova, Perovskoi i dr., 1906.
 • Ilya Tolstoy, Moi vospominaniya, Berlin, 191?, p. 140.
 • Pobedonostzev i yevo korrespondenty, 1923, v. 1, part 1, p. 47.
 • N. Tyutchev, K sudbe Gesi Helfman, in his Statyi i vospominaniya, 1925, v. 1.
 • Planson, Kazn tzareubitz, in Istorichesky vestnik, 1913, 2.

  CHAPTER 15

 • Yakimova-Dikovskaya and others, eds., 1 Marta 1881 g., 1933.
 • ___________, Narodnaya Volya v dokumentakh i vospominanyakh, 1930-31, 2 v.
 • L, p. 903.
 • Tyutchev, ed., 1 Marta 1881 g.; proklamatzii i vozzvaniya, 1920.
 • Milutin, Dnevnik, 1950, v. 4, p. 61.
 • Pisma Pobedonostzeva k Alexandru III, 1923, v. 2.
 • Konstitutziya Loris-Melikova, London, 1893, p. 31.
 • Gautier, Borba dvukh gruppirovok, in Istoricheskie zapiski, 1938, 2.
 • Polnoe sobranie zakanov, sobr., 3, v. 1.
 • The Times, London, 16 May, 1881.
 • New York Herald, March 16, 1881.
 • Dubnov, Yevrei v Rossii i zapadnoy Yevrope, 1923, p. 11.
 • Letopisi Marksizma, 7/8, p. 56.
 • Victor Hugo, Actes et Paroles, Paris, v. 3, p. 385.
 • Titov, ed., Chaikovsky, Paris, 1929, v. 1.
 • B, 1917, 7, p. 51; 1907, 6, p. 6.
 • F, v. 1, pp. 282, 287.
 • The Memoirs of Count Witte, Garden City, New York, p. 22.
 • Zaslavsky, Vzvolnovannye lobotryasy, 1931.
 • Sadikov, Obshchestvo svyaschennoy druzhiny, in KA, 1927, 2.
 • Svyashchennaya druzhina, in Minuvshie gody, 1916, 1.
 • Fedorov, Mosk. otdelenie Svyashchennoy druzhiny, in GM, 1918, 1/3.
 • Meshchersky, Knyaz Nony, 1882.
 • House of Representatives, 51st Congress, First Session, Executive Document No. 470, Washington D.C., p. 53.
 • Bach, Zapiski narodnovoltza, 1929, p. 84.
 • L, p. 438.
 • Materialy dlya istorii anti-yevreiskikh pogromov, v. 2, p. 225.
 • N, p. 413.
 • L, p. 386.
 • New Yorker Volkszeitung, 3 July, 1881.
 • Sapir, Lieberman et le Socialisme Russe, in International Review for Social History, Leiden, 1938, v. 3.
 • Unzer Zeit, Warsaw, 1929, No. 1/2, p. 3.
 • K, 1928, 48, p. 50.
 • Pribyleva-Korba, Narodnaya Volya, 1926, p. 197
 • Za sto lit, Kiev, 1928, v. 3, p. 124.
 • Shebalin, Letuchaya tipografiya Narodnoy Voli v 1883 p 1926 p 17.
 • L, p. 622.
 • Cherikover, Geshikhte fun der yidisher arbeter bavegung, New York, 1945, v. 2, p. 177.
 • Sovremennyi mir, 1912, 5, p. 173.
 • Iz arkhiva Akselroda, Berlin, 1924, p. 29.

  CHAPTER 16

 • Yakimova-Dikovskaya and others, eds., Narodovoltzy 80-kh i 90-kh gg., 1929.
 • ___________, Narodovoltzy posle 1 Marta 1881 g., 1928.
 • ___________, Narodovoltzy, 1934.
 • GR, sb, 3, p. 143.
 • Polonskaya, Pokazaniya; k istorii Partii Narodnaya Volya, in B, 1907, 6.
 • Deutsch, O sblizhenii i razryve s narodovoltzami, in Proletarskaya revolutziya, 1923, 8.
 • Bach, Zapiski narodovoltza, 1931, p. 31.
 • Stefanovich, Dnevnik kariytza, 1906, p. 352.
 • Ashenbrenner, Voyennaya organizatziya Narodnoy Voli, 1924.
 • Nikoladze, Peregovory Svyaschennoy druzhiny s partiey Narodnoy Voli v 1882 g -- 1917.
 • L, p. 656.
 • Makletzova, Sudeikin i Degayev, in B, 1906, 8.
 • Protzess 21-vo, Geneva, 1888, p. 36.
 • Tikhomirov, Neizdannye zapiski, in KA, 29.
 • B, 1907, 9.
 • Vestnik Narodnoy Voli, Geneva, 2, p. 91. (Second pagination.)
 • Deutsch, Provokatory i terroristy, Tula, 1923.
 • Shebalin, Klochki vospominany, 1935.
 • Serebryakova, Vstrecha s Degayevym, in B, 1924, 25.
 • Genkin, Predatel Degayev v Amerike, in K, 1939, 9.
 • Akeley, Dr. Alexander Pell, in the Alumni Quart, of the University of South Dakota, April 1924.
 • Valk, Molodaya partiya Narodnoy Voli, in Problemy Marksizma, 1930, 1.
 • __________, Rasporyaditelnaya komissiya i molodaya partiya Narodnoy Voli, in K, 1932, 2.
 • Shilov, Lopatin, 1922.
 • Protzess, 21-vo, Geneva, 1888, p. 22.
 • Valk, K istorii protzessa 21-vo, in KA, 36.
 • Orzhikh, V ryadakh Narodnoy Voli, in Narodnovoltzy (Yakimova-Dikovskaya, ed.), 1934.
 • von Biilow, Bernhard, Denkwiirdigkeiten, Berlin, 1930-1, v. 4, p. 537.
 • Shilov, ed., 1 Marta 1887 g., 1927.
 • Lukashevich, Vospominaniya o dele 1 Marta 1887 g., in B, 1917, 1-2.
 • Govorukhin, Pokushenie na Alexandra HI, in GM na chuzhoy storone, 1926, 3.
 • Ulyanova-Yelizarova, Ulyanov i delo 1 Marta 1887 g., 1927.
 • Valentinov, Rannie gody Lenina [Brat Lenina—A. Ulyanov], in Novyi zhurnal, New York, v. 40.
 • K godovshchine smerti Lenina, 1925, p. 83.

  EPILOGUE

 • Gagarin, Proniknovenie idey marksizma v Rossii do 1882 g., in Iz istorii russkoy filosofii 18-19 Vekov, 1952.
 • Reuel, Russkaya ekonomicheskaya my si 60-kh i 70 kh gg. 'i Marksizm, 1956.
 • Pisma Marx' a k Kugelmanu, 1928, p. 53.
 • KA, 1933, 1, p. 6.
 • Baron, Plekhanov on Russian Capitalism and the Peasant Commune, 1883-85, in A, Dec. 1953.
 • Schwarz, Populism and Early Russian Marxism on Ways of Economic Development of Russia, in Continuity and Change in Russian and Soviet Thought (Simmons, ed.), Cambridge, Mass., 1955.
 • Sovremennyi mir, 1912, 5, p. 168.
 • Perepiska Marx'a i Engels'a s russkimi politicheskimi deyatelyami, 1947, p. 178.
 • Arkhiv Marx'a i Engels'a, 1924, v. 1, p. 286.
 • Laue, Fate of Capitalism in Russia: Narodnik Version, in A, February 1954.
 • Sergievsky, Gruppa osvobozhdeniya truda i marksistskie kruzhki, in Istoriko-revolutzionnyi sbornik, v. 2.
 • Kudelli, Narodovoltzy na pereputyi, 1925.
 • S rodiny i na rodinu, No. 6/7, Geneva, 1896, p. 475.
 • Sletov, K istorii vozniknoveniya partii sotzialistov-revolutzionerov, 1917.
 • Spiridovich, Partiya sotzialistov-revolutzionerov i yeyo predshest-venniki, 1920.

  GENERAL WORKS

 • Avtobiografi revolutzionnykh deyateley russkovo sotzialisticheskovo dvizheniia 70-kh-80-kh gg., in Entziklopedichesky Slovar Inst. Granat, 7th ed. v. 40.
 • Burtzev, Za sto let, London, 1897, 2 v. Selected passages from the literature of Russian Radicalism, 1825-96, and a chronology of the 'Political and Social Movements in Russia, 1801-96'.
 • Kennan, George, Siberia and the Exile System, New York, 1891, 2 v.
 • Klevensky and others, comp., Russkaya podpolnaya i zarubezhnaya pechat, 1935, v. 1, fasc. 1. A catalogue of books, pamphlets, and leaflets, 1831-79.
 • Kulczycki, Geschichte der Russischen Revolution. Ubers. aus dem Polnischen, Gotha, 1910-14, 3 v. Period covered, 1825-1900.
 • Livshitz, Podpolnye tipografii 60-kh-80-kh gg., in K, 41 and ff.
 • Obzor sotzialno-revolutzionnovo dvizheniya v Rossii, 1880. Published by the Third Division; the earliest survey of the Russian revolutionary movement (from the 1840's until 1879).
 • Pazhitnov, Razvitie sotzialisticheskikh idey v Rossii ot Pestelya do Gruppy osvobozhdenie truda, 1924.
 • Pokrovsky, Ocherki po istorii revolutzionnovo dvizheniya v Rossii 19 i 20 vekov, 1924.
 • Rozhanov, Zapiski po istorii revolutzionnovo dvizheniya v Rossii, 1913. Published by the Russian Police Department.
 • Scheibert, Peter, Von Bakunin zu Lenin; Geschichte der Russischen Revolutionaren Ideologien, 1840-95, Leiden, 1956, v. 1 (of three projected).
 • Shilov, Chto chitat po istorii russkovo revolutzionnovo dvizheniya? 1922.
 • Shilov and others, comp., Deyateli revolutzionnovo dvizheniya v Rossii, 1927-34. Only v. 1-2 of this bio-bibliographic dictionary, covering the period from the end of the eighteenth century to 1879, a part of v. 3, covering the 1880's, and of v. 5, listing the social-democrats, have been published; an indispensable reference work.
 • Stein, V. M., Ocherki razvitiya russkoy obshchestvenno-ekonomi-cheskoy mysli 19-20 vekov, 1948.
 • Stepniak (pseudonym of Kravchinsky), Underground Russia, New York, 1883.
 • Thun, Geschichte der Revolutionaren Bewegungen in Russland, Leipzig, 1883. There are several editions—the latest dated 1923 —of Russian translations of this pioneer study.
 • Franco, Venturi, II populismo russo, Torino, 1952, 2 v. Deals with the period from the 1840's to 1881 in great detail; ample bibliographical footnotes.

  Addenda to the Bibliography

 • Billington, Mikhailovsky and Russian Populism, Oxford, 1958.
 • Hare, Richard, Pioneers of Russian Social Thought, New York, 1964.
 • Kheifetz, Vtoraya revolutzionnay situatziya v Rossii, 1963.
 • Lampert, Sons against Fathers; studies in Russian Radicalism and Revolution, Oxford, 1965.
 • Levitas, Revolutzionnye podpolnye tipografii v Rossii, 1860-1917, 1962.
 • Malia, Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, Cambridge (Mass.), 1961.
 • Seth, Ronald, The Russian Terrorists, London, 1967.
 • Startzev, Universitetskie gody Radishcheva, 1956; Radishchev v gody Puteshestviya, 1960.
 • Venturi, Franco, Roots of Revolution, New York, 1964. Translation of his II populismo russo.
 • Zaionchkovsky, Krizis samoderzhavya na rubezhe 1880-kh godov, 1964.