Taras Zakydalsky, The Theory of Man in the Philosophy of Skovoroda, 1965.

BIBLIOGRAPHY

PRIMARY SOURCES:

Hryhorii Skovoroda: Tvory v dvokh tomakh (Gregory Skovoroda: Works in Two Volumes, ed. O. I. Biletskyi, D. Kh. Ostrianyn, and P. M. Popov. Kiev: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 1961.

Footnote references to Skovoroda's works given in this paper by volume and page number can be identified by consulting this list. The following are the works in the first volume that are referred to in this paper:

"Nachalnaya dver ko khristianskomu dobronaraviyu" (The First Door to Christian Conduct), pp. 12–26.

"Narkiss. Rozglagol o tom: uznai sebe" (Narcissus. A Discussion on the Theme: Know Yourself), pp. 27–82.

"Simfonia, narechennaya kniga Askhan, o poznanii samogo sebe" (A Symphony, Called the Book of Achsah, on Knowing Oneself), 83–161.

"Beseda, narechennaya dvoe, o tom chto blazhennym byt legko" (A Discussion, Called Two, on the Theme that It Is Easy To Be Happy), pp. 162–86.

"Dialog, ili rozglagol o drevnem mire: (A Discussion or Dialogue on the Ancient World), pp. 187–206.

"Razgovor pyati putnikov o istinnom shchastii v zhizni" (A Conversation among Five Travelers Concerning Life's True Happiness), pp. 207–47.

"Koltso" (The Ring), pp. 248–315. [129]

"Razgovor, nazyvaemyi alfavit, ili bukvar mira" (A Conversation Called the Alphabet, or the Primer of the World), pp. 316–70.

"Knizhechka, nazyvaemaya Silenus Alcibiadis, sirech Ikona Alkiviadskaya"  (A Little Book Called Silanus Alcibiadis, that is, Alcibiades' Image), pp. 371–402.

"Knizhechka o chtenii sviashchennogo pisaniya narechenna Zhena Lotova (A Little Book on Reading the Holy Scripture Called Lot's Wife), pp. 403–37.

"Bran Arkhistratiga Mikhaila so Satanoyu o sem: legko byt blagim" (Archangel Michael's Dispute with Satan on the Issue: It Is Easy To Be Blessed), 438–69.

"Prya Besu so Varsavoyu" (A Debate between the Devil and Varsava), pp. 470–88.

"Blagodarnyi Erodii" (The Grateful Stork), pp. 489–513.

"Ubogii zhaivoronok" (The Poor Lark), pp. 514–32.

"Dialog. Imya emu -- Potop zmiin" (A Dialogue by the Name of Serpents' Flood), pp. 533–80.

The following are works from the second volume quoted in this paper:

"De sacra caena, seu aeternitate" (On the Holy Supper, or on Eternity), pp. 86–90.

"De umbratica voluptate" (On Illusory Pleasure), pp. 91–2.

Letter to M. I. Kovalinskii, no. 2, pp. 215–20.

Letter to Ya. I. Dolganskii, No. 95, pp. 425–27.

Letter to V. M. Zembrovskii, No. 100, pp. 432–34.

Letter to Vasilovich, No. 103, pp. 437–39.

Letter to G. I. Kovalinskii, No. 106, pp. 440–42.

Letter to an unkown person, No. 115, pp. 450–54. [130]

SECONDARY SOURCES, BOOKS:

Bennett, C. A. A Philosophical Study of Mysticism. New Haven: Yale Univ. Press, 1923.

Bilych, T. A. Svitohliad H. S. Skovorody (Skovoroda's Worldview). Kiev: Kiev Univ. Press, 1957.

Bobrinskoi, G. P. Starik Grigorii Skovoroda: zhizn i uchenie (Old Gregory Skovoroda: His Life and Teaching). Paris: Imp. de Navarre, 1929.

Chyzhevskyi, D. Filosofiya H. S. Skovorody (The Philosophy of G. S. Skovoroda). Warsaw: Shevchenko Scientific Society, 1934.

----------. Filosofiya na Ukraini (Philosophy in Ukraine). 2nd ed. Prague: Ukrainian Pedagogical Institute, 1928. (1st ed. 1926).

----------. Istoriya ukrainskoi literatury (A History of Ukrainian Literature). New York: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.A., 1956.

Danilevskii, G. P. Ukrainskaya starina: materialy dlya istorii ukrainskoi literatury (Ukraine's Past: Materials for the History of Ukrainian Literature). Kharkiv: Zelenskii and Lyubarskii Press, 1866.

Ern, V. F. Grigorii Savvich Skovoroda: zhizn i uchenie (Gregory Savych Skovoroda: Life and Teaching). Moscow: Put, 1912.

Florynskii, I. Hryhorii Skovoroda -- predtecha ukrainskoho evanhelizmu (Gregory Skovoroda -- A Precursor of Ukrainian Evangelism). Winnipeg: National Publ. Ltd., 1956.

Korchmaryk, F. B. Dukhovi vplyvy Kyeva na Moskovshchynu v dobu hetmanskoi Ukrainy (The Spiritual Influences of Kiev on Muscovy in the Period of the Hetman Ukraine). New York: Shevchenko Scientific Society, 1964. [131]

Kotovych, A. Hryhorii Savych Skovoroda: ukrainskyi filosof XVIII stolittia (Gregory Savych Skovoroda: The Ukrainian Philosopher of the XVIII Century). New York: Ukrainian Orthodox Church, Scientific-Theological Institute, 1955).

Popov, P. M. Hryhorii Skovoroda: zhyttya i tvorchist (Gregory Skovoroda: His Life and Works). Kiev: State Literary Publ., 1960.

Shkurinov, P. S. Mirovozzrenie G. S. Skovorody (The World Outlook of G. S. Skovoroda). Moscow: Moscow Univ. Press, 1962.

Skitskii, B. V. Sotsialnaya filosofiya G. Skovorody (The Social Philosophy of G. Skovoroda). Izvestiya Gorskogo pedagogicheskogo instituta. Vladikavkaz: Serdalo, 1930.

Zenkovsky, V. V. A History of Russian Philosophy. Trans. G. L. Kline (New York: Columbia Univ. Press; London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1953. Vol. 1, pp. 53–69. [132]

BIBLIOGRAPHY, ARTICLES:

Bagalei, D. I. "G. S. Skovoroda, ego zhizn, uchenie i znachenie" (G. S. Skovoroda: His Life, Teaching, and Significance). Sbornik Kharkovskogo istoriko-filologicheskogo obshchestva. Vol. 8, 1896: 52–67.

----------. Vvedenie" (Introduction), Sochineniya Grigoriya Savvicha Skovorody (The Works of Gregory Savych Skovoroda). Ed. D. I. Bagalei. Kharkov: Kharkovskoe istoriko-filologicheskoe obshchestvo, 1894.

----------. "Izdaniya sochinenii G. S. Skovorody i stoyashchiya v svyazi s nimi izsledovaniya o nyom" (The Publications of the Works of G. S. Skovoroda and Studies on Him Related to Theses Publications). Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka u slovesnosti Imperatorskoi akademii nauk. Vol. 19, 1914: 1–56.

----------.  "Ukrainskii filosof Grigorii Savvich Skovoroda" (The Ukrainian Philosopher Gregory Savych Skovoroda). Kievskaya starina. Vols. 48, 1895: 145–69, 265–94, and vol. 49, 1895: 272–300.

Buzuk, P. O. "Mova i pravopys v tvorakh H. S. Skovorody" (Language and Orthography in the Works of G. S. Skovoroda). Pamiati Skovorody: Zbirka stattiv. Odesa: Yuvileina komisiya, 1923. Pp. 62–84.

Chaplenko, V. "Movna pozytsiya i mova Hryhoriya Skovorody" (The Linguistic Position and the Language of Gregory Skovoroda). Pamphlet of 23 pp. No date, no publisher.

Chizhevskii, D. "G. S. Skovoroda i nemetskaia mistika" G. S. Skovoroda and German Mysticism). Nauchnye trudy russkogo narodnogo universiteta v Prage. Vol. 2, 1929: 283–301.

Dzyuba, I. "Pershyi rozum nash" (Our First Reason). My i svit. Vol. 48, 1963: 4–7. Rpt. from Literaturna Ukraina. 1962, no. 47.

Efimenko, A. Ya. "Filosof iz naroda" (A Philosopher from the People). Knizhki nedeli. Vol. 1, 1894: 7–30. [133]

Efimenko, A. Ya. "Lichnost G. S. Skovorody kak myslitelya" (The Personality of G. S. Skovoroda as a Thinker). Voprosy filosofii i psikhologii. Vol. 25, 1894: 419–44.

Ern, V. F. "Zhizn i lichnost Grigoriya Savvicha Skovorody" (The Life and Personality of Gregory Savych Skovoroda). Voprosy filosofii i psikhologii. Vol. 107, 1911: 126–66.

----------. "Ocherk teoreticheskoi filosofii G. S. Skovorody" (An Outline of G. S. Skovoroda's Theoretical Philosophy). Voprosy filosofii i psikhologii. Vol. 107, 1911: 645–80.

Fedyushko, M. "V. F. Ern 'Grigorii Savvich Skovoroda: zhizn i uchenie.'" Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Vol. 115, 1913: 219–22.

Hordiyevskyi, M. I. "Teoretychna filosofiya H. S. Skovorody" (The Theoretical Philosophy of G. S. Skovoroda). Pamiati Skovorody: Zbirka stattiv (In Memory of Skovoroda: A Collection of Articles). Odesa: Yuvileina komisiya, 1923. Pp. 3–36.

Ivano, I. V. "Pryslivya i prykazky v tvorakh H. S. Skovorody" Sayings and Aphorisms in the Works of G. S. Skovoroda). Ukrainska mova i literatura v shkoli. 1964, no. 8: 29–33.

Khiryakov, A. "Ukrainskii Sokrat" (The Ukrainian Socrates). Obrazovanie. Vol. 9, 1897: 129–34.

Khizhdeu, B. "Grigorii Varsava Skovoroda: istoricheskii ocherk" (Gregory Savych Skovoroda: A Historical Sketch). Teleskop. Vol. 26, 1835: 2–42, 151–78.

Korzh, N. N. "H. S. Skovoroda yak perekladach traktatu Tsiserona" (G. S. Skovoroda as a Translator of Cicero's Treatise). Radyanske literaturoznavstvo. 1964, no. 6: 60–65.

Kovalinskii, "Zhizn Grigoriya Skovorody" (The Life of Gregory Skovoroda). Hryhorii Skovoroda: tvory v dvokh tomakh. Vol. 2: 487–535.

Kudrinskii, F. "Filosof bez sistemy" (Philosopher without a System). Kievskaia starina. Vol. 60, 1893: 35–63, 265–82, 436–57.  [134]

 Lebedev, A. S. "G. S. Skovoroda, kak bogoslov" (G. S. Skovoroda as a Theologian). Voprosy filosofii i psikhologii. Vol. 27, 1895: 170–77. Rpr. in Sbornik Kharkovskogo istoriko-filologicheskogo obshchestva. Vol. 8, 1896: 37–42

Myshanych, O. V. "Baiky v ukrainskii literaturi XVII–XVIII st." (Fables in Ukrainian Literature of the 17th–18th Centuries). Ukrainska mova i literatura v shkoli, 1964, no. 2: 83–5.

Olozhevskii, S. S. "Plutarkh u lystuvanni Skovorody" (Plutarch in Skovoroda's Correspondence). Pamiati Skovorody: Zbirka stattiv (In Memory of Skovoroda: A Col­lection of Articles). Odesa: Yuvileina komisiya, 1923. Pp. 85–97.  

Pelekh, P. "Z zhyttya i tvorchosty Skovorody" (From the Life and Works of Skovoroda). Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Vol. 136, 1925: 139–57.

Rusov, S. "Grigorii Savvich Skovoroda, ukrainskii narodnyi uchitel i filosof" (Gregory Savych Skovoroda, a Ukrainian Teacher of the People and Philosopher). Mir Bozhii. Vol. 9, 1894: 48–72.

Zelenogorskii, F. A. "Filosofiya Grigoriya Savvicha Skovorody, ukrainskogo filosofa XVIII stolettiya" (The Philosophy of Gregory Savvich Skovoroda, a Ukrain­ian Philosopher of the 18th Century). Voprosy filosofii i psikhologii. Vols. 23 and 24, 1894: 197–234, 281–315.

----------. "G. S. Skovoroda kak filosof" (G. S. Skovoroda as a Philosopher). Sbornik Kharkovskogo istoriko-filologicheskogo obshchestva. Vol. 8, 1896: 43–51.